InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Surse de finantareinformatii complete privind modalitati de finantare si extindere a afacerii

Abonati-va la feed-ul surse de finantare
CEC Bank a prelungit parteneriatul cu APIA pentru finantarea agriculturii
29.08.2016

CEC Bank anunta continuarea parteneriatului cu Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura pentru schemele de sprijin implementate de APIA in Campania 2016, respectiv Schema de plata unica pe suprafata - SAPS, Plata redistributiva, Plata pentru inverzire, Masuri compensatorii de dezvoltare rurala aplicabile pe terenuri agricole.
 
In baza conventiei, beneficiarii pot accesa pana la 90% din valoarea sumei calculate conform adeverintei eliberate de APIA, fara a se depasi 20% din cifra de afaceri (conform ultimei situatii financiare anuale) sau din veniturile realizate si inscrise in registrul de incasari si plati.


Banca precizeaza ca dobanda este de 3,51% pe an fiind constituita din indicele ROBOR 6M, actualizabil semestrial in prima zi lucratoare a semestrului, valoarea indicelui incepand cu data de 1 iulie 2016 este de 1,06%, la care se adauga o marja de 2,45%. Comisionul de acordare este de 0,95% din valoarea creditului.
 
Structura de garantii include posibilitatea obtinerii garantiei Fondului de Garantare a Creditului Rural (FGCR) sau a Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM). Finantarea se acorda fara contributie proprie din partea clientului, exclusiv in lei, pentru prevenirea riscului valutar.
 
"Finantarea agriculturii reprezinta o prioritate strategica pentru CEC Bank. In cadrul programelor de finantare derulate in parteneriat cu APIA au fost acordate din anul 2008 si pana in prezent peste 137.000 de finantari cu o valoare de aproximativ 2,5 miliarde lei", a declarat Radu Gratian Ghetea, presedinte director general CEC Bank.
 
Clientii CEC Bank beneficiaza de consultanta gratuita in ceea ce priveste pregatirea documentatiei de accesare a creditului. 

 

Sursa:www.agroromania.manager.ro

Ghidul incepatorului in accesarea fondurilor europene 2014-2020- Manualul Comisiei Europene pentru firme, fermieri, ONG, tineri
02.08.2016

Firmele mici si mijlocii (IMM), fermierii, tinerii, organizatiile non-guveramentale (ONG) si alti solicitanti din Romania si din celelalte 27 de state membre ale Uniunii Europene au la dispozitie un ghid general, orientativ, pentru accesarea fondurilor europene din perioada de prograare 2014-2020, realizat de Comisia Europeana. 

 

"Finantarea din partea UE - Ghidul incepatorului", in limba romana, contine linkuri catre site-urile dedicate oportunitatilor de finantare din perioada 2014-2020, precum si informatii de baza privind, de exemplu:
- depunerea dosarului (cum si unde se depune cererea de finantare)
- alte reguli generale (eligibilitate etc.).
Brosura, cu exemple si sfaturi practice, este grupata in mai multe capitole, cu accent pe finantarea intreprinderilor mici si mijlocii (IMM):

Informatii practice privind granturile

 

 • Informatii practice privind contractele de achizitii publice
 • Transparenta si control
 • Principalele surse de finantare
 • COSME, un program special pentru IMM-uri
 • Transporturi, energie si TIC
 • Cercetare si inovare
 • Politica de coeziune
 • Agricultura
 • Granturi
 • Contracte
 • Informatii suplimentare privind finantarea din partea UE
 • Sume disponibile (2014-2020)
Document PDF
ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-europene.pdf
ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-europene.pdf
1,02 MBytes
02.08.2016 19:27
Finantari pentru colaborari intre cercetare si industrie
08.06.2016

PROIECTE EXPERIMENTALE DEMONSTRATIVE

 

Trecerea de la TRL 2 la TRL 3-4 (dezvoltarea unui POC), cu un buget de 130K euro e o perioada de maxim 18 luni. Contractorul este o institutie de cercetare, cu sau fara asociere cu un agent economic interesat. Deadline: 17 iunie 2016

http://uefiscdi.gov.ro/articole/4443/Proiect-experimental-demonstrativ.html

 

TRANSFER LA OPERATORUL ECONOMIC

 

Trecerea de la TRL 3 la 6 (dezvoltarea unui prototip industrial) cu un buget de 370K euro pe o perioada de maxim 24 luni. Contractorul este un agent economic in parteneriat cu o entitate de cercetare, si potential alti agenti economici. Deadline 24 iunie 2016

http://uefiscdi.gov.ro/articole/4468/Pachet-de-informatii.html

 

 

234 de milioane de euro, bugetul disponibil pentru primul apel POR 2014-2020 destinat microintreprinderilor
08.06.2016

Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a lansat joi, 26 mai 2016, primul apel de proiecte pentru microintreprinderi ce vor primi finantare prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020.

Astfel, in perioada 27.07.2016-27.01.2017, se pot depune spre finantare proiecte - prin POR 2014-2020, Axa prioritara 2 "Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii", Prioritatea de investitie 2.1 "Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri" - Apelul de proiecte 2.1.A. - Microintreprinderi.

"Este primul apel de proiecte destinat mediului privat. Apelul are un buget de 234,12 milioane de euro, bani alocati din Fondul European de Dezvoltare Regionala. Pentru acest apel de proiecte pot solicita finantare societatile comerciale si cooperative care se incadreaza in categoria microintreprinderilor. Pot primi finantare investitiile sau activitatile care se refera la construirea, modernizarea si extinderea spatiilor de productie sau prestare a serviciilor, la dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line", a declarat viceprim-ministrul Vasile Dincu, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, la conferinta de lansare a apelului.

Operatorii economici interesati sa obtina finantare in cadrul acestui apel pot consulta ghidul aferent pe site-ul programului: Ghidul Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/2/2.1.A-Microintreprinderi. Versuiunea finala a ghidului este cea rezultata dupa integrarea numeroaselor observatii si comentarii primite ca urmare a consultarii publice. Ghidul contine informatii despre specificitatea proiectelor, completarea si depunerea cererii de finantare, conditii de eligibilitate, etapele de verificare, evaluare, selectie si contractare a proiectelor.

De asemenea, sunt incluse modele pentru Cererea de finantare si Contractul de finantare. Prevederile Ghidului se vor completa, acolo unde este cazul, cu prevederile Ghidului general al POR 2014-2020, intitulat "Ghidul solicitantului - Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014 - 2020".

Valoarea minima eligibila a unui proiect este 25.000 de euro.
Valoarea maxima a finantarii nerambursabile solicitate trebuie sa respecte normele de acordare a ajutorului de minimis: valoarea maxima a ajutorului de minimis ce poate fi acordat unei intreprinderi unice, din fonduri publice, pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali inainte de data depunerii cererii de finantare si anul curent depunerii cererii de finantare) este de 200.000 de euro, echivalent in lei.
Finantarea nerambursabila solicitata se poate situa la cel mult 90% din valoarea eligibila a proiectului.

Cererile de finantare se depun prin intermediul aplicatiei MySMIS, disponibila la adresa :

http://www.fonduri-ue.ro/mysmis

 

Pentru indeplinirea masurilor de informare si publicitate (legate de obligatia de a promova faptul ca proiectele sunt finantate de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei, prin Programul Operational Regional), beneficiarii vor aplica Manualul de identitate vizuala al POR 2014-2020, disponibil la :

http://www.inforegio.ro/ro/informare-si-publicitate/identitate-vizuala.html


Sursa: www.inforegio.ro

 

 

POR 2014-2020 270 milioane euro disponibili pentru proiecte privind patrimoniul natural si cultural PI 5.1
08.06.2016

In perioada 25 mai 2016, ora 12:00 - 25 noiembrie 2016, ora 12:00, se pot depune spre finantare proiecte destinate conservarii, protejarii, promovarii si dezvoltarii patrimoniului natural si cultural - prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritara 5 - Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural.

Pentru acest apel de proiecte pot solicita finantare autoritatile publice centrale si locale, unitatile de cult, ONG-uri si parteneriate intre aceste entitati.


Apelul de proiecte POR 2016/5/5.1/1 a fost lansat vineri, 25 martie a.c., de  Autoritatea de Management a Programului Operational Regional (AMPOR)din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP).

"Pentru apelul destinat proiectelor de patrimoniu, bugetul alocat este de 270,83 de milioane euro, din care 233 de milioane provin din Fondul European de Dezvoltare Regionala. Ce urmarim este ca, dupa finantarea acestor investitii, sa creasca gradul de conservare la obiectivele de patrimoniu sau numarul de vizitatori. Proiectele finantate prin acet apel POR vor contribui, in acest fel, la conservarea identitatii culturale si dezvoltarea economica locala", a declarat viceprim-ministrul Vasile Dincu.


Depunere
Cererea de finantare se va transmite/depune:

 • la sediul Agentiilor pentru Dezvoltare Regionala;

• intr-un singur exemplar in format tiparit, original, intr-un singur colet sigilat. In coletul anterior mentionat se va include si un CD cu forma scanata a cererii de finantare, inclusiv anexele acesteia, in format PDF.
Imediat ce aplicatia electronica MySMIS se va operationaliza, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice va intrerupe depunerea cererilor de finantare introducand noul sistem de depunere a cererilor de finantare. Aceasta se va efectua cu publicare unui anunt pe site-ul programului :

www.inforegio.ro

Versiunea finala a Ghidului Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/5/5.1/1 este publicata pe site-ul programului. Ghidul contine date despre specificitatea proiectelor, modalitatea de completare si de depunere a cererii de finantare, conditii de eligibilitate, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, selectie, contractare a proiectelor. De asemenea sunt incluse modele ale Cererii de finantare si a Contractului de finantare. Prevederile sale se vor completa, acolo unde este cazul, cu prevederile Ghidului general al POR 2014-2020, intitulat "Ghidul solicitantului - Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014 - 2020".

Prioritate de investitii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural
Luand in considerare concentrarea teritoriala a resurselor financiare si a actiunilor, vor fi finantate numai acele obiective de patrimoniu pentru care impactul economic rezultat in urma implementarii este clar demonstrat.
Prioritizarea investitiilor
Vor avea prioritate la finantare acele obiective de patrimoniu localizate in teritorii conectate la cresterea economica.
POR va finanta obiectivele care sunt incluse in:

 • patrimoniul UNESCO, atat din mediul urban cat si rural
 • patrimoniul cultural national din mediul urban si rural
 • patrimoniul cultural local din mediul urban.

Valoarea eligibila / proiect:
• Valoare minima a proiectului: 100.000 euro, indiferent de clasificarea monumentului istoric.
• Valoarea maxima a proiectului: 5 milioane euro. In cazul obiectivelor de patrimoniu inscrise pe lista UNESCO, valoarea maxima a proiectului este de 10 milioane euro.

MS Word
POR 2014-2020 proiecte privind patrimoniul natural ?i cultural.docx
POR 2014-2020 proiecte privind patrimoniul natural ?i cultural.docx
42,60 KBytes
08.06.2016 16:24
Calendar indicativ de lansare sesiuni PNDR 2016
14.05.2016

Calendar indicativ de lansare sesiuni 2016

sursa: MADR

Document PDF
calendar-indicativ-lansare-2016.pdf
calendar-indicativ-lansare-2016.pdf
109,02 KBytes
14.05.2016 08:49
PNCDI III-proiecte experimentale demonstrative - deadline 17 iunie 2016
14.05.2016

In cadrul PNCDI III - Subprogram 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare si inovare - a fost lansata competitia pentru "Proiect experimental - demonstrativ". 

Scopul instrumentului de finantare consta in realizarea si testarea modelelor demonstrative (functionale, experimentale) pentru produse, tehnologii, metode, sisteme sau servicii noi sau cu imbunatatiri semnificative din domenii de specializare inteligenta sau de prioritate publica.

Finantarea de la bugetul de stat acordata pentru un proiect este de maximum 600.000 lei, cu respectarea schemei de ajutor de stat aprobata in acest sens. 
Proiectele se vor derula pe o perioada de maxim 18 luni. 

Termenul limita de transmitere a propunerilor de proiecte este 17 iunie 2016, ora 16.00. 

Platforma de depunere on-line a propunerilor de proiecte http://uefiscdi-direct.ro va fi disponibila incepand cu data de 10 mai 2016.

Pachetul de informatii este disponibil la: 
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4443/Proiect-experimental-demonstrativ.html 

Persoana de contact UEFISCDI:
Andreea DIMITRIU
E-mail:andreea.dimitriu@uefiscdi.ro
Telefon: 021/302.38.52    

Lansarea unei noi cereri de propuneri pentru granturi in domeniile Media si Evenimente
05.05.2016

Directia Generala Comunicare a Parlamentului European (DG COMM) anunta publicarea unei noi cereri de propuneri pentru parteneriate si granturi de co-finantare a activitatilor de comunicare care au ca obiectiv promovarea si multiplicarea identitatii, rolului si naturii politice a Parlamentului European in doua domenii: Media (TV, Radio si/sau media online) si Evenimente.

 Media (TV, radio si media online)

 Pentru a putea depune un proiect care sa beneficieze de un grant, solicitantii trebuie sa isi depuna in prealabil candidatura pentru un parteneriat pana cel tarziu pe 31 mai 2016. Parteneriatele au un caracter multianual, iar candidaturile se depun pentru intreaga perioada 2016-2019.

 Doar partenerii selectati vor fi eligibili pentru acordarea unui grant in perioada 2016-2019.

 Ulterior incheierii unui contract de parteneriat, partenerii pot solicita un grant, in fiecare an din perioada 2016-2019.

 Proiectele, care pot beneficia de co-finantare de pana la 60% din costurile eligibile totale, trebuie sa fie depuse respectand conditiile stipulate in cererea de propuneri de proiecte pentru granturi in categoria media. Pentru anul 2016, aceasta va fi publicata pe 15 iunie 2016, iar termenul de depunere al proiectelor este 31 August 2016.

 Solicitantii pot depune o propunere de proiect in urmatoarele domenii: TV, radio si/sau media online. Exista si posibilitatea de a depune proiecte multimedia.

 Ponderea maxima a co-finantarii proiectelor este de 60% din costurile eligibile totale. Durata maxima a proiectelor va fi de 7 luni, in perioada Noiembrie 2016-Iunie 2017.

 Formularele de candidatura pentru parteneriat si grant se vor completa in limba engleza. Majoritatea celorlalte documente solicitate in dosarul de candidatura pot fi depuse in orice limba oficiala a UE (inclusiv romana). Detalii complete se regasesc la pagina dedicata parteneriatelor si granturilor.

 Evenimente

 Directia Generala Comunicare a Parlamentului European (DG COMM) va publica pe 2 mai 2016 o cerere de propuneri pentru granturi in domeniul evenimentelor. Termenul-limita de depunere a proiectelor este 31 mai 2016.

 Prin "eveniment" se intelege orice tip de manifestare, online sau offline (preferabil cu o componenta web) de natura non-partizana, precum seminar, conferinta, dezbatere, forum de discutie, expozitie, competitie, activitate sportiva sau culturala, care are ca scop punerea unei platforme de comunicare la dispozitia cetatenilor.

 Spre deosebire de granturile pentru media, in cazul granturilor pentru evenimente NU este necesar incheierea unui parteneriat in prealabil.

 

Ponderea maxima a co-finantarii proiectelor este de 60% din costurile eligibile totale.

Toate intrebarile legate de parteneriate si granturi se pot transmite prin e-mail la adresa:

dgcomm-subvention@ep.europa.eu.

 Documentatia completa:

http://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/en/20150201PVL00100/Grants

 

 

 

Ghid pentru solicitantii de plati directe si ajutoare nationale tranzitorii in sectorul vegetal - Campania 2016
14.03.2016

Ghid pentru solicitantii de plati directe si ajutoare nationale tranzitorii in sectorul vegetal - Campania 2016 

Document PDF
Ghid_pentru_solicitan?ii_de_pl??i_directe_si_ANT_v_1.0_2016.pdf
Ghid_pentru_solicitan?ii_de_pl??i_directe_si_ANT_v_1.0_2016.pdf
1,89 MBytes
14.03.2016 20:39
PNDR: S-a deschis sesiunea de depunere a Strategiilor de Dezvoltare Locala aferente Masurii 19 Dezvoltarea locala LEADER
10.03.2016

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a anuntat ca in perioada 10 martie - 08 aprilie 2016 va fi deschisa sesiunea de depunere a Strategiilor de Dezvoltare Localaa(SDL), din cadrul Masurii 19 Dezvoltarea locala LEADER - Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020.

Selectarea SDL-urilor se va realiza in baza unei singure proceduri publice de selectie.

Alocarea publica totala pentru sesiunea de selectie a SDL-urilor 2014-2020 este de 563.516.557 Euro, fiind compusa din urmatoarele:

 

 • Sub-masura 19.2 "Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala" - 440.116.655 Euro;
 • Sub-masura 19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare " - 123.399.902 Euro.


Depunerea SDL-urilor, cu anexele aferente, se va face la sediul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale din Bucuresti, B-dul. Carol I, nr. 2-4, Sector 3, in intervalul orar 08.30 - 16.30.

Termenul limita de depunere a SDL-urilor este 08.04.2016, ora 16.30.

Strategiile de Dezvoltare Locala sunt intocmite de Grupurile de Actiune Locala (GAL) potentiale/ existente, parteneriate privat-publice, in baza analizei nevoilor si prioritatilor specifice teritoriului acoperit de parteneriat.

Anuntarea rezultatelor selectiei SDL-urilor se va face prin publicarea pe site-ul oficial al MADR a Raportului de selectie aprobat de catre directorul general al DGDR AM PNDR.

Sursa: MADR

 

 

Necunoscut
luo05_Ghid_SDL.rar
luo05_Ghid_SDL.rar
3,99 MBytes
10.03.2016 13:58
Consultare publica: Orientari privind oportunitatile de finantare in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020
29.02.2016

 

Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru POCU a publicat spre consultare publica  Ghidul Solicitantului Conditii Generale POCU denumit "Orientari privind oportunitatile de finantare in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020".

Va rugam sa transmiteti propunerile dumneavoastra privind imbunatatirea acestui document, pe adresa de e-mail : consultare.pocu@fonduri-ue.ro, pana in data de 11.03.2016 ora 14.00.

 

 

Document PDF
ORIENTARI.GENERALE.POCU.29.02.2016.pdf
ORIENTARI.GENERALE.POCU.29.02.2016.pdf
1,11 MBytes
29.02.2016 15:45
A fost publicata varianta de lucru a Programului Operational Initiativa pentru IMM-uri
23.02.2016

Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 din cadrul MDRAP a publicat varianta de lucru a Programului Operational Initiativa pentru IMM-uri-POIMM. 
Programul va fi finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala si va acoperi toate cele 7 regiuni ale tarii, prin intermediul unei singure Axe prioritare - Cresterea accesului la finantare a IMM-urilor din Romania.
Versiunea de lucru prevede acordarea de credite catre IMM la nivel national, in functie de cererea acestora, fara obiective regionale.
Totodata, in cadrul instrumentului de garantie neplafonata, platile se vor efectua numai in cazul in care imprumuturile nu sunt achitate de catre IMM-uri, in ordinea primirii cererilor de plata, nefiind conditionate de localizarea investitiei intr-una dintre categoriile de regiuni. 
"POIIMM va facilita accesul IMM-urilor la finantare prin furnizarea de garantii printr-un instrument care va utiliza resurse HORIZON 2020, FEI, BEI si FEDR, in cooperare cu BEI/FEI si cu scopul de a genera imprumuturi aditionale IMM-urilor. Pentru a spijini cresterea competitivitatii IMM-urilor, in implementarea POIIMM se va acorda o atentie speciala activitatilor inovative, inclusiv prin crearea unui sub-portofoliu minim de credite care corespund criteriilor de eligibilitate HORIZON 2020. POIIMMM va sprijini accesul IMM-urilor la finantare prin combinarea fondurilor FEDR cu cele ale altor programe sprijinite din resursele UE" - se arata intr-un comunicat MDRAP. 


Sursa: MDRAP 

Document PDF
bia3c_POIIMM_2014-2020_RO_draft.pdf
bia3c_POIIMM_2014-2020_RO_draft.pdf
693,38 KBytes
23.02.2016 17:06
Plan de investitii pentru Europa: noi orientari pentru combinarea fondurilor structurale si de investitii europene cu Fondul european pentru investitii strategice (FEIS)
22.02.2016

Comisia, in parteneriat cu Banca Europeana de Investitii (BEI), explica cum se pot combina cel mai bine fondurile.

Prioritatea majora a Comisiei Juncker este sa readuca Europa pe curba de crestere si sa creeze locuri de munca, fara a genera noi datorii.Fondul european pentru investitii  strategice (FEIS) - nucleul Planului de investitii pentru Europa - si fondurile structurale si de investitii europene (fondurile ESI) joaca amandoua un rol de baza in ceea ce priveste crearea de locuri de munca si cresterea economica.

 

Astazi, 22.02.2016, s-a publicat o brosura menita sa ajute autoritatile locale si promotorii proiectelor sa profite la maximum de posibilitatile de combinare a fondurilor FEIS si ESI. Cele doua instrumente au fost proiectate in mod diferit, dar complementar, din punctul de vedere al motivatiei, conceptiei si cadrului legislativ. Ele se sustin reciproc.

 

Jyrki Katainen, vicepresedintele Comisiei Europene responsabil pentru locuri de munca, crestere, investitii si competitivitate, a declarat: "FEIS a fost creat astfel incat sa fie cat mai flexibil cu putinta, existand asadar posibilitati multiple ca promotorii de proiecte sa solicite simultan finantare si din partea FEIS, si din partea fondurilor ESI. Orientarile pe care le publicam astazi vin cu sfaturi practice, pentru intreprinderile care cauta finantare pentru proiecte, privind posibilitatile de combinare optima a celor doua instrumente".

 

Comisarul pentru politica regionala, Corina Cretu, a declarat: "Atingerea obiectivelor Planului de investitii pentru Europa este un efort comun si toate sursele si partile implicate trebuie sa se mobilizeze. Din acest motiv, va voi asigura ca exploatam la maximum potentialul de crestere al fondurilor ESI, prin investitii strategice si orientate spre performanta, sustinute de folosirea sporita a instrumentelor financiare".

 

Vicepresedintele Bancii Europene de Investitii, Ambroise Fayolle, a declarat: "Agregarea fondurilor structurale si de investitii europene cu FEIS va permite BEI sa sprijine cresterea durabila in toate tarile si regiunile europene. Prin combinarea granturilor UE si a finantarilor BEI, banca va putea sa se adreseze unor noi beneficiari, in special proiectelor mai mici, grupate in platforme de investitii".

 

Brosura ofera o privire de ansamblu asupra combinatiilor posibile dintre FEIS si fondurile ESI, fie la nivel de proiect, fie prin intermediul unui instrument financiar precum o platforma de investitii. Brosura va fi completata cu experienta dobandita in cazuri concrete si cu feedbackul primit de la partile interesate.

 

Sursa:CE

Document PDF
efsi_esif_compl_en.pdf
efsi_esif_compl_en.pdf
692,00 KBytes
22.02.2016 16:38
Ministerul Culturii lanseaza in premiera o linie de finantare pentru Industriile si Comunitatile Creative
17.02.2016

Ministerul Culturii lanseaza in anul 2016 doua sesiuni de selectie pentru finantarea de proiecte in domeniul Industrii si Comunitati Creative. In acest sens, Ministerul Culturii initiaza procedura de selectie prin Programul CultIN.

Industriile Creative sunt acele sectoare ale creatiei si dezvoltarii tehnologice ce genereaza profit si care regandesc cultura ca un motor al dezvoltarii regionale si nationale: arhitectura, mestesuguri, design (e.g. grafic, vestimentar, de produs), media digitale (e.g. dezvoltare software, web design, aplicatii mobile, dezvoltare jocuri web), film, radio, TV (e.g. productie video).

Acest program are ca principal obiectiv stimularea si motivarea comunitatii creative pentru a genera initiative si produse competitive cu valoare de crestere economica (economie creativa) si de coeziune sociala in orasele si regiunile tarii.

 

Sectorul industriilor creative este relevant atat pentru capitalul cultural cat si pentru capacitatea de a genera profitabilitate la nivel national, contribuind la dezvoltarea sectorului independent si public. Astfel, Programul CultIN, in latura sa dedicata industriilor creative, va fi axat pe sprijinirea acelor actiuni care vor aduce beneficii in regiunile Romaniei in care acest concept este mai putin prezent si care vor determina dezvoltarea huburilor si clusterelor creative si a polilor de competitivitate regionala. Se va pune un accent deosebit pe proiectele care valorifica resursele umane creative locale, in functie de valoarea lor si de industriile culturale si creative dominante pentru un oras sau o regiune anume.

 

In acest sens, Ministerul Culturii se angajeaza in a organiza doua sesiuni de selectie pentru finantarea nerambursabila in conformitate cu noua directie strategica, in limita a cinci sute de mii de lei ( 500.000 RON) fiecare. Normele metodologice vor fi anuntate pe site pana la data de 1 martie 2016.

 

De asemenea, Ministerul Culturii va sustine o serie de proiecte considerate prioritare pe plan national si international din urmatoarele categorii:

1. Proiecte Consolidate - Proiecte Culturale cu caracter unic, dezvoltate in timp, care si-au dovedit importanta pe plan national si international.

2. Proiecte ale Uniunilor de Creatie - Proiecte considerate prioritare de catre Uniunile de Creatie.

3. Proiecte ale Minoritatilor.

4. Proiecte autonome ale Institutiilor din Subordine, a caror reprezentativitate nationala si internationala este incontestabila.

 

 

Lista proiectelor considerate prioritare pentru perioada 1 martie - 30 august 2016 va fi anuntata la data de 1 martie 2016. 

 

Totodata, Ministerul Culturii isi rezerva dreptul de a acorda patronajul sau unor proiecte depuse spre studiu directiilor de specialitate din Minister in intervalul 1 ianuarie - 15 februarie 2016, pe care le considera de competenta altor surse de finantare, precum sunt cele ale autoritatilor locale si/sau Institutul Cultural Roman. 

Garantii pentru finantarea societatilor si cooperativelor agricole
15.02.2016

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM) va acorda in parteneriat cu CEC Bank garantii pentru o noua categorie de beneficiari - societati agricole si cooperative agricole. 
 Societatile agricole si cooperativele agricole care desfasoara activitati economice vor completa beneficiarii traditionali ai FNGCIMM, reprezentati de IMM-uri definite potrivit Legii nr. 346/14.07.2004, privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.
 Garantia FNGCIMM este solicitata de banca si ofera mai multa libertate in alegerea finantarii unei afaceri viabile, la un pret accesibil. FNGCIMM garanteaza maximum 80% din valoarea finantarilor pe termen mediu si lung de tipul creditelor pentru investitii si pana la 70% din valoarea finantarilor pe termen scurt pentru asigurarea capitalului de lucru sau din valoarea scrisorilor de garantie bancara.

In functie de solicitarile primite din partea celorlalti finantatori, FNGCIMM va incheia noi acte aditionale menite sa diversifice categoriile de potentiali beneficiari.
 Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii este o institutie financiara nebancara, cu capital de risc, infiintata in scopul facilitarii accesului IMM-urilor la finantari, prin acordarea de garantii pentru instrumentele de finantare contractate de la banci comerciale sau din alte surse.
 FNGCIMM instrumenteaza programe guvernamentale destinate relansarii economice, dezvoltarii mediului de afaceri, precum si crearii si sustinerii de locuri de munca, functionand ca o societate comerciala pe actiuni, cu actionar unic statul roman, sub supravegherea prudentiala a Bancii Nationale a Romaniei.
Garantia FNGCIMM este de maximum 80% din valoarea imprumutului, fara a depasi suma de 2,5 milioane euro/beneficiar si se emite la solicitarea institutiilor finantatoare partenere, pentru finantari aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de catre finantator.

 

 

Sursa:www.finantare.ro

Programul COSME Apel de proiecte adresat IMM-urilor pentru sprijinirea produselor noi si inovatoare
15.02.2016

Beneficiari eligibili:- intreprinderi mici si mijlocii (individual sau in parteneriat)

Valoarea maxima a finantarii acordate:Maxim 50% din valoarea costurilor eligibile

Termen limita de depunere

14 aprilie 2016 (ora 17:00 Bruxelles)

Finantator

Comisia Europeana prin Programul COSME 
Buget

4.000.000 euro
Parteneri eligibili

 • Universitati si institutii de educatie
 • Organizatii de cercetare si din domeniul tehnologiei
 • Servicii suport relevante
 • Alte IMM-uri sau persoane juridice

 

