InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Surse de finantareinformatii complete privind modalitati de finantare si extindere a afacerii

Abonati-va la feed-ul surse de finantare
Procedurile/ghidurile pentru 9 programe adresate IMM-urilor in 2014, publicate spre consultare
22.01.2014

Directia Implementare Programe pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii (www.aippimm.ro) a publicat, spre consultare, proiectele de proceduri/ghiduri pentru 2014 pentru urmatoarele programe administrate de aceasta.
• Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului la finantare - START
Persoana de contact: Elena Soava, elena.soava@aippimm.ro, tel. 021.335.33.53

• Programul UNCTAD/EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii
Persoana de contact: Dan Burcea, dan.burcea@aippimm.ro, tel. 021.335.33.53

• Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata
Persoana de contact: Ana Maria Borcea, ana.borcea@aippimm.ro, tel. 021.335.33.53

• Programul national multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii
Persoana de contact: Gianina Ionescu, gianina.ionescu@aippimm.ro, tel. 021.335.33.53

• Programul national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului
Persoana de contact: Marius Oanta, marius.oanta@aippimm.ro, tel. 021.335.33.53

• Ghidul aplicantului in cadrul Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii
Persoana de contact: Elena Milea, elena.milea@aippimm.ro, tel. 021.335.33.53

• Ghidul solicitantului Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri
Persoana de contact: Claudia Strat, claudia.strat@aippimm.ro, tel. 021.335.33.53

• Programul national multianual pentru stimularea crearii, dezvoltarii si promovarii brandurilor sectoriale, sub-sectoriale si de produs
Persoana de contact: Roxana Craciun, roxana.craciun@aippimm.ro, tel. 021.335.33.53

• Programul national multianual de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri
Persoana de contact: Dan Burcea, dan.burcea@aippimm.ro, tel. 021.335.33.53

MS Word
dv0qj_procedura-comert-2014.doc
dv0qj_procedura-comert-2014.doc
189,00 KBytes
22.01.2014 13:26
MS Word
hyjx7_procedura-start-2014 (1).doc
hyjx7_procedura-start-2014 (1).doc
223,00 KBytes
22.01.2014 13:27
MS Word
rgpm1_procedura-femeia-manager-2014.doc
rgpm1_procedura-femeia-manager-2014.doc
163,50 KBytes
22.01.2014 13:27
MS Word
t8k2x_procedura-mestesuguri--2014.doc
t8k2x_procedura-mestesuguri--2014.doc
131,50 KBytes
22.01.2014 13:27
MS Word
tgr96_procedura-incubatoare--2014-2.doc
tgr96_procedura-incubatoare--2014-2.doc
248,50 KBytes
22.01.2014 13:27
MS Word
v5wlq_procedura--empretec-2014 (1).doc
v5wlq_procedura--empretec-2014 (1).doc
161,00 KBytes
22.01.2014 13:27
MS Word
v9yfl_ghid-tineri-2014.doc
v9yfl_ghid-tineri-2014.doc
4,73 MBytes
22.01.2014 13:28
MS Word
v542j_proiect-procedura-branduri-sectoriale-sub-sectoriale-si-de-produs.doc
v542j_proiect-procedura-branduri-sectoriale-sub-sectoriale-si-de-produs.doc
137,50 KBytes
22.01.2014 13:28
MS Word
moxxu_ghid-kogalniceanu-2014.doc
moxxu_ghid-kogalniceanu-2014.doc
179,50 KBytes
22.01.2014 13:31
ANRMAP a publicat Ghidul de bune practici in domeniul achizitiilor publice aferente proiectelor finantate din instrumente structurale
17.01.2014

Avand ca principal obiectiv aplicarea celor mai bune practici in domeniul achizitiilor publice, ANRMAP a publicat un prim draft al Ghidului de bune practici in domeniul achizitiilor publice aferent proiectelor finantate din instrumente structurale.

Ghidul a fost realizat prin proiectul "Sprijin pentru factorii implicati in gestionarea instrumentelor structurale in vederea optimizarii sistemului de achizitii publice", finantat din POAT 2007-2013. Documentul se adreseaza in principal autoritatilor contractante implicate in gestionarea instrumentelor structurale din Romania, reprezentand un instrument de lucru util in asigurarea unei practici unitare in domeniul achizitiilor publice.

Ghidul este structurat pe mai multe capitole si vizeaza urmatoarele tematici:
• definirea si clasificarea instrumentelor structurale;
• sistemul de management a proiectelor finantate din instrumente structurale;
• principiile care guverneaza achizitiile publice;
• reguli privind conflictul de interese si reguli speciale de transparenta;
• reguli de elaborare a documentatiei de atribuire si reguli de publicitate;
• procedurile de achizitie publica;
• atribuirea contractului de achizitie publica;
• contractele sectoriale;
• practica Curtii de Justitie a Uniunii Europene in materia achizitiilor publice;
• modul de solutionare a contestatiilor.
Conform ANRMAP, varianta finala a Ghidului va fi publicata in luna februarie 2014.
Sursa: ANRMAP

 

Document PDF
7ailt_Ghid bune practici achizitii.pdf
7ailt_Ghid bune practici achizitii.pdf
6,96 MBytes
17.01.2014 13:50
Creditele destinate dezvoltarii zonelor pescaresti vor fi garantate de catre FNGCIMM
09.01.2014

