InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Surse de finantareinformatii complete privind modalitati de finantare si extindere a afacerii

Abonati-va la feed-ul surse de finantare
Catalogul surselor de finantare programe destinate organizatiilor neguvernamentale
08.04.2010

A aparut catalogul surselor de finantare programe destinate organizatiilor neguvernamentale.

Document PDF
Catalogul ONG
CatalogONG.pdf
231,23 KBytes
08.04.2010 12:50
Catalogul surselor de finantare programe destinate societatilor comerciale
08.04.2010

A aparut catalogul surselor de finantare programe destinate societatilor comerciale

Document PDF
Catalog societati comerciale
CatalogSocietatiComerciale.pdf
312,66 KBytes
08.04.2010 12:59
Catalogul surselor de finantare programe destinate universitatilor
08.04.2010

A aparut catalogul surselor de finantare programe destinate universitatilor

Document PDF
Catalog Universitati
CatalogUniversitati.pdf
225,59 KBytes
08.04.2010 12:53
Cautare partener Apel 4 ICT-PSP
09.04.2010

Suntem in pregatirea unei propuneri in conformitate cu apelul 4 pentru ICT-PSP: instrumentul-pilot B, cu Tema 2.3: continut digital pentru Europa. RTD Talos, reteaua de parteneri pentru BSC-Cy (EEN Cipru) este coordonator al proiectului. Proiectul va gravita in jurul procesului de digitalizare a cartilor de calatorie din secolele 16-20 din insulele din Marea Mediterana. Proiectul presupune colectarea de relatari de explorare, descrieri de calatorii, etc, care vor fi ulterior transformate in format digital de un alt partener al proiectului - o companie de digitalizare - pentru accesul in Europa. Un numar impresionant de parteneri a fost de acord sa participe pana in prezent, precum fundatii cu colectii excelente, biblioteci, autoritati de invatamant si cultura, etc. Suntem in prezent in cautarea unui partener care poate contribui fie la colectiile noastre ce urmeaza a fi digitalizate sau pentru cineva care poate oferi cunostintele de drepturi de proprietate intelectuala astfel incat sa fie coordonatorul pachetului de lucru specific. Am primit consiliere juridica cu privire la problema drepturilor de proprietate intelectuala, dar dorim sa dedicam un intreg program de lucru pe aceasta tema, in scopul de a asigura o eficienta maxima. Termenul de depunere: 6 iunie 2010. Cine este interesat in a afla detalii despre coordonatorul proiectului si a aplica in cadrul acestuia poate contacta cel mai apropiat centru din consortiul ERBSN.

CE a adoptat un nou regulament privind ajutoarele de valoare mica (de minimis) in sectorul productiei agricole primare
19.12.2013

Comisia a adoptat un regulament care vizează ridicarea plafonului și precizarea definiției ajutoarelor de valoare mică (ajutoare de minimis) care ar putea fi considerate a nu constitui ajutoare de stat.
Comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală, Dacian Cioloș, a declarat: "Acest nou regulament va permite statelor membre să dispună de o marjă de manevră mai mare pentru a acorda ajutoare fără a denatura concurența, mai ales in situații de urgență, iar Comisiei ii va permite să simplifice modul de tratare a ajutoarelor naționale in sectorul agricol."
Pană in prezent, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1535/2007, ajutoarele care nu depășeau 7 500 EUR per beneficiar pe o perioadă de trei exerciții fiscale sau un plafon de 0,75 % din valoarea producției agricole stabilite pentru fiecare stat membru, erau considerate ajutoare care nu denaturează sau nu amenință să denatureze concurența.
Noul regulament, aplicabil de la 1 ianuarie 2014, aduce suma per beneficiar la 15 000 EUR pe parcursul a trei exerciții fiscale, iar plafonul pentru fiecare stat membru la 1 % din valoarea producției agricole. In plus, regulamentul conține o definiție mai completă a tipurilor de ajutoare care pot intra in domeniul de aplicare al acestuia.
Context
Concurența este unul dintre principalii factori de creștere, iar menținerea unui sistem de concurență liberă și nedenaturată este unul dintre principiile de bază ale Uniunii Europene (UE). Politica UE in materie de ajutoare de stat are ca scop asigurarea unei concurențe libere, alocarea eficientă a resurselor și unitatea pieței europene, respectand in același timp angajamentele internaționale ale Uniunii. Ajutoarele de stat in sectorul agricol se bazează pe trei principii diferite:

-se conformează principiilor generale ale politicii in domeniul concurenței;
-trebuie să fie consecvente cu politicile comune ale UE in domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale;
-trebuie să fie compatibile cu angajamentele internaționale ale Uniunii, in special cu Acordul OMC privind agricultura.