*Liderul de parteneriat va fi in mod obligatoriu un IMM
Scop

Sprijinirea proiectelor legate de asimilare pe piata a produselor creative si noi, a serviciilor, tehnicilor sau proceselor, a caror fezabilitate a fost deja demonstrata, dar din cauza dificultatilor existente nu au patruns inca pe piata.
Acest program isi propune scurtarea timpului de patrundere pe piata a solutiilor inovatoare, eliminarea obstacolelor de aplicare larga a solutiilor creative, crearea sau extinderea pietelor de produse (sau servicii) inrudite si, in final imbunatatirea competitivitatii companiilor europene pe pietele mondiale. 
Prioritatile programului

 • Catalizarea noilor aplicatii a tehnologiilor inovatoare impreuna cu solutiile creative pentru a raspunde la noile necesitati ale clientilor;
 • Promovarea colaborarii trans-sectoriale, utilizarea proiectarii si solutiilor creative prin aplicarea tehnologiilor digitale;
 • Implementarea modelelor de afaceri inovatoare;
 • Cresterea capacitatii de a raspunde la tendintele actuale si viitoare ale pietei (de exemplu, cererea pentru produse si servicii personalizate, cresterea interactiunii si implicarea consumatorilor, cererea de produse si procese durabile etc.);
 • Adresarea provocarilor societale.

 

Informatii suplimenatre: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/10052-cos-2015-design-2.html

 

 

Calendarul lansarilor apelurilor de proiecte pentru POCU, POC si POR
09.02.2016

Ministrul Fondurilor Europene, Aura Raducu a prezentat calendarul lansarilor apelurilor de proiecte pentru POCU, POC si POR pentru anul 2016.
 
Apeluri in cadrul Programului Operational Capitalul Uman (POCU):

 • Masuri de ocupare si formare pentru tinerii NEETs -Martie;
 • Masuri in domeniul antreprenoriatului adresate tinerilor -Martie;

•    Sustinerea antreprenoriatului, inclusiv in domenii creative - Martie;

 • Programe de tip "A doua sansa" -Martie;
 • Reducerea fenomenului de parasire timpurie a scolii -Martie;

•   Formare pentru personalul din domeniul medical si activitati de screening - incepand cu luna Martie;
•    Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala (roma si non-roma) - Martie si Mai;
•    Sustinerea participarii la formare profesionala initiala si continua - Iulie;
•    Sustinerea participarii la invatamantul tertiar universitar si non-universitar (burse de studii etc.) - Iulie;
•   Formare pentru angajati - Septembrie;

 • Formare pentru angajati -Septembrie;

•    Masuri de ocupare si formare pentru someri, persoanele din mediul rural si persoanele de etnie roma - Octombrie;
•    Managementul resurselor umane si outplacementul - Decembrie;

 

 

Apeluri in cadrul Programului Operational Competitivitate (POC)
•    Actiunea 113 - Sectiunea H - Crearea de sinergii cu actiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene si alte programe CDI internationale - lansare in primul trimestru din 2016
•   Actiunile: 111 Sectiunea A - Investitii pentru departamentele de CD ale intreprinderilor, Sectiunea B - Clustere innovative, Sectiunea C - Proiecte de investitii pentru institutii publice de CD/Universitati si OS 1.3. Proiect tehnologic - vor fi lansate ulterior, in cursul anului

 

In cazul Programului Operational Regional (POR) se doreste ca aproape intreaga alocare disponibila (circa 95%) sa fie lansata spre contractare in anul 2016 prin intermediul a 33 de apeluri de proiecte.

 

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

 

 

Document PDF
Conferinta.MFE.feb.2016.pdf
Conferinta.MFE.feb.2016.pdf
6,20 MBytes
09.02.2016 15:17
Guvernul a aprobat normele metodologice pentru gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
03.02.2016

Guvernul a aprobat, in sedinta din 3.02.2016,  Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Aceste norme vizeaza implementarea urmatoarelor programe operationale: Programul Operational Regional (POR), Programul Operational Asistenta Tehnica (POAT), Programul Operational Competitivitate (POC), Programul Operational Capital Uman (POCU), Programul Operational Capacitate Administrativa (POCA), Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) si Programul Operational pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD). 

Actul normativ aprobat de Guvern stabileste modul in care se face programarea bugetara a fondurilor europene si a contributiei publice nationale, detaliaza fluxurile financiare, modul in care sumele aferente acestor proiecte trebuie sa se reflecte in evidenta contabila proprie a beneficiarilor, precum si conditiile cumulative care trebuie indeplinite de beneficiar pentru a putea solicita si primi sumele aferente prefinantarii. 

Conform mecanismului aplicabil cererilor de plata, prefinantarea se acorda in transe, pentru o perioada de maxim 3 luni,fara ca perioada pentru care se acorda ultima transa sa depaseasca durata contractului/deciziei/ordinului de finantare. In maxim 10 zile calendaristice de la expirarea termenului pentru care s-a acordat transa de prefinantare, beneficiarul trebuie sa depuna o cerere de rambursare prin care sa justifice utilizarea prefinantarii transferate de catre autoritatea de management, precum si a contributiei proprii aferente cheltuielilor eligibile. In cazul in care beneficiarul nu depune cerere de rambursare in termenul prevazut, autoritatile de management au obligatia recuperarii intregii sume acordata ca transa de prefinantare si nejustificata.

Actul normativ stabileste, de asemenea, modul in care se face angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor operationale, modul de derulare a proiectelor in parteneriat, precum si fluxurile financiare aplicabile implementarii proiectelor in cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, ai caror beneficiari sunt operatori economici cu capital de stat.

Sursa: Guvernul Romaniei 

 

 

Document PDF
norme_oug_40.pdf
norme_oug_40.pdf
216,11 KBytes
03.02.2016 17:27
Document PDF
nota_de_fundamentare.pdf
nota_de_fundamentare.pdf
84,98 KBytes
03.02.2016 17:27
Programul national multianual de microindustrializare 2016 in consultare publica!
08.01.2016

Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri, prin DIMMMAT, a publicat spre consultare proiectul pentru Programul national multianual de microindustrializare. Noul program isi propune sustinerea investitiilor in sectoarele economice prioritare stabilite (eg: industria alimentara, fabricarea produselor textile, fabricarea articolelor de imbracaminte, tabacirea si finisarea pieilor, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice etc.). 
Valoarea maxima a finantarii acordate este de 250.000 lei, cofinantarea minima a beneficiarului este de 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului. Totusi, pentru a obtine punctaj maxim, valoarea proiectului de investitii trebuie sa fie mai mare de 400.000 lei fara TVA.

Pentru observatii, propuneri si sugestii persoanele interesate au la dispozitie adresa de email: directia.imm@imm.gov.ro

Sursa: DIMMMAT 

 

 

MS Word
grila-evaluare-microindustrializare (2).doc
grila-evaluare-microindustrializare (2).doc
56,00 KBytes
08.01.2016 12:48
MS Word
procedura-microindustrializare-2016 (2).doc
procedura-microindustrializare-2016 (2).doc
237,50 KBytes
08.01.2016 12:48
AFIR lanseaza o dezbatere publica privind Ghidul pentru evitarea conditiilor artificiale
23.12.2015

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale lanseaza o dezbatere publica, pana la data de 22 ianuarie 2016, privind imbunatatirea si completarea Ghidului de prevenire a neregulilor privind crearea de conditii artificiale pentru obtinerea fondurilor europene nerambursabile derulate prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 (PNDR 2020).


Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a decis alcatuirea acestui indrumar pentru a furniza solicitantilor si beneficiarilor fondurilor europene nerambursabile acordate prin PNDR un suport informativ complex pentru intreprinderea masurilor si actiunilor necesare in vederea prevenirii neregulilor in gestionarea fondurilor europene. 

"Nu putem sa nu lansam in dezbatere acest document extrem de important pentru intregul sistem de implementare a fondurilor pentru dezvoltare rurala. E vorba despre un parteneriat pe care trebuie sa ne bazam tocmai in a aplica prevederile unui astfel de Ghid. Asadar, asteptam opiniile tuturor celor interesati si vom tine cont de ele. Exista experienta Agentiei, dar cred ca experienta efectiva a celor care au accesat fondurile este la fel de importanta si de la ei asteptam contributii esentiale. 

Vom centraliza tot ceea ce primim si vom transmite spre analiza unui grup de lucru la nivel ministerial. Rezultatul final va fi un indrumar clar, aplicabil unitar, concis si cu adevarat util pentru a impulsiona absorbtia corecta a banilor europenei"
 a declarat Directorul General al AFIR, Andras SZAKAL.

In cuprinsul acestui ghid, toti cei interesati sa depuna proiecte de finantare sau cei care deja beneficiaza de fondurile acordate prin PNDR trebuie sa poata gasi informatii privind definirea conditiilor artificiale, exemple concrete de nereguli si recomandari pertinente pentru a evita aceste situatii. 

In comunicatul oficial al Agentiei se precizeaza faptul ca Ghidul de prevenire a neregulilor scoate in evidenta indicatori ce pot conduce la crearea de conditii artificiale, indicatori care la momentul evaluarii Cererii de Finantare se analizeaza impreuna cu toate elementele compenente ale unei Cereri de Finantare. Astfel, de la caz la caz, unul dintre indicatorii regasiti in Ghidului de prevenire a neregulilor poate conduce la crearea de conditii artificiale sau nu. 

Cei interesati pot transmite opinii la adresa de e-mail: relatii.publice@afir.info pana in data de 22 ianuarie 2016

Sursa: AFIR

Document PDF
awh3w_GS_prevenire_NEREGULI_PNDR2020_Vs(2).pdf
awh3w_GS_prevenire_NEREGULI_PNDR2020_Vs(2).pdf
2,62 MBytes
23.12.2015 13:32
Pagini:« Inapoi1234567...20Inainte »