Prin semnarea unui act aditional la contractul incheiat intre Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA - IFN (FNGCIMM) si Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - Autoritatea de Management pentru Programul Operational pentru Pescuit (POP), prin care FNGCIMM este gestionarul "Schemei de garantare a creditelor bancare pentru beneficiarii selectati ai POP" au fost inclusi la garantare si beneficiarii selectati de FLAG-uri (grupuri de actiune locala pentru pescuit ) in procesul de implemetare a strategiilor din cadrul masurii 4.1 - Dezvoltarea zonelor pescaresti.
Astfel, alaturi de beneficiarii selectati ai masurilor: 1.3 -Investitii la bordul navelor si selectivitate, 1.4 - Pescuitul de coasta la scara redusa, 1.5 - Compensatii socio-economice pentru managementul flotei comunitare de pescuit, 2.1 -Acvacultura, 2.2 - Pescuit in apele interioare, 2.3 - Prelucrarea si comercializarea pestelui, 3.1 - Actiuni colective, 3.3 - Porturi de pescuit, puncte de debarcare si adaposturi au fost introdusi in schema de garantare gestionata de FNGCIMM si beneficiarii selectati de grupurile de actiune locala pentru pescuit (FLAG-uri), avand posibilitatea sa beneficieze de garantii de pana la 80% din finantarea acordata de catre institutiile financiar-bancare si care pot atinge valoarea de maxim 2,5 milioane euro », a precizat directorul FNGCIMM, filiala Craiova.
FLAG-urile, grupare echilibrata si reprezentativa
Obtinerea garantiei FNGCIMM presupune parcurgerea urmatoarelor etape. Beneficiarul POP depune la banca finantatoare documentatia de credit. Daca banca, in urma analizei documentatiei de credit, considera ca proiectul este viabil, dar beneficiarul nu are suficiente garantii materiale, banca solicita Fondului sa participe la impartirea riscului prin emiterea unei garantii. Fondul, pe baza propriei analize, acorda garantia si semneaza contractul de garantare/scrisoarea de garantare cu banca. In baza garantiei Fondului, banca semneaza contractul de credit cu beneficiarul. « Grupurile de actiune locala pentru pescuit (FLAG-uri) reprezinta o grupare echilibrata si reprezentativa pentru zona selectata, formate din parteneri publici, parteneri privati din sectorul pescaresc si organisme nonguvernamentale avand ca obiectiv pregatirea si implementarea unei strategii de dezvoltare locala pentru zona de pescuit. Beneficiarii finali pentru finantare vor fi selectati de FLAG-uri din comunitatile pescaresti, lucratori in cadrul sectorului pescaresc sau cei care prin actvitatea lor au o legatura directa cu sectorul, comunitatile locale, organizatii publice sau private implicate in dezvoltarea locala a zonei (ONG-uri, fundatii, asociatii, consilii locale, societate civila, agenti economici, etc) ».
Marirea gradului de absorbtie
Prin includerea la garantare a beneficiarilor selectati de FLAG-uri se va accelera implementarea acestor proiecte finantate in cadrul axei 4 a POP, marindu-se astfel gradul de absorbtie al Fondurilor Europene pe Programul pentru Pescuit. « FNGCIMM SA isi va concentra eforturile institutionale catre satisfacerea nevoilor si a asteptarilor tuturor clientilor sai », a subliniat directorul FNGCIMM, filiala Craiova. Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o institutie financiara nebancara, cu capital de risc, infiintata in scopul facilitarii accesului IMM-urilor la finantari, prin acordarea de garantii pentru instrumentele de finantare contractate de la banci comerciale sau din alte surse. FNGCIMM instrumenteaza programe guvernamentale destinate relansarii economice, dezvoltarii mediului de afaceri, precum si crearii si sustinerii de locuri de munca.
Sursa: www.fabricadebani.ro

 

A fost anuntata data lansarii schemei de minimis pentru IMM-uri!
05.01.2014

Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri si Turism a anuntat ca Formularul de inscriere on-line in cadrul Schemei de minimis instituite prin HG nr. 274/2013 va putea fi completat intre datele 15.01.2014, ora 10.00 - 24.01.2014, ora 20.00.

Conform comunicatului oficial, data si ora completarii formularului nu influenteaza ordinea punctajului. Odata transmis, formularul nu se poate modifica. Un aplicant poate transmite formularul in baza de data a aplicatiei o singura data.

Sursa: DIPIMM

 

Schema de ajutor de minimis pentru investitii in IMM-uri
30.12.2013

Finantator: Guvernul Romaniei, prin Ministerul Economiei, Departamentul pentru IMM, Mediu de afaceri si Turism

Depunerea si evaluarea proiectului de investitie:

-        Inregistrare online a proiectului, in perioada 15.01.2014, ora 10.00 - 24.01.2014, 0ra 20.00.

-        Punctajul proiectelor se va calcula in mod automat dupa inregistrarea online. Proiectele sub 60 de puncte sunt respinse.

-        Dupa expirarea termenului de inscriere online, in termen de 1 zi lucratoare se publica lista centralizata a solicitantilor acceptati in vederea verificarii de eligibilitate.

-        Admiterea la finantare se face in ordinea punctajului obtinut, inclusiv cu aplicarea elementelor de departajare pentru punctajele egale.

-        Depunerea documentatiei de finantare se face in termen de 10 zile pentru acele proiecte care au obtinut "Scrisoarea de instiintare privind acceptarea la evaliarea administrativa". Scrisoarea se emite in functie de punctajul obtinut si in limita bugetului anual alocat schemei.

Bugetul alocat pentru anul fiscal 2014 este de 250 mil lei.

Punctarea proiectelor

 

Proiectele vor fi punctate in baza unei grile care tine cont de sectorul in care se incadreaza proiectul. Pentru proiectele care au obtinut punctaj egal, diferentierea se va face in functie de domeniul de activitate din care face parte codul CAEN, numarul de lucuri de munca nou-create, categoria IMM, locatia de implementare a proiectului, valoarea profitului din exploatare obtinut in anul 2012 si valoarea profitului net la finele 2013. 

MS Word
Schema de ajutor de minimis pentru investitii in imm.docx
Schema de ajutor de minimis pentru investitii in imm.docx
18,63 KBytes
30.12.2013 12:38
MS Word
GRILA.docx
GRILA.docx
719,34 KBytes
30.12.2013 12:38
Fonduri pentru politica de coeziune - 2014-2020
19.12.2013

 

Potrivit comunicarii Comisiei Europene "EUROPE 2020 - A strategy for smart, sustainable and inclusive growth", in cadrul strategiei Europa 2020, politica de coeziune si Fondurile Structurale se contureaza drept "mecanisme cheie pentru indeplinirea prioritatilor privind cresterea inteligenta, sustenabila si inclusiva in statele membre si in regiuni". 
In cadrul perioadei de programare 2014-2020, politica de coeziune isi va mentine rolul vital in procesul de stimulare a dezvoltarii regiunilor si Statelor Membre. 

Anexat gasiti alocarile pentru politica de coeziune 2014-2020, pentru fiecare stat membru.

 

http://www.fabricadebani.ro/

 

 

Document PDF
alte grafice (1).pdf
alte grafice (1).pdf
256,48 KBytes
19.12.2013 11:29
CE a adoptat un nou regulament privind ajutoarele de valoare mica (de minimis) in sectorul productiei agricole primare
19.12.2013

Comisia a adoptat un regulament care vizează ridicarea plafonului și precizarea definiției ajutoarelor de valoare mică (ajutoare de minimis) care ar putea fi considerate a nu constitui ajutoare de stat.
Comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală, Dacian Cioloș, a declarat: "Acest nou regulament va permite statelor membre să dispună de o marjă de manevră mai mare pentru a acorda ajutoare fără a denatura concurența, mai ales in situații de urgență, iar Comisiei ii va permite să simplifice modul de tratare a ajutoarelor naționale in sectorul agricol."
Pană in prezent, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1535/2007, ajutoarele care nu depășeau 7 500 EUR per beneficiar pe o perioadă de trei exerciții fiscale sau un plafon de 0,75 % din valoarea producției agricole stabilite pentru fiecare stat membru, erau considerate ajutoare care nu denaturează sau nu amenință să denatureze concurența.
Noul regulament, aplicabil de la 1 ianuarie 2014, aduce suma per beneficiar la 15 000 EUR pe parcursul a trei exerciții fiscale, iar plafonul pentru fiecare stat membru la 1 % din valoarea producției agricole. In plus, regulamentul conține o definiție mai completă a tipurilor de ajutoare care pot intra in domeniul de aplicare al acestuia.
Context
Concurența este unul dintre principalii factori de creștere, iar menținerea unui sistem de concurență liberă și nedenaturată este unul dintre principiile de bază ale Uniunii Europene (UE). Politica UE in materie de ajutoare de stat are ca scop asigurarea unei concurențe libere, alocarea eficientă a resurselor și unitatea pieței europene, respectand in același timp angajamentele internaționale ale Uniunii. Ajutoarele de stat in sectorul agricol se bazează pe trei principii diferite:

-se conformează principiilor generale ale politicii in domeniul concurenței;
-trebuie să fie consecvente cu politicile comune ale UE in domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale;
-trebuie să fie compatibile cu angajamentele internaționale ale Uniunii, in special cu Acordul OMC privind agricultura.

Aceste principii au fost transpuse in instrumente juridice a căror aplicare este limitată la sectorul agricol:
-orientările comunitare privind ajutoarele de stat in sectorul agricol și forestier 2007-2013;
regulamentul de exceptare pe categorii in sectorul agricol;
-ajutoarele de stat specifice pentru sectorul agricol prevăzute in regulamentul privind formularele de notificare (anexa I, partea III, punctul 12, literele (a) - (t) din Regulamentul (CE) nr. 794/2004];
-regulamentul privind ajutoarele de minimis in sectorul agricol.
Aceste instrumente expiră la 31 decembrie 2013 și sunt in prezent in curs de revizuire in contextul inițiativei Comisiei de a moderniza ajutoarele de stat și in lumina noilor norme care se vor aplica in domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale in conformitate cu cadrul financiar multianual 2014-2020.
In 2013, Comisia Europeană a organizat o consultare publică privind revizuirea normelor in materie de ajutoare de stat, care a permis tuturor părților interesate să iși facă cunoscută poziția in ceea ce privește revizuirile necesare și să formuleze observații cu privire la proiectul noului regulament de exceptare pe categorii in sectorul agricol.
Totuși, noul regulament de exceptare pe categorii in sectorul agricol și noile orientări nu vor fi incă in vigoare la inceputul anului 2014. In noiembrie 2013, Comisia a prelungit pană la data de 30 iunie 2014 regulamentul de exceptare pe categorii in sectorul agricol și orientările actuale, prin intermediul unei comunicări.
Sursa:CE

 

A aparut Ghidul Erasmus+. Fondurile vor deveni disponibile la sfarsitul lunii ianuarie 2014
13.12.2013

Comisia Europeana a facut public Ghidul noului program Erasmus+, astfel incat organizatiile care doresc sa solicite finantare pentru educatie, formare profesionala, tineret si sport, pot incepe pregatirea cererilor de grant.
Potentialii beneficiari pot solicita finantarea online, incepand cu sfarsitul lunii ianuarie. Persoanele fizice nu pot solicita direct un grant, ci trebuie sa ia legatura cu universitatea, cu colegiul sau cu organizatia de care apartin, care se vor solicita grantul.
In 2014 vor fi disponibile, in cadrul Programului Erasmus+, fonduri in valoare de 1,8 miliarde euro pentru:
 a promova oportunitatile de mobilitate deschise studentilor, stagiarilor, cadrelor didactice si altor categorii de personal implicat in invatamant, tinerilor care participa la schimburile destinate lor si voluntarilor. Termenul pentru depunerea cererilor vizand proiecte care implica mobilitate este 17 martie 2014;
 a crea sau a consolida parteneriate intre institutiile si organizatiile din domeniul invatamantului, formarii profesionale si tineretului, pe de o parte, si operatorii economici, pe de alta parte. Termenul pentru depunerea cererilor este aprilie 2014;
 a sustine dialogul si a dezvolta o baza de cunostinte necesare pentru realizarea reformei in sistemele de educatie, de formare profesionala si in cele care vizeaza tineretul.
Consortiile, organizatiile si grupurile de coordonare pot depune o singura cerere in numele mai multor organizatii.
Pe langa universitati si institutii de formare profesionala, vor beneficia de finantare, pentru prima data, noi parteneriate inovatoare: asa-numitele "Aliante ale cunoasterii" si "Aliante ale competentelor sectoriale" vor crea sinergii intre educatie si munca, permitand institutiilor de invatamant superior, furnizorilor de formare profesionala si intreprinderilor sa promoveze inovarea si spiritul antreprenorial si sa dezvolte noi programe de invatamant si noi calificari pentru a atenua problema deficitului de competente.
In domeniul sportului, accentul se pune pe proiecte transnationale care sustin sportul de masa si care abordeaza provocari transfrontaliere precum "aranjarea" meciurilor, dopajul, violenta si rasismul si care favorizeaza buna guvernanta, egalitatea de sanse intre femei si barbati, incluziunea sociala si activitatea fizica pentru toti.
Programul Erasmus+ combina toate schemele de finantare actuale ale UE pentru educatie, formare profesionala si tineret, inclusiv Programul de invatare pe tot parcursul vietii (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programul "Tineretul in actiune" si cinci programe de cooperare internationala (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink si programul de cooperare cu tarile industrializate). El introduce, de asemenea, pentru prima data, masuri de sprijin in favoarea sportului.

 

 

Document PDF
OJ-JOC_2013_362_R_NS0004-RO-TXT.pdf
OJ-JOC_2013_362_R_NS0004-RO-TXT.pdf
735,10 KBytes
13.12.2013 13:40
Document PDF
erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
3,39 MBytes
13.12.2013 13:40
Publicarea ghidului privind finantarea in cadrul programului "Europa creative"- 170 de milioane EUR disponibile in anul 2014
11.12.2013

Organizațiile din sectorul cultural și cel creativ care doresc să solicite finanțare in 2014 in cadrul programului "Europa creativă", noul program al Uniunii Europene pentru sectorul cultural și cel creativ, pot să inceapă să iși pregătească cererile de grant incepand de astăzi. Pentru a ajuta organizațiile să iși pregătească solicitările, ghidul noului program "Europa creativă" conține numeroase informații privind procesul de finanțare. Aproape 170 de milioane EUR sunt disponibile in cadrul primelor cereri ale programului pentru 2014. Persoanele fizice nu pot solicita granturi in mod direct; ele ar trebui să contacteze organizațiile relevante, cum sunt asociațiile culturale, festivalurile, teatrele și distribuitorii de film etc. care depun cereri, sau biroul lor național "Europa creativă".
"In următorii șapte ani, programul "Europa creativă" va oferi finanțare pentru proiecte transnaționale care vor ajuta 250 000 de artiști și profesioniști din domeniul culturii să iși prezinte realizările unui public nou, din străinătate. De asemenea, programul va investi puternic in industria cinematografică europeană, sprijinind 2 000 de cinematografe și sute de filme. Autorii și editorii vor beneficia de sprijin pentru traducere și vom continua să oferim finanțare pentru capitalele europene ale culturii și pentru multe alte inițiative", a declarat Androulla Vassiliou, comisar pentru educație, cultură, multilingvism și tineret.
Programul "Europa creativă", care va avea un buget total de 1,46 miliarde EUR1 in următorii șapte ani - cu 9 % mai mult decat nivelurile actuale - va sprijini artiști, profesioniști din domeniul culturii și organizații culturale in domenii cum ar fi arta spectacolului, artele frumoase, editarea, filmele, televiziunea, muzica, jocurile video, artele interdisciplinare, patrimoniul și jocurile video, astfel incat aceștia să ajungă in alte țări și să iși dezvolte competențele necesare in era digitală. Prin sporirea vizibilității operelor culturale europene in alte țări, programul va promova, de asemenea, diversitatea culturală și lingvistică.
In plus față de subprogramele Cultura și MEDIA, "Europa creativă" va include o componentă transsectorialăpentru a sprijini cooperarea in domeniul politicilor, măsuri transversale și un nou mecanism de garanție financiară, care va permite intreprinderilor mici și mijlocii din sectorul culturii și cel creativ să aibă acces la imprumuturi bancare in valoare totală de pană la 750 de milioane EUR. Mecanismul va fi operațional incepand cu anul 2016.
Context
Se estimează că, datorită programului "Europa creativă":
• 250 000 de artiști și profesioniști din domeniul culturii și operele lor vor primi finanțare pentru a ajunge la noi categorii de public din afara propriilor țări;
• peste 800 de filme europene vor primi sprijin pentru distribuție, care să le permită să fie vizionate de publicul din intreaga Europă și din intreaga lume;
• cel puțin 2 000 de cinematografe europene vor beneficia de sprijinul acordat rețelei europene de cinematografe, care le va permite să se asigure că cel puțin 50 % dintre filmele pe care le difuzează sunt europene;
• peste 4 500 de cărți și alte opere literare vor beneficia de sprijin pentru traducere, permițandu-le cititorilor să se bucure de ele in limba lor maternă;
• mii de organizații și de profesioniști din domeniul culturii și al audiovizualului vor beneficia de formare profesională pentru a dobandi competențe noi și pentru a-și consolida capacitatea de a lucra pe plan internațional.
Capitalele europene ale culturii, Marca patrimoniului european, Zilele europene ale patrimoniului, precum și 5 premii in domeniul culturii și al audiovizualului sunt, de asemenea, sprijinite prin programul "Europa creativă".
Noul program, care inlocuiește programele MEDIA, MEDIA Mundus și Cultura, va aloca 56 % din bugetul său pentru a susține sectorul cinematografic și al audiovizualului și 31 % din acesta pentru cultură.
Sectorul cultural și cel creativ din Europa reprezintă pană la 4,5 % din PIB-ul european și aproximativ 3,8 % din forța de muncă din UE (8,5 milioane de persoane).

Primele detalii privind posibilitățile de finanțare ("cereri de propuneri") sunt disponibile la : http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/index_en.htm

 

Orizont 2020 a fost lansat cu un buget de 15 miliarde euro pentru primii doi ani (2014-2015)
11.12.2013

Comisia Europeană a prezentat astăzi,11.dec 2013, pentru prima dată, cereri de proiecte din cadrul Orizont 2020, programul de cercetare și inovare cu un buget de 80 de miliarde EUR al Uniunii Europene. Finanțarea, care in primii doi ani ai programului se ridică la suma de 15 miliarde EUR, este destinată stimulării economiei din Europa bazate pe cunoaștere și abordează aspecte care vor avea un impact asupra vieții cetățenilor. Aceasta include 12 domenii in care se concentra acțiunile in 2014-2015, inclusiv sectoare precum asistența medicală personalizată, securitatea digitală și proiectele urbane inteligente .

Pentru prima dată, Comisia a precizat prioritățile de finanțare pe o perioadă de doi ani, oferind cercetătorilor și intreprinderilor mai multă certitudine decat oricand cu privire la direcția politicii de cercetare a UE. Majoritatea cererilor din bugetul pe anul 2014 sunt deja deschise incepand cu astăzi pentru depunerea de proiecte , iar alte cereri vor fi lansate pe parcursul anului. Numai cererile din cadrul bugetului pe anul 2014 reprezintă un total de 7,8 miliarde EUR, finanțarea fiind orientată cu precădere către cei trei piloni fundamentali ai programului Orizont 2020:

Excelența științifică: Circa 3 miliarde EUR, inclusiv 1,7 miliarde pentru granturi ale Consiliului European al Cercetării pentru cercetătorii de renume și 800 de milioane pentru bursele Marie Skłodowska-Curie destinate tinerilor cercetători .

Poziția de lider in sectorul industrial: 1,8 miliarde EUR pentru sprijinirea poziției de lider in sectorul industrial a Europei in domenii precum TIC, nanotehnologiile, sistemele avansate de fabricație, robotica, biotehnologiile și spațiul.

Provocările societale: 2,8 miliarde EUR pentru proiecte inovatoare destinate celor șapte provocări societale din cadrul programului Orizont 2020, in ansamblu: sănătate; agricultură, sectorul maritim și bioeconomie; energie; transport; politici climatice, utilizarea eficientă a resurselor și materii prime; societăți reflexive; securitate.

Contextul programului

Orizont 2020 este cel mai amplu program cadru de cercetare și dezvoltare de pană acum și are alocat un buget de aproape 80 de miliarde EUR care se etalează pe șapte ani. Majoritatea finanțărilor pentru cercetare ale UE sunt alocate pe baza cererilor competitive, dar bugetul pentru Orizont 2020 include finanțări inclusiv pentruCentrul Comun de CercetareInstitutul European de Inovare și Tehnologie și pentru activitatea de cercetare desfășurată in cadrul Tratatului Euratom. De asemenea, vor fi publicate cereri separate in cadrul unor parteneriate specifice cu sectorul industrial și cu statele membre. In 2014, bugetul total alocat cercetării, inclusiv aceste elemente și cheltuieli administrative, va fi de 9,3 miliarde EUR, iar in 2015 va crește pană la 9,9 miliarde EUR. Sumele definitive pentru anul 2015 fac obiectul deciziei privind bugetul anual pentru 2015.

Posibilitățile de finanțare in cadrul Orizont 2020 sunt stabilite in programele de lucru publicate pe portalul digital pentru finanțarea cercetării, care a fost reorganizat pentru a permite aplicarea unor proceduri mai rapide și efectuate pe suport electronic. Participanții vor beneficia, de asemenea, de o structură mai simplă a programului și a finanțării, un singur ansamblu de reguli și o reducere a sarcinii legate de controalele financiare și de audituri.

Cererile pentru 2014 - 2015 includ 500 de milioane EUR pe o perioadă de doi ani destinate intreprinderilor mici și medii (IMM) inovatoare, prin intermediul unui nou instrument pentru IMM-uri. Se preconizează includerea in majoritatea proiectelor a aspectelor legate de gen; de asemenea, există fonduri pentru stimularea in continuare a dezbaterilor privind rolul științei in societate. In plus, există noi reguli pentru a transforma "accesul liber" intr-o cerință a programului Orizont 2020, astfel incat rezultatele privind proiectele să fie accesibile in mod liber publicului larg.

 Site-ul proiectului:http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

MS Word
MEMO-13-1122_EN.doc
MEMO-13-1122_EN.doc
143,50 KBytes
11.12.2013 14:26
POP: LINIA DE FINANTARE PENTRU SCHIMBAREA DESTINATIEI AMBARCATIUNILOR
10.12.2013

Autoritatea de Management a Programului Operational pentru Pescuit (AM POP) a anuntat deschiderea sesiunii de primire de cereri de finantare pentru Masura 2.2. "Pescuitul in apele interioare", Actiunea 1 "Nave de pescuit in apele interioare",Operatiunea 2 "Schimbarea destinatiei ambarcatiunilor in afara pescuitului". Bugetul alocat pentru aceasta sesiune de finantare este de 1,5 milioane euro. Depunerea cererilor de finantare se face la sediile Compartimentelor Regionale, pana la data de 10 ianuarie 2014

Document PDF
3fjkm_Ghidul Solicitantului 2.2.1.2.pdf
3fjkm_Ghidul Solicitantului 2.2.1.2.pdf
423,72 KBytes
10.12.2013 12:07
Fondurile JEREMIE au fost suplimentate cu 50 milioane de euro pentru finantarea IMM-urilor
21.11.2013

Fondul European de Investitii (FEI) si Guvernul Romaniei sustin accesul IMM-urilor la finantare prin suplimentarea cu 50 milioane de euro a fondurilor alocate initiativei JEREMIE. Resursele aditionale completeaza bugetul existent de 20 milioane de euro, alocat unui nou instrument de creditare a intreprinderilor romanesti cu subventie de dobanda si preluare partiala a riscului.

Acesta urmeaza sa fie derulat prin intermediul mai multor institutii bancare si creeaza conditiile pentru a asigura IMM-urilor acces la credite pentru investitii si capital de lucru cu dobanzi si niveluri reduse ale garantiilor. In cadrul noului instrument, fondurile alocate creditarii IMM-urilor sunt constituite atat din resursele JEREMIE, in valoare cumulata de 70 milioane de euro, cat si din cele proprii ale bancilor, care vor adauga o suma identica, ceea ce va stimula finantari noi pentru firmele romanesti estimate la 140 milioane de euro.

In sedinta de Guvern de ieri, Guvernul Romaniei a adoptat Ordonanta de Urgenta privind unele reglementari referitoare la cadrul financiar pentru fondul de participare JEREMIE, Hotararea pentru aprobarea Acordului de finantare dintre Guvernul Romaniei si Fondul European de Investitii privind programul JEREMIE in Romania, modificarea Hotararii Guvernului nr. 514/2008 pentru aprobarea Acordului de finantare dintre Guvernul Romaniei si Fondul European de Investitii privind programul JEREMIE in Romania, respectiv Hotararea privind alocarea temporara, pentru lunile noiembrie si decembrie ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de Management pentru Programul Operational Cresterea Competitivitatii Economice.

JEREMIE, initiativa comunitara administrata in Romania de catre FEI, reprezinta o noua modalitate de a utiliza fondurile structurale UE disponibile statelor membre pentru a sustine evolutia IMM-urilor. In Romania, initiativa JEREMIE este finantata prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, cofinantat din Fondul European Regional pentru Dezvoltare.
Prin Acordul initial de Finantare JEREMIE, s-au creat deja doua instrumente financiare - facilitatea de garantare (implementata prin intermediul BCR, Raiffeisen Bank si UniCredit Tiriac Bank) si un fond de capital de risc (3TS Catalyst Romania). Prin intermediul facilitatii de garantare, IMM-urile au accesat peste 2.000 de noi credite in valoare de 175 milioane de euro. Cel de-al treilea instrument, care prevede o subventie de dobanda si preluarea riscului de creditare, se afla in faza de evaluare si selectie a aplicatiilor primite in urma apelului pentru expresii de interes.

"JEREMIE functioneaza ca o sursa de finantare adaptata riscurilor specifice sectorului IMM. Ne bucuram ca fondurile europene alocate Romaniei isi gasesc astfel un nou mod de a ajunge in economie pentru a sustine dezvoltarea sectorului care reprezinta cel mai important angajator. Totodata, suntem increzatori ca instrumentele implementate de catre FEI prin JEREMIE si suplimentarea de fonduri vor avea un impact important in economia Romaniei", a declarat Eugen Teodorovici, ministrul Fondurilor Europene.

Despre JEREMIE

JEREMIE ("Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises") este o initiativa comuna a Comisiei Europene (Directia Generala Politici Regionale) si a Bancii Europene de Investitii (din care face parte Fondul European de Investitii), care are ca obiectiv imbunatatirea accesului la finantare pentru IMM-urile din Uniunea Europeana in cadrul Fondurilor Structurale pentru perioada 2007-2013. JEREMIE permite Statelor Membre si Regiunilor sa dedice resurse nationale si din fonduri structurale pentru a crea fonduri de participare ("holding funds") care sa poata finanta IMM-urile intr-un mod flexibil si inovator. Noua initiativa urmareste dezvoltarea si incurajarea antreprenoriatului in Uniunea Europeana.

Pana in prezent, la nivel UE, FEI gestioneaza 14 Fonduri de Participare JEREMIE, dintre care 7 la nivel national si alte 7 la nivel regional. In Romania, initiativa JEREMIE este administrata de catre FEI si este finantata prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, cofinantat din Fondul European Regional pentru Dezvoltare.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Schema de minimis: A fost publicat proiectul Ghidului Solicitantului
20.11.2013

Astazi, 20.11.2013, a fost publicat pe site-ul oficial al Directiei pentru Implementare Programe pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii proiectul Ghidului Solicitantului pentru acordarea ajutorului de minimis pentru investitii realizate de intreprinderile mici si mijlocii, schema de ajutor de stat instituita prin Hotararea Guvernului nr. 274/2013.

Sursa: DIPIMM

 

Arhiva ZIP
0pccn_Pachet Solicitant minimis.zip
0pccn_Pachet Solicitant minimis.zip
3,15 MBytes
20.11.2013 15:42
MS Word
yebbq_formular-de-inscriere-online-20nov.doc
yebbq_formular-de-inscriere-online-20nov.doc
101,00 KBytes
20.11.2013 15:42
Lansare competitie in cadrul Mecanismului Financiar SEE 2009-2014
18.11.2013

Potrivit Memorandumului de Intelegere pentru Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, incheiat intre 3 dintre statele donatoare AELS si Romania, una din ariile de program se adreseaza cercetarii stiintifice "Research within priority sectors". Acest Program contribuie la reducerea disparitatilor economice si sociale in Spatiul Economic European si la consolidarea relatiilor bilaterale, prin intensificarea cooperarii in domeniul cercetarii intre comunitatile stiintifice din Romania, Norvegia, Islanda si Liechtenstein, precum si stimularea cooperarii pe termen lung, prin crearea de parteneriate intre entitatile de cercetare.

Responsabili implementare Program:
Romania:
Operator de Program: Ministerul Educatiei Nationale (MEN)
Agentia de Implementare: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)

State Donatoare:
Norvegia: Research Council of Norway (RCN)
Islanda: Icelandic Centre for Research (RANNIS)

Arii tematice:
• Renewable energy;
• Health and food safety;
• Environmental protection and management;
• Social sciences and humanities.

Buget: 21.681.063 EUR

Termen limita pentru depunerea propunerilor de proiecte: 17 ianuarie 2014 (23:00 ora Romaniei)
Platforma de depunere on-line va fi disponibila incepand cu 25 noiembrie 2013
Pachetul de informatii se gaseste la: http://uefiscdi.gov.ro/articole/3460/Competitie-2013-2014-Mecanism-financiar-SEE.html

Evenimentul de informare publica cu privire la competitie precum si evenimentul de identificare parteneri (brokerage) vor avea loc la Bucuresti, in perioada 10-11 Decembrie 2013. Platforma de inregistrare in vederea participarii la aceste evenimente va fi disponibila incepand cu data de 25 noiembrie 2013. Detalii privind locul desfasurarii si agenda evenimentelor vor fi comunicate ulterior.

Persoane de contact:
Monica Cruceru
Telefon: 021.308. 05.61; E-mail: monica.cruceru@uefiscdi.ro

Marius Mitroi
Telefon: 021.302. 38.59; E-mail: marius.mitroi@uefiscdi.ro

 

Ajutor de minimis pentru achizitionarea de tancuri de racire a laptelui
15.11.2013

Beneficiari eligibili

- producatori agricoli - crescatori de animale care detin pana la 5 capete vaci de lapte si sunt organizati in acest scop intr-o forma asociativa constituita in cadrul unei commune

 

Valoarea finantarii acordate

maxim 5000 euro

 

Perioada de depunere

20 noiembrie - 30 decembrie 2013 (pentru obtinerea avizului prealabil)

 

Finantator

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Ajutorul se deruleaza prin centrele judetene al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti.

 

Buget

70.878.870 lei 

Scop

Acordarea de sprijin financiar pentru achizitionarea de tancuri de racire a laptelui, cu o capacitate de maximum 1000 litri/comuna, pentru asigurarea livrarii laptelui materie prima spre procesare

 

 

Document PDF
ti7qo_HG ajutor minimis tancuri racire.pdf
ti7qo_HG ajutor minimis tancuri racire.pdf
3,03 MBytes
15.11.2013 12:05
Noua schema de minimis a fost publicata in Monitorul Oficial
15.11.2013

In Monitorul Oficial din 11 noiembrie 2013, a fost publicata HG nr. 848/2013 pentru modificarea si completarea HG nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de IMM-uri.

Noua schema de minimis prevede faptul ca intensitatea maxima a sprijinului financiar nerambursabil nu va mai fi 100%, ci doar de 90%. Astfel, IMM-urile solicitante vor trebui sa contribuie si ele cu 10% din valoarea cheltuielilor eligibile. De asemenea, valoarea maxima a ajutorului de minimis a fost redusa de la 200.000 euro la 100.000 euro.
Un element important, anuntat, de altfel, si cu ocazia diferitelor interventii publice ale oficialilor Ministerului Economiei, este renuntarea la principiul "primul venit, primul servit". IMM-urile vor avea la dispozitie 10 zile de la deschiderea liniei de finantare, pentru a completa si transmite on-line un formular de inscriere pe www.aippimm.ro - site-ul oficial al Directiei de Implementare Programe pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii din cadrul Ministerului Economiei, care a preluat gestionarea acestei scheme de finantare de la Ministerul Finantelor. Aceasta directie (fosta AIPPIMM) gestioneaza si alte programe de finantare adresate mediului de afaceri, printre care "Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri" si "Programul Mihail Kogalniceanu pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii".

O alta noutate, mentionata si de ministrul Grapini la finalul sedintei de Guvern de saptamana trecuta in cadrul careia a fost adoptat actul normativ, este aceea ca, pentru a fi eligibile, IMM-urile trebuie sa aiba cel putin un an calendaristic de la infiintare la data completarii on-line a formularului de inscriere, iar codul CAEN pentru care se solicita finantare sa fie autorizat, in conditiile legii, cu cel putin 3 luni inainte de data completarii on-line a formularului de inscriere.

www.fonduri-structurale.ro

Document PDF
9n2g1_HG274.pdf
9n2g1_HG274.pdf
3,19 MBytes
15.11.2013 12:06
Document PDF
pfek5_HG848.pdf
pfek5_HG848.pdf
3,04 MBytes
15.11.2013 12:06
Guvernul a aprobat noul Program de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri
10.10.2013

In sedinta saptamanala din 9 octombrie 2013, Guvernul a adoptat Ordonanta de Urgenta prin care s-a aprobatProgramul de garantare a creditelor pentru IMM-uri, in limita unui plafon de garantare de 2 miliarde lei. Potrivit Guvernului, prin acest Program se urmareste incurajarea si stimularea IMM-urilor pe o perioada de 36 de luni de la intrarea in vigoare a Ordonante. Programul consta in acordarea catre IMM-uri a unei linii de credit pentru capital de lucru, garantata de stat, in procent de maxim 50% din valoarea finantarii. Valoarea maxima a unui credit garantat este de 5 milioane lei/IMM.

De asemenea, conform informatiilor furnizate de Guvern, actul normativ instituie un mecanism de garantare in baza caruia MFP este autorizat sa mandateze FNGCIMM, in vederea emiterii de garantii in numele si in contul statului, in favoarea institutiilor de credit care urmeaza sa acorde credite IMM-urilor eligibile in cadrul Programului din titlu. Prin acest Program se urmareste crearea unei flexibilitati mai mari si reducerea timpului necesar acordarii finantarilor.

Sursa: www.fonduri-structurale.ro

Document PDF
nota fundamentare.pdf
nota fundamentare.pdf
359,50 KBytes
10.10.2013 15:22
Document PDF
f1fsl_OUG_IMM_03102013 (1).pdf
f1fsl_OUG_IMM_03102013 (1).pdf
132,84 KBytes
14.10.2013 16:16
Garanti Bank lanseaza un pachet de finantare dedicat femeilor antreprenor
08.10.2013

 

Garanti Bank a lansat campania "Zodia Succesului", cu scopul de a veni in sprijinul companiilor mici si mijlocii care au femei in actionariat sau care detin pozitia de administrator.

Garanti Bank ofera femeilor antreprenor din toate sectoarele un pachet dedicat prin care vine in intampinarea nevoilor financiare ale acestora, sprijinindu-le fie sa inceapa o afacere, fie sa o creasca pe cea existenta. Pot beneficia de acesta oferta antreprenoarele care au proiecte de investitii sau care vor sa fie competitive pe plan local sau international prin extinderea afacerilor pe care le conduc.

Pe website-ul dedicat www.femeiantreprenor.ro, antreprenoarele pot gasi povesti inspirationale ale femeilor de afaceri, precum si detalii despre credite, depozite, documentatia necesara si alte informatii utile pentru deschiderea unui cont.

Noul pachet ofera femeilor antreprenor zero costuri pentru platile in RON, pentru primele trei luni, precum si zero costuri pentru emiterea cardurilor de debit. De asemenea, activarea Garanti Online - serviciul de internet banking al bancii - este gratuita, iar utilizarea lui nu presupune niciun cost lunar.

Garanti Bank are un portofoliu de 22.000 de clienti IMM, in crestere cu 20% in 2013 fata de 2012. Valoarea totala a imprumuturilor catre IMM-uri reprezinta 25% din portofoliul bancii. Majoritatea IMM-urilor conduse de femei, avand cont la Garanti Bank, activeaza in Bucuresti, Craiova, Covasna, Iasi si Galati. Aceste IMM-uri isi desfasoara activitatea in diverse sectoare: 37% in comert, 13% in servicii, 11% in productie, 10% in sanatate si asistenta sociala. 

"Femeile antreprenor au viziune, au un al saselea simt in a percepe schimbarile din piata, se adapteaza repede la fluctuatiile constante din mediul de business, sunt puternice si isi indeplinesc obiectivele. Prin noua noastra campanie - "Zodia Succesului" - dorim sa sprijinim femeile sa isi inceapa si sa isi dezvolte propriile afaceri deoarece credem cu tarie ca IMM-urile reprezinta motorul cresterii economice. Sprijinul vine atat prin ofertele speciale pe care le-am pregatit, cat si prin sfaturile practice primite de la alte femei din mediul de afaceri, in cadrul evenimentelelor pe care le vom organiza in mai multe orase", spune Anca Motca, Director General Adjunct Garanti Bank.

Noul programul este sustinut printr-o aplicatie online pe pagina oficiala de Facebook a Garanti Bank,www.facebook.com/GarantiBankRomania, unde femeile de afaceri sunt invitate sa isi spuna povestile si sa devina modele care le vor inspira si pe alte femei sa devina antreprenoare, avand totodata sansa de a castiga o prezenta atractiva in revista BIZ.

In Romania, din peste 1,13 milioane de asociati sau actionari ai companiilor locale, ponderea femeilor este de 36% (in jur de 400.000), conform Oficiului National al Registrului Comertului.

Sursa: Garanti Bank

 

Programul de finantari pentru ONG-uri de la ING Bank
03.10.2013

Prin programul de finantari pentru ONG-uri, ING Bank cauta parteneri comunitari pentru a dezvolta proiecte in domeniile educatie financiara si dezvoltare urbana.
Obiective operationale
ING Bank doreste sa finanteze proiecte care:
 isi propun cresterea nivelului de educatie financiara a publicului larg (indiferent de varsta), contribuind la o mai buna intelegere a produselor bancare si a principiilor de baza in administrarea finantelor personale - directia educatie financiara;
 isi propun sa imbunatateasca viata in mediul urban (ex: proiecte de amenajarea spatiului urban, de conservare a patrimoniului, de dezvoltarea turismului urban etc.) - directia dezvoltare urbana.
Solicitanti eligibili
Pot trimite propuneri de proiecte organizatiile non-guvernamentale, fara scop lucrativ (asociatie, fundatie, federatie, inregistrate in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor), care:
 au experienta de minim 2 ani in domeniul in care activeaza
 au cel putin doua proiecte derulate in domeniul de activitate, cu rezultate concrete si cel putin 50 de beneficiari
 au colaborari demonstrabile cu institutii de stat sau private in domeniul in care activeaza
 pot acoperi 10% din valoarea proiectului propus
 pot demonstra transparenta in raportarea rezultatelor financiare (raport anual pentru anul 2012)
Sunt eligibile proiectele care:
 se desfasoara pe teritoriul Romaniei, in perioada 2013 - 2014
 sunt sustenabile (pot continua si dupa incheierea finantarii ING Bank)
 ofera companiei posibilitatea de a se implica nu doar prin sustinere financiara, ci si cu know -how si expertiza angajatilor
 sunt eligibile proiectele care au costuri de administrare de maxim 10% si costuri de comunicare de 5% din valoarea proiectului
Nu sunt eligiblie:
 costurile administrative ale partenerului, altele decat cele strict legate de gestionarea proiectului propus (ex: costuri de contabilitate, costuri cu angajati ai partnerului care nu sunt implicati in proiect, achizitie de terenuri, echipamente, masini etc.).
Conditii de finantare
Suma maxima pe care o poate primi un proiect castigator este de 25.000 de euro. Valoarea totala a premiilor este de 100.000 de euro.
Vor fi selectate 4 proiecte castigatoare, indiferent de directia in care se inscriu.
Termen-limita
Pentru a inscrie un proiect, trebuie sa completati formularul de concurs si sa-l trimiteti pe email, la adresasustainability@ing.ro, cel tarziu pana pe 25 octombrie 2013, ora 23.59. Alaturi de formular, in acelasi email, trebuie sa trimiteti si formularul de buget completat si raportul anual al organizatiei. Mailul nu trebuie sa depaseasca 2 MB.
Dupa trimiterea mailului de inscriere, veti primi un email de confirmare a primirii documentelor de catre ING Bank, in 24 de ore (in zilele lucratoare) de la trimiterea aplicatiei.
Pentru intrebari suplimentare, contactati organizatorii la sustainability@ing.ro sau 021/209.14.85.
Criterii de evaluare
Proiectele vor fi evaluate de un juriu alcatuit din 9 reprezentanti ai ING Bank, pe baza urmatoarelor criterii:
1. Relevanta proiectului (20% din nota finala): Analizeaza in ce masura proiectul raspunde problemelor/nevoilor grupului tinta.
2. Impactul proiectului (20% din nota finala): Criteriul se refera la rezultatele proiectului, adica la schimbarile pe care si le propune sa le genereze pe termen scurt, dar mai ales mediu sau lung. Relevant este si numarul beneficiarilor directi si indirecti ai proiectului.
3. Coerenta si eficienta proiectului (20% din nota finala): Se evalueaza legatura dintre nevoile identificate - obiectivele propuse - activitatile desfasurate - resursele folosite.
4. Sustenabilitate (10% din nota finala): Evalueaza masura in care rezultatele, efectele, activitatile sau actiunile din cadrul proiectului rezista in timp si dupa incheierea finantarii.
5. Networking si comunicare (10% din nota finala): Capacitatea de mobilizare a unor terte parti/ crearea de parteneriate in sprijinul proiectului (resurse simbolice, sustinere, lobby - si resurse materiale).
6. Buget realist si transparent (5% din nota finala): Acest criteriu se refera la modul in care activitatile/resursele necesare implementarii activitatilor se reflecta in buget.
7. Originalitatea initiativei (5% din nota finala): Se refera la adaptarea proiectului la realitatile societatii romanesti (inovatie sociala).
Perioada de evaluare este intre 28 octombrie - 15 noiembrie 2013, iar castigatorii vor fi anuntati pe 18 noiembrie 2013.

 

Document PDF
regulament.pdf
regulament.pdf
442,75 KBytes
03.10.2013 15:55
MS Excel
buget.xls
buget.xls
35,50 KBytes
03.10.2013 15:55
MS Word
formular-inscriere.doc
formular-inscriere.doc
94,50 KBytes
03.10.2013 15:56
Termenul de plata a cererilor de rambursare, redus de la 45 la 20 de zile lucratoare
17.09.2013

Pe 11 septembrie 2013, a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 579, Ordonanta de urgenta nr 84/2013 pentrumodificarea si completarea OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta.

Principalele modificari introduse prin OUG nr. 84/2013 sunt:
• extinderea aplicarii mecanismului decontarii cererilor de plata la toti beneficiarii de proiecte finantate din instrumente structurale in cadrul programelor operationale, cu exceptia beneficiarilor prevazuti la art. 5 alin. (1)-(31) din OUG 64/2009
• procedura de decontare a cererilor de plata pentru toate categoriile de beneficiari eligibili
• posibilitatea decontarii statelor privind plata salariilor, statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subventiilor si premiilor acceptate la plata
• reducerea termenului de plata sau, in cazul platilor directe, autorizarea cheltuielilor din cererea de rambursare de la 45 de zile lucratoare la 20 de zile lucratoare de la data depunerii de catre beneficiar a cererii de rambursare.
Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

 

Document PDF
xmqnv_oug_84_2013.pdf
xmqnv_oug_84_2013.pdf
86,90 KBytes
17.09.2013 12:34
Pagini:« Inapoi1...23456789101112...20Inainte »