Aceste principii au fost transpuse in instrumente juridice a căror aplicare este limitată la sectorul agricol:
-orientările comunitare privind ajutoarele de stat in sectorul agricol și forestier 2007-2013;
regulamentul de exceptare pe categorii in sectorul agricol;
-ajutoarele de stat specifice pentru sectorul agricol prevăzute in regulamentul privind formularele de notificare (anexa I, partea III, punctul 12, literele (a) - (t) din Regulamentul (CE) nr. 794/2004];
-regulamentul privind ajutoarele de minimis in sectorul agricol.
Aceste instrumente expiră la 31 decembrie 2013 și sunt in prezent in curs de revizuire in contextul inițiativei Comisiei de a moderniza ajutoarele de stat și in lumina noilor norme care se vor aplica in domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale in conformitate cu cadrul financiar multianual 2014-2020.
In 2013, Comisia Europeană a organizat o consultare publică privind revizuirea normelor in materie de ajutoare de stat, care a permis tuturor părților interesate să iși facă cunoscută poziția in ceea ce privește revizuirile necesare și să formuleze observații cu privire la proiectul noului regulament de exceptare pe categorii in sectorul agricol.
Totuși, noul regulament de exceptare pe categorii in sectorul agricol și noile orientări nu vor fi incă in vigoare la inceputul anului 2014. In noiembrie 2013, Comisia a prelungit pană la data de 30 iunie 2014 regulamentul de exceptare pe categorii in sectorul agricol și orientările actuale, prin intermediul unei comunicări.
Sursa:CE

 

CE a adoptat primele doua programe operationale pentru Romania PO Competitivitate si PO Asistenta Tehnica
22.12.2014

Comisia Europeana a adoptat primele doua programe operationale 2014-2020 pentru Romania, axate pe sporirea competitivitatii si asistenta tehnica in implementarea fondurilor europene. Cele doua programe reprezinta o investitie totala de 1,53 miliarde de euro in economia reala a Romaniei.

Programul Operational Asistenta Tehnica, in valoare de 251 milioane euro, a fost adoptat joi, 18 decembrie, pentru a intari capacitatea administrativa a Romaniei de a coordona, desfasura si supraveghea Fondurile Europene Structurale si de Investitie.

Programul Operational va sprijini atat administratia implicata in managementul fondurilor europene, cat si pe beneficiarii acestora, prin intarirea capacitatii acestora de a pregati si de a implementa proiecte.

Programul Operational pentru Competitivitate, adoptat vineri, 19 decembrie, reprezinta o investitie de 1,58 miliarde de euro pentru cresterea competitivitatii economiei. O prima prioritate a programului o reprezinta investitiile in cercetare si dezvoltare (952,6 milioane Euro), gandite sa raspunda nevoilor mediului de afaceri si sa intareasca legaturile dintre acesta si institutele de cercetare.

In egala masura, Programul Operational se concentreaza pe cresterea calitatii si a utilizarii serviciilor publice electronice (630,2 milioane de euro). Vor fi sustinute folosirea tehnologiilor informatice si de comunicare in educatie, cultura si sanatate. Programul va sprijini dezvoltarea infrastructurii broadband in intreaga tara, creand legaturi esentiale intre mediul rural si mediul urban.

"Adoptarea rapida a acestor programe este un semnal puternic de sprijin pe care Comisia il transmite Romaniei. Programul de Asistenta Tehnica vine in sprijinul eforturilor administratiei de a creste rata de absorbtie a fondurilor europene, iar Programul pentru Competitivitate isi propune sa stimuleze inovatia care raspunde nevoilor reale ale economiei. Fac un apel catre Guvernul Romaniei pentru a incepe implementarea in perioada 2014-2020 cu proiecte concentrate pe calitate si pe obtinerea celor mai bune rezultate pentru economia tarii", a declarat Corina Cretu, comisar european pentru politici regionale.

Ambele programe vor fi coordonate de Ministerul Fondurilor Europene. Pentru programul Asistenta Tehnica contributia europeana este de 212 milioane de euro, iar contributia romaneasca de 38 milioane euro. Programul Competitivitate are valoarea totala de 1,58 miliarde de euro, din care 1,32 miliarde este contributia europeana.

Sursa: Reprezentanta Comisiei Europene in Romania

 

 

CE a autorizat o schema de ajutor de stat pentru investitiile in retelele de transport al energiei electrice si gazelor naturale
10.01.2011

Comisia Europeana a autorizat schema de ajutor de stat privind "Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice si gazelor naturale". Aceasta schema a fost initiata de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si a fost notificata autoritatilor de catre Consiliul Concurentei.
Ajutoarele de stat se vor acorda sub forma de alocari financiare nerambursabile, atat din fonduri comunitare cat si din fonduri nationale. Bugetul total al schemei este de 57,7 milioane euro, din care 88% reprezinta alocari din FEDR.
"Prin aceasta schema de ajutor de stat se urmareste sustinerea investitiilor in retelele de transport al energiei electrice si gazelor naturale, astfel incat sa se reduca pierderile, sa creasca securitatea in furnizare si sa se evite situatiile de criza si, binenteles, sa se atinga standarde ridicate de calitate spre beneficiul tuturor consumatorilor", a declarat domnul Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei.
Potentialii beneficiari sunt operatorii de transport si de sistem al energiei electrice si gazelor naturale din Romania, respectiv Transelectrica si Transgaz. Pentru a accesa schema, acestia trebuie sa se adreseze Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri - Organismul Intermediar pentru Energie, perioada de derulare a schemei fiind pana la sfarsitul anului 2013.
Aceasta masura va fi implementata in aplicarea Axei 4 "Cresterea Eficientei Energetice si a securitatii furnizarii in contextul combaterii schimbarilor climatice" a POSCCE.
Sursa: Consiliul Concurentei

 

CE a autorizat schema de ajutor pentru IMM-urile in dificultate
22.07.2009

Comisia Europeana a autorizat schema de ajutor de stat pentru restructurarea intreprinderilor mici si mijlocii aflate in dificultate din portofoliul Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) si al Ministerului Economiei (ME), in vederea depasirii efectelor crizei economico-financiare mondiale.
Bugetul total estimat al schemei ajutor de stat este de 180 milioane euro (incluzand suma de 30 milioane euro alocata schemei de salvare). Din aceasta suma, 90 milioane euro sunt prevazute pentru anul 2009.
Ajutorul de restructurare se poate acorda si companiilor care au beneficiat de ajutor de stat pentru salvare si care, dupa 6 luni, nu pot face dovada rambursarii integrale a creditului, dar prezinta un plan de restructurare. Planurile de restructurare ale IMM-urilor care beneficiaza de ajutor de stat in cadrul acestei scheme trebuie aprobat, dupa caz, de AVAS sau ME.
In cazul in care valoarea ajutorului depaseste 10 milioane euro pentru un beneficiar (inclusiv ajutorul de salvare), este considerat ajutor individual si trebuie notificat la Comisia Europeana in vederea autorizarii. Numarul maxim estimat de beneficiari in cadrul schemei este de 50.
Ajutorul de stat se poate acorda sub forma de subventii, infuzii de capital de lucru sau capital social, participari la majorarea capitalului social prin transformarea unor creante ale AVAS si Ministerului Economiei in actiuni, esalonarea unor datorii catre AVAS, credite cu o rata a dobanzii cel putin comparabila cu rata de referinta adoptata de Comisia Europeana (in prezent, rata de referinta este de 13,76%).
Durata schemei este de doi ani, 2009 -2010, cu posibilitatea de prelungire, iar beneficiarii pot fi numai IMM-urile in dificultate aflate in portofoliul AVAS si ME.
Schema este continuta in proiectul de Hotarare de Guvern pentru instituirea unui mecanism de ajutor de stat privind restructurarea agentílor economici din portofoliul AVAS si al ME, in vederea depasirii efectelor crizei economico-financiare mondiale.

Sursa: Consiliul Concurentei

CE pune la dispozitie 267 de milioane EUR pentru noi proiecte in domeniul mediului
02.03.2011

Comisia Europeană și-a lansat cererea anuală de propuneri de proiecte care urmează să fie finanțate in cadrul programului LIFE+, Fondul European pentru Mediu. Se primesc propuneri care se incadrează intr-una dintre cele trei componente ale programului: natură și biodiversitate, politică și guvernanță in materie de mediu, informare și comunicare. In total, sunt disponibile fonduri in valoare de 267 de milioane de euro, sub formă de cofinanțare pentru acorduri de grant. Data limită de depunere a propunerilor este 15 iulie 2011.
Programul LIFE+ are trei componente:
* Proiectele LIFE+ Natură și biodiversitate vizează ameliorarea stării de conservare a unor specii și habitate pe cale de dispariție, contribuind la implementarea Directivelor "Păsări" și "Habitate" ale UE și a rețelei Natura 2000, precum și la realizarea obiectivului UE de stopare a pierderii biodiversității. Rata maximă de cofinanțare poate ajunge pană la 75% pentru speciile și habitatele prioritare, insă, in mod normal, este de 50%.
* Componenta LIFE+ Politică și guvernanță in materie de mediu promovează proiecte inovatoare sau proiecte-pilot care contribuie la dezvoltarea de strategii, tehnologii, metode și instrumente in numeroase domenii, inclusiv cele ale aerului, apei, deșeurilor, climei, solului și agriculturii. Această componentă a programului LIFE+ promovează, de asemenea, proiecte care vizează ameliorarea implementării legislației UE in materie de mediu, crearea bazei de cunoștințe a politicilor de mediu și dezvoltarea surselor de informații in domeniu prin activități de monitorizare (inclusiv monitorizarea pădurilor). Proiectele pot beneficia de cofinanțare in proporție de maximum 50%.
* Proiectele LIFE+ Informare și comunicare vizează campaniile de comunicare şi sensibilizare cu privire la aspecte legate de mediu, protecția naturii și de conservarea biodiversității, precum și la prevenirea incendiilor forestiere (campanii de sensibilizare, formare specifică).

Dosarele detaliate de cerere de finanţare sunt disponibile la adresa:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
In fiecare stat membru vor fi organizate sesiuni de informare:
http://ec.europa.eu/environment/life/news/events/events2011/info_workshops11.htm
Proiectele finanțate de programul LIFE+ trebuie să prezinte interes la nivel de UE, contribuind semnificativ la realizarea obiectivului general al programului.
De asemenea, ele trebuie să fie coerente și fezabile din punct de vedere tehnic și financiar și să ofere un bun raport calitate-preț.

Sursa:Comisia Europeana

CEC Bank a prelungit parteneriatul cu APIA pentru finantarea agriculturii
29.08.2016

CEC Bank anunta continuarea parteneriatului cu Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura pentru schemele de sprijin implementate de APIA in Campania 2016, respectiv Schema de plata unica pe suprafata - SAPS, Plata redistributiva, Plata pentru inverzire, Masuri compensatorii de dezvoltare rurala aplicabile pe terenuri agricole.
 
In baza conventiei, beneficiarii pot accesa pana la 90% din valoarea sumei calculate conform adeverintei eliberate de APIA, fara a se depasi 20% din cifra de afaceri (conform ultimei situatii financiare anuale) sau din veniturile realizate si inscrise in registrul de incasari si plati.


