InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Surse de finantareinformatii complete privind modalitati de finantare si extindere a afacerii

Abonati-va la feed-ul surse de finantare
Competitii in programul Inovare
08.08.2012

Prin decizia ANCS din 1.08.2012 ,in cadrul programului Inovare, au fost lansate competitiile pentru subprogramele "Dezvoltare de produse - sisteme - tehnologii" si "Stimularea exportului HIGH-TECH" cu finantare incepand cu anul 2012.
Pachetele de informatii sunt disponibile la adresa : http://www.uefiscdi.gov.ro/Public/cat/594/INOVARE.html ,
Documentatiile se completeaza, se semneaza si se incarca in platforma de depunere on-line www.uefiscdi-direct.ro, ce va fi disponibila incepand cu 1 septembrie 2012.
Deasemenea, tot in programul Inovare -bugetul subprogramului "Cecuri de Inovare" a fost marit cu 3.000.000 lei iar pragul de finantare ridicat la 85%, prin decizia ANCS 9201/01.08.2012.

Sursa:ANCS

Schema de ajutor pentru producatorii de lapte si carne de vita si bivolite de lapte
07.08.2012

Guvernul a adoptat HG privind schema de ajutor specific acordat producatorilor de lapte si de carne de vita si bivolite de lapte din zonele defavorizate.

Aceasta schema de ajutor specific se adreseaza producatorilor agricoli persoane fizice, persoane fizice autorizate si/sau persoane juridice, crescatori de animale, in functie de efectivul de animale detinut / beneficiar / categorie, din urmatoarele categorii:
-vaci de lapte
-bivolite de lapte
-taurine din rase de carne si metisii acestora: vaci din rase de carne, tineret mascul si/sau femel din rase de carne si/sau metisi cu rase de carne.

Pentru a beneficia de ajutorul specific, crescatorii trebuie sa detina un efectiv de animale:
-cuprins intre doua si 15 capete de vaci de lapte, inclusiv, pe beneficiar
-de maximum 50 capete femele din specia bivolite de lapte, pe beneficiar
-de maximum 90 capete pe beneficiar, constituit, dupa caz, din vaci din rase de carne si/sau tineret mascul si/sau femel din rase de carne si/sau metisi cu rase de carne.

Ajutorul specific se acorda din fonduri FEGA, sub forma de plata anuala, pana la data de 30 iunie a anului calendaristic urmator anului solicitarii.
Valoarea ajutorului specific se calculeaza anual, in lei, la cursul euro-leu stabilit de Banca Centrala Europeana la ultima cotatie a lunii septembrie, care este publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pentru un plafon maxim de 30.000.000 euro.

Cuantumul ajutorului specific se calculeaza de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, dupa finalizarea verificarilor, prin raportarea plafonului maxim la efectivul de capete eligibile din toate categoriile, fara a depasi:
-250 euro/cap, pentru categoria vaci de lapte
-187,5 euro/cap, pentru categoria bivolite de lapte
-300 euro/cap, pentru categoria taurine din rase de carne si metisii acestora.

Perioada de depunere a cererilor este 06 august - 21 septembrie a anului pentru care se face solicitarea ajutorului specific.
Pentru animalele din categoria taurine din rase de carne si metisii acestora: vaci din rase de carne, tineret mascul si/sau femel din rase de carne si/sau metisi cu rase de carne, ajutorul specific se acorda:
-o singura data pentru categoria de varsta a animalului, pentru tineretul mascul si/sau femel care are varsta de maximum 20 luni, existent sau iesit din exploatatie, in perioada 6 august a anului calendaristic precedent - 21 septembrie a anului in care se solicita ajutorul specific;
-anual, pentru vaci din rase de carne

 Sursa:MADR

PNDR: Ghidul pentru investitii in sistemul de irigatii si alte lucrari de imbunatatiri funciare, publicat spre consultare
07.08.2012

APDRP a publicat, spre consultare, Ghidul Solicitantului pentru Componenta 125a1) "Irigatii si alte lucrari de imbunatatiri funciare", din cadrul Masurii 125 ""Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii", Sub-masura 125 a) "Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii , PNDR.
Sesiunea de depunere a proiectelor urmeaza sa se deruleze in perioada 3-28 septembrie 2012, iar alocarea financiara aferenta va fi de 25.555.908 de euro.
Conform Ghidului, beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin aceasta linie de finantare sunt organizatiile/ federatiile de utilitate publica ale proprietarilor/ detinatorilor de terenuri agricole constituite in conformitate cu legislatia in vigoare.
Activitatile pentru care se poate primi finantare privesc modernizarea si/ sau retehnologizarea, inclusiv lucrari pentru statiile de pompare, de contorizare si alte lucrari de imbunatatiri funciare care sa asigure functionarea optima a sistemelor de irigatii.
Sursa : APDRP

 

Document PDF
o586r_Ghid Masura 125 Submasura a1 (spre consultare).pdf
o586r_Ghid Masura 125 Submasura a1 (spre consultare).pdf
692,34 KBytes
07.08.2012 15:48
BCR in sprijinul beneficiarilor PNDR: Scrisori de Confort pentru depunerea proiectelor pe Masura 123 Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere
01.08.2012

