InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Surse de finantareinformatii complete privind modalitati de finantare si extindere a afacerii

Abonati-va la feed-ul surse de finantare
cerere de propuneri Women TechEU 2022
06.07.2022

Comisia Europeană a lansat cea de a doua cerere de propuneri "Women TechEU", care urmează unui prim proiect-pilot de succes din 2021.

Anul acesta, pană la 130 de startup-uri deep-tech (tehnologie bazată pe progrese și inovații științifice radicale) conduse de femei vor primi finanțare in valoare de 10 milioane EUR și servicii menite să accelereze dezvoltarea intreprinderilor, care să le permită femeilor devină lideri in domeniul tehnologiei.

Schema dispune de finanțare din programul de lucru Ecosistemele europene de inovare din cadrul programului Orizont Europa, cu sprijin din partea Consiliului European pentru Inovare

Women TechEU oferă sprijin intreprinderilor nou-inființate conduse de femei in cea mai timpurie și mai riscantă etapă a creșterii lor. Pe langă un grant in valoare de 75.000 EUR, finalistele primesc mentorat și indrumare prin intermediul programului CEI privind rolul de lider al femeilor, "Women Leadership Programme"

Candidaturile sunt deschise pană la 4 octombrie 2022, ora 18:00 (ora Bucureștiului). Women TechEU este una dintre inițiativele UE menite să sprijine și să capaciteze femeile din domeniul tehnologiei și al inovării, inclusiv prin Premiul anual al UE pentru femeile inovatoare și noul program Women Leadership al CEI. Mai multe informații sunt disponibile la : https://bit.ly/39JwEnz

 

Apeluri pentru propuneri de proiecte in cadrul programului Europa Digitala 2022
10.12.2021

 

 

Comisia Europeană a lansat recent primele apeluri pentru propuneri de proiecte in cadrul programului Europa Digitală 2022, care vizează domeniile tehnologie digitală, securitate cibernetică și centrele europene de inovare digitală.

Valoarea granturilor se ridică la 415 milioane Euro și implică infrastructura cloud to edge, spații de date, inteligență artificială, infrastructură cuantică, promovarea proiectelor cu accent pe dezvoltarea de competențe digitale și crearea unor platforme mai sigure, combaterea abuzurilor asupra copiilor și dezinformarea.

A fost deschis, de asemenea, și primul apel de propuneri pentru inființarea și implementarea rețelei europene de centre de inovare digitală in vederea acordării de sprijin pentru companii private, IMM-uri și start-up-uri, precum și pentru transformarea digitală in sectorul public.

Termenul-limită pentru depunerea proiectelor este 22 februarie 2022.

Detalii: https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/latest/news/commission-launches-first-calls-proposals-under-digital-europe-programme

 

UEFISCDI anunta 9 competitii noi in lupta cu COVID-19
16.04.2020

Detalii suplimentare la: https://uefiscdi.gov.ro/solutii

 Competiţii deschise – Soluții 2020 (SARS-CoV-2)

Tematica celei de-a doua competiții a fost pregatită de MEC cu contribuția ROSA impreună cu Grupul Interinstituțional pentru Cercetare in Securitate.

Cele 9 Soluţii anunţate sunt organizate in jurul a patru obiective principale, respectiv:
- Monitorizare și Management criză
- Sisteme de protecție
- Sisteme de decontaminare
- Prevenție/Diagnostic/Tratament.

Bugetele temelor variază intre 500.000 şi 1.200.000 lei. Expresia de interes impreună cu declaraţia de eligibilitate se pot depune pană la data de 21.04.2020, ora 15.00, in format electronic la adresa: solutii@uefiscdi.ro

Lista celor 9 Soluţii şi detaliile privind procesul de depunere:

- Soluții - 2020 - 2 - Abordări privind managementul sănătății publice in contextul pandemiei COVID-19
- Soluții - 2020 - 2 - Sistem informatic integrat de monitorizare şi modelare epidemiologică pentru limitarea efectelor pandemiei in cazul transmiterii comunitare 
- Soluții - 2020 - 2 - Soluții și sisteme pentru activități de monitorizare și lucru aerian in sprijinul sistemului de sănătate publică in cazul pandemiei COVID-19 utilizand sisteme UAS 
- Soluții - 2020 - 2 - Dezvoltarea de soluții inovative pentru protecția personalului (expus profesional) și a populației impotriva contaminării cu virusul SARS-CoV-2 
- Soluții - 2020 - 2 - Dezvoltarea de soluții inovative pentru decontaminare impotriva SARS-CoV-2 (suprafețe, echipamente, spații inchise și deschise) 
- Soluții - 2020 - 2 - Dispozitive de decontaminare impotriva virusului SARS-CoV-2 (UV, microunde, raze X, biochimice, nanoparticule, altele)
- Soluții - 2020 - 2 - Dezvoltarea de prototipuri de ventilatoare cu parametri adaptați pentru asistarea paciențior infectați cu virusul SARS-CoV-2 
- Soluții - 2020 - 2 - Dezvoltarea in regim de urgență a unor instrumente moleculare pentru evaluarea emergenței și re-emergenței COVID-19 
- Soluții - 2020 - 2 - Dezvoltarea de tehnologii și sisteme de diagnostic local și la distanta eficiente al infectării cu virusul SARS-CoV-2

Mai multe informatii gasiti accesand: https://uefiscdi.gov.ro/solutii

Fonduri europene pentru clustere de inovare
12.02.2020

 

Firmele mici și mijlocii (IMM) romanești, care fac parte din clustere de inovare, vor putea beneficia de fonduri europene pentru proiecte care vor atrage finanțări nerambursabile intre 500.000 de euro și 7,5 milioane de euro fiecare.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din Ministerul Fondurilor Europene și Organismul Intermediar pentru Cercetare din Ministerul Educației și Cercetării a deschis apelul de proiecte aferent Acțiunii 1.1.1 Mari infrastructuri de CD - Proiecte pentru clustere de inovare in perioada 29 ianuarie - 28 aprilie 2020.

Solicitanții eligibili pot depune proiectele in sistemul electronic MySMIS in perioada menționată.

Apelul, cu un buget total de 31,7 milioane euro, va finanța dezvoltarea cercetării in clusterele de inovare, prin proiecte implementate in regiunile mai puțin dezvoltate.

Perioada de implementare a unui proiect este de max. 36 luni, fără a depăși data de 30 decembrie 2023.

Valoarea finanțării publice nerambursabile, pentru un proiect, este cuprinsă intre minim 2.375.750 lei (echivalentul a 500.000 Euro) și maxim  35.636.250 lei (echivalentul a 7.500.000 euro).

Proiectele pot fi derulate in aproape toată țara, cu excepția Bucureștiului și a județului Ilfov.

Solicitanții eligibili sunt clustere de inovare. Acestea sunt structuri sau grupuri organizate de părți independente (cum ar fi intreprinderi nou-inființate inovatoare, intreprinderi mici și mijlocii și intreprinderi mari, precum și organizații de cercetare și diseminare a cunoștințelor, organizații non-profit și alți operatori economici afiliați) concepute pentru a stimula activitatea inovatoare prin promovarea utilizării in comun a echipamentelor și a schimbului de cunoștințe și cunoștințe de specialitate și prin contribuții efective la transferul de cunoștințe, stabilirea de contacte, diseminarea informațiilor și colaborarea intre intreprinderi și alte organizații din cluster.

Clusterul va conține cel puțin 10 părți independente organizate ca societăți comerciale și cel puțin o parte independentă de tip instituție de cercetare-dezvoltare (universitate sau institut CD).

In funcție de natura activităților din proiect, beneficiarul va trebui să suporte fie 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, fie 35%, conform Ghidului solicitantului.

Vor fi finanțate următoarele activități:

A. Investiții in facilități CD comune ale clusterului

B. Activități de inovare in cluster (eligibile dacă și numai dacă organizația clusterului este asimilat unui IMM  in sensul prevederilor  conform prevederilor art.2 alin.2 din Legea nr.346/2004 privind stimularea infiinţării şi dezvoltării intreprinderilor mici şi mijlocii)

C. Activități de exploatare a clusterului

Informatii suplimentare: http://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-poc/

 

 

Orizont 2020 - ECSEL JU - Apeluri deschise
12.02.2020

 

ECSEL JU a lansat in 5 februarie 2020, trei apeluri simultane (1 pentru ECSEL-IA, 1 pentru ECSEL-RIA, 1 pentru acțiuni de tip ECSEL- CSA).Acțiunea ECSEL- CSA se concentrează pe "Digital Excellence/semantic web hosting".

Termene limită:

1.    ECSEL-IA  - 

Termen limita: depunere in două etape

Data limită pentru prima etapă (Project Outline stage): 05 mai 2020, 17:00:00 ora Bruxelles-ului

Termenul limită a doua etapă (Full Project Proposal stage):16 septembrie 2020, 17:00:00 ora Bruxelles-ului

2.    ECSEL-2020-2-RIA  -  ECSEL-2020-2-RIA

Termen limita: depunere in două etape

Data limită pentru prima etapă (Project Outline stage): 05 mai 2020, 17:00:00 ora Bruxelles-ului

Termenul limită a doua etapă (Full Project Proposal stage):16 septembrie 2020, 17:00:00 ora Bruxelles-ului

3.    Digital Excellence -   ECSEL-2020-4-CSA

Termen limita: o singură etapa

Data limită: 05 mai 2020, 17:00:00 ora Bruxelles-ului

Adițional, ECSEL JU va deschide un apel unde activitatea se va desfășura in comun cu IMI JU (Inițiativa Medicină Inovativă) care se concentrează pe tehnologiile digitale de nouă generație pentru studiile clinice la domiciliu. Acest apel este pregătit și mai multe informații vor fi publicate in curand.

 

Informatii suplimentare: https://www.ecsel.eu/calls/calls-2020

 

MTS: concurs national de proiecte de tineret 2017
05.05.2017

Detalii suplimentare la: http://mts.ro/noutati/ministerul-tineretului-si-sportului-publica-in-monitorul-oficial-metodologiile-pentru-derularea-programelor-de-tineret-si-studenti-2/

Ministerul Tineretului ?i Sportului - MTS organizeaz? in perioada 22 mai - 1 noiembrie 2017 Concursul na?ional de proiecte de tineret 2017. Acesta este imp?r?it in 2 teme: stimularea particip?rii tinerilor la via?a societ??ii (1.800.000 de lei) ?i promovarea de m?suri incluzive adresate tinerilor (1.200.000 de lei)

 

Temele pentru concurs sunt:

 

1. Stimularea particip?rii tinerilor la via?a societ??ii, cu urm?toarele priorit??i:

 • Sus?inerea ?i dezvoltarea de competen?e antreprenoriale la tineri
 • Dezvoltarea de activit??i specifice voluntariatului, educa?iei civice ?i implic?rii sociale
 • Sus?inerea accesului la cultur?, a diversit??ii in cultur? ?i a activit??ilor voca?ionale pentru tineri.

 2. Promovarea de m?suri incluzive adresate tinerilor, cu urm?toarele priorit??i:

 • Dezvoltarea de programe de educa?ie non-formal? pentru tinerii proveni?i din mediul rural
 • Sus?inerea integr?rii sociale a tinerilor romi.

 Bugetul total alocat Concursului na?ional de proiecte de tineret 2017 este 3.000.000 de lei, cu o limit? maxim? pe proiect de 50.000 de lei.

Aplican?ii eligibili pentru Concursul na?ional de proiecte de tineret 2017 sunt asocia?iile ?i funda?iile care func?ioneaz? in condi?iile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asocia?ii ?i funda?ii, aprobat? cu modific?ri ?i complet?ri prin Legea nr. 246/2005 ?i funda?iile jude?ene pentru tineret ?i a municipiului Bucure?ti ?i Funda?ia Na?ional? pentru Tineret, care func?ioneaz? conform Legii nr. 146/2002.

Fiecare solicitant poate depune maximum 2 proiecte la Concursul na?ional de proiecte de tineret 2017, dar nu pentru aceea?i prioritate.

 

Perioade:

 

1.    depunerea dosarului de concurs: 08.05.2017 - 22.05.2017, intre orele 08:00 -16:30 de luni pan? joi ?i intre orele 08:00-14:00 vineri (cu excep?ia zilelor nelucr?toare), la registratura Ministerului Tineretului ?i Sportului din strada Vasile Conta nr. 16, sector 2, Bucure?ti sau prin po?t? (nu se vor lua in considerare dosarele sosite la sediul MTS, prin po?t?, inregistrate dup? data de 22.05.2017, ora 16.30 sau depuse la registratura MTS dup? data de 22.05.2017, ora 16.30)

2.    etapa de verificare administrativ? ?i a eligibilit??ii: 23.05. - 29.05.2017;

3.    afi?area rezultatelor preliminare ale etapei de verificare administrativ? ?i a eligibilit??ii: 30.05.2017;

4.    depunerea modific?rilor/ complet?rilor: 31.05. - 09.06.2017;

5.    reverificarea documentelor din punct de vedere administrativ ?i al eligibilit??ii: 12.06. - 15.06.2017;

6.    afi?area rezultatelor finale ale etapei de verificare administrativ? ?i a eligibilit??ii: 15.06.2017;

7.    etapa de evaluare tehnic?, pe baz? de punctaj: 16.06.-22.06.2017;

8.    afi?area rezultatelor: 22.06.2017;

9.    depunerea contesta?iilor: 23.06 - 27.06.2017;

10.  analiza contesta?iilor: 28.06 - 30.06.2017;

11.  afi?area rezultatelor finale ale concursurilor: 03.07.2017;

12.  perioada de derulare a proiectelor de tineret: 17.07.2017 - 01.11.2017.

 

 

Informatii suplimentare despre metodologie

http://mts.ro/noutati/ministerul-tineretului-si-sportului-publica-in-monitorul-oficial-metodologiile-pentru-derularea-programelor-de-tineret-si-studenti-2/

 

 

Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)
08.03.2017

Apel AAL 2017

Pornind de la constatarea potrivit c?reia multe din solu?iile Apelurilor AAL anterioare au avut o adresabilitate selectiv?, nu au fost inc? integrate pe pia?? sau nu au fost evaluate suficient, Apelul AAL 2017 ?i-a stabilit urm?toarele obiective:

1.     Dezvoltarea unor pachete flexibile, care s? integreze solu?ii diverse, cu un real poten?ial de pia?? ?i care s? aduc? o imbun?t??ire a calit??ii vie?ii diferitelor categorii de utilizatori.

2.     Testarea extensiv? ?i evaluarea pachetelor in vederea furniz?rii unor rezultate semnificative.

Textul apelului, ghidul aplicantului, lista institu?iilor partenere de proiect sunt disponibile in pagina apelului: http://uefiscdi.gov.ro/articole/4870/Apel-AAL-2017.html

Propunerile de proiect se depun in platforma: proposals.aal-europe.eu/

Termenul limit? pentru transmiterea propunerilor este 24 mai 2017, ora 5PM CET.

Persoan? de contact UEFISCDI:
Ramona SIMIONESCU
E-mail: ramona.simionescu@uefiscdi.ro
Telefon: +40 21 3023888

 

Apel ERA-MIN 2 Cofund 2017

In cadrul proiectului ERA-MIN 2 Cofund a fost lansat apelul 2017 pentru proiecte de cercetare transnationale pentru a sprijini o aprovizionare durabila si responsabila a resurselor primare si secundare din Europa.

Domeniul de aplicare al apelului 2017 este orientat spre necesit??i de cercetare care abordeaz? toate aspectele ciclului de via?? a materiilor prime de baz? non-agricole si non-energetice care acoper? atat resursele primare cat ?i cele secundare.

Detalii privind criteriile de eligibilitate, durata, structura parteneriatului g?si?i la adresa: http://uefiscdi.gov.ro/articole/4860/Apel-ERA-MIN-2-Cofund--2017.html

Termenul limit? pentru depunerea pre-propunerilor de proiecte este 05 mai 2017, ora 17:00 CEST.

Persoan? de contact UEFISCDI:
Mihaela MANOLE
E-mail: mihaela.manole@uefiscdi.ro
Telefon: +4 021 302 38 63

 

 

Ready2GO - sprijin pentru IMM-uri
06.03.2017

Comisia European? ?i Agen?ia European? a Intreprinderilor Mici ?i Mijlocii (EASME) au lansat proiectul "Ready2GO", menit s? sprijine IMM-urile europene s? se interna?ionalizeze ?i s? devin? active pe cinci pie?e Third-Country (Camerun, Chile, India, Canada, SUA).

Proiectul este implementat de consor?iul interna?ional Promos Milano, in colaborare cu Enterprise Europe Network, fiind inovator, oferind IMM-urilor selectate informa?ii despre instrumentele necesare pentru succesul garantat in str?in?tate.

Ready2GO sprijin? IMM-urile europene dinamice s? i?i interna?ionalizeze afacerea. Fiecare firm? trebuie s? realizeze un Plan Interna?ional de Afaceri, iar cele mai bune 80 de firme vor fi selectate pentru a fi sprijinite.

Ce presupune sprijinul?

- participarea la trainingul individual ?i programul de coaching de 3 zile in perioada iunie-august 2017 (la sediul companiei);

- participarea la trainingul de 2 zile in perioada iulie-octombrie 2017 (ora? european);

- creionarea planului interna?ional de afaceri cu sprijinul Ready2GO;

- participarea la 2 evenimente de matchmaking care va avea loc in perioada noiembrie 2017-iulie 2018. 

Participarea la aceste activit??i este gratuit?; cu toate acestea, participan?ii trebuie s? acopere cheltuielile de deplasare. Este prev?zut? o rambursare par?ial? de c?l?torie.

Sectoarele vizate: 

- agroalimentar;

- biotehnologii;

- industria chimic?;

- industrii creative;

- mediu;

- asisten?? medical? ?i produse farmaceutice;

- tehnologii generice esen?iale;

- ITC;

- materiale;

- nano ?i microtehnologii;

- textile ?i fashion;

- mobil? ?i lemn.

 

Cum po?i aplica?

 

Pentru a aplica, solicitan?ii trebuie s? completeze un formular de inscriere online ?i s? semneze o declara?ie cum c? sunt indeplinite criteriile de eligibilitate. 

 

Aplica?ia trebuie depus? pan? in 31 martie 2017.

 

Informatii suplimentare:

 

https://www.b2match.eu/ready2go/

 

 

1 miliard EUR pentru a maximiza investitiile private in infrastructura europeana de transport
09.02.2017

Comisia European? lanseaz? o nou? metod? inovatoare de finan?are a proiectelor de infrastructur? in sectorul transporturilor din Europa. Cererea de propuneri va incerca s? combine granturi in valoare de 1 miliard EUR (Mecanismul pentru interconectarea Europei - Transport) cu finan?are oferit? de institu?iile financiare publice, sectorul privat sau, pentru prima dat?, Fondul european pentru investi?ii strategice, elementul central al Planului de investi?ii pentru Europa ?i o prioritate pentru Comisia Juncker.

Noua cerere de propuneri combin? Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) cu alte surse de finan?are, incluzand Fondul european pentru investi?ii strategice (FEIS).

Aceast? combina?ie de fonduri, prima de acest fel, va contribui la indeplinirea dublului obiectiv de a stimula investi?iile pentru a finan?a proiecte durabile ?i inovatoare de modernizare a infrastructurilor de transport ?i de a sprijini, in acela?i timp, crearea de locuri de munc? necesare pentru dezvoltarea acestor infrastructuri. Cererea contribuie la punerea in aplicare a Strategiei Comisiei pentru o mobilitate cu emisii sc?zute de dioxid de carbon in contextul uniunii energetice ?i sprijin?, de asemenea, investi?iile in "transportul durabil" in vederea viitoarelor ini?iative in domeniul mobilit??ii rutiere, care vor fi lansate mai tarziu in cursul acestui an.

Pentru prima dat?, aceast? cerere de propuneri din cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE) va impune combinarea granturilor cu finan?are din Fondul european pentru investi?ii strategice (FEIS), de la Banca European? de Investi?ii, b?ncile na?ionale de promovare sau investitorii din sectorul privat. Pentru a beneficia de sprijin prin Mecanismul pentru interconectarea Europei, solicitan?ilor li se va cere s? prezinte dovezi ale capacit??ii financiare a proiectelor de a ob?ine finan?are complementar? din partea institu?iilor de finan?are publice sau private.

Proiectele selectate trebuie s? contribuie la infrastructuri de transport durabile, inovatoare ?i neintrerupte in cadrul re?elei transeuropene de transport. Se va pune un accent deosebit pe proiectele care elimin? blocajele, sprijin? leg?turile transfrontaliere ?i accelereaz? digitalizarea transporturilor, in special in zonele cu un poten?ial mai mare ?i cu decalaje pe pia??, cum ar fi ??rile care beneficiaz? de Fondul de coeziune, precum ?i pe sisteme de transport durabile ?i eficiente ?i pe consolidarea intermodalit??ii ?i interoperabilit??ii in cadrul re?elei de transport. In acest sens, sunt necesare noi tehnologii ?i sisteme de gestionare a traficului, cum ar fi Sistemul european de gestionare a traficului feroviarsisteme inteligente de transport pentru sectorul rutier sau Programul de cercetare privind managementul traficului aerian in contextul cerului unic european.

Sprijinul va fi acordat pe o baz? concuren?ial?, in urma unei evalu?ri ?i a unei selec?ii detaliate. Cererea va avea dou? termene-limit? de depunere a propunerilor, primul la 14 iulie 2017 ?i cel de-al doilea la 30 noiembrie 2017.

 

 

Document PDF
cef_transport_blending_2017_call_leaflet_web.pdf
cef_transport_blending_2017_call_leaflet_web.pdf
293,78 KBytes
09.02.2017 10:09
Programul Operational Regional 2014-2020 Axa prioritara 2 - Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii
30.01.2017

Prioritatea de investitii 2.2 Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor

 

Indicatorii de proiect se refera la:

 • Realizarea unei investitii initiale: crearea unei noi unitati de productie/servicii, extinderea capacitatii unei unitati existente, sau diversificarea productiei unei unitati existente prin produse/servicii noi.

 

 

Programul se va derula prin intermediul a doua tipuri de ajutoare: ajutor de stat regional si ajutor de minimis. In cazul ajutorului de minimis se analizeaza firma solicitanta prin prisma legaturilor ei cu alte persoane juridice sau fizice. 

MS Word
Fisa POR 2.2-.doc
Fisa POR 2.2-.doc
83,00 KBytes
30.01.2017 16:54
Document PDF
Anexa2.Lista_domenii_eligibile.pdf
Anexa2.Lista_domenii_eligibile.pdf
206,94 KBytes
30.01.2017 16:55
Program de promovare a firmelor romanesti pe pietele externe
28.01.2017

Guvernul a aprobat, in ?edin?a din 25.01.2017, Ordonan?a de Urgen?? privind Programul de sus?inere a interna?ionaliz?rii operatorilor economici romani, cu finan?are de la bugetul de stat, un nou instrument de promovare individual? a intreprinderilor mici ?i mijlocii.

 

Programul faciliteaz? promovarea produselor ?i serviciilor IMM-urilor pe pie?ele externe, stimuland comunicarea ?i parteneriatul in afaceri ?i preg?tind intreprinz?torul in domeniul tehnicilor de promovare pe noi pie?e.

 

In cadrul programului, fiecare beneficiar poate ob?ine pe parcursul unui an maximum 50.000 lei, sum? nerambursabil?. Anual, se estimeaz? un num?r de maxim 500 de beneficiari.

Prin aloca?ie financiar? nerambursabil?, programul sus?ine urm?toarele tipuri de activit??i:

 • Particip?ri la targuri ?i expozi?ii interna?ionale, organizate in str?in?tate, cu stand propriu;
 • Particip?ri la misiuni economice organizate in str?in?tate;
 • Crearea identit??ii vizuale a unei firme (marc?, sigl?, slogan);
 • Realizarea unui site pe Internet/aplica?ie pentru mobil, pentru prezentarea activit??ii solicitantului ?i a produselor promovate, in limba roman? ?i cel pu?in intr-o limb? de circula?ie interna?ional?;
 • Particip?ri la cursuri de preg?tire, in ?ar? ?i/sau in str?in?tate, in domeniul tehnicilor de promovare a produselor/serviciilor pe noi pie?e;
 • Documentare de pia?? ?i alte tipuri de activit??i de promovare ?i sus?inere a interna?ionaliz?rii.

 

"Interna?ionalizarea reprezint? o gura de oxigen pentru multe firme romane?ti mici ?i mijlocii. Un procent de 4,67 din IMM-urile romane?ti au activit??i de export, Romania situandu-se la mai putin de jum?tate din media european?. Consider c? este momentul ca Romania s? fac? fa?? competi?iei globale ?i cred c? acest program ofer? sprijin real in domeniu", a spus ministrul Florin Jianu.

 

In termen de maxim 30 zile de la intrarea in vigoare a prezentei Ordonan?e de Urgen??, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comer? ?i Antreprenoriat va elabora ?i supune aprob?rii Guvernului normele metodologice de aplicare a prezentei ordonan?e de urgen??, care vor cuprinde: modalitatea de accesare, sumele allocate fiecarei activit??i, modalitatea de acordare ?i decontare a aloca?iei financiare nerambursabile, procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis.

 

 

Document PDF
ordonanta de urgenta internationalizarea operatorilor economici romani.pdf
ordonanta de urgenta internationalizarea operatorilor economici romani.pdf
150,49 KBytes
28.01.2017 18:40
Schema de ajutor de minimis pentru stimularea investitiilor efectuate de catre investitori individuali - business angels
15.12.2016

Guvernul a stabilit, printr-un memorandum, instituirea unei scheme de ajutor de minimis privind stimularea investitorilor individuali de a realiza investitii de capital pentru sprijinirea IMM-urilor.

Schema nu instituie direct masuri de ajutor de minimis, ci prevede facilitati fiscale pentru persoanele fizice care investesc in societati, conform Legii 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali - business angel.

Astfel, ajutorul de minimis se acorda ca finantare de risc, sub forma investitiilor de capital in numerar la societatile in care investitorii aleg sa investeasca. Investitia efectuata este asimilata cu acordarea unui ajutor de minimis intrucat este realizata in vederea acordarii de facilitati fiscale persoanei fizice, in calitate de investitor, implicandu-se astfel resurse bugetare de stat prin renuntarea la incasarea unor venituri sub forma de impozite.

Investitia este efectuata de catre o persoana fizica, intr-o societate al carei asociat devine, prin dobandirea de parti sociale ca urmare a majorarii capitalului social. Majorarea se efectueaza prin aportul de capital in numerar al persoanei fizice care devine investitor individual - business angel. Suma investita este cuprinsa intre 3.000 si 200.000 de euro, echivalent in lei la cursul Bancii Nationale a Romaniei. Aceste limite de sume se aplica cumulat, indiferent de numarul investitorilor.

Pot beneficia de aceasta schema de ajutor societatile din categoria microintreprinderi si intreprinderi mici, care intrunesc cumulativ urmatoarele conditii:

-sunt constituite ca societati cu raspundere limitata;

-sunt intreprinderi autonome in sensul Legii 346/2004;

-nu se afla in incapacitate de plata sau in stare de insolventa sau faliment si nu a fost deschisa procedura concordatului preventiv sau lichidarii societatii;

-prin acordarea unui ajutor de minimis, prin intermediul prezentei scheme, nu depasesc plafonul de minimis calculat pe durata a trei exercitii financiare;

-nu exista legaturi intre structurile actionariatului solicitantului si personalul din cadrul administratorului schemei si afini si rudele acestora pana la gradul II inclusiv.

Momentul acordarii ajutorului de minimis este data inregistrarii mentiunii privind majorarea capitalului social al societatii la Oficiul National al Registrului Comertului.

Schema de ajutor de minimis se va derula pe perioada cuprinsa de la data intrarii in vigoare pana la 31 decembrie 2020, cu posibilitatea prelungirii, in acord cu regulamentele Comisiei Europene privind acordarea ajutoarelor de minimis.

Numarul estimat de beneficiari este de 372 de microintreprinderi si intreprinderi mici pe intreaga durata de valabilitate a schemei de minimis.

Initiatorul si furