InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Surse de finantareinformatii complete privind modalitati de finantare si extindere a afacerii

Abonati-va la feed-ul surse de finantare
Este deschisa platforma pentru depunerea proiectelor din cadrul Apelului 4 - Eurostars 2
29.07.2015

Programul Eurostars 2 beneficiaza de un proces centralizat de depunere si evaluare asigurat de Secretariatul EUREKA, finantarea nationala fiind sincronizata in cele 34 de tari participante.
Prin acest program se urmareste stimularea IMM-urilor de a propune si conduce proiecte internationale de cooperare in cercetare-dezvoltare, facilitand accesul la finantare prin intermediul fondurilor disponibile in cadrul programelor nationale. Sunt sprijinite intreprinderile mici si mijlocii pentru care activitatea de cercetare - dezvoltare este intensiva si sustine direct efortul de introducere a avansului tehnologic in produsele promovate in cadrul afacerii.

Programul se concentreaza pe nevoile companiilor, care vizeaza in mod special dezvoltarea de noi produse, procese si servicii precum si accesul la pietele internationale. Principiul de baza promovat in cadrul retelei Eureka este cel de a dezvolta proiecte de jos in sus, fara impunerea de prioritati in abordarea temelor, companiile fiind cele care decid in care directie doresc sa le dezvolte.

 

Platforma pentru depunerea on-line a propunerilor de proiecte Eurostars2 este disponibila la adresa: https://www.eurostars-eureka.eu/content/apply-funding

 

Termenul limita pentru transmiterea propunerilor este: 17 Septembrie 2015, ora 20:00 (ora Bruxelles)

 

Persoane de contact UEFISCDI:
Catalin Molagic
Telefon: 021 308 05 87
E-mail: catalin.molagic@uefiscdi.ro

Ovidiu Alupei
Telefon: 0753 102 025
E-mail: ovidiu.alupei@uefiscdi.ro

 

 

Trei noi masuri din cadrul PNDR, lansate de MADR
15.07.2015

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) a lansat trei noi masuri din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020, anuntul fiind facut de Daniel Constantin, in 14 iulie 2015, in cadrul unei conferinte special realizate cu acest scop.

MS Word
3 masuri PNDR.docx
3 masuri PNDR.docx
22,15 KBytes
15.07.2015 12:16
Apelul BiodivERsA 2015 pentru propuneri proiecte de cercetare Pan-Europene
13.07.2015

Acest Apel acopera urmatoarele doua teme:

Tema 1: Intelegerea si managementul dinamicii biodiversitatii solurilor si sedimentelor pentru a imbunatati functionarea ecosistemelor si furnizarea de servicii ecosistemice.

Tema 2: Intelegerea si managementul dinamicii biodiversitatii din terenuri, rauri si zone marine (conectivitate habitat, infrastructuri verzi si albastre, naturalizarea oraselor) pentru a imbunatati functionarea ecosistemului si furnizarea serviciilor ecosistemice.

Apelul a fost lansat in mai 2015, cu o data de inchidere intre decembrie 2015- februarie 2016
Bugetul global indicativ
pentru acest apel este de cca 30 milioane de Euro.
Echipele de cercetare vor fi invitate sa formeze consortii de cercetare transnationale cu echipe din minim 3 tari participante la apel.
Propunerile de proiecte de cercetare vor fi evaluate pe criterii de excelenta stiintifica si relevanta politica/implicarea stakeholderilor (pentru mai multe informatii cu privire la implicarea partilor interesate in proiecte finantate de BiodivERsA, va rugam sa verificati Manualul BiodivERsA privind implicarea stakeholderilor)

Procesul de selectie se face in doi pasi, cu depunerea obligatorie a unei pre-propuneri in primul pas (pana in 20 iulie 2015).

Pre-propunerile si propunerile  (in limba engleza) se submit electronic .

 

Gasiti mai multe detalii la adresele:

http://uefiscdi.gov.ro/.../3962/Preanunt-apel-BiodivERsA-2015...

http://www.biodiversa.org/741

 

 

Agricultura ecologica: cererile pentru acordarea ajutorului specific compensatoriu fermelor vegetale se depun pana pe 5 iulie 2015
28.06.2015

Cererile de solicitare a sprijinului financiar prin schema de minimis "Ajutor specific compensatoriu acordat exploatatiilor vegetale inregistrate in sistemul de agricultura ecologica" se pot depune pana in data de 5 iulie 2015, inclusiv.

Beneficiarii sunt intreprinderile care detin exploatatii vegetale inregistrate in sistemul de agricultura ecologica, care se afla sub contract cu un organism de inspectie si certificare acreditat pe teritoriul Uniunii Europene/aprobat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, denumiti in continuare beneficiari, respectiv producatorii agricoli persoane fizice, persoane juridice si/sau persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale ori intreprinderi familiale constituite potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ajutorul de minimis se acorda beneficiarilor care au indeplinit conditiile de eligibilitate in anul de cerere 2013, in baza Hotararii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul de agricultura ecologica, cu modificarile si completarile ulterioare, si care au depus cerere de ajutor in anul 2013 pentru exploatatiile cuprinse intre:

a) 0,30 ha si 5 ha inclusiv;

b) 5,1 ha si 20 ha inclusiv

Cuantumul sprijinului financiar reprezentand ajutor de minimis care se acorda este urmatorul:

a) 1.180 lei/exploatatie pentru exploatatiile cuprinse intre 0,30 ha si 5 ha inclusiv;

b) 845 lei/exploatatie pentru exploatatiile cuprinse intre 5,1 ha si 20 ha inclusiv.

Valoarea totala a ajutorului de minimis care se acorda unei intreprinderi nu poate depasi suma de 15.000 euro pe durata a 3 exercitii financiare, in cursul exercitiului financiar actual si in cele doua exercitii financiare precedente. De asemenea, fara a aduce atingere prevederilor alin. (3), valoarea totala a ajutorului de minimis care se acorda unei intreprinderi care intra sub incidenta definitiei prevazute la art. 3 lit. c) nu poate depasi suma de 15.000 euro pe durata oricaror 3 exercitii financiare, in cursul exercitiului financiar actual si in cele doua exercitii financiare precedente.

Pentru obtinerea ajutorului de minimis, beneficiarii completeaza si depun cererea pentru ajutorul de minimis in agricultura, la centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, pe raza teritoriala unde se afla exploatatia insotita de urmatoarele documente:

a) copie de pe buletinul/cartea de identitate al/a titularului, al/a administratorului sau al/a imputernicitului;

b) copie de pe certificatul de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului/certificatul de inregistrare fiscala, dupa caz;

c) copie de pe documentele care fac dovada folosintei terenului;

d) copii de pe fisele de inregistrare in agricultura ecologica a beneficiarului, din anul 2013, respectiv din anul 2014, aprobate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;

e) copie de pe contractul incheiat intre beneficiar si un organism de inspectie si certificare, organism acreditat pe teritoriul Uniunii Europene/aprobat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;

f) o notificare emisa beneficiarului de catre organismul de inspectie si certificare, care sa ateste urmatoarele:

(i) nu a intervenit nici o cauza de incetare ori de desfiintare a contractului incheiat intre beneficiar si organismul de inspectie si certificare;

(ii) beneficiarul se afla in continuare integrat in sistemul de control al organismului respectiv;

g) copie de pe certificatul de producator emis potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producator, cu modificarile si completarile ulterioare, sau copie de pe atestatul de producator emis in conformitate cu prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, dupa caz, pentru producatorii agricoli persoane fizice.

 

 

Elemente de noutate si de simplificare ale PNDR 2014-2020
16.06.2015

Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, si secretarul de stat in MADR George Turtoi au trecut in revista o parte dintre elementele de noutate si de simplificare ale PNDR 2014-2020.

Printre acestea se numara depunerea online a proiectelor, fapt care va contribui la reducerea timpului necesar depunerii acestora si implicit, a costurilor pe care le suporta beneficiarii, ca urmare a faptului ca nu trebuie sa se mai deplaseze la sediile judetene ale Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), a informat MADR.

De asemenea, proiectele vor fi depuse in cadrul unor sesiuni continue, cu evaluare lunara. Cel mai probabil, sesiunile deschise in acest an vor fi inchise in luna decembrie 2015, astfel incat AFIR sa aiba timpul necesar evaluarii proiectelor si pentru a se vedea daca raman fonduri neaccesate din cele alocate pentru aceste sesiuni. Practic, bugetul PNDR se imparte la numarul de ani din exercitiul bugetar, respectiv 7. De aceea, anul 2015 este anul cu cea mai mare alocare pe masuri, intrucat se pot accesa atat sumele pe 2014 cat si cele pentru anul in curs, precum si un procent din sumele pentru 2016. Daca acestea nu vor fi accesate pana la inchiderea sesiunii, sumele ramase vor fi realocate pentru sesiunile din 2016.

In plus, beneficiarii nu mai sunt nevoiti sa obtina la fel de multe documente, ca in anii precedenti, intrucat a fost diminuat numarul avizelor si a acordurilor necesare demararii proiectelor cu fonduri europene nerambursabile. De asemenea, MADR a demarat procedurile astfel incat beneficiarii PNDR sa poata primi o serie de avize si acorduri la nivelul AFIR, fara a mai fi necesara deplasarea acestora la sediile unor institutii publice abilitate sa emita astfel de documente.

"Un element important, gandit in sprijinul fermierilor mici si mijlocii, il constituie proiectele-tip, disponibile pe pagina de internet a MADR, precum si pe cea a AFIR. Astfel, dorim sa contribuim la reducerea costurilor aferente serviciilor de consultanta", a precizat ministrul Daniel Constantin.

In vederea asigurarii cofinantarii, beneficiarii pot depune si scrisori de conformitate eliberate de institutiile financiare nebancare (IFN), iar cei care trebuie sa faca achizitii pot consulta baza de date cu preturi de referinta creata de AFIR si publicata pe pagina de internet a agentiei.

La randul sau, secretarul de stat George Turtoi a declarat ca baza de date cu preturi de referinta va fi extinsa pentru zona de servicii.

"Pentru bunurile sau serviciile care nu se regasesc in baza de date, pe site-ul AFIR este disponibila o procedura simplificata, un fel de SEAP pentru beneficiari. Vor fi elaborate si modele standard de achizitii si intentionam, pe viitor, sa lansam pachete de accesare pentru anumite categorii de beneficiari", a spus secretarul de stat George Turtoi.

Spre exemplu, a explicat secretarul de stat George Turtoi, daca un beneficiar doreste sa acceseze masura pentru tineri fermieri, dar si pe cea de investitii, sa poata depune o singura cerere de finantare.

De la 1 iulie 2015, vor putea fi depuse proiecte, prin noul PNDR 2014-2020, si in cadrul urmatoarelor subprograme si submasuri:

-       Subprogramul pomicol, care dispune in acest an de o alocare de peste 75 de milioane de euro,

-       Submasura 4.2 - Sprijin pentru investitii in procesarea/ marketingul produselor agricole (143 de milioane de euro),

-       Submasura 4.3 - Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice, prin care pot fi accesate 435 de milioane de euro, inclusiv pentru reabilitarea infrastructurii secundare de irigatii,

-       Submasura 6.2 - Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale (44 milioane de euro),

-       Submasura 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici (peste 72 de milioane de euro),

-       Submasura 6.4 - Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole (57 de milioane de euro).

 

Sursa:www.stiriagricole.ro

 

 

POC 2014-2020 A fost publicat calendarul lansarilor pentru Axa Prioritara 1 Cercetare Dezvoltare Inovare
15.06.2015

Detalii suplimentare la: http://www.fonduri-ue.ro/poscce/

Ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica, a participat in 11 iunie 2015, alaturi de reprezentanti ai Comisiei Europene, la reuniunile Comitetelor de Monitorizare pentru Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice 2007-2013 (CM POSCCE) si pentru Programul Operational Competitivitate 2014-2020 (CM POC).

Astfel, in cadrul reuniunii Comitetului de Monitorizare POSCCE, principalele subiecte de discutie pentru perioada de programare 2007-2013 au fost: stadiul curent al implementarii POSCCE, rezultatele inregistrate in anul 2014, conform Raportului Anual de Implementare 2014 (document care a fost aprobat in cadrul reuniunii), stadiul implementarii instrumentului financiar JEREMIE, respectiv masuri si solutii pentru evitarea dezangajarii fondurilor europene.

In ceea ce priveste Programul Operational Competitivitate 2014-2020 (POC), in cadrul reuniunii Comitetului de Monitorizare au fost dezbatute teme precum: gradul de indeplinire a conditionalitatilor ex-ante pentru POC 2014-2020, planul de evaluare si ghidul de indicatori, precum si actiunile intreprinse panain prezent in cadrul acestui program.

De asemenea, cu acelasi prilej, a fost aprobat calendarul lansarilor de apeluri din cadrul Axei Prioritare I POC- "Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor", precum si diagrama activitatilor de evaluare.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene 

 

 

Document PDF
d3cfd_Calendar.pdf
d3cfd_Calendar.pdf
132,31 KBytes
15.06.2015 11:22
Lansare apeluri START si TAF-DRF pentru idei de proiecte cu impact in implementarea Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii
03.06.2015

Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii (SUERD) reprezinta o initiativa politica a Romaniei si Austriei si este un mecanism comunitar de cooperare a statelor din bazinul Dunarii, destinat dezvoltarii economice si sociale a macro-regiunii dunarene, prin consolidarea implementarii in regiune a politicilor si legislatiei UE.

          SUERD este a doua strategie macro-regionala a UE, preluand modelul de cooperare dezvoltat prin Strategia UE pentru Marea Baltica (adoptata in 2009) cu adaptare la specificul regiunii dunarene.

          La Strategia Dunarii participa paisprezece state: noua state membre UE (Austria, Romania, Bulgaria, Cehia, Croatia, Germania - ca stat federal si prin landurile Baden-Württemberg si Bavaria, Slovacia, Slovenia, Ungaria) si cinci state ne-membre UE (Bosnia-Hertegovina, Muntenegru, Serbia, Republica Moldova si Ucraina).

          Strategia este structurata pe patru mari obiective:

          • interconectarea regiunii Dunarii;

          • protejarea mediului in regiunea Dunarii;

          • cresterea prosperitatii in regiunea Dunarii;

          • consolidarea regiunii Dunarii.

          Fiecarui obiectiv al Strategiei ii corespund domenii specifice de actiune, grupate pe 11 arii prioritare, fiecare arie prioritara fiind coordonata de cate 2 state/landuri din regiune.

          Avand in vedere faptul ca SUERD este un document programatic, fara o sursa unica de finantare, una dintre principalele probleme identificate in implementarea Strategiei este reprezentata de dificultatea manifestata de potentialii beneficiari in identificarea surselor de finantare necesare implementarii diferitelor proiecte cu impact si relevanta SUERD.

          In acest sens, Comisia Europeana a lansat la finalul lunii mai 2015 doua noi apeluri de proiecte in vederea sustinerii procesului de implementare a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea  Dunarii (SUERD) in perioada de programare 2014-2020 si pentru a sprijini pregatirea de proiecte sustenabile.

          Concret, este vorba despre al doilea apel de proiecte START, respectiv al treilea apel de proiecte TAF-DRP, fiecare cu un buget total disponibil de cate 450.000 euro.

 

 

MS Word
Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dun?rii.docx
Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dun?rii.docx
102,31 KBytes
03.06.2015 17:29
CEC Bank lanseaza noi produse de finantare pentru agricultori
17.04.2015

CEC Bank lanseaza noi produse de finantare pentru agricultori, dobanzile practicate in prezent fiind intre 5,78% si 6,03%, in functie de situatia economico-financiara a clientului, transmite Agerpres (16 aprilie).

Conform unui comunicat al bancii remis, joi, AGERPRES, noile produse sunt dezvoltate parteneriatului cu Agentia de Plati si Interventie in Agricultura si destinate beneficiarilor masurii 215 - plati privind bunastarea animalelor - porcine, anul I, sesiunea III si anul III, sesiunea II. 

Creditele nou lansate ofera posibilitatea finantarii a pana la 85% din suma mentionata in adeverinta eliberata de APIA, nu necesita contributie proprie si asumarea riscului valutar, finantarile fiind acordate exclusiv in lei. Comisionul de acordare a creditului este de 0,95% din valoarea creditului, garantiile sunt flexibile, inclusiv prin posibilitatea obtinerii garantiei de la FGCR/FNGCIMM, iar consultanta este gratuita in ceea ce priveste pregatirea documentatiei de accesare a creditului. 

'Prin lansarea acestor produse de finantare confirmam implicarea CEC Bank in sustinerea agriculturii si, totodata, ne aratam increderea in potentialul de dezvoltare al acestui sector, agricultura fiind un domeniu cu importante surse de dezvoltare economica', a declarat Radu Gratian Ghetea, presedinte director general CEC Bank. 

CEC Bank a dezvoltat produse de finantare in baza conventiilor incheiate cu APIA inca din anul 2008, cele mai importante programe adresandu-se beneficiarilor schemei de plata unica pe suprafata, beneficiarilor sectorului zootehnie (ovine/caprine/bovine), beneficiarilor masurilor de dezvoltare rurala cuprinse in Axa II din Programul National de Dezvoltare Rurala, precum si beneficiarilor Masurii 215 (pasari/porcine). 

Banca a acordat pana in prezent peste 120.000 de finantari beneficiarilor eligibili, pentru desfasurarea activitatilor curente, cu o valoare de peste 2 miliarde lei

Sursa: www.fabricadebani.ro

 

 

Consultare publica privind proiectului de Ghid al solicitantului pentru beneficiari privati - Axa Prioritara 2- POC 2014-2020
01.04.2015

Programul Operational Competitivitate 2014–2020-Consultare publica privind proiectului de Ghid al solicitantului pentru beneficiari privati - Axa Prioritara 2

Ministerului Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management a Programului Operational Competitivitate 2014-2020 si Ministerul pentru Societatea Informationala, prin Organismul Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale, anunta lansarea in consultare publica a proiectului de Ghid al solicitantului pentru beneficiari privati - Axa Prioritara 2 -Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva. 

Ghidul solicitantului este supus consultarii publice pana la data de 15 aprilie a.c. 

Clarificarile referitoare la Ghid, precum si eventualele propuneri si sugestii pot fi transmise catre Organismul Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale la urmatoarea adresa de e-mail: fonduri.oipsi@msinf.ro, prin fax: 021.311.3919 sau prin posta la adresa:         B-dul Libertatii 14, sector 5, Bucuresti.

MS Word
Ghid_privati_27_03_2015a.doc
Ghid_privati_27_03_2015a.doc
1,51 MBytes
01.04.2015 07:23
Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre (BMN) 2014-2020 este supus consultarii publice pana vineri, 3 aprilie 2015
23.03.2015

Este vorba de versiunea initiala a Programului, iar comentariile si propunerile justificate in scris ale publicului privind documentul afisat spre consultare pot fi transmise la adresa de e-mail:                          blacksea-cbc@mdrap.ro

 

BMN 2014-2020 este un program de cooperare teritoriala europeana, pentru construirea unui cadru durabil la nivel de politici de mediu coordonate in zona Bazinului Marii Negre. Romania participa la program alaturi de alte 9 tari: Bulgaria, Grecia, Turcia, Rusia, Ucraina, Moldova, Georgia, Armenia si Azerbaidjan.

Prioritatile propuse prin BMN vizeaza urmatoarele activitati indicative:

 

 • promovarea in comun a mediului de afaceri si a antreprenoriatului in sectoarele turism si cultura;
 • cresterea oportunitatilor de comert transfrontalier si modernizarea in domeniul agriculturii si sectoarelor conexe;
 • imbunatatirea sistemului de monitorizare in comun a mediului;
 • promovarea unor activitati comune de constientizare publica si a unor actiuni comune impotriva deseurilor maritime si riverane.

 

Informatii de background
Autoritatea Comuna de Management a Programului BMN a parcurs deja procedura de evaluare de mediu si a finalizat etapa consultarii publice a Strategiei programului.

MDRAP este autoritate comuna de management pentru Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre   2014-2020, care este succesorul programului cu acelasi nume din perioada de programare 2007-2013.

Context

MDRAP gestioneaza, in perioada de programare 2014-2020, 14 programe operationale cu cofinantare din fonduri europene: Programul Operational Regional, Programul Capacitate Administrativa si 12 programe de cooperare teritoriala europeana (6 programe pentru care MDRAP este autoritate de management sau autoritate comuna de management si 6 programe pentru care este autoritate nationala).

Programele de Cooperare Teritoriala Europeana presupun cooperarea, prin intermediul unor proiecte gestionate si administrate in comun de partenerii din statele participante, a unor regiuni din Romania:

 • cu regiuni din statele vecine, in cadrul cooperarii transfrontaliere - prin care se finanteaza proiecte de accesibilitate (transport si tehnologia informatiei), mediu si prevenirea riscurilor, dezvoltarea economica si sociala si actiuni "people to people";
 • cu regiunile dintr-un anumit spatiu geografic, in cadrul cooperarii transnationale - prin care se finanteaza actiuni si dezvoltarea de retele care sa duca la dezvoltare teritoriala integrata in domenii precum: inovatia, mediul, accesibilitatea si dezvoltarea urbana);
 • cu regiuni din orice stat membru al Uniunii Europene, in cadrul cooperarii interregionale - ce reprezinta cooperarea intre autoritatile publice pe probleme de interes comun, prin transferul de experienta si bune practici intre regiunile UE, prin constituirea de retele intre orasele UE, precum si intre cercetatorii UE.


Principiile de implementare a acestor programe se refera la cooperarea intre statele participante (toate proiectele trebuie sa fie dezvoltate si implementate in comun), la competitivitatea deschisa (in cadrul unor licitatii de propuneri de proiecte comune) si la dezvoltarea si implementarea in parteneriat, intre aplicanti/beneficiari provenind din statele participante la program a proiectelor selectate spre finantare.

Sursa: MDRAP

 

 

MS Word
plyq0_Program Bazinul Marii Negre (draft mar 2015).doc
plyq0_Program Bazinul Marii Negre (draft mar 2015).doc
6,41 MBytes
23.03.2015 15:09
Se lanseaza Programul ROSENC de Eficientizare Energetica in Iluminat
11.03.2015

In conformitate cu prevederile Strategiei "Europa 2020", Clusterul de Energii Sustenabile din Romania - ROSENC lanseaza in data de 23 martie 2015, la nivel national, "Programul ROSENC de Eficientizare Energetica in Iluminat (PREEI)", program dedicat Autoritatilor Publice Locale din Romania.

Obiectivul general al programului este reducerea consumului de energie electrica si a costurilor anuale de intretinere cu iluminatul public stradal ale autoritatilor publice locale prin modernizarea si eficientizarea sistemelor de iluminat.

Scopul final al acestui program este reducerea cheltuielilor anuale cu iluminatul public stradal, cu 50-70%.

Solicitarile depuse de catre autoritatile publice locale vor fi evaluate din punct de vedere tehnic si financiar, conform ghidului solicitantului.

Principiul director de selectie urmareste prioritizarea, in urma analizei cost/beneficiu, a celor mai ineficiente sisteme de iluminat, in vederea reducerii presiunii asupra bugetelor locale.

Persoanele interesate pot transmite sugestii pentur imbunatatirea ghidului pana la data de 20 martie 2015 la adresapreei@rosenc.ro, persoana de contact Patricia Danciu, 0765 327 487

Document PDF
DRAFT GHID PREEI.pdf
DRAFT GHID PREEI.pdf
2,60 MBytes
11.03.2015 11:52
Document PDF
DRAFT ANEXE.pdf
DRAFT ANEXE.pdf
249,43 KBytes
11.03.2015 11:52
A fost publicat Ghidul Solicitantului pentru SubMasura 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
09.03.2015

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a publicat varianta consultativa a Ghidului Solicitantului pentru SubMasura 6.1 - "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri".

Beneficiarii SubMasurii 6.1 - "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri" sunt tinerii fermieri in conformitate cu definitia prevazuta la art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se instaleaza ca unic sef al exploatatiei agricole, si persoanele juridice in care un tanar fermier, in sensul art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se instaleaza impreuna cu alti tineri fermieri si care exercita un control efectiv pe termen lung in ceea ce priveste deciziile referitoare la gestionare, beneficii si riscuri financiare in cadrul exploatatiei respective

Sprijinul nerambursabil va fi de maximum 50.000 de euro si va fi acordat sub forma de prima in doua transe, astfel:

 • 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare
 • 25% din cuantumul sprijinului in maximum trei ani de la primirea deciziei de finantare.

 

"Ghidurile Solicitantului, publicate pe paginile de internet www.madr.ro si www.afir.info, pot fi consultate de catre potentialii solicitanti, pe care ii asteptam sa formuleze propuneri de modificare si observatii. Toate aceste solicitari vor intra in analiza departamentelor de specialitate din cadrul Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale pentru a verifica oportunitatea includerii in versiunea finala a Ghidurilor Solicitantului", a declarat ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Daniel Constantin.

Ghidul a fost elaborat de catre Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale in colaborare cu Ministerul Agriculturi si Dezvoltarii Rurale in baza consultarilor cu Grupurile de Lucru Agricultura din cadrul Comitetului de Monitorizare al PNDR si in baza versiunii Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 transmisa Comisiei Europene spre aprobare.

Toti cei interesati pot trimite propuneri si observatii pe adresa de e-mail: consultare@afir.info.

Desi este o varianta consultativa, Ghidul Solicitantului pentru SubMasura 6.1 - "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri" publicat de AFIR ofera foarte putine informatii care sa le fie de folos potentialilor beneficiari.

 

 

 

Document PDF
GS_masura-6-submasura-6.1_consultare_publica.pdf
GS_masura-6-submasura-6.1_consultare_publica.pdf
816,35 KBytes
09.03.2015 13:28
Document PDF
plan-de-afaceri_masura-6-submasura-6.1_consultare_publica.pdf
plan-de-afaceri_masura-6-submasura-6.1_consultare_publica.pdf
339,00 KBytes
09.03.2015 13:28
Schema de minimis pentru startup-uri si spin-off-uri inovatoare a fost avizata
09.03.2015

Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Inovare a publicat ghidul pentru Schema de minimis pentru start-up-uri si spin-offuri inovatoare. Schema a fost avizata favorabil de Consiliul Concurentei si face parte din Axa Prioritara 1 a Programul Operational Competitivitate 2014-2020.

Schema de minimis pentru start-up-uri si spin-off-uri inovatoare  

Schema intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei si se aplica pana la 31 decembrie 2020 in limita fondurilor disponibile. Valoarea totala estimata, pe intreaga durata de aplicare, este de 20.000.000 €. Pentru anii 2015 si 2018 sunt disponibili cate 3 mil. EUR, 2016 si 2017 - cate 5 mil. EUR, iar in 2019-2020 cate 2 mil. EUR.

Obiectiv

Sprijinirea crearii spin-off-urilor si dezvoltarii start-up-urilor inovatoare pe baza transferului rezultatelor cercetarii-dezvoltarii obtinute in universitati sau institute, in vederea realizarii de produse si servicii noi sau semnificativ imbunatatite. 

Beneficiari

Agentii economici din toate sectoarele, cu anumite exceptii.

Valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate unei intreprinderi unice nu poate depasi echivalentul in lei a 200.000 Euro, pe o perioada de trei ani fiscali consecutivi, indiferent daca ajutorul a fost acordat din surse nationale sau comunitare. Pentru intreprinderile care efectueaza transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost, valoarea totala nu poate depasi echivalentul in lei a 100.000 Euro. 

Tipuri de activitati finantate

-Dezvoltarea unui SPIN-OFF independent (infiintarea si inregistrarea SPIN-OFF-urilor)
-Activitati de cercetare-dezvoltare
-Achizitia de servicii de cercetare-dezvoltare, servicii de consultanta pentru inovare si servicii suport pentru inovare
-Achizitia de active necorporale, utilaje, instalatii si echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv
-Activitati necesare pentru dezvoltarea produsului (bun sau serviciu), a procesului de productie a acestuia

Efecte estimate

-Vor creste numarul intreprinderilor care: pot prelua rezultate ale cercetarii si transforma aceste rezultate in produse oferite pe piata si care isi desfasoara activitatea in domenii de inalta tehnologie

-Va creste numarul locurilor de munca pentru cercetatori
-Va creste calitatea produselor si a indicelui de productivitate

 

Sursa: http://www.research.ro/


 

 

 

 

 

Document PDF
schema_deminimis.pdf
schema_deminimis.pdf
420,30 KBytes
09.03.2015 15:05
S-a lansat concursul de proiecte culturale I/2015
09.03.2015

Administratia Fondului Cultural National a anuntat lansarea sesiunii de finantare I/2015, destinata sustinerii de proiecte culturale, in 9 martie 2015

AFCN acorda finantari nerambursabile pentru proiecte culturale, cu derulare in perioada cuprinsa intre data semnarii contractului de finantare si 15 noiembrie 2015

Suma disponibila pentru finantarea nerambursabila este de 2.700.000 lei, repartizata astfel:

 • ARTE VIZUALE (pictura, sculptura, grafica, arte decorative, fotografie, video-art, instalatii, ceramica, colaj, animatie, film experimental si de animatie, arta textila, tehnici mixte, noi media, design, arhitectura, proiecte curatoriale) 1.000.000 lei
 • ARTELE SPECTACOLULUI (teatru, muzica, dans) 1.600.000 lei
 • CONTESTATII 100.000 lei


Suma maxima care poate fi solicitata pentru un proiect este de 50.000 lei. 

Perioada de inscriere a proiectelor culturale este cuprinsa in intervalul 09 martie - 07 aprilie 2015. Termenul limita de inscriere a proiectelor: 07 aprilie 2015, ora 17:00. Inscrierile se fac online prin intermediul www.afcn.ro. 

Finantarea se adreseaza: persoanelor fizice autorizate, asociatiilor, fundatiilor, institutiilor publice de cultura, societatilor comerciale care deruleaza activitati culturale. 

AFCN va acorda o atentie deosebita proiectelor culturale de anvergura, transversale si integratoare si va urmari in 2015 ca prioritati:

 • Sustinerea artei contemporane (masura in care proiectul se inscrie in promovarea artei contemporane, arta contemporana fiind vazuta ca o arta a prezentului, realizata cu mijloace si teme ale prezentului)
 • Incurajarea debutului artistic (masura in care proiectul ofera oportunitati de exprimare pentru artistii aflati la debut)
 • Incurajarea mobilitatii culturale pe teritoriul Romaniei si a interventiei culturale (masura in care proiectul cultural este conceput pentru a putea fi realizat/prezentat si in alte contexte geografice si culturale de pe teritoriul Romaniei)


AFCN cauta experti evaluatori

Administratia Fondului Cultural National invita operatorii culturali (uniuni de creatie, organizatii nonguvernamentale si/sau institutii publice) sa formuleze propuneri pentru constituirea unui corp de experti evaluatori independenti pentru evaluarea proiectelor care vor fi depuse spre finantare in sesiunea I/2015. 

Procesul de evaluare se desfasoara on-line si nu necesita prezenta expertului in Bucuresti pe parcursul evaluarii, care poate dura intre 14 si 30 de zile calendaristice. Evaluarea proiectelor este o activitate remunerata. In conformitate cu legea, nu poate fi evaluator o persoana ce are statutul de functionar public. 

In acest sens, AFCN invita organizatiile interesate sa transmita, pana cel tarziu la data de 07 aprilie 2015, numele si datele de contact ale persoanelor propuse pentru calitatea de expert evaluator independent, insotite de un CV si de formularul de candidatura completat,prin e-mail la adresa contact@afcn.ro, prin fax la nr. 021.891.91.55 sau la sediul institutiei, in atentia d-nei Felicia Burcea. 

Fiecare expert evaluator independent va putea fi propus pentru o singura arie tematica in functie de expertiza sa. Acreditarea expertizei in evaluarea proiectelor de catre un organism abilitat sa emita aceste documente, constituie un avantaj. 

In vederea alcatuirii comisiilor de experti evaluatori independenti, pentru fiecare arie tematica, propunerile vor fi analizate si avizate de catre Consiliul Administratiei Fondului Cultural National, numit prin ordin al Ministrului Culturii. 

Sursa: AFCN

 

 

Necunoscut
lfad6_Ghid Aplicant.zip
lfad6_Ghid Aplicant.zip
1,51 MBytes
09.03.2015 15:41
Masurile dedicate tinerilor fermieri si investitiilor in ferme vor fi primele din noul PNDR 2014 - 2020
05.03.2015

Masurile dedicate tinerilor fermieri si investitiilor in ferme vor fi primele din noul Program de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 - 2020 care se vor deschide, data anticipata de auroritatile romanesti fiind cea de 25 martie 2015, ghidurile solicitantului urmand a fi publicate pana la sfarsitul acestei saptamani.

 

"Noi suntem pregatiti sa lansam pe 25 martie 2015 primele sesiuni de depunere de proiecte pe doua masuri, tineri fermieri si investitii in ferme, plus cele trei angajamente pe plati directe care sunt parte din cererea unica de la APIA: agromediu si clima, agricultura ecologica si platile pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale. Spre finalul saptamanii o sa avem pe site si ghidurile solicitantului pentru consultare pe ambele masuri", a spus  George Turtoi.

 

Potrivit oficialului, Ministerul Agriculturii a trimis catre avizare toata legislatia nationala aferenta pentru deschiderea primelor sesiuni din noul program, fiind deja stabilite in Comitetul de Monitorizare toate criteriile de selectie si punctajele.

 

"Am dat drumul pe traseul de avizare Hotararii de Guvern similare cu cea din programul trecut, ordinelor de ministru pentru lansarea sesiunilor si pentru criteriile de selectie. Am stabilit toate criteriile de selectie impreuna cu grupul de lucru din Comitetul de Monitorizare, precum si punctajele cu toti fermierii si asociatiile din agricultura. Practic, suntem pregatiti sa lansam primele doua masuri din program pe 25 martie 2015", a adaugat George Turtoi.

 

In opinia oficialului MADR, Comisia Europeana va da un "acord de principiu" pe intregul program de dezvoltare rurala al Romaniei undeva la mijlocul lunii aprilie, astfel incat din luna mai a acestui an vor putea fi deschise toate masurile de finantare din noul PNDR 2014-2020.

 

Romania are alocata prin PNDR 2014 - 2020 o suma totala de 9,363 miliarde de euro, din care 8,015 miliarde de euro reprezinta fondurile europene atribuite tarii noastre, iar 1,347 miliarde de euro reprezinta contributia nationala.

 

Masura privind investitiile in ferme are un buget total de 892,32 milioane de euro pentru perioada de programare de 7 ani, inclusiv contributia nationala de 134,35 milioane de euro, iar masura dedicata tinerilor fermieri, aproape 445 milioane de euro, din care 44,5 milioane de euro reprezinta contributia nationala.

Programul SES (Senior Experten Service), finantat de guvernul german
26.02.2015

Programul SES (Senior Experten Service), finantat de guvernul german, a lansat un apel de propuneri de proiecte in cadrul ofertei de Asistenta Germana Nerambursabila pentru perioada 2015-2017. Apelul este deschis pana in data de 01.05.2015, iar ordinea alocarii fondurilor va fi conform principiului "primul venit, primul servit".

Consultants se acorda pentm: scoli si unitati de asistenta sociala, institutii publice, firme si organizatii. Perioada de training solicitata poate varia intre trei saptamani si sase luni, pentru o prima sesiune de pregatire sunt recomandate  3 saptamani. Valoarea   estimata   a   acestor   servicii   de   consultanta,   pentru   perioada   minima mentionatt mai sus, este de 5.000 euro, fonduri nerambursabile.

Solicitantul va trebui sa acopere, pentru expertul gennan desemnat sa ofere training si consultanta, cheltuielile referitoare la transport international si intern, cazare, masa si o diuma de 20 lei/zi. Comunicarea cu expertul german se va realiza in limba gennan sau in limba engleza.

 

Pentm informatii suplimentare referitoare la procedura si conditiile de participare, inclusiv pentm descarcarea formularului de solicitare a asistentei, ce urmeaza a fi completat in limba engleza, puteti accesa paginile de web www.ClujNapoca.ro/ses si/sau www.v-market.ro/ses . Detalii pentm completarea formulamlui se pot obtine, la numerele de telefon: 0744 547781, 0722 354447, persoana de contact: Dr. Radu-Adrian Melsnita.

Peste 200 milioane de euro pentru investitii in eficienta energetica, protectia mediului si combaterea schimbarilor climatice
24.02.2015

Investitorii romani interesati de proiecte de cresterea eficientei energetice si conservarea capitalului natural, inclusiv a biodiversitatii, vor putea beneficia de doua noi mecanisme financiare, lansate de Comisia Europeana (CE), in parteneriat cu Banca Europeana de Investitii (BEI). Cele doua mecanisme sunt Finantarea Privata pentru Eficienta Energetica (PF4EE) si Facilitatea de Finantare a Capitalului Natural (NCFF).

PF4EE va incuraja bancile sa creasca volumul creditarii acordate proiectelor de eficienta energetica, prin acordarea de imprumuturi pe termen lung cu costuri reduse si prin protectia intermediarilor financiari in legatura cu riscul de credit, precum si prin imbunatatirea expertizei de creditare in acest sector. Contributia CE si BEI este de 80 de milioane de euro si se asteapta ca, pana la terminarea programului, la sfarsitul anului 2017, sa aiba un efect de multiplicare de opt ori.

NCFF se va concentra pe proiectele ce au in vedere infrastructura "verde", prin care se conserva ecosistemele si care contribuie la adaptarea la schimbarile climatice. Se vor finanta proiecte ce au in vedere infrastructura de protectie contra inundatiilor, reciclarea apei de ploaie, protejarea padurilor, reducerea poluarii apelor si a solului, conservarea biodiversitatii si ecoturismul. Contributia CE si BEI este de aproximativ 125 milioane de euro.

Obiectivul ambelor mecanisme este de a atrage investitiile publice si private, prin combinarea imprumuturilor BEI cu fondurile disponibile in cadrul programului UE LIFE. Ele sunt complementare planului de investitii pentru Europa, contribuind la eliminarea barierelor de pe piata interna, prin investitii in proiectele cu o valoare adaugata reala pentru intreaga economie europeana.

 

Sursa: Reprezentanta CE la  Bucuresti

Comisia Europeana a adoptat noul program transfrontalier "Interreg V-A"pentru Romania si Bulgaria
17.02.2015

Noul program transfrontalier "Interreg V-A" pentru Romania si Bulgaria a fost adoptat de comisarul european pentru politica regionala Corina Cretu. Acest program va imbunatati conditiile de viata, de studiu si de munca in cele 15 regiuni de frontiera din Romania si Bulgaria, sporindu-le astfel atractivitatea atat pentru turisti, cat si pentru investitori. Valoarea totala a investitiilor din cadrul programului se ridica la peste 258 de milioane de euro, contributia Uniunii Europene fiind de aproape 216 milioane de euro din Fondul european de dezvoltare regionala.

Programul se va concentra pe urmatoarele cinci prioritati:

 • o regiune bine conectata
 • o regiune verde
 • o regiune sigura
 • o regiune incluziva cu mana de lucru calificata
 • o regiune eficienta


Corina Cretu, comisarul european pentru politica regionala, a declarat: "Locuitorii acestor regiuni de frontiera din Romania si Bulgaria vor beneficia in mod direct de programul pe care l-am adoptat astazi. Aceste regiuni constituie o zona a Europei unde buna colaborare si incercarea de a rezolva problemele comune sunt esentiale. Zona ofera, de asemenea, oportunitati considerabile datorita proximitatii cu fluviul Dunarea si cu Marea Neagra. Programul si proiectele aferente vor ajuta comunitatile locale sa exploateze oportunitatile mentionate."

Dumneaei a mai adaugat: "Anul acesta sarbatorim 25 de ani de programe UE de cooperare transfrontaliera si transregionala Interreg. Prin urmare, sunt foarte incantata sa anunt lansarea acestui nou program, proiectele noastre de cooperare fiind una dintre dovezile concrete de actiune UE." 

Cateva rezultate preconizate:

 • imbunatatirea navigabilitatii pe Dunare si Marea Neagra in zona transfrontaliera;
 • crearea unui nou model de utilizare durabila a patrimoniului natural si cultural din zona transfrontaliera;
 • imbunatatirea gestionarii comune si protejarii siturilor NATURA 2000;
 • sporirea capacitatii de prevenire si gestionare a riscurilor de dezastre in zona transfrontaliera;
 • integrarea zonei transfrontaliere din punctul de vedere al ocuparii si mobilitatii fortei de munca;
 • imbunatatirea relatiilor de cooperare si a eficientei institutiilor publice din zona transfrontaliera.


Context

Cele 15 regiuni vizate de programul Interreg V-A Romania-Bulgaria sunt:

 • Bulgaria: Vidin, Montana, Vratsa, Pleven, Veliko Tarnovo, Ruse, Silistra, Dobrich
 • Romania: Constanta, Calarasi, Giurgiu, Teleorman, Dolj, Mehedinti, Olt


Bugetul total alocat programului de cooperare: 258,5 milioane de euro
Contributia totala a UE (FEDR - Fondul european de dezvoltare regionala): 215,7 milioane de euro
Programul este gestionat de Ministerul roman al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

Cea de a cincea perioada de programare a Interreg 2014-2020 dispune de un buget de 10,1 miliarde de euro, reprezentand investitii in cadrul a peste 100 de programe de cooperare intre regiuni si partenerii teritoriali, sociali si economici. Bugetul respectiv include, de asemenea, sumele FEDR alocate statelor membre in vederea participarii la programele de cooperare la frontierele externe ale UE, sprijinite de alte instrumente:

 • 60 programe de cooperare transfrontaliera (CTF) - Interreg V-A, de-a lungul a 38 de frontiere interne ale UE. FEDR: 6,6 miliarde de euro.
 • 15 programe transnationale - Interreg V-B, care acopera zone de cooperare mai vaste, precum Marea Baltica, regiunea Alpilor si regiunea Marii Mediterane. FEDR: 2,1 miliarde de euro.
 • Programul de cooperare interregionala (INTERREG VC) si cele 3 programe pentru constituirea de retele (Urbact III, Interact III si ESPON) acopera toate cele 28 de state membre ale UE. Acestea asigura cadrul necesar schimburilor de experienta intre autoritatile regionale si locale din diferite tari. FEDR: 500 milioane de euro.
 • 12 programe CTF - Interreg-Instrumentul de asistenta pentru preaderare (IPA). FEDR: 242 milioane de euro.
 • 16 programe CTF - Interreg-Instrumentul european de vecinatate (IEV). FEDR: 634 milioane de euro.

 

 

Sursa: Reprezentanta Comisiei Europene

 

 

MS Word
Interreg V-A RO-BG - RO.docx
Interreg V-A RO-BG - RO.docx
373,53 KBytes
17.02.2015 16:11
Necunoscut
Annexes_2014-2020.rar
Annexes_2014-2020.rar
16,86 MBytes
17.02.2015 16:11
Necunoscut
Other documentsq.zip
Other documentsq.zip
15,18 MBytes
17.02.2015 16:12
Programul transnational DUNAREA 2014-2020 a fost semnat
17.02.2015

Guvernul a aprobat printr-un Memorandum negocierea si semnarea de catre Romania a Programului transnational DUNAREA 2014-2020, un instrument de finantare ce are ca scop sustinerea integrarii politicilor din domeniile selectate in macroregiunea Dunarii. Prin acest program se urmareste obtinerea unui grad mai ridicat de integrare teritoriala a regiunii eterogene a Dunarii.

Aria eligibila pentru acest program este compusa din 14 state, respectiv noua state membre ale UE - Austria, Bulgaria, Croatia, Republica Ceha, Ungaria, Germania (landurile Baden-Wurttemberg si Bayern), Romania, Slovacia si Slovenia - si cinci state ne-membre - Bosnia si Hertegovina, Republica Moldova, Muntenegru, Serbia si patru provincii din Ucraina - , cuprinzand 69 de asa numite "regiuni NUTS-2" (Nomenclature of Units for Territorial Statistics, nivelul 2, care pentru Romania sunt reprezentate de cele 8 regiuni de dezvoltare).

Pentru perioada financiara 2014-2020, programul DUNAREA este finantat din FEDR (202.095.405 euro) si Instrumentul de Pre-Aderare (19.829.192 euro) pentru perioada financiara 2014 - 2020. Partenerii din statele membre, inclusiv Romania, au la dispozitie doar bugetul FEDR - Romaniei ii va reveni aproximativ 75,4 milioane de euro -, fondurile IPA fiind alocate statelor candidate si potential candidate. In ceea ce priveste alocarile ENI (European Neighbourhood Instrument), destinate partenerilor din Republica Moldova si Ucraina, acestea nu au fost inca transmise de catre CE. Cofinantarile nationale sunt prevazute la aproximativ 37,5 milioane de euro, Romania urmand a contribui cu 14,01 milioane de euro. 

Programul Dunarea 2014-2020 va opera sub patru obiective tematice, cuprinse in cadrul axelor prioritare, anume:

 • Axa prioritara 1: Inovare si responsabilitate sociala in Regiunea Dunarii
 • Axa prioritara 2: Responsabilitatea fata de mediu si cultura in Regiunea Dunarii
 • Axa prioritara 3 Conectivitate si responsabilitate energetica in Regiunea Dunarii
 • Axa prioritara 4: Guvernanta in Regiunea Dunarii.


De asemenea, exista si o axa prioritara 5 - Asistenta tehnica, dedicata finantarii structurilor de management ale programului.

Sursa: Guvernul Romaniei    

Apel de proiecte pentru antreprenori de la ING Bank
30.01.2015

ING Bank a lansat recent un apel de proiecte care se adreseaza inclusiv antreprenorilor, startup-urilor si IMM-urilor. Pot fi inscrise in competitie proiecte care vizeaza:

 

- cresterea nivelului de educatie financiara a publicului, contribuind la o mai buna intelegere si la o evaluare corecta a aspectelor economice si financiare 

- sustinerea antreprenorilor, a start-up-urilor, afacerilor sociale sau a IMM-urilor 

- imbunatatirea calitatii vietii in mediul urban 

 

Valoarea totala a granturilor este de 200.000 de euro. Un grant poate avea valoarea intre 10.000 si 80.000 de euro.

 

Termenul limita pentru inscrieri este 11 februarie 2015. Vor urma doua etape: evaluarea formularelor de inscriere si interviurile cu finalistii. Castigatorii granturilor vor fi anuntati pe 27 martie 2015.

 

Pot trimite propuneri de proiecte organizatiile non-guvernamentale, fara scop lucrativ (asociatie, fundatie, federatie, inregistrate in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor), care:

- au experienta de minim 2 ani in domeniul in care activeaza
- au cel putin doua proiecte derulate in domeniul lor de activitate, cu rezultate concrete si cel putin 100 de beneficiari
- pot acoperi 10% din valoarea proiectului propus
- pot demonstra transparenta in raportarea rezultatelor financiare (raport anual pentru anul 2014)

Proiectele vor fi evaluate pe baza urmatoarelor criterii: relevanta, impac, sustenabilitate, buget realist si transparent, originalitate. 

 

Pentru a inscrie un proiect, trebuie sa completati formularul de concursformularul de buget si raportul anual al organizatie, pe care sa le trimiteti pe email, la adresa: sustainability@ing.ro.

 

Pentru intrebari si informatii suplimentare, consultati site-ul ING sau contactati reprezentantii  la:  sustainability@ing.ro / 021 209 14 85.

 

 

MS Word
formular participare.docx
formular participare.docx
23,21 KBytes
30.01.2015 15:39
MS Word
formular buget.docx
formular buget.docx
22,96 KBytes
30.01.2015 15:39
Pagini:« Inapoi123456789...20Inainte »