Intreprinzatorii care doresc sa implementeze proiecte de investitii in domeniul procesarii, depozitarii sau distributiei de produse agricole inca mai pot depune proiecte in cadrul sesiunii deschise pana pe 14 august 2012 pentru Masura 123 "Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere" din Programul National de Dezvoltare Rurala.
Pentru a fi eligibili in cadrul acestei sesiuni a Masurii 123, solicitantii trebuie sa faca parte dintr-una din urmatoarele categorii: micro-intreprinderi, IMM-uri, alte intreprinderi care au mai putin de 750 angajati sau o cifra de afaceri care nu depaseste 200 mil euro, cooperative agricole de procesare a produselor agricole, societati cooperative de valorificare, intreprinderi individuale/familiale, grupuri de producatori care au ca scop comercializarea in comun a produselor agricole si silvice.
Fondurile disponibile acestei sesiuni de proiecte sunt de aprox. 144 mil euro, din care 50 mil euro pentru pentru implementarea standardului privind prelucrarea laptelui crud şi peste 90 mil euro pentru investitii in procesarea si distributia produselor agricole. Cuantumul ajutorului nerambursabil este de maxim 50% din valoarea eligibila a investitiei, fara a depasi 2 mil euro per proiect pentru micro-intreprinderi si IMM-uri, respectiv maxim 3 mil euro per proiect pentru grupurile de producatori si cooperativele agricole de procesare a produselor agricole.
Solicitantii de fonduri nerambursabile ce doresc sa depuna proiecte in cadrul sesiunii aferente Masurii 123 trebuie sa tina cont de categoriile principale de cheltuieli eligibile ce pot fi finantate in cadrul acestei masuri, si anume: realizarea de constructii noi si/ sau modernizarea cladirilor folosite in procesul de productie sau pentru depozitare, achizitionarea de noi utilaje, instalatii, echipamente, mijloace de transport specializate, sisteme de management a calitatii, patente, licente software, etc.
Proiectele pentru care se poate solicita finantare nerambursabila in cadrul masurii 123 pot urmari: infiintari sau extinderi de silozuri/spatii de stocare pentru cereale, constuiri de fabrici de nutreturi combinate, infiintari sau extinderi de unitati de abatorizare si procesare carne, de unitati de procesare si ambalare lapte, depozite legume si fructe etc.
BCR vine in sprijinul celor care intentioneaza sa depuna proiecte in cadrul sesiunii din perioada 2 iulie - 14 august 2012 pentru Masura 123 "Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere", prin emiterea de Scrisori de Confort in maxim 5 zile lucratoare de la depunerea documentatiei complete, in baza unui flux de aprobare simplificat.
Cei interesati de obtinerea de Scrisori de Confort se pot adresa sucursalelor BCR sau pot transmite solicitarile pe adresa eu.office@bcr.ro, in maxim 24 de ore urmand a fi contactati de un Manager EU Office.
Sursa :www. fonduri-structurale.ro

 

A fost publicat ghidul final pentru Masura 312 Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi
26.07.2012

Obiectivele programului
Masura 312 are ca obiectiv general dezvoltarea durabila a economiei rurale prin incurajarea activitatilor non-agricole, in scopul cresterii numarului de locuri de munca si a veniturilor aditionale.
Obiectivele specifice se refera la:
1. Crearea si mentinerea locurilor de munca in spatiul rural;
2. Cresterea valorii adaugate in activitati non-agricole;
3. Crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala prestate de catre micro-intreprinderi.
Obiectivele operationale se refera la:
1. Crearea de micro-intreprinderi precum si dezvoltarea celor existente in sectorul non-agricol in spatiul rural;
2. Incurajarea initiativelor de afaceri promovate, in special de catre tineri si femei;
3. Incurajarea activitatilor mestesugaresti si a altor activitati traditionale;
4. Reducerea gradului de dependenta fata de agricultura.

Document PDF
Ghidul_Solicitantului_PNDR_M312_microintreprinderi_iulie_2012.pdf
Ghidul_Solicitantului_PNDR_M312_microintreprinderi_iulie_2012.pdf
734,32 KBytes
26.07.2012 16:15
Necunoscut
Obiectivele programului.doc
Obiectivele programului.doc
43,50 KBytes
26.07.2012 16:15
Ajutoare de stat pentru industria de IT
26.07.2012

Potrivit unui proiect de HG supus consultării publice pe 17 iulie 2012 pe pagina web a Ministerului de
Finanţe, Guvernul pregăteşte o schemă de ajutor de stat in valoare de 100 de milioane de euro pentru finanţarea costurilor salariale aferente personalului inalt calificat in domenii precum IT&C, cercetare - dezvoltare şi inovare. Pentru a beneficia de acest ajutor de stat, firmele trebuie să dezvolte proiecte care
implică crearea de noi locuri de muncă (minim 300 pentru fiecare investiţie) şi menţinerea acestora
pe termen mediu (5 ani de la ocuparea fiecărui loc de muncă).
"Prin adoptarea acestui act normativ se urmăreşte dezvoltarea regională a tuturor regiunilor Romaniei prin crearea de locuri de muncă in intreprinderi care promovează dezvoltarea şi utilizarea tehnologiilor noi, pentru realizarea de investiţii care fie conduc la obţinerea de produse,servicii, tehnologii inovative, fie includ o componentă ITC de minim 20% din valoarea investiţiei şi creşterea veniturilor la bugetul general consolidat", se menţionează in proiectul de HG.
Conform documentului, nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o intreprindere in cadrul schemei este echivalentul in lei a 28,125 milioane euro, dacă creează locuri de muncă ca urmare a realizării unei investiţii iniţiale in orice regiune, mai puţin regiunea de dezvoltare 8 Bucureşti - Ilfov.
Pentru investiţiile şi locurile de muncă create in regiunea de dezvoltare 8 Bucureşti - Ilfov nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o intreprindere este echivalentul in lei a 22,500 milioane euro.
Perioada de valabilitate a schemei in care se pot emite acorduri pentru finanţare este de 2 ani, respectiv 2012 - 2013.
Plata ajutorului de stat se efectuează in perioada 2013 - 2018, in limita bugetului annual alocat schemei.
Bugetul total maxim al schemei este de 440 milioane lei, respective echivalentul a 100 milioane euro,
cu posibilitatea suplimentării, astfel:
a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finantare pentru perioada 2012 - 2013;
b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2013 - 2018.
In proiect se mai precizează că, numărul total estimat al intreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat in baza schemei este de 10, numărul mediu anual de intreprinderi beneficiare fiind de 5.

Document PDF
pr_hot_investitiilor_17072012.pdf
pr_hot_investitiilor_17072012.pdf
297,38 KBytes
26.07.2012 16:40
Document PDF
NF_pr_hot_investitiilor_17072012.pdf
NF_pr_hot_investitiilor_17072012.pdf
177,87 KBytes
26.07.2012 16:41
PNDR: Investitiile in microabatoare prin masura 123
25.07.2012

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) a deschis pana pe 14 august sesiunea pentru primirea proiectelor care asigura cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere (Masura 123).
Pentru finantarea acestor proiecte sunt disponibile fonduri totale de 144.577.199 de euro.
Investitiile eligibile pentru care solicitantii pot beneficia de sprijin financiar nerambursabil prin Masura 123 sunt centrele de sortare si ambalare oua, depozitele frigorifice, abatoarele, halele de procesare a legumelor si fructelor, sectiile de prelucrare a carnii sau unitatile de productie a sucurilor naturale. Tot in categoria investitiilor ce pot fi implementate se incadreaza si centrele de vinificatie, fabricile de ulei, de produse lactate sau de procesare a mierii.
Una dintre investitiile finantate incepand cu aceasta sesiune in cadrul Masurii 123 este si cea de infiintare si modernizare a microabatoarelor. Impactul pozitiv al unui astfel de investitii este resimtit si de micii crescatori de animale. Dat fiind faptul ca sacrificarea animalelor trebuie sa se realizeze in abatoare autorizate, situate uneori la zeci de kilometri distanta, existenta unor astfel de unitati in spatiul rural, cat mai aproape de proprietarii de animale, constituie o investitie eficienta si benefica pentru intreg spatiul rural.
Solicitantii vor beneficia de 200.000 de euro nerambursabili pentru infiintarea si modernizarea microabatoarelor, ceea ce reprezinta 50% din valoarea eligibila a unei asemenea investitii.
De asemenea, microabatoarele beneficiaza de acordarea a 9 puncte de selectie in plus, pentru a facilita obtinerea finantarii fata de investitiile mari din domeniu.
Mentionam ca pentru a beneficia de aceasta finantare un proiect de investitii pentru un microabator trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele criterii: solicitantul sa fie inregistrat ca microintreprindere, valoarea investitiei sa se incadreze in suma maxima de 400.000 de euro, iar capacitatile propuse sa fie de aproximativ 80 - 100 bovine pe luna sau 140 - 160 porci pe luna.
Printre cheltuielile eligibile se numara si amenajarea si pregatirea terenului unde se va implementa proiectul. Trebuie sa facem precizarea ca terenul trebuie sa fie achizitionat inainte de momentul depunerii cererii de finantare nerambursabila.
Cu fondurile europene nerambursabile se pot plati si costurile aferente constructiilor destinate protectiei mediului, infrastructurii interne si utilitatilor, precum si bransamentele si racordurile necesare unei astfel de investitii.
Alta cheltuiala eligibila pentru un microabator este constructia sau modernizarea cladirii folosite pentru procesul de abatorizare, de exemplu camera de asomare, precum si dotarile specifice acesteia (asomator, unelte de lucru).
De asemenea, pe langa cheltuielile legate de fluxul tehnologic, sunt eligibile si cele pentru investitiile care vizeaza imbunatatirea controlului intern al calitatii materiei prime. Astfel, costurile echipamentelor care deservesc operatiunea de efectuare a examenului sanitar veterinar al animalelor inainte si dupa taiere fac parte din categoria investitiilor eligibile.
Termenul limita al depunerii cererilor de proiecte pentru aceasta sesiune de finantare este marti, 14 august, ora 12:00, conform Anuntului cererii de proiecte pentru Masura 123, disponibil pe pagina de internet a APDRP, www.apdrp.ro.

 

AM POSCCE A fost publicata versiunea consolidata a Operatiunii O131 poli de competitivitate
18.07.2012

AM POSCCE a publicat versiunea consolidata a Operatiunii O131 Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si international - poli de competitivitate

Document PDF
ghidul_solicitantului-poli-consolidat.pdf
ghidul_solicitantului-poli-consolidat.pdf
3,31 MBytes
18.07.2012 15:46
PNDR: Ghidul pentru microintreprinderi in mediul rural, publicat spre consultare!
06.07.2012

APDRP a publicat, spre consultare, Ghidul Solicitantului pentru Masura 312 "Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi" din cadrul PNDR. Conform calendarului de lansari de proiecte, linia de finantare ar urma sa fie deschisa in perioada 1-31 august 2012.


