InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Surse de finantareinformatii complete privind modalitati de finantare si extindere a afacerii

Abonati-va la feed-ul surse de finantare
GRANTURI NORVEGIENE PENTRU SPRIJINIREA INTREPRINDERILOR ECOLOGICE SI INOVARE IN PROTECTIA MEDIULUI
27.02.2013

Pe 12 martie 2013, la Bucuresti, va fi lansat oficial Programul de granturi norvegiene "Inovare in industria verde", ce are ca scop sporirea competitivitatii intreprinderilor ecologice, sprijinirea ecologizarii intreprinderilor noi si existente, inovarea in domeniul protectiei mediului.
La evenimentul de lansare vor fi oferite informatii potentialilor solicitanti de finantare romani si potentialilor parteneri norvegieni despre obiectivele, modul de operare a programului, despre conditii de eligibilitate, despre depunerea de aplicatii si multe altele.
Potentialii solicitanti de finantare romani si potentialii parteneri norvegieni sunt invitati sa se inregistreze pentru participare on-line la adresa urmatoare, unde se gaseste si agenda evenimentului : http://www.innovasjonnorge.no/Kontorer-i-utlandet/Romania/Events/Green-Industry-Innovation-Programme/
Suma totala destinata co-finantarii de proiecte este de circa 21,5 mil. euro, iar operatorul de program este Innovation Norway. In cadrul programului este prevazuta o singura sesiune de cerere de proiecte.
Toate documentele privind apelul de proiecte vor fi publicate pe 12 martie 2013, cererile de finantare fiind solicitate in limba engleza.
Operatorul de program va organiza sesiuni de informare in mai multe regiuni ale tarii, in perioada martie-aprilie 2013 dupa cum urmeaza:
• Ploiesti - 14.03
• Brasov - 20.03
• Craiova - tbd
• Constanta - 21.03
• Cluj-Napoca - tbd
• Arad - 04.04
• Timisoara - 05.04
• Iasi - 09.04
Informatii despre inscriere la aceste sesiuni vor fi publicate pe site-ul http://www.norwaygrants-greeninnovation.no la finele lunii februarie 2013.
Potentialii aplicanti pentru finantare sunt intreprinderile comerciale cu activitate pe perioada de minim un an fiscal. In cadrul schemei de granturi mici pot solicita finantare ONG-urile si firmele implicate in initiative eco-inovative in mediul rural. Proiectele realizate in parteneriat cu o entitate din Norvegia sunt incurajate si vor primi puncte suplimentare in cursul evaluarii.
Cofinantarea proprie a unui proiect va fi calculate pentru fiecare proiect in parte, pe baza regulii de acordare a ajutorului de stat. Pentru IMM-uri va fi in mod normal de 50% din valoarea proiectului, iar pentru intreprinderile mari va fi mai mare.
Pentru ONG-uri finantarea nerambursabila (grantul) va reprezenta 90%. Contributia proprie va reprezenta contributia aplicantului si/sau a partenerului de proiect.
Granturi vor fi oferite pentru proiecte individuale, pentru scheme de granturi mici, si pentru relatii bilaterale.
Aplicanti eligibili
Grupul tinta pentru proiecte individuale sunt intreprinderile private legal constituite in Romania. Grupul tinta pentru schema de granturi mici sunt intreprinderile private din Romania care urmaresc sa dezvolte afaceri eco-inovative in regiuni mai putin dezvoltate din Romania. Pentru a fi eligibile, intreprinderile/ONG-urile trebuie sa fi avut activitate pe durata a cel putin unui an fiscal complet.
Proiectele realizate in parteneriat cu entitati din Norvegia sunt incurajate
Numai organizatiile precizate mai sus sunt eligibile ca solicitanti de finantari. Pe de alta parte, entitatile norvegiene de oricare tip, legal constituite in Norvegia, de cel putin 1 an, sunt eligibile ca parteneri de proiect. Proiectele realizate in parteneriat (un solicitant roman cu un partener norvegian) sunt puternic incurajate si vor primi puncte suplimentare in cursul evaluarii proiectului.
Pentru mai multe informatii urmariti site-urile www.asistentasee.fonduri-ue.ro si www.norwaygrants-greeninnovation.no.

 

Imbunatatirea calitatii serviciilor in unitatile de terapie intensiva pediatrica prin dezvoltarea si implementarea unui program de formare
14.02.2013