Banca precizeaza ca dobanda este de 3,51% pe an fiind constituita din indicele ROBOR 6M, actualizabil semestrial in prima zi lucratoare a semestrului, valoarea indicelui incepand cu data de 1 iulie 2016 este de 1,06%, la care se adauga o marja de 2,45%. Comisionul de acordare este de 0,95% din valoarea creditului.
 
Structura de garantii include posibilitatea obtinerii garantiei Fondului de Garantare a Creditului Rural (FGCR) sau a Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM). Finantarea se acorda fara contributie proprie din partea clientului, exclusiv in lei, pentru prevenirea riscului valutar.
 
"Finantarea agriculturii reprezinta o prioritate strategica pentru CEC Bank. In cadrul programelor de finantare derulate in parteneriat cu APIA au fost acordate din anul 2008 si pana in prezent peste 137.000 de finantari cu o valoare de aproximativ 2,5 miliarde lei", a declarat Radu Gratian Ghetea, presedinte director general CEC Bank.
 
Clientii CEC Bank beneficiaza de consultanta gratuita in ceea ce priveste pregatirea documentatiei de accesare a creditului. 

 

Sursa:www.agroromania.manager.ro

CEC Bank lanseaza noi produse de finantare pentru agricultori
17.04.2015

CEC Bank lanseaza noi produse de finantare pentru agricultori, dobanzile practicate in prezent fiind intre 5,78% si 6,03%, in functie de situatia economico-financiara a clientului, transmite Agerpres (16 aprilie).

Conform unui comunicat al bancii remis, joi, AGERPRES, noile produse sunt dezvoltate parteneriatului cu Agentia de Plati si Interventie in Agricultura si destinate beneficiarilor masurii 215 - plati privind bunastarea animalelor - porcine, anul I, sesiunea III si anul III, sesiunea II. 

Creditele nou lansate ofera posibilitatea finantarii a pana la 85% din suma mentionata in adeverinta eliberata de APIA, nu necesita contributie proprie si asumarea riscului valutar, finantarile fiind acordate exclusiv in lei. Comisionul de acordare a creditului este de 0,95% din valoarea creditului, garantiile sunt flexibile, inclusiv prin posibilitatea obtinerii garantiei de la FGCR/FNGCIMM, iar consultanta este gratuita in ceea ce priveste pregatirea documentatiei de accesare a creditului. 

'Prin lansarea acestor produse de finantare confirmam implicarea CEC Bank in sustinerea agriculturii si, totodata, ne aratam increderea in potentialul de dezvoltare al acestui sector, agricultura fiind un domeniu cu importante surse de dezvoltare economica', a declarat Radu Gratian Ghetea, presedinte director general CEC Bank. 

CEC Bank a dezvoltat produse de finantare in baza conventiilor incheiate cu APIA inca din anul 2008, cele mai importante programe adresandu-se beneficiarilor schemei de plata unica pe suprafata, beneficiarilor sectorului zootehnie (ovine/caprine/bovine), beneficiarilor masurilor de dezvoltare rurala cuprinse in Axa II din Programul National de Dezvoltare Rurala, precum si beneficiarilor Masurii 215 (pasari/porcine). 

Banca a acordat pana in prezent peste 120.000 de finantari beneficiarilor eligibili, pentru desfasurarea activitatilor curente, cu o valoare de peste 2 miliarde lei

Sursa: www.fabricadebani.ro

 

 

Cerere de propuneri - PRINCE 2010 - UE27
24.01.2011

Producerea si difuzarea de programe TV pentru incurajarea unei dezbateri publice informate cu privire la politica de extindere a UE

Obiectivele programului
Obiectivul general al acestei cereri de propuneri este sensibilizarea cu privire la beneficiile si provocarile extinderii actuale a UE catre Balcanii de Vest, Turcia si Islanda prin implicarea partilor interesate cheie, a principalilor formatori de opinie si a profesionistilor mass-media si prin stimularea intalnirilor interper¬sonale.

Cererea este impartita in doua loturi: programe TV (lotul 1) si actiuni de sensibilizare (lotul 2).

Rezultate scontate:
- incurajarea unei dezbateri publice informate cu privire la politica de extindere a UE si contribuirea la aceasta dezbatere prin producerea si difuzarea de programe TV consacrate acestei teme, care sa: introduca tema extinderii UE in domeniul public; sa prezinte cetatenilor europeni impactul (beneficii si posibile dezavantaje) pe care extinderea UE il are asupra vietii lor de zi cu zi; sa inlature miturile si falsele asteptari; sa schimbe mentalitatile cu privire la tarile vizate de procesul de extindere si sa demaste stereotipurile;
- sprijinirea actiunilor de informare si de comunicare cu privire la chestiunile legate de extinderea UE si contribuirea la atacarea prejudecatilor si la prezentarea tarilor care fac obiectul procesului de extindere prin organizarea de actiuni de sensibilizare, de evenimente culturale sau sportive.
Solicitanti eligibili
Lotul 1 - Programe TV:
Pentru a putea beneficia de un grant, candidatii trebuie sa fie:
- o societate de teledifuziune (societatile de productie nu sunt eligibile ca si candidati principali);
- organisme publice sau private (numai entitatile cu personalitate juridica; prin urmare persoanele fizice nu sunt eligibile);
- inregistrati in unul dintre cele 27 de state membre ale UE;
- direct responsabili de pregatirea si gestionarea actiunii, impreuna cu partenerii lor.

Lotul 2 - Actiuni de sensibilizare
Pentru a putea beneficia de un grant, candidatii trebuie sa fie:
- organisme publice sau private (numai entitatile cu personalitate juridica; prin urmare persoanele fizice nu sunt eligibile);
- inregistrati in unul dintre cele 27 de state membre ale UE;
- direct responsabili de pregatirea si gestionarea actiunii, impreuna cu partenerii lor.
Activitati eligibile
Actiunile descrise sunt:
Lotul 1 - Programe TV:
- programe TV cu garantie de difuzare;
- programul trebuie difuzat in unul sau mai multe state membre ale UE;
- perioada de executare a proiectului nu poate sa depaseasca 18 luni.

Lotul 2 - Actiuni de sensibilizare:
- Pentru a fi eligibile, actiunile ar trebui sa indeplineasca cel putin una dintre urmatoarele conditii:
- sa aiba o dimensiune transfrontaliera, adica sa aiba loc in cel putin doua state membre ale UE sau in cel putin doua tari candidate / potential candidate;
- sa constea intr-o serie de activitati de sensibilizare;
- sa combine doua sau mai multe tipuri diferite de activitati de sensibilizare, fiecare cu impactul sau specific.

Proiectele lansate in temeiul prezentei cereri de propuneri trebuie finalizate pana cel tarziu la data de 30 noiembrie 2013.
Conditii de finantare
Suma disponibila in cadrul prezentei cereri de propuneri este de 2 500 000 EUR. Sprijinul financiar din partea Comisia nu poate depasi 60% (pentru lotul 1) si 80% (pentru lotul 2) din totalul costurilor eligibile.

Contributia financiara va fi acordata sub forma unui grant.
Termene limita
Candidaturile trebuie trimise pana cel tarziu la data de 31 martie 2011:

Dnei Catherine WENDT
European Commission
Directorate-General for Enlargement
Unit A2 - Information and Communication
Rue de la Loi/Wetstraat 170
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: Europa.eu

 

Cerere de propuneri conform programului de lucru Capacitati din cel de al saptelea program-
04.09.2013

Prin prezenta comunicare se lansează o cerere de propuneri conform programului de lucru "Capacități" din cel de Al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și demonstrație (2007-2013).
Se solicită propuneri pentru următoarea cerere: Programul specific "Capacități":
Titlul cererii de propuneri Infrastructuri de cercetare Codul cererii FP7-INFRASTRUCTURES-2013-2

Budget: € 2 500 000

Deadline:  03 December 2013 at 17:00:00 (Brussels local time)


Informațiile privind bugetul, termenul-limită și procedurile aferente cererii, programul de lucru, precum și instrucțiunile pentru candidați referitoare la modalitățile de prezentare a propunerilor sunt disponibile pe site-ul la adresa: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home

 

Document PDF
Call fiche_en.pdf
Call fiche_en.pdf
31,81 KBytes
04.09.2013 13:23
Cerere de propuneri de proiecte pentru valorificarea resurselor energetic regenerabile si eficienta energetica
27.01.2010

Autoritatea de Management a Programului de Crestere a Competitivitatii Economice a lansat doua noi linii de finantare in cadrul axei prioritare 4, si anume cele ce sprijina investitiile care conuc la economii de energie si cele ce valorifica energiile verzi. Cele doua operatiuni sunt :
Op 4.1 a) Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie
Sunt eligibile exclusiv acele proiecte care vizeaza o investitie initiala si au ca obiectiv cresterea eficientei energetice si economia de energie, asa cum sunt acestea definite in OG 22/2008
Termen depunere proiecte :30 nov.2010

Document PDF
Anexa 1- Ordin 2 200.pdf
Anexa 1- Ordin 2 200.pdf
152,66 KBytes
29.01.2010 14:10
Cerere de propuneri pentru Actiunea 2 a programului Europa pentru cetateni
12.08.2009

Detalii suplimentare la: ://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2010/call_action2_1_12_en.php

Comisia Europeana, prin Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si Cultura, a publicat o cerere de propuneri pentru Actiunea 2 a programului Europa pentru cetateni, Masurile 1 si 2 Sprijin structural pentru organizatiile de cercetare si de reflectie asupra politicilor publice europene si pentru organizatiile societatii civile la nivel european. Aceasta cerere de propuneri se refera la sprijinul structural acordat organizatiilor care urmaresc un obiectiv de interes general la nivel european. Subventiile de functionare furnizeaza sprijin financiar pentru acoperirea partiala a cheltuielilor de functionare necesare pentru buna desfasurare a activitatii de zi cu zi a organizatiilor selectionate.
Acest sprijin poate fi acordat sub forma de subventie anuala sau de parteneriat plurianual incheiat pe o perioada de trei ani.

Obiectivele specifice ale prezentei cereri de propuneri sunt:
(a) sa stimuleze actiunea, dezbaterile si reflectia legate de cetatenia si democratia europeana, valorile comune, istoria si cultura comuna prin activitatile si cooperarea structurilor de reflectie ("think tanks") si a organizatiilor societatii civile la nivel european;
(b) sa incurajeze interactiunea intre cetateni si organizatiile societatii civile, contribuind astfel la dialogul intercultural si promovand atat diversitatea, cat si unitatea Europei.

Solicitantii eligibili sunt organizatii nonprofit cu personalitate juridica (in cazul unei retele care nu dispune de structura de functionare separata si de statut propriu, candidatura poate fi depusa de organizatia membra responsabila pentru coordonarea retelei), care activeaza in domeniul cetateniei europene si care isi desfasoara majoritatea activitatilor in tari eligibile.
Mai precis, pentru Masura 1 sunt eligibile organizatii de cercetare si de reflectie asupra politicilor publice europene (structuri de reflectie - "think tanks"), iar la Masura 2 pot depune proiecte organizatii ale societatii civile la nivel european (organizatii centrale (platforme) europene, retele europene, organizatii care desfasoara activitati de mare impact la nivel european), organizatii ale societatii civile legate de memoria europeana si platforme de organizatii paneuropene.

Activitatile organizatiei solicitante trebuie sa atinga cel putin un obiectiv specific din cele mentionate si o prioritate tematica a Programului Europa pentru cetateni. Programul de lucru pentru anul 2010 al organizatiei solicitante, precum si programul strategic pe trei ani (in cazul unui parteneriat plurianual) trebuie sa cuprinda activitatile statutare ale organizatiei, in special conferinte, seminarii, mese rotunde, actiuni de reprezentare, comunicare si valorificare, precum si alte activitati recurente ale acesteia la nivel european.

Bugetul prevazut pentru cofinantarea subventiilor de functionare se ridica la aproximativ 8,2 milioane de euro in 2010 (cu titlu orientativ, subventiile de parteneriat plurianual vor reprezenta aproximativ 85% din bugetul disponibil, iar subventiile anuale circa 15% si se intentioneaza finantarea a circa 55 de organizatii).

Data-limita de depunere a candidaturilor este 15 octombrie 2009. Depunerea se va face on-line si in varianta tiparita. Formularul electronic va fi disponibil incepand cu data de 15 septembrie 2009, iar pana atunci pe pagina Agentiei Executive este disponibila o versiune "pdf" a formularului ce permite candidatilor sa inceapa pregatirea dosarului. Se vor accepta numai candidaturile redactate pe formularul corespunzator, corect completat, datat si semnat de catre persoana autorizata sa incheie angajamente in numele organizatiei solicitante.

Informatii suplimentare, orientarile detaliate (Guidelines si un Corrigendum la acesta), formularele de candidatura si anexele sunt disponibile in engleza, franceza si germana pe pagina http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2010/call_action2_1_12_en.php .

 

 

Document PDF
Cererea de propunere
Call 11_2009_Actiunea 2_RO.pdf
736,79 KBytes
12.08.2009 15:16
Document PDF
Guidelines
Guidelines_call_11_2009_EN.pdf
71,53 KBytes
12.08.2009 15:17
Document PDF
corrigendum_guidelines_call_11_2009_EN.pdf
corrigendum_guidelines_call_11_2009_EN.pdf
8,84 KBytes
12.08.2009 15:17
Document PDF
corrigendum_lignesdirectrices_call_11_2009_FR.pdf
corrigendum_lignesdirectrices_call_11_2009_FR.pdf
9,41 KBytes
12.08.2009 15:17
Document PDF
Lignesdirectrices_call_11_2009_FR.pdf
Lignesdirectrices_call_11_2009_FR.pdf
76,46 KBytes
12.08.2009 15:17
Cererea de proiecte de 200 milioane de euro pentru dezvoltarea economiei sociale, va fi lansata in data de 28 iulie a.c.
14.07.2014

Propunerile de proiecte pentru contractarea finantarilor de 200 de milioane de euro pentru dezvoltarea economiei sociale vor putea fi incarcate in sistemul Action Web in perioada 28 iulie - 11 august a.c., conform prevederilor documentelor publicate astazi, 10 iulie a.c., in Monitorul Oficial.

"Lansarea acestui apel dedicat dezvoltarii economiei sociale reprezinta inca un pas in a incepe sa finantam in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane proiecte care sprijina semnificativ incluziunea sociala si care pot produce schimbari de anvergura la nivelul societatii. Odata cu lansarea cererii de proiecte de 200 milioane de euro pentru finantarea economiei sociale prin POS DRU marcam importante schimbari de abordare: proiectele vor fi evaluate inca din prima zi de depunere - nu mai stam sa asteptam inchiderea apelului pentru a incepe evaluarea-, respectiv am plafonat nivelul salariilor si al altor cheltuieli eligibile in cadrul proiectelor", a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte va fi incurajata infiintarea de noi grupuri si parteneriate functionale intre cooperative, asociatii de intrajutorare, fundatii si asociatii, intreprinderi, agentii care vor infiinta structuri ale economiei sociale. Scopul acestora va fi oferirea de noi servicii si oportunitati persoanelor cu dificultati in integrarea sau reintegrarea pe piata muncii in special din zonele rurale, vor facilita accesul la noi servicii sociale, de sanatate, educatie si vor contribui la valorificarea fortei de munca in special din zonele rurale prin cresterea oportunitatilor de ocupare pentru persoanele de etnie roma, pentru persoanele cu dizabilitati sau pentru alte grupuri vulnerabile expuse riscului de excluziune sociala.

Finantarile vor sustine grupurile defavorizate precum persoane de etnie roma, persoane cu dizabilitati, tineri peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului, copii si femei in situatii de risc, familii monoparentale sau care au mai mult de doi copii, persoane care au parasit timpuriu invatamantul scolar, victime ale violentei in familie, persoane care traiesc din venitul minim garantat sau care locuiesc in comunitati izolate, victime ale traficului de persoane etc. Din categoria beneficiarilor si partenerilor eligibili pentru contractarea de finantari in cadrul acestui apel fac parte ONG-urile, furnizorii de servicii sociale, furnizorii de servicii de ocupare acreditati (publici si privati), autoritati ale administratiei publice locale etc.

Informatii suplimentare: http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri-am-oi/2616-posdru

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

 

 

Cereri de proiecte pentru Pescuit si Acvacultura
07.03.2013

Directia Generala Pescuit - Autoritatea de Management pentru POP (DGP-AMPOP) anunta lansarea, in data de 11 martie, a sesiunii inchise de primire cereri de finantare pentru urmatoarele masuri/actiuni pentru acordarea fondurilor nerambursabile pentru pescuit si acvacultura conform masurilor din cadrul Programului Operational pentru Pescuit.
- Masura 1.3: Investitii la bordul navelor de pescuit si selectivitate, avand alocata pentru aceasta sesiune suma de 1.000.000 euro;
- Masura 1.4: Pescuitul costier la scara mica, avand alocata pentru aceasta sesiune suma de 500.000 euro;
- Masura 2.1: Acvacultura - Actiunile 1, 2 si 3, avand alocata pentru aceasta sesiune suma de 60.000.000 euro;
- Masura 2.3: Prelucrarea si comercializarea pestelui, avand alocata pentru aceasta sesiune suma de 10.000.000 euro

Depunerea proiectelor se va face la sediile Compartimentelor Regionale, in intervalul 8.30-16.30, pana la 11 mai 2013. Solicitantul sprijinului financiar trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul Ghidului Solicitantului aferent fiecarei masuri.

Detalii: AM POP, Tel: 021-3079802, Email: pescuit@madr.ro

CERES 2012 Programul de burse de cercetare al Initiativei Central Europene
13.03.2012

Detalii suplimentare la: www.ancs.ro

Apel CERES 2012 - Programul de burse de cercetare al Initiativei Central Europene (Deadline: 30 aprilie 2012)

Initiativa Central Europeana (ICE) anunta publicarea apelului a patru burse post-doctorale, co-finantate de catre Programul Cadru 7 prin intermediul Actiunilor Marie Curie.

Bursele CERES au o durata de 12 luni si pot fi acordate numai cercetatorilor avansati (care au titlul de doctor sau au o experienta in cercetare de cel putin patru ani cu norma intreaga) din statele membre CEI.

Aplicatiile trebuie trimise prin e-mail la adresa:ceres@cei-es.org pana la data de 30 aprilie 2012.

Pentru completarea Formularului de inscriere va rugam sa consultati Ghidul Aplicantului.

Aplicantii sunt sfatuiti sa contacteze conducatorul stiintific al organizatiei gazde/echipei de cercetare alese pentru a obtine un acord prealabil intocmirii/trimiterii aplicatiei.

Mai multe informatii privind Initiativa Central Europeana si in special Reteaua pentru Stiinta si Tehnologie al acesteia puteti gasi pe pagina CEI Science and Technology Network

Pentru detalii suplimentare privind apelul va rugam sa contactati:

Dl. Alessandro Lombardo

e-mail: lombardo@cei-es.org

tel: 0039 040 7786 744

Sursa: ANCS

 

Clarificari POR 2007- 2013 Domeniul de interventie 4.3. Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor
14.05.2010

Prin intermediul domeniului de intervenție 4.3. "Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor",
Regio finanţează investiţii in anumite domenii de activitate economică. Aceste domenii sunt identificate și enumerate in ghidul solicitantului aplicabil, la nivel de clase CAEN (coduri de 4 cifre din Clasificarea activităților din economia națională).
La momentul depunerii cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja inscris in actul constitutiv domeniul de activitate eligibil in care doreşte să realizeze investiţia pentru care solicită finanţare, indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a intreprinderii.
Acest domeniu va fi clar identificat in formularul cererii de finanţare, la punctul 2.2 "Locul de implementare a proiectului şi domeniul de activitate in care se realizează investiţia".
Conform criteriilor de eligibilitate a cererilor de finanțare, activităţile propuse in proiect
(investiţia) trebuie să vizeze exclusiv domeniul de activitate eligibil al solicitantului (aşa cum este identificat la punctul 2.2 "Locul de implementare a proiectului şi domeniul de activitate in care se realizează investiţia" din formularul cererii de finanţare).
In acest sens, subliniem faptul că o cerere de finanțare poate conține un singur proiect de investiții, respectiv activități (e.g. achiziții echipamente, crearea spații de producție/ prestare servicii) ce vizează un singur domeniu de activitate al solicitantului (identificat, la nivel de clasă CAEN, la punctul 2.2. din formularul cererii de finanțare, conform instrucțiunilor din ghidul solicitantului).
Totuși, in situația in care rezultatul investiției/ proiectului (e.g. echipamentele achiziționate, spațiul de producție/ prestare servicii construit) va fi utilizat/exploatat in desfășurarea mai multor activități economice ale microintreprinderii solicitante (identificate la nivel de clasă CAEN), atunci domeniul de activitate in care se realizează investiția va fi considerat acela in care rezultatul investiției este utilizat intr-o proporție mai mare. Acest domeniu de activitate va fi menționat la pct. 2.2 "Locul de implementare a proiectului şi domeniul de activitate in care se realizează investiţia" din Formularul cererii de finanțare.

Sursa:www.inforegio.ro

Comisia Europeana a adoptat noul program transfrontalier "Interreg V-A"pentru Romania si Bulgaria
17.02.2015

Noul program transfrontalier "Interreg V-A" pentru Romania si Bulgaria a fost adoptat de comisarul european pentru politica regionala Corina Cretu. Acest program va imbunatati conditiile de viata, de studiu si de munca in cele 15 regiuni de frontiera din Romania si Bulgaria, sporindu-le astfel atractivitatea atat pentru turisti, cat si pentru investitori. Valoarea totala a investitiilor din cadrul programului se ridica la peste 258 de milioane de euro, contributia Uniunii Europene fiind de aproape 216 milioane de euro din Fondul european de dezvoltare regionala.

Programul se va concentra pe urmatoarele cinci prioritati:

 • o regiune bine conectata
 • o regiune verde
 • o regiune sigura
 • o regiune incluziva cu mana de lucru calificata
 • o regiune eficienta


Corina Cretu, comisarul european pentru politica regionala, a declarat: "Locuitorii acestor regiuni de frontiera din Romania si Bulgaria vor beneficia in mod direct de programul pe care l-am adoptat astazi. Aceste regiuni constituie o zona a Europei unde buna colaborare si incercarea de a rezolva problemele comune sunt esentiale. Zona ofera, de asemenea, oportunitati considerabile datorita proximitatii cu fluviul Dunarea si cu Marea Neagra. Programul si proiectele aferente vor ajuta comunitatile locale sa exploateze oportunitatile mentionate."

Dumneaei a mai adaugat: "Anul acesta sarbatorim 25 de ani de programe UE de cooperare transfrontaliera si transregionala Interreg. Prin urmare, sunt foarte incantata sa anunt lansarea acestui nou program, proiectele noastre de cooperare fiind una dintre dovezile concrete de actiune UE." 

Cateva rezultate preconizate:

 • imbunatatirea navigabilitatii pe Dunare si Marea Neagra in zona transfrontaliera;
 • crearea unui nou model de utilizare durabila a patrimoniului natural si cultural din zona transfrontaliera;
 • imbunatatirea gestionarii comune si protejarii siturilor NATURA 2000;
 • sporirea capacitatii de prevenire si gestionare a riscurilor de dezastre in zona transfrontaliera;
 • integrarea zonei transfrontaliere din punctul de vedere al ocuparii si mobilitatii fortei de munca;
 • imbunatatirea relatiilor de cooperare si a eficientei institutiilor publice din zona transfrontaliera.


Context

Cele 15 regiuni vizate de programul Interreg V-A Romania-Bulgaria sunt:

 • Bulgaria: Vidin, Montana, Vratsa, Pleven, Veliko Tarnovo, Ruse, Silistra, Dobrich
 • Romania: Constanta, Calarasi, Giurgiu, Teleorman, Dolj, Mehedinti, Olt


Bugetul total alocat programului de cooperare: 258,5 milioane de euro
Contributia totala a UE (FEDR - Fondul european de dezvoltare regionala): 215,7 milioane de euro
Programul este gestionat de Ministerul roman al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

Cea de a cincea perioada de programare a Interreg 2014-2020 dispune de un buget de 10,1 miliarde de euro, reprezentand investitii in cadrul a peste 100 de programe de cooperare intre regiuni si partenerii teritoriali, sociali si economici. Bugetul respectiv include, de asemenea, sumele FEDR alocate statelor membre in vederea participarii la programele de cooperare la frontierele externe ale UE, sprijinite de alte instrumente:

 • 60 programe de cooperare transfrontaliera (CTF) - Interreg V-A, de-a lungul a 38 de frontiere interne ale UE. FEDR: 6,6 miliarde de euro.
 • 15 programe transnationale - Interreg V-B, care acopera zone de cooperare mai vaste, precum Marea Baltica, regiunea Alpilor si regiunea Marii Mediterane. FEDR: 2,1 miliarde de euro.
 • Programul de cooperare interregionala (INTERREG VC) si cele 3 programe pentru constituirea de retele (Urbact III, Interact III si ESPON) acopera toate cele 28 de state membre ale UE. Acestea asigura cadrul necesar schimburilor de experienta intre autoritatile regionale si locale din diferite tari. FEDR: 500 milioane de euro.
 • 12 programe CTF - Interreg-Instrumentul de asistenta pentru preaderare (IPA). FEDR: 242 milioane de euro.
 • 16 programe CTF - Interreg-Instrumentul european de vecinatate (IEV). FEDR: 634 milioane de euro.

 

 

Sursa: Reprezentanta Comisiei Europene

 

 

MS Word
Interreg V-A RO-BG - RO.docx
Interreg V-A RO-BG - RO.docx
373,53 KBytes
17.02.2015 16:11
Necunoscut
Annexes_2014-2020.rar
Annexes_2014-2020.rar
16,86 MBytes
17.02.2015 16:11
Necunoscut
Other documentsq.zip
Other documentsq.zip
15,18 MBytes
17.02.2015 16:12
Pagini:« Inapoi12345678910...20Inainte »