Sursa: APDRP

Document PDF
i99uy_Ghidul_Solicitantului_M312_V06_din_Iunie_2012_CONSULTATIV.pdf
i99uy_Ghidul_Solicitantului_M312_V06_din_Iunie_2012_CONSULTATIV.pdf
3,58 MBytes
06.07.2012 16:52
Investitii prin PNDR : Masura 123-Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere
03.07.2012

Detalii suplimentare la: http://apdrp.ro/content.aspx?item=1968&lang=RO

Obiectivele programului
Masura 123 are ca obiectiv general cresterea competitivitatii intreprinderilor de procesare agroalimentare si forestiere, prin imbunatatirea performantei generale a intreprinderilor din sectorul de procesare si marketing a produselor agricole si forestiere, printr-o mai buna utilizare a resurselor umane si a altor factori de productie.
Obiectivele specifice ale masurii sunt:
1. Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee pentru obtinerea de noi produse agricole si forestiere competitive;
2. Adaptarea intreprinderilor la noile standarde comunitare atat in etapa de procesare cat si in cea de distributie a produselor obtinute;
3. Imbunatatirea veniturilor intreprinderilor sprijinite prin cresterea valorii adaugate a produselor agricole;
4. Cresterea valorii adaugate a produselor forestiere precum si a eficientei economice a activitatii microintreprinderilor, prin dezvoltarea si modernizarea echipamentelor, proceselor si tehnologiilor de prelucrare.
Solicitanti eligibili
Beneficiarii eligibili sunt persoane fizice autorizate si persoane juridice inregistrate in baza legislatiei din Romania ca micro-intreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii si alte intreprinderi, astfel:
Pentru investitiile vizand cresterea valorii adaugate a produselor agricole:
• Micro-intreprinderi si intreprinderi Mici si Mijlocii;
• Alte intreprinderi care nu sunt micro-intreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii, care au mai putin de 750 angajati sau cu o cifra de afaceri care nu depaseste 200 milioane Euro;
• Cooperative agricole de procesare a produselor agricole;
• Societati cooperative de valorificare;
• Intreprinderi familiale/ Intreprinderi indivinduale;
• Grupuri de producatori constituite care au ca scop comercializarea in comun a produselor agricole si silvice si apartin urmatoarelor forme juridice: societati comerciale; cooperative agricole de procesare a produselor agricole.

Necunoscut
Investitii prin PNDR-masura123.doc
Investitii prin PNDR-masura123.doc
35,00 KBytes
03.07.2012 16:14
POSCCE- lansarea cererii de propuneri de proiecte pentru cresterea eficientei energetice
11.06.2012

lansarea cererii de propuneri de proiecte aferente Axei prioritare 4,  Operaţiunea 4.1. a) "Sprijinirea investiţiilor in instalaţii şi echipamente pentru intreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, in scopul imbunătăţirii eficienţei energetice"

Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri prin Organismul Intermediar pentru Energie, cu sediul in Bucureşti,Calea Victoriei nr. 152 anunţă lansarea cererii de propuneri de proiecte in cadrul operaţiunii prin care sunt co-finanţate prin intermediul fondurilor structurale proiectele de investiţii ce vizează creşterea eficienţei energetice. Bugetul alocat cererii de propuneri de proiecte
este de 240 milioane lei (FEDR şi bugetul de stat), iar valoarea maximă a finanţării acordate pentru un proiect este de 80 milioane lei.
Potenţialii beneficiari sunt persoane juridice, IMM-uri şi intreprinderi mari, ce desfăşoară activităţi economice in industria extractivă sau
industria prelucratoare. Perioada de depunere a proiectelor este 15 iunie - 30 octombrie 2012, ora 14.00, la sediul OIE din Strada Ernest Juvara, nr. 3-7, sector 6, Bucureşti.
Detalii suplimentare se pot obține de la:
Nume persoană contact: Radu Turcitu
Functie: Manager public, Organismul Intermediar pentru Energie
Tel: 031413.27.38., fax: 031.413.27.19, eamail: radu_turcitu@minind.ro

PNDR: Ultima sesiune de depunere a proiectelor de instalare a tinerilor fermieri prin Masura 112
08.06.2012

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit a deschis la 1 iunie 2012 sesiunea pentru depunerea proiectelor de instalare a tinerilor fermieri prin Masura 112 din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2007 - 2013.
Fondurile nerambursabile disponibile in aceasta sesiune, pentru finantarea proiectelor aferente Masurii 112 sunt de 120.886.096 de euro, fiind alocati acum toti banii disponibili pana la finalul perioadei de finantare, respectiv 2013.
Noul Ghid al Solicitantului include si modificari cu referire la exploatatiile agricole. Astfel, solicitantii care preiau mai multe exploatatii agricole de la o persoana (cedent), vor trebui sa preia integral cel putin una dintre exploatatiile agricole. Va fi preluata integral acea exploatatie care reprezinta peste 50% din totalul calculului Unitatilor de Dimensiune Economica (UDE).
O alta modificare se aplica in cazul absolventilor de liceu, scoli profesionale sau scoli de arte si meserii din promotia 2012, care doresc sa acceseze Masura 112. Astfel, in aceasta sesiune acestia pot depune la dosarul cererii de finantare doar adeverinta de absolvire a liceului, insa sunt obligati sa prezinte diploma de studii pana la data semnarii contractului de finantare.
In ceea ce priveste Planul de Afaceri, solicitantii fondurilor europene nerambursabile trebuie sa demonstreze ca dimensiunea fermei va creste cu minimum 4 UDE de la data semnarii deciziei de finantare.
Totodata, pentru proiectele de investitii ce vizeaza exploatatiile zootehnice, tinerii fermieri trebuie sa detina in exploatatia agricola constructii zootehnice adaptate cresterii animalelor si pasarilor.
Depunerea proiectelor aferente Masurii 112 se va face la Oficiile Judetene ale APDRP, de luni pana vineri, in intervalul orar 09:00 - 14:00. Termenul limita al depunerii cererilor de proiecte pentru aceasta sesiune este vineri, 29 iunie 2012, ora 12:00.

Sursa: APDRP

Banca Europeana de Investitii (BEI) si BCR au semnat un acord de creditare de 50 milioane euro, pentru finantarea proiectelor
25.05.2012

Imprumutul BEI va fi utilizat pentru co-finanţarea proiectelor care contribuie la dezvoltarea regională şi la productivitatea IMM-urilor şi a companiilor cu o capitalizare de piaţă medie din sectorul industrial şi cel al serviciilor in Romania. Investiţiile IMM-urilor, care vizează eficienţa energetică, vor primi, totodată, asistenţă sub formă de grant-uri din partea Comisiei Europene (CE), in baza Oportunităţii privind Facilitatea de Finanţare a IMM-urilor pentru Eficienţă Energetică, care prevede cooperarea intre BEI şi CE, in vederea reducerii emisiilor de CO2 in construcţii şi industrie.
Dl. Plutarchos Sakellaris, Vice-preşedintele BEI responsabil pentru Romania, a declarat: "Fondurile BEI vor imbunătăţi accesul la finanţarea pe termen lung acordată IMM-urilor, companiilor cu o capitalizare de piaţă medie şi municipalităţilor. Aceasta va contribui la intărirea competitivităţii in Romania, deoarece aceste companii formează coloana vertebrală a economiei ţării şi vor crea un număr semnificativ de locuri de muncă, in special oportunităţi noi de angajare, generand, totodată, un procent substanţial din PIB".
Acest imprumut se inscrie in priorităţile BEI care vizează sprijinirea IMM-urilor europene pentru diminuarea efectelor crizei financiare. In acest scop, BEI işi uneşte forţele cu instituţii financiare puternice, precum BCR, care cunosc piaţa locală şi au printre clienţi IMM-uri, companii cu o capitalizare de piaţă medie şi entităţi publice. Imprumutul va contribui la succesul cooperării dintre BEI şi BCR.
Pentru mai multe detalii va rugăm să contactaţi:
Dl. Dušan Ondrejička, d.ondrejicka@eib.org, tel.: +352-4379-83334 sau vizitaţi site-ul EIB: www.eib.org
Dl. Ionut Stanimir, Ionut.stanimir@bcr.ro, tel.: +4-0730-073-901 sau vizitaţi site-ul BCR: www.bcr.ro

Sursa:www.bcr.ro

APELUL PENTRU INVESTITII MICI ALE IMM S-A PRELUNGIT PANA IN IULIE 2012
24.05.2012

Organismul Intermediar pentru IMM a anuntat ca, la solicitarea mediului de afaceri si tinand cont de suma mare alocata, apelul de proiecte aferente Operatiunii "Sprijin financiar cu valoarea de pana la 1.065.000 lei pentru investitii in intreprinderile mici si mijlocii" din cadrul POSCCE isi prelungeste valabilitatea de la 31 mai 2012 pana pe 10 iulie 2012.
Proiectele pot fi inregistrate online si depuse pana la aceasta data, urmand ca introducerea in SMIS si evaluarea tuturor proiectelor sa se realizeze dupa inchiderea apelului de proiecte.
Sursa: http://oiimm.mimmcma.ro

Fondul Tematic pentru Participarea Societatii Civile
14.05.2012

Scopul Fondului Tematic pentru Participarea Societatii Civile este de a promova contributia organizatiilor societatii civile ca actori importanti pentru dezvoltare si participare.
OBIECTIVELE GENERALE ALE SCHEMEI DE GRANT PENTRU ONG-URI:
•consolidarea ONG-urilor romanesti si sustinerea participarii lor active in procesul formularii de politici, atat in calitate de expresie a societatii civile, cat si ca furnizor de servicii; si
•promovarea activitatilor organizatiilor societatii civile care abordeaza cu precadere aspecte legate de mediu si furnizarea de servicii sociale, contribuind totodata la intarirea capacitatii lor organizationale.
COMPONENTELE VIZATE DE CEREREA DE PROPUNERI DE PROIECTE:
•Componenta Social, cu o alocare financiara de 2.000.000 CHF
•Componenta Mediu, cu o alocare financiara de 600.000 CHF
CINE ADMINISTREAZA PREZENTUL FOND TEMATIC:
Organismul Intermediar Elvetian pentru administrarea Fondului Tematic pentru Participarea Societatii Civile este un consortiu format din:
•KEK-CDC Consultants (KEK-CDC) - www.kek.ch
•Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC) - www.fdsc.ro
•Fundatia pentru Parteneriat (FP) - www.repf.ro
In cadrul prezentei scheme de grant, Componenta Social este administrata de catre FDSC, iar Componenta Mediu de catre FP.
CINE POATE SOLICITA FINANTARE:
•organizatii neguvernamentale si nonprofit, infiintate legal si cu sediul in Romania, organizate si conduse conform legislatiei romanesti in vigoare cu privire la organizatiile neguvernamentale
Solicitantii pot actiona individual sau in parteneriat cu alte organizatii.
CINE POATE FI PARTENER:
Partenerii romani pot fi:
•organizatii neguvernamentale si nonprofit,
•universitati, alte institutii de educatie sau institute de cercetare nonprofit,
•autoritati publice locale si centrale, institutii/agentii publice, servicii guvernamentale deconcentrate de la nivel local,
•unitati administrativ-teritoriale (care pot fi reprezentate de autoritati locale precum primarii, consilii locale, consilii judetene reprezentate de conducatorii acestora).
Parteneri elvetieni pot fi:
•organizatii nonprofit si neguvernamentale, inregistrate conform legislatiei in vigoare aceasta tara.
VALOAREA FINANTARILOR NERAMBURSABILE:
•granturi mici (pentru ambele Componente): 10.000 CHF - 75.000 CHF
•granturi mari (exclusiv pentru Componenta Social): 75.001 CHF - 250.000 CHF
DURATA PROIECTELOR:
Durata unui proiect depinde de tipul de grant solicitat, respectiv:
•pentru granturi mici: minim 12 luni si maxim 24 luni
•pentru granturi mari: minim 12 luni si maxim 36 luni
CATE CERERI DE FINANTARE SE POT DEPUNE DE CATRE UN SOLICITANT:
Un solicitant poate depune maxim 2 (doua) cereri de finantare pe fiecare Componenta (Social/ Mediu), dintre care maxim 1 (una) pentru granturi mari.
UNDE SE DEPUN DOSARELE CERERILOR DE FINANTARE:
Cererile de finantare pentru Componenta Social se vor depune la urmatoarea adresa:
Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile
Strada Nerva Traian nr.21, Bucuresti, sector 3, cod postal 031044
In atentia: Irina Bejan

Cererile de finantare pentru Componenta Mediu se vor depune la urmatoarea adresa:
Fundatia pentru Parteneriat
Strada Arsenalului nr.13, Miercurea Ciuc, judetul Harghita, cod postal 530120
In atentia: Csilla Daniel

CARE ESTE TERMENUL LIMITA PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE FINANTARE:
Termenul limita pentru primirea dosarelor cererilor de finantare pentru ambele componente este 12 iulie 2012, orele 17:00.
PANA CAND SE POT ADRESA INTREBARI:
Pot fi trimise intrebari prin e-mail sau fax, la urmatoarele adrese, nu mai tarziu de 6 iulie 2012:
•pentru Componenta Social: componenta.social@fdsc.ro; fax no. 021 310 01 80,
•pentru Componenta Mediu: componenta.mediu@repf.ro; fax no.0266 310 678,
Raspunsurile vor fi transmise cel mai tarziu pana pe data de 10 iulie 2012.

Detalii: http://www.fdsc.ro/participarea-societatii-civile

 

Necunoscut
pachet_documente_romana.rar
pachet_documente_romana.rar
950,84 KBytes
14.05.2012 15:07
Ajutoare de minimis pentru infiintarea culturilor agricole in toamna anului 2012
04.05.2012

Pentru a asigura demararea in conditii optime a campaniei agricole din toamna, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a elaborat proiectul de Hotarare a Guvernului pentru acordarea de plati suplimentare sub forma unui ajutor de minimis care sa contribuie la finantarea infiintarii culturilor de toamna in anul 2012.
Ajutorul se acorda in conformitate cu regulamentul CE nr.1535/2007, iar cuantumul maxim nu depaseste echivalentul in lei a 7.500 euro pe beneficiar, adica 33.000 lei. Prin schema de ajutor de minimis se propune un cuantum de 200 lei/ha pentru infiintarea culturilor de toamna (grau comun, orz, orzoaica, rapita, triticale, secara, grau dur), pentru o suprafata de minimum 1 ha, pana la cel mult 150 ha inclusiv, pe exploatatie.
Schema de ajutor de minimis se acorda urmatoarelor categorii de beneficiari:
• Producatori agricoli - persoane fizice;
• Producatori agricoli - persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane juridice etc;
• Producatori agricoli - persoane juridice.
De platile compensatorii beneficiaza aproximativ 450.000 de producatori agricoli. Suprafata cultivata cu culturi de toamna acoperita de prezenta schema de ajutor de minimis este de cca. 1,8 milioane ha.
Alocarea de plati suplimentare prin acordarea unui ajutor de minimis va sprijini producatorii agricoli atat pentru realizarea suprafetelor cu culturi de toamna, cat si pentru elaborarea propriului plan de afaceri si program de dezvoltare pe termen scurt si mediu, adaptate cerintelor pietei, in conditiile reducerii cheltuielilor curente de productie.
Totodata, productia realizata va fi orientata spre piata, asigurand atat venituri echitabile producatorilor agricoli, cat si resurse alimentare sigure pentru consumatori.
Resursele financiare necesare aplicarii schemei de ajutor de minimis, reglementata prin aceasta hotarare, sunt de 350 milioane lei (aprox. 80 milioane euro) si se asigura de la bugetul de stat in limita prevederilor bugetare acordate MADR pentru anii 2012 si 2013.

Termenul limita de depunere a cererilor de sprijin financiar la directiile agricole judetene este 16 noiembrie 2012, data dupa care vor fi facute platile catre beneficiari.

Sursa: MADR

 

Pe 17 aprilie 2012 se lanseaza apelul de proiecte pentru modernizarea exploatatiilor agricole
10.04.2012

APDRP deschide in perioada 17 aprilie - 31 mai 2012 sesiunea pentru depunerea proiectelor aferente Masurii 121 "Modernizarea exploatatiilor agricole" din cadrul PNDR.
Fondurile nerambursabile disponibile in aceasta sesiune, pentru finantarea proiectelor privind modernizarea exploatatiilor agricole, sunt de 220.577.199 de euro, fiind alocati acum toti banii disponibili pana la finalul perioadei de finantare, respectiv 2013.
Ghidul Solicitantului nou aduce modificari privind alocarea fondurilor nerambursabile europene pentru Masura 121. Astfel, se va acorda finantare europeana nerambursabila in mod separat pentru sectoarele vegetal si zootehnic, pentru implementarea standardelor privind laptele si protectia apelor si pentru beneficiarii Masurii 141 "Sprijinirea exploatatiilor agricole de semi-subzistenta".
Totodata, au suferit modificari si valorile maxime eligibile ale proiectelor, in functie de sectorul in care se va face investitia. Astfel, pentru sectorul zootehnic, valoarea eligibila a unui proiect de investitii nu poate depasi 2 milioane de euro, beneficiind de o cofinantare publica nerambursabila incepand cu 40%. In cazul proiectelor implementate in sectorul vegetal, valoarea maxima a investitiei nu poate depasi 1 milion de euro, cofinantarea publica nerambursabila pornind tot de la 40%.
Cofinantarea publica nu va putea depasi un maximum de 70% din valoarea totala a proiectului.
In situatia in care se realizeaza un proiect de investitii in sectorul zootehnic ce vizeaza atat protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati cat si implementarea standardelor in privinta laptelui crud, valoarea eligibila totala acceptata a acestuia nu va putea depasi suma de 2 milioane de euro. Din totalul acceptat, investitia in standardele pentru lapte nu va depasi suma de 250.000 de euro. Cofinantarea publica nerambursabila in cazul acestui tip de proiect de investitii va porni de la 40%.
In privinta cheltuielilor eligibile, au fost aduse clarificari cu privire la mijloacele de transport specializate. Astfel, vor fi considerate eligibile doar acele mijloace de transport care transporta numai un anumit tip de marfuri adecvate activitatilor descrise in proiect. In consecinta, mijloacele de transport eligibile pot fi autocisterne, autoizoterme, mijloace de transport albine, animale.
Selectia proiectelor in vederea acordarii finantarii se va realiza conform criteriilor de selectie publicate in Ghidul Solicitantului.
In ceea ce priveste modul de selectare a proiectelor, s-au introdus criterii separate pentru investitiile in standardele europene in vigoare din sectorul animalelor. Astfel, pentru a beneficia de punctaj proiectele trebuie sa contina investitii care sa asigure implementarea standardelor in proportie de 100%. In cazul in care proiectul prevede si alte tipuri de investitii acesta va fi punctat conform criteriilor de selectie pentru sectorul de crestere a animalelor. Totodata, beneficiarii Masurii 112 - "Instalarea tinerilor fermieri" care realizeaza investitii pentru implementarea celor doua standarde prin Masura 121, beneficiaza de o perioada de gratie de 36 de luni pentru finalizarea investitiei.
Proiectele din sectorul zootehnic si vegetal nu vor mai primi punctaj la criteriul de selectie ce priveste exploatatiile agricole care se adapteaza la standardele comunitare, dat fiind faptul ca acestea au devenit obligatorii. Sunt exceptate doar cele doua standarde mentionate mai sus, care au criterii de selectie separate.
Din sectorul vegetal au fost eliminate, de asemenea, investitiile pentru infintarea de culturi de specii forestiere, cu ciclu scurt de productie.
Investitiile din acest sector, ce privesc pepinierele si plantatiile de pomi fructiferi, vor primi de 33 de puncte, iar cele pentru plantatii de vita-de-vie pentru vin primesc 30 de puncte.
In cazul proiectelor de investitii din sectorul animal, acestea vor beneficia de un punctaj diferit in functie de ce doreste beneficiarul sa produca de pe urma animalelor. De exemplu, daca se va realiza un proiect de investitii pentru cresterea bovinelor, se vor acorda 39 de puncte daca este vorba despre bovine pentru carne, sau 35 de puncte, in cazul in care sunt crescute vaci pentru lapte.
Depunerea proiectelor aferente Masurii 121 se va face la Oficiile Judetene ale APDRP, de luni pana vineri, in intervalul orar 09:00 - 14:00. Termenul limita al depunerii cererilor de proiecte pentru aceasta sesiune este miercuri, 31 mai 2012, ora 12:00.