Fondul Tematic "Reforme in domeniul Sanatatii"
Obiectivul general al interventiei este imbunatatirea calitatii si largirea accesului la serviciiile de terapie intensiva pediatrica pentru copiii din Romania (in mod special din grupurile marginalizate). Proiectul are ca scop cresterea capacitatii echipelor de medici si asistente din spitalele regionale cu terapie intensiva pediatrica inclusiv administrarea cazurilor non-traumatice si cu traume complexe, tehnici de salvare, toxicologie, dializa si hemofiltrare, ventilatie invaziva si noninvaziva, traumatisme majore.
Proiectul va dezvolta un plan si o curicula de formare in domeniul terapiei intensive pediatrice. Materialele de formare ce urmeaza sa fie produse pot include traducerea de literatura internationala, ghiduri clinice de practica sau manuale de proceduri. Proiectul va intari actualele centre de formare (fizice sau virtuale), va dezvolta ghidurile clinice de procedura si procedurile pentru subiectele selectate bazate pe practica internationala.
Abordarea va include activitati de Formare de formatori pentru a consolida capacitatea de training a expertilor romani si pentru a facilita trainingul "in cascada" si in afara centrelor de formare vizate. Proiectul va implica profesionisti in domeniul sanatatii din Romania si Elvetia, asociatii profesionale nationale si internationala, precum si retele internationale relevante.
Interventia va continua cooperarea anterioara Romano-Elvetiana in domeniul asistentei medicale de urgenta si al terapiei intensive neonatale. Colaborarea dintre spitalele din Elvetia si Romania si intre specialistii in domeniul sanatatii este incurajata.
Aplicantii trebuie sa fie ONG-uri din Romania in parteneriat cu experti internationali /elvetieni (fie prin formarea unui consortiu, fie prin contractarea de experti internationali/elvetieni, participarea in retele internationale/elvetiene si altele).
Durata estimata pentru implementare este de 24 luni.
Echipa trebuie sa includa un expert pe termen lung (24 de luni) pentru managementul proiectului. In plus, se solicita o lista cu experti pe termen scurt pentru un total de 38,5 luni pentru: evaluarea nevoilor de formare, dezvoltarea ghidurilor, curricula de formare, Formarea de formatori, trainingul "in cascada" si materialele de formare acolo unde este nevoie. Se solicita deasemenea furnizarea pentru 8 luni a unui expert pentru organizarea programului de training pentru echipele de medic/asistent.
Expertul pe termen lung trebuie sa aiba calificare postuniversitara potrivita in domeniul sanatatii sau/si sanatate publica cu ani de experienta in formare de specialisti in domeniul sanatatii, de preferat in domeniul terapiei intensive pediatrice. El/ea trebuie sa cunoasca bine sistemul sanitar romanesc si experientele acumulate pe parcursul cooperarii Romano-Elvetiene anterioare in domeniul sanatatii si ar trebui sa aiba experienta vasta in programele EMC. Expertul trebuie sa fie bine conectat la retelele profesionale nationale si internationale si ar trebui sa fie capabil sa puna in practica experienta (de preferat elvetiana) pentru a facilita includerea experientei internationale (ex. pentru dezvoltarea ghidurilor si a formarii de formatori).
Termenul limita pentru depunerea scrisorii de intentie este 07.03.2013, orele 12.00.
Termenul limita pentru intrebari si raspunsuri (pe email: office@cred.ro) este 28.02.2013, orele 12.00.
Scrisorile de intentie trebuie sa fie transmise in forma scrisa, un original si doua copii (in limbile engleza si romana) la sediul OIE, situat in Bucuresti, Str. Dr. Burghelea nr. 8 (personal sau prin posta) si prin email: office@cred.ro pana la 07.03.2013, orele 12:00h.
Sursa: Fundatia CRED
Finantator: Centrul Elvetian pentru Sanatate Internationala

 

Document PDF
02. Fond Sanatate - Cerere proiecte asistenta medicala urgenta.pdf
02. Fond Sanatate - Cerere proiecte asistenta medicala urgenta.pdf
236,94 KBytes
14.02.2013 15:56
S-a lansat programul de finantare Fondul pentru Inovare Civica 2013
06.02.2013

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC) a lansat pentru al doilea an consecutiv Fondul pentru Inovare Civica, programul de finantare ce sustine ideile inovatoare ale organizatiilor neguvernamentale prin care sunt incurajate responsabilizarea si participarea fiecaruia dintre noi la dezvoltarea comunitatii. Ca si anul precedent, fondurile destinate proiectelor civice de anul acesta sunt in totalitate obtinute cu sprijinul companiilor responsabile social si a donatorilor privati.
Fondul pentru Inovare Civica urmareste sa sprijine initiative in domenii precum: mobilizarea si responsabilizarea cetatenilor, actiuni de advocacy, monitorizare a institutiilor/autoritatilor publice, educatie civica si implicarea copiilor si tinerilor in viata comunitatii.
CINE POATE SOLICITA FINANTARE:
Organizatii neguvernamentale fara scop lucrativ cu sediul in Romania.
VALOAREA FINANTARILOR:
Valoarea estimativa a finantarilor acordate va fi de 45.000 Lei / proiect
DURATA PROIECTELOR:
Durata unui proiect nu va fi mai mare de 6 luni.
INFORMATII PRIVIND PROCEDURA DE APLICARE:
In cadrul acestei Cereri de propuneri de proiecte, solicitantii vor depune initial o Scrisoare de intentie (fara alte anexe suplimentare) urmand ca, doar in cazul in care Scrisoarea a fost selectata, acestia sa depuna si Cererea de finantare cu toate anexele aferente.
O organizatie va putea depune cel mult 2 scrisori de intentie, in calitate de solicitant.
Termenul limita pentru depunerea Scrisorii de intentie este 27 februarie 2013 (inclusiv).
Daca aplicatia a fost selectata pentru etapa urmatoare, solicitantul va fi rugat sa transmita Cererea de finantare pana la un termen limita specificat (aproximativ luna aprilie 2013).
INFORMATII SUPLIMENTARE
Informatii despre linia de finantare lansata se pot obtine prin e-mail la adresa: inovarecivica@fdsc.ro, persoana de contact Ileana Hargalas - Director de program.
Mai multe detalii despre program sunt disponibile pe portalul FDSC.
Sursa: http://www.fdsc.ro/

 

Necunoscut
inovare_civica_2013.rar
inovare_civica_2013.rar
195,32 KBytes
06.02.2013 14:12
NOU TERMEN LIMITA PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE FINANTARE PENTRU PESCUIT SI ACVACULTURA
22.01.2013

Directia Generala Pescuit - Autoritatea de Management pentru POP (DGP-AMPOP) a anuntat prelungirea, pana in data de 15.02.2013, a sesiunii deschise de primire cereri de finantare  pentru acordarea fondurilor nerambursabile pentru pescuit si acvacultura conform masurilor 3.1 si 3.3 din cadrul Programului Operational pentru Pescuit.

 Depunerea proiectelor in cadrul masurilor 3.1 - Actiuni colective si 3.3 - Porturi de pescuit, puncte de debarcare si adaposturi se va face la sediile Compartimentelor Regionale, in intervalul 8.30-16.30, pana la 15 februarie 2013. Solicitantul sprijinului financiar trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul Ghidului Solicitantului aferent fiecarei masuri (3.1, respectiv 3.3). In cazul masurilor ce implica evaluarea tehnica si financiara, pentru a fi selectat pentru finantare proiectul trebuie sa obtina punctajul minim prevazut pentru fiecare masura, conform Ghidului Solicitantului corespunzator masurii.
DGP-AMPOP va notifica in scris pe toti solicitantii privind rezultatul evaluarilor cererilor de finantare depuse de catre acestia la sediile Compartimentelor Regionale.
Detalii: AM POP, Tel: 021-3079802, Email: pescuit@madr.ro

 

IEE - INTELLIGENT ENERGY - EUROPE, CERERE DE PROPUNERI 2013
21.01.2013

Institutia responsabila: Comisia Europeana, prin Agentia Europeana pentru Competitivitate si Inovare;
Scop: Scopul Programului pentru Energie Inteligenta - Europa II este de a asigura accesul la energie regenerabila, la un pret competitiv.
Programul isi propune dezvoltarea de noi tehnologii in domeniile eficientei energetice, surselor de energie regenerabila si diversificarii energetice, diminuand decalajul dintre experimentarea si testarea in laborator a noilor tehnologii si utilizarea lor efectiva, prin reducerea costurilor de productie si a riscurilor financiare asociate introducerii pe piata.
Totodata, programul vizeaza inlaturarea barierelor non-tehnologice in producerea si consumul de energie, promovand intarirea capacitatii institutionale la nivel local si regional, prin incurajarea schimburilor de experienta si cunostinte intre autoritati, mediul de afaceri si cetateni si diseminarea bunelor practici si a celor mai bune tehnologii disponibile la nivelul UE.
Obiective specifice:
• stimularea eficientei energetice si utilizarii rationale a resurselor,
• promovarea surselor noi si regenerabile de energie pentru a sustine diversificarea energetica,
• promovarea eficientei energetice si utilizarea in transport a unor surse noi si regenerabile de energie
Buget: 67 milioane euro. Finantarea comunitara poate acoperi pana la 75% din costurile eligibile ale proiectelor, cu exceptia proiectelor finantate in cadrul initiativei integrate privind "Instruirea si calificarea fortei de munca in domeniul eficientei energetice si a surselor regenerabile de energie in cladiri", pentru care finantarea comunitara poate acoperi pana la 90% din costurile eligibile.
Eligibilitate: organisme legale, private sau publice, din tarile UE 27, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croatia, Macedonia.
Conditii suplimentare: Aplicatiile trebuie sa fie depuse de consortii formate din cel putin 3 organizatii din cel putin 3 tari eligibile (UE 27, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croatia, Macedonia) cu exceptia initiativei "Instruirea si calificarea fortei de munca in domeniul eficientei energetice si a surselor regenerabile de energie in cladiri", pentru care aplicatiile trebuie depuse de consortii formate din organizatii legal stabilite in aceeasi tara si a initiativei integrate privind "Mobilizarea investitiilor la nivel local", pentru care aplicatiile trebuie depuse de una sau mai multe autoritati publice locale sau regionale dintr-o singura tara sau in mai multe tari.
Data limita de depunere a aplicatiilor 8 mai 2013, cu exceptia initiativei integrate privind "Instruirea si calificarea fortei de munca in domeniul eficientei energetice si a surselor regenerabile de energie in cladiri", care are ca data limita 30 aprilie 2013.
Pentru a facilita potentialilor aplicanti intelegerea modului de selectare de catre Comisia Europeana a proiectelor ce vor fi depuse, in data de 24 ianuarie a.c. se va organiza, la Bruxelles, European Info Day, la care sunt invitati toti cei interesati sa depuna proiecte pentru apelul de propuneri aferent anului curent. In cadrul European Info Day, Comisia Europeana va oferi informatii actualizate asupra politicii energetice in domeniile resurselor regenerabile de energie si eficientei energetice, va organiza reuniuni dedicate tematicilor pentru care se acorda finantare si va organiza reuniuni bilaterale pentru clarificarea diverselor aspecte care se intentioneaza a fi incluse in propunerile de proiecte.
Mai multe informatii despre acest apel sunt disponibile in limba engleza, pe website-ul Agentiei Europene pentru Competitivitate si Inovare - Energie Inteligenta Europa http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-funds/call-for-proposals/how-to-apply/index_en.htm sau prin website-ul Ministerului Economiei - www.minind.ro, sectiunea dedicata Programului Energie Inteligenta - Europa.

 

Document PDF
call-2013-cip-iee-promo-p-guide-for-proposers.pdf
call-2013-cip-iee-promo-p-guide-for-proposers.pdf
564,67 KBytes
22.01.2013 17:06
Document PDF
iee-work-programme-2013_en.pdf
iee-work-programme-2013_en.pdf
488,95 KBytes
22.01.2013 17:06
Document PDF
call_2013.pdf
call_2013.pdf
279,52 KBytes
22.01.2013 17:06
Apel propuneri de proiecte Eureka
18.01.2013

Ţările membre şi asociate EUREKA anunţă lansarea unui Apel Multilateral pentru propuneri de proiecte comune de cercetare-dezvoltare in vederea dezvoltării de produse şi aplicaţii inovative in toate domeniile tehnologice.

Se aşteaptă ca aplicanţii să dezvolte proiecte cu un puternic potenţial de piaţă pentru ţările participante: Austria, Belgia, Canada, Croaţia, Cehia, Finlanda, Olanda, Romania, Spania, Coreea se Sud, Suedia, Elveţia, Turcia.

Textul apelului, modalitatea de aplicare, criteriile de eligibilitate şi evaluare sunt anexate.

Termen de depunere: 15 Februarie 2013

Persoana de contact:
Vasile Lungu
Coordonator Naţional de Proiecte EUREKA/ Eurostars
E-mail: vasile.lungu@ancs.ro
Tel: 021 318 3065

Arhiva ZIP
apel_multilateral_eureka_2013.zip
apel_multilateral_eureka_2013.zip
1,01 MBytes
18.01.2013 11:42
Concurs organizat de Administratia Fondului Cultural National pentru selectia proiectelor culturale
14.01.2013

Beneficiari elegibili :
- persoane fizice autorizate
- asociatii, fundatii, institutii publice de cultura
- societati comerciale care deruleaza activitati cultural
Valoarea maxima a finantarii acordate
70.000 lei
Termen de depunere:
8 februarie 2013, ora 16:00
Finantator
Administratia Fondului Cultural National
Buget
9 milioane lei
Obiective
Sprijinirea proiectelor in care se releva diversitatea culturala si dialogul intercultural;
Promovarea debutului artistic;
Incurajarea industriilor creative;
Intarirea capacitatii organizationale.
Domenii eligibile
Arte vizuale si noile media (pictura/sculptura/grafica/arte decorative/foto-video/noi media/cercetare in istoria artei);
Arhitectura si design;
Activitati muzeale;
Artele spectacolului;
Interventie culturala;
Patrimoniu cultural national;
Patrimoniu imaterial;
Formare profesionala in domeniul culturii (inclusiv management cultural);
Educatie culturala (inclusiv promovarea lecturilor publice

 

Document PDF
kmbt4_GHID Proiecte Culturale 2013.pdf
kmbt4_GHID Proiecte Culturale 2013.pdf
159,19 KBytes
14.01.2013 15:44
PNDR: S-a lansat sesiunea de primire a cererilor de ajutor pentru Masura 215 Plati privind bunastarea animalelor- sectorul porcine
14.01.2013

Desi initial programata pentru jumatatea lunii decembrie 2012, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a anuntat astazi lansarea incepand cu data de 14.01.2013 a sesiunii de primire a cererilor de ajutor pentru Masura 215 "Plati privind bunastarea animalelor" - pentru sectorul porcine.

Pachetele disponibile in cadrul acestei submasuri sunt urmatoarele:
Pachetul 1 - Cresterea cu cel putin 10% a spatiului alocat disponibil fiecarui animal;
Pachetul 2 - Asigurarea a minimum 11 ore/zi lumina artificiala cu o valoare a iluminarii de 50 lux;
Pachetul 3 - Imbunatatirea conditiilor de bunastare a suinelor pe durata transportului;
Pachetul 4 - Corectarea nivelului nitritilor si nitratilor din apa;
Pachetul 5 - Reducerea noxelor cu 30 % fata de nivelul minim obligatoriu prin mentinerea in limite optime a parametrilor de microclimat;
Pachetul 6 - Imbunatatirea conditiilor zonei de odihna.

Beneficiarii platilor acordate in cadrul Masurii 215 - sectorul porcine sunt exploatatiile comerciale din sectorul de crestere a porcinelor autorizate sanitar veterinar si exploatatiile comerciale de tip A specifice sectorului de crestere a porcinelor, care isi asuma voluntar angajamente in favoarea bunastarii animalelor, in conformitate cu art. 40 din Regulamentul CE nr. 1698/2005.
Primirea cererilor de ajutor insotite de declaratiile si angajamentele asumate de catre beneficiari se face la centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, pe a carui raza teritoriala se afla sediul social al beneficiarilor, in perioada 14.01.2013 - 15.02.2013. Perioada de depunere a cererilor de ajutor, formatul cererilor de ajutor si instructiunile de completare sunt disponibile pe site-ul APIA www.apia.org.ro.
Sursa: MADR

Document PDF
f3qb5_Ghidul Sol. M 215 porc.pdf
f3qb5_Ghidul Sol. M 215 porc.pdf
1,52 MBytes
14.01.2013 16:29
Raportul Strategic National 2012, publicat spre consultare
10.01.2013

Ministerul Fondurilor Europene a publicat spre consultare, in vederea transmiterii oficiale catre DG Regional and Urban Policy - unitatea pentru Romania, Raportul Strategic National 2012.
Raportul Strategic National 2012 (RSN 2012) a fost elaborat de catre Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale si la realizarea acestuia au contribuit autoritatile de management pentru gestionarea instrumentelor structurale precum si alte institutii de specialitate (Comisia Nationala de Prognoza, Institutul National de Statistica, Ministerul Finantelor Publice s.a.).
RSN 2012 prezinta intr-o maniera succinta stadiul implementarii programelor operationale, precum si contributia acestora la realizarea prioritatilor stabilite prin Cadrul Strategic National de Referinta 2007-2013, la implementarea obiectivelor politicii de coeziune prevazute in Orientarile Strategice Comunitare pentru Coeziune, precum si la alte obiectivele stabilite prin Strategia Europa 2020.
Documentul descrie o serie de evolutii socio-economice relevante inregistrate de la momentul elaborarii documentelor de programare, surprinzand inclusiv impactul crizei economico-financiare asupra prevederilor CSNR. In ceea ce priveste tintele stabilite prin programele operationale, avand in vedere faptul ca numarul de proiecte finalizate este inca limitat, RSN 2012 se axeaza pe prezentarea rezultatelor asteptate plecand de la indicatorii asumati prin proiectele contractate.
Eventualele observatii pot fi transmise pana vineri, 19 ianuarie 2013, la urmatoarea adresa de email: ioana.ciocoiu@maeur.ro .
Elemente de context :
Raportul Strategic National 2012 a fost elaborat in conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului nr. 1083/2006, Art. 29, privind obligatia Statelor Membre de a transmite Comisiei Europene, pana la sfarsitul anilor 2009 si 2012, un raport continand informatii privind stadiul implementarii programelor operationale 2007-2013 cofinantate din instrumente structurale, cu accent pe stadiul indeplinirii obiectivelor strategice stabilite prin documentele europene si nationale de programare.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

 

Document PDF
Draft_Raport_Strategi_National_2012.pdf
Draft_Raport_Strategi_National_2012.pdf
2,62 MBytes
10.01.2013 10:22
Document PDF
Annex_IV_COCOF_21122012.pdf
Annex_IV_COCOF_21122012.pdf
217,85 KBytes
10.01.2013 10:23
Surse de finantare pentru clustere IT&C inovative
09.01.2013

Surse de finantare disponibile pentru clustere :

Fondul de capital de risc Catalyst dedicat IMM-urilor, finantat prin POSCCE a fost lansat pe 4 decembrie 2012. Catalyst va finanta, cu investitii cuprinse intre 200.000 EUR si 2 mil. EUR, IMM-uri autohtone care activeaza, in special, in domeniile tehnologie, internet, media, comunicatii si servicii. Catalyst va furniza, atat expertiza de afaceri, cat si finantarea necesara pentru a sprijini cresterea si dezvoltarea IMM-urilor active in zona de inovatie.
Fondul Catalyst vizeaza companii din domeniul TMT (tehnologie, media, telecom): software si solutii de software, hardware, business process outsourcing (BPO), media electronica, solutii digitale, servicii de media si marketing, servicii care folosesc noile tehnologii, operatori wireless si wireline, operatori software, hardware si servicii de telecomunicatii. Bugetul total alocat este de 10 milioane EUR.
Operatiunea 1.3.3 Sprijin pentru integrarea intreprinderilor in lanturile de furnizori sau clustere (POSCCE 2007-2013, Axa Prioritara 1 - Un sistem de productie inovativ si ecoeficient, Domeniul Major de Interventie 1.3. - Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului) reprezinta o alta modalitate de finantare pentru clustere. Operatiunea va fi lansata in prima parte a acestui an.
Operatiunea are ca obiectiv general incurajarea dezvoltarii clusterelor si a lanturilor de valoare emergente si inovative, mai ales prin sprijinirea integrarii intreprinderilor, in special a IMM-urilor in aceste structuri de afaceri, cu scopul de a-si imbunatati competitivitatea pe plan national si international.
Prin PNCDI 2007-2013, PNII, programul PARTENERIATE in domeniile prioritare se acorda bani pentru: 1. Tehnologia Informatiei si Comunicatii; 2. Energie; 3. Mediu; 4. Sanatate; 5. Agricultura, siguranta si securitate alimentara; 6. Biotehnologii; 7. Materiale, procese si produse inovative; 8. Spatiu si securitate; 9. Cercetare socio-economica si umanista.
Programul isi propune crearea conditiilor pentru o mai buna colaborare intre diferitele entitati de cercetare-dezvoltare si inovare, agenti economici si/sau unitati ale administratiei publice in vederea solutionarii problemelor identificate. Exista doua tipuri de proiecte pentru care se acorda bani: (1) proiecte colaborative de cercetare aplicativa; (2) proiecte CDI orientate tematic; pentru clustere - proiecte de tip 2.
Bugetul alocat proiectelor contractate este de 550 milioane RON, iar valoarea maxima a unui proiect este de 3 milioane RON. Finantarea maxima acordata de la bugetul de stat pentru un proiect este de 2.000.000 lei pentru proiecte de tip 1 si de 3.000.000 lei pentru proiecte de tip 2.
Prin acest program se finanteaza urmatoarele activitati eligibile:
-cercetare fundamentala (dar nu mai mult de 10% din valoarea finantata de la bugetul de stat a proiectului);
-cercetare industriala;
-dezvoltare experimentala;
-studii de fezabilitate tehnica;
-activitati pentru obtinerea si protejarea drepturilor de proprietate intelectuala, pentru IMM-uri.
PNCDI 2007-2013, PNII, programul CAPACITATI, subprogramul Proiecte mari de investitii in infrastructura CD - Proiecte tip retelizare/acces infrastructura reprezinta un alt program de finantare, care se deruleaza cu o periodicitate de 2 ani (se estimeaza o noua runda in 2015).
Bugetul total al programului este de 120 milioane RON (rata cofinantarii este de 20%).
Printre obiectivele programului se numara dezvoltarea unei infrastructuri de interes national pentru informare/documentare stiintifica si imbunatatirea / extinderea infrastructurii si serviciilor de IC&T pentru documentare stiintifica si tehnica.
PNCDI 2007-2013, PNII, program INOVARE - CECURI DE INOVARE reprezinta o competitie anuala, avand un buget anual total de 9,4 milioane RON. Valoarea unui cec de inovare este de maxim 45.000 lei, valabilitatea de 6 luni (activitati de tip: cercetare industriala; dezvoltare experimentala; studii de fezabilitate tehnica; protectia drepturilor de proprietate intelectuala; inovare de proces si organizationala in servicii; procurarea de servicii suport si de consultanta pentru inovare). Pot aplica la finantare: IMM-uri, clustere, institutii de CDI, parteneriate intre acestea.
Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 are un buget disponibil de 23,5 milioane EUR, pentru proiecte de cercetare fundamentala si cercetare aplicata.
Pentru pregatirea managerilor de clustere se acorda finantare prin POSDRU, pe Axa prioritara 3, domeniile 3.1 si 3.2.
Surse de finantare disponibile pentru clustere la nivel european:
Eurostars este un program european de finantare a IMM-urilor dezvoltat de Initiativa Eureka si Comisia Europeana in baza articolului 169 al tratatului european. Suma maxima/an/proiect este de 0,2 milioane EUR. Urmatorul apel se va inchide la 4 aprilie 2013.

Sursa: www.finantare.ro

IMM-urile pot accesa credite de 4 ori mai mari in cadrul programului Kogalniceanu
10.12.2012

Statul va subventiona total dobanzile pentru creditele acordate intreprinderilor mici si mijlocii (IMM-uri), iar valoarea creditelor va putea fi de aproape patru ori mai mare decat in prezent. Legea nr. 218/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 783, din 21 noiembrie 2012.
Pe langa aprobarea OUG nr. 60/2011, Legea nr. 218/2012 opereaza si o serie de schimbari in ceea ce priveste implementarea Programului Kogalniceanu.
Astfel, actul normativ stabileste ca statul va subventiona total dobanzile pentru creditele acordate intreprinderilor mici si mijlocii (IMM-uri), in conditiile in care, in prezent, dobanzile erau subventionate partial.
Mai mult decat atat, prin legea publicata recent a fost majorata valoarea maxima a creditului pe care un IMM il poate accesa pe an. Concret, suma a crescut de aproape 4 ori, de la 125.000 lei la 400.000 de lei/IMM/an. In consecinta, va creste si valoarea garantiei creditului (garantia este asigurata de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - FNGCIMM). Mai precis, FNGCIMM va garanta maximum 80%, dar nu mai mult de 320.000 lei din din valoarea creditului, in prezent suma maxima fiind 100.000 lei.
In plus, conform noului act normativ, linia de credit cu dobanda subventionata si/sau cu garantie de stat este de maximum un an, iar perioada de rambursare a creditelor va fi stabilita de institutia de credit care a acordat creditul, conform normelor interne ale acesteia. Pana acum, nu banca, ci legea stabilea perioada de rambursare, adica maximum un an de la data acordarii liniei de credit.
Beneficiarul va constitui o ipoteca in favoarea statului
Potrivit prevederilor instituite de Legea nr. 218/2012, beneficiarul programului se obliga sa constituie, in favoarea statului, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, o ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise la institutia de credit finantatoare. Aceasta ipoteca va fi valabila pana la stingerea creantelor datorate de beneficiar in baza contractului de garantare, in limita liniei de credit contractate. Aceasta obligatie era cuprinsa si in OUG nr. 60/2011, insa ipoteca era numita garantie reala mobiliara-gaj: "Beneficiarul programului se obliga sa constituie (...) o garantie reala mobiliara - gaj fara deposedare asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise la institutia de credit finantatoare".
Ce introduce noul act normativ este faptul ca statul roman dispune de sumele aflate in cont, iar institutia de credit finantatoare va urma instructiunile fara a solicita consimtamantul beneficiarului. Aceasta libertate va avea la baza o conventie incheiata intre institutia de credit finantatoare, beneficiarul programului si statul roman, prin Ministerul Finantelor Publice - FNGCIMM.
Prevederile Legii nr. 218/2012 vor intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial, adica in 24 noiembrie.
In 2012, IMM-urile vor putea accesa linia de credit prin intermediul a 13 institutii bancare partenere in cadrul Programului Mihail Kogalniceanu:
• BRD Groupe Societe Generale
• Banca Comerciala Carpatica
• CEC Bank
• OTP Bank
• Garanti Bank
• Bancpost
• ProCredit
• Banca Transilvania
• Alpha Bank Romania
• UniCredit Tiriac Bank
• Banca Comerciala Romana
• Libra Internet Bank
• Piraeus Bank

 

Infrastructura de transport: CE aloca peste 1,2 miliarde EUR pentru finantarea unor proiecte cheie in domeniul TEN-T
29.11.2012

Comisia Europeană a lansat două cereri de propuneri in cadrul programului multianual și al celui anual privind rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T) pentru 2012, punand la dispoziție 1,265 de miliarde EUR in vederea finanțării unor proiecte vizand infrastructura europeană de transport pentru toate modurile de transport (aerian, feroviar, rutier, maritim și fluvial), la care se adaugă componente de logistică și sisteme de transport inteligente, in toate statele membre ale UE.
Comisarul Siim Kallas, vicepreședinte al Comisiei și responsabil cu transporturile, a declarat: "Prin alocarea acestei sume considerabile pentru finanțare, Comisia vizează o relansare competitivă a economiei europene, care să susțină și să promoveze creșterea. Prin direcționarea acestor fonduri către infrastructura TEN-T, continuăm totodată să sprijinim realizarea intregii rețele TEN-T - creand astfel avantaje concrete pentru toate intreprinderile și cetățenii europeni, care vor beneficia de un sistem de transport european cu eficiență, durabilitate și fiabilitate sporite."
Programul multianual privind TEN-T finanțează, in mod tradițional, principalele priorități ale rețelei TEN-T. Cererea de propuneri din cadrul programului multianual pentru acest an vizează șase domenii, cu un buget orientativ total de 1,015 miliarde EUR:
• cele 30 de proiecte prioritare in domeniul TEN T: buget orientativ de 725 de milioane EUR
• Sistemul european de management al traficului feroviar (ERTMS), care permite interoperabilitatea in cadrul rețelei feroviare europene: buget orientativ de 100 de milioane EUR
• serviciile de informații fluviale (RIS), care implică infrastructura de management al traficului in cadrul rețelei de căi navigabile interioare: buget orientativ de 10 milioane EUR
• managementul traficului aerian (ATM), realizarea cerului unic european și a obiectivelor modernizării ATM: buget orientativ de 50 de milioane EUR
• autostrăzile maritime, care oferă alternative viabile la drumurile aglomerate, prin redirecționarea transportului de marfă spre rutele maritime: buget orientativ de 80 de milioane EUR
• sistemele de transport inteligente (ITS), inclusiv serviciul european de taxare rutieră electronică (SETRE), care promovează intermodalitatea și imbunătățirea siguranței și fiabilității rețelei: buget orientativ de 50 de milioane EUR.
Programul anual completează programul multianual și direcționează finanțarea către patru priorități distincte, cu un buget orientativ total de 250 de milioane EUR:
• accelerarea/facilitarea implementării proiectelor in domeniul TEN-T (studii și lucrări vizand proiecte mature pentru toate modurile de transport, in cadrul proiectelor de interes comun): buget orientativ de 150 de milioane EUR
• măsuri de promovare a inovației și a noilor tehnologii pentru infrastructura de transport și facilități care contribuie la decarbonizare sau la reducerea costurilor externe, in general: buget orientativ de 40 de milioane EUR
• sprijin pentru parteneriatele de tip public-privat (PPP) și pentru instrumentele financiare inovatoare: buget orientativ de 25 de milioane EUR
• sprijin pentru implementarea pe termen lung a TEN-T, pe anumite coridoare: buget orientativ de 35 de milioane EUR.
Agenția Executivă pentru Rețeaua Transeuropeană de Transport gestionează implementarea tehnică și financiară a programului privind TEN-T, sub egida Direcției Generale Mobilitate și Transporturi. Agenția organizează o zi de informare astăzi, 29 noiembrie 2012, la Bruxelles, pentru a sprijini potențialii ofertanți in identificarea mai clară a priorităților cererii de propuneri, in elaborarea propunerilor și in familiarizarea cu procesul de evaluare.
Termenul limită pentru depunerea propunerilor este 28 februarie 2013.
Pentru informații suplimentare, consultați site-ul http://tentea.ec.europa.eu/ sau scrieți la adresa: TENT-AGENCY@ec.europa.eu.

 

Masura 121 Modernizarea exploatatiilor agricole
26.11.2012

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) anunta lansarea in perioada 26 noiembrie 2012 - 18 ianuarie 2013 a celei de-a 10-a sesiuni de cereri de proiecte pentru Masura 121 si a celei de-a 12-a sesiuni de cereri de proiecte pentru Masura 123 din cadrul PNDR.
Procedura de selectie va fi afisata pe site-urile www.apdrp.ro, www.madr.ro si la fiecare sediu al CRPDRP si OJPDRP.Termenul-limita de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferenta Masurilor 121 si 123 este 18 ianuarie 2013, ora 12.00.
Fondurile disponibile pentru Masura 121 "Modernizarea exploatatiilor agricole" sunt de 150 de milioane de euro,iar fondurile disponibile pentru Masura 123 "Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere" sunt de 80 de milioane de euro

 

Document PDF
GHIDUL_SOLICITANTULUI_M123_V7_noiembrie_2012_FINAL.pdf
GHIDUL_SOLICITANTULUI_M123_V7_noiembrie_2012_FINAL.pdf
701,00 KBytes
26.11.2012 11:24
Document PDF
Anexa_1_-_CEREREA_DE_FINANTARE_M123_V6.6.pdf
Anexa_1_-_CEREREA_DE_FINANTARE_M123_V6.6.pdf
197,63 KBytes
26.11.2012 11:26
PNDR: Ghidul solicitantului pentru Masura 123 Cresterea valorii adaugate a produselor agricole forestiere a fost publicat spre consultare
13.11.2012

APDRP a publicat spre consultare ghidul solicitantului pentru Masura 123 "Cresterea valorii adaugate a produselor agricole forestiere".
Pe masura 123 "Cresterea valorii adaugate a produselor agricole forestiere" se vor putea depune proiecte in perioada 26 noiembrie 2012 - 18 ianuarie 2013.
Sumele alocate vor fi de 150 de milioane de euro pentru masura 121 "Modernizarea exploatatilor agricole" si respectiv 80 de milioane euro pentru masura 123 "Cresterea valorii adaugate a produselor agricole forestiere".
Sursa: APDRP

Document PDF
PNDR_ghidul_solicitantului_Masura_123_consultativ.pdf
PNDR_ghidul_solicitantului_Masura_123_consultativ.pdf
737,36 KBytes
13.11.2012 17:14
Acces mai rapid si mai simplu la fondurile UE pentru agentii economici, orasele, regiunile si oamenii de stiinta din Europa
31.10.2012

După intrarea in vigoare recentă a noului regulament financiar, Comisia a adoptat noile norme de aplicare a acestuia. Acordarea de fonduri ale UE către agenți economici, ONG-uri, cercetători, studenți, municipalități și alți beneficiari va fi imbunătățită incepand cu 1 ianuarie 2013 grație unor proceduri simplificate. Noua legislație asigură o transparență mai bună și prevede o responsabilitate mai mare pentru orice persoană care se ocupă de finanțele UE. Aceasta include posibilități mai largi de a utiliza sume forfetare și rate forfetare, pentru sume mai mici, elimină necesitatea de a completa aceleași detalii de fiecare dată cand se depune o cerere pentru fondurile UE, introduce inscrierea electronică și multe alte noi caracteristici.
Simplificare
Regulamentul financiar revizuit conține numeroase imbunătățiri care vor facilita demersurile beneficiarilor fondurilor Uniunii. Intervalul de timp dintre cererile de propuneri, incheierea unor acorduri de grant și termenele de plată va fi redus. Sistemul de grant se va concentra mai mult asupra efectuării plăților pentru furnizarea rezultatelor decat asupra rambursării cererilor de plată, printr-o utilizare sporită a sumelor forfetare, a ratelor forfetare și a costurilor unitare. O utilizare mai intensă a premiilor acordate caștigătorului unui concurs pentru găsirea unei soluții la o problemă predefinită ("premii de stimulare") va contribui, de asemenea, la simplificarea administrării și va consolida orientarea către rezultate a fondurilor UE. Beneficiarii de fonduri UE nu vor mai fi obligați să deschidă conturi bancare separate purtătoare de dobanzi. Mai mult, chiar dacă există caștiguri din dobanzi, acestea nu vor mai trebui returnate bugetului UE și nici nu vor fi considerate venituri ale proiectului. Această măsură răspunde unei preocupări majore a beneficiarilor de granturi și a altor părți interesate, in special din domeniul cercetării și din comunitatea organizațiilor neguvernamentale, adusă in discuție in timpul consultării publice din 2009 care a precedat propunerea din 2010 a Comisiei
Responsabilitate și protecție sporită pentru cetățenii europeni
Noile norme vor crește gradul de responsabilizare al celor care gestionează banii contribuabililor din UE. Printre aceștia se numără statele membre, care implementează o mare parte din bugetul UE, inclusiv in politica regională a Uniunii. In viitor, autoritățile din statele membre care gestionează fonduri UE vor trebui să semneze și să prezinte Comisiei declarații anuale care să ateste că fondurile UE au fost utilizate in mod corect.
Mecanismele de corecții financiare in cazuri de nereguli comise de beneficiari și descoperite prin intermediul auditului au fost consolidate. Comisia va publica deciziile de aplicare a sancțiunilor pentru utilizarea incorectă a fondurilor UE, acest lucru dorindu-se a fi un element de descurajare.
Sporirea eficacității fondurilor UE prin mecanisme de finanțare inovatoare
In viitor, vor fi utilizate diferite instrumente financiare, cum ar fi imprumuturi, capitaluri proprii sau garanții, pentru a spori eficacitatea fondurilor UE și, astfel, pentru a amplifica impactul lor financiar. Sunt create noi posibilități pentru o mai mare flexibilitate in punerea in aplicare a parteneriatelor intre sectorul public și cel privat (denumite in continuare "PPP-uri"), fapt care reflectă cererile părților europene interesate din sectorul industrial care sunt parteneri in astfel de PPP-uri.
In domeniul acțiunii externe, UE va putea să creeze fonduri fiduciare ale UE prin punerea in comun a resurselor proprii cu cele ale statelor membre și ale altor donatori, in vederea unei mai bune coordonări și furnizări a ajutorului extern, precum și pentru a-și spori vizibilitatea
Comisia este hotărată să extindă programul de simplificare
Simplificarea normelor și proceselor nu va inceta după adoptarea noului regulament financiar. Comisia va continua să iși urmărească propunerile sale multiple in vederea simplificării, astfel incat acestea să fie ferm ancorate in noua generație de programe (2014-2020), in prezent in curs de negociere in cadrul Consiliului și al Parlamentului European
Informatii suplimentare:
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/fin_fwk1420/COM_2012_531_en.pdf

 

MS Word
MEMO-12-795_EN.doc
MEMO-12-795_EN.doc
93,50 KBytes
31.10.2012 09:42
Prelungirea sesiunii pentru depunerea proiectelor europene pentru irigatii
16.10.2012

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) va primi proiecte pentru "Irigatii si alte lucrari de imbunatatiri funciare" (Masura 125 - componenta a1) pana la data de 31 octombrie 2012, conform deciziei de prelungire a Autoritatii de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala (AM - PNDR) din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
Sesiunea pentru depunerea proiectelor aferente acestei Masuri, lansata la data de 3 septembrie trebuia sa se incheie la 15 octombrie 2012, ora 12:00.
Pentru prelungirea acestei sesiuni au fost luate in considerare atat complexitatea intocmirii proiectelor cat si dificultatile intampinate in obtinerea avizelor care trebuie depuse odata cu Cererea de Finantare.
Solicitantii de fonduri europene nerambursabile pentru irigatii si alte lucrari de imbunatatiri funciare au la dispozitie 60 de milioane de euro, fonduri europene nerambursabile.
Astfel, fondurile alocate prin Masura 125 - componenta a1 "Irigatii si alte lucrari de imbunatatiri funciare" pot fi solicitate pentru investitii in modernizarea sau retehnologizarea sistemelor de irigatii, inclusiv pentru statii de pompare sau de contorizare, precum si pentru lucrari de imbunatatiri funciare care sa asigure functionarea optima a sistemelor de irigatii.
Pentru investitiile de utilitate publica ce deservesc doar o parte din comunitate, sprijinul financiar nerambursabil este de 75% din totalul cheltuielilor eligibile. In acest caz, ajutorul public acordat nu va putea depasi 750.000 euro pentru un proiect.
Plafonul minim acceptat pentru un proiect finantat prin Masura 125 este de 5.000 de Euro. Aceasta suma reprezinta valoarea totala eligibila a proiectului.
Beneficiarii Masurii 125 - componenta a1 sunt organizatiile si federatiile de utilitate publica ale proprietarilor sau detinatorilor de terenuri agricole, constituite in conformitate cu legislatia in vigoare.
Prin aceasta masura de finantare se acorda fonduri nerambursabile pentru cresterea eficientei activitatii agricole prin imbunatatirea aprovizionarii cu input-uri si o mai buna valorificare a produselor rezultate. Se are astfel in vedere diminuarea riscului si incertitudinii in agricultura, prin reducerea incidentei fenomenelor naturale (seceta, eroziunea solului etc.). in aceeasi masura, investitiile finantate prin aceasta masura vor contribui la ameliorarea calitatii mediului si la diminuarea surselor de poluare.
Sursa: Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP

 

Au fost deblocate platile pentru proiectele POSCCE
15.10.2012

Ministerul Economiei a anuntat deblocarea platilor aferente proiectelor derulate in cadrul POSCCE. Astfel, incepand de astazi, 15 octombrie, va fi reluata decontarea sumelor catre beneficiarii programului, valoarea toatala a platilor din perioada urmatoare ridicandu-se la 133 milioane de lei (peste 29 milioane de euro). "Desi la preluare am descoperit peste 1 mld. lei plati nedecontate catre Comisia Europeana si aproximativ 3700 de proiecte 'uitate' de mai bine de 2 ani am reusit sa schimbam complet situatia", a declarat Nicolae Rotileanu, secretar de stat in cadrul Ministerului Economiei...sursa: www.hotnews.ro,

Trei apeluri de proiecte deschise, incepand de astazi, in cadrul PNDR
03.09.2012

APDRP a lansat astazi, 3 septembrie 2012, sesiuni de cereri de proiecte pentru 3 masuri in cadrul PNDR. Este vorba despre:
• Masura 221 "Prima impadurire a terenurilor agricole" , cu termen limita de depunere 28 septembrie 2012;
Fonduri disponibile: 131.886.127,19 euro.
• Masura 312 "Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi", cu termen limita de depunere 28 septembrie 2012;
Fonduri disponibile: 134.668.992 euro.
• Masura 125 "Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii", Submasura 125a, componenta 1 "Irigatii si alte lucrari de imbunatatiri funciare", cu termen limita de depunere 15 octombrie 2012.
Fonduri disponibile: 60.000.000 euro
Detalii : http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=dezvoltarerurala
Sursa: APDRP

Apel comun Romania Bulgaria pentru proiecte Cercetare-Dezvoltare in cadrul programului EUROSTAR
21.08.2012

Apel comun Romania -Bulgaria pentru proiecte Cercetare-Dezvoltare in cadrul programului EUROSTAR

Informatii suplimentare la http://www.uefiscdi.ro/ sau http://www.eurostars-eureka.eu/

Necunoscut
call_proposals_ro_bg_eurostars.doc
call_proposals_ro_bg_eurostars.doc
178,50 KBytes
21.08.2012 15:19
Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin utilizarea tehnologiilor noi si crearea de locuri de munca
14.08.2012

schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncă

MS Word
hg797_2012.doc
hg797_2012.doc
185,50 KBytes
14.08.2012 16:36
Pagini:« Inapoi1...4567891011121314...20Inainte »