 

Sursa: www.apdrp.ro

 

Arhiva ZIP
el0vc_Ghid Masura 121.zip
el0vc_Ghid Masura 121.zip
6,63 MBytes
10.04.2012 13:07
Depunere proiecte pentru incurajarea activitati turistice la sate
09.04.2012

APDRP deschide in perioada 17 aprilie - 16 mai 2012 sesiunea pentru depunerea proiectelor de finantare care se incadreaza in Masura 313 "Incurajarea activitatilor turistice" din cadrul PNDR.
Fondurile nerambursabile disponibile pentru finantarea proiectelor privind incurajare a activitatilor turistice sunt de 185.554.261 de euro.
Ghidul Solicitantului versiunea 06 aplicabila in sesiunea 2012 aduce modificari privind investitiile generatoare de profit, pentru care creste procentul finantarii cu fonduri nerambursabile. De exemplu, in cazul pensiunilor agroturistice, procentul public nerambursabil era de 70% din totalul cheltuielilor eligibile, iar in urma modificarilor aduse creste la 85%. De asemenea, a fost majorat si plafonul maxim al finantarii respectiv de la 70000 de euro la 100000 de euro pentru un proiect.
Totodata, proiectele de investitii ce vizeaza activitatile recreationale beneficiaza acum de un procent public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile majorat la 85%, de la 50% valoarea anterioara. In acest caz, plafonul maxim al finantarii este de 200000 de euro.
In privinta cheltuielilor de promovare aferente dezvoltarii si marketingului serviciilor turistice rurale, costurile eligibile trebuie sa se incadreze acum in limita a 10000 de euro. Pentru acelasi tip de investitii, in vederea crearii de site-uri web, costurile eligibile trebuie sa se incadreze in limita a 5500 de euro.
In cazul proiectelor de investitii in agroturism, a fost eliminata restrictia privind obligativitatea ca solicitantul sa nu fi beneficiat de finantare nerambursabila pentru investitii prin masurile Axei I a PNDR.
Fondurile pentru agroturism se acorda doar pentru cei care realizeaza investitii acolo unde au domiciliul. O investitie intr-o pensiune agroturistica, poate imbina activitatile agricole cu serviciile turistice in interiorul unei gospodarii agricole sau ferme, iar acest lucru le pot aduce venituri suplimentare.
Selectia proiectelor in vederea acordarii finantarii se va realiza conform criteriilor de selectie publicate in Ghidul Solicitantului.
Proiectele prin care se vor realiza investitii in zonele cu potential turistic ridicat vor beneficia de cel mult 25 de puncte, iar cele care prin activitatea propusa creeaza locuri de munca vor primi 5 de puncte.
Totodata, proiectele care prevad investitii de producere a energiei din surse regenerabile primesc 10 puncte. Proiectele derulate de femei sau tineri cu varsta de pana la 40 de ani beneficiaza de 5 puncte. Cele care includ investitii privind activitatile recreationale vor primi 25 de puncte. In acelasi timp proiectele de investitii in agroturism primesc 20 de puncte.
Punctajul minim acordat unui proiect este de 20 de puncte.
Proiectele declarate eligibile, si care beneficiaza de punctaj egal, vor fi departajate in functie de valoarea proiectelor. Solicitantul care are proiectul cu valoare mai mica va avea prioritate la finantare europeana nerambursabila. In cazul in care, dupa selectia efectuata, vor exista in continuare proiecte cu acelasi punctaj si aceeasi valoare, aceste proiecte vor primi finantare europeana nerambursabila.
Depunerea proiectelor aferente Masurii 313 se va face la Oficiile Judetene ale APDRP, de luni pana vineri, in intervalul orar 09:00 - 14:00. Termenul limita al depunerii cererilor de proiecte pentru aceasta sesiune este miercuri,16 mai 2012, ora 12:00.
Detalii pe www.apdrp.ro

 

POR: Noul model de contract pentru DMI 4.3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor
16.03.2012

Ca urmare a modificarilor Documentului Cadru de Implementare al POR aprobat prin Ordinul comun al ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 69/16.02.2012 si al ministrului afacerilor europene nr. 181/27.02.2012, Autoritatea de Management a adoptat un nou model standard al contractului aplicabil celui de al doilea apel de proiecte in cadrul DMI 4.3 " Sprijinirea Dezvoltarii Microintreprinderilor" ce prevede introducerea contributiei de la bugetul de stat.
Sursa: www.inforegionordest.ro

MS Word
wodxq_call2-contractfinantare-mar-2012.doc
wodxq_call2-contractfinantare-mar-2012.doc
245,00 KBytes
16.03.2012 15:59
CERES 2012 Programul de burse de cercetare al Initiativei Central Europene
13.03.2012

Detalii suplimentare la: www.ancs.ro

Apel CERES 2012 - Programul de burse de cercetare al Initiativei Central Europene (Deadline: 30 aprilie 2012)

Initiativa Central Europeana (ICE) anunta publicarea apelului a patru burse post-doctorale, co-finantate de catre Programul Cadru 7 prin intermediul Actiunilor Marie Curie.

Bursele CERES au o durata de 12 luni si pot fi acordate numai cercetatorilor avansati (care au titlul de doctor sau au o experienta in cercetare de cel putin patru ani cu norma intreaga) din statele membre CEI.

Aplicatiile trebuie trimise prin e-mail la adresa:ceres@cei-es.org pana la data de 30 aprilie 2012.

Pentru completarea Formularului de inscriere va rugam sa consultati Ghidul Aplicantului.

Aplicantii sunt sfatuiti sa contacteze conducatorul stiintific al organizatiei gazde/echipei de cercetare alese pentru a obtine un acord prealabil intocmirii/trimiterii aplicatiei.

Mai multe informatii privind Initiativa Central Europeana si in special Reteaua pentru Stiinta si Tehnologie al acesteia puteti gasi pe pagina CEI Science and Technology Network

Pentru detalii suplimentare privind apelul va rugam sa contactati:

Dl. Alessandro Lombardo

e-mail: lombardo@cei-es.org

tel: 0039 040 7786 744

Sursa: ANCS

 

Pagini:« Inapoi1...56789101112131415...20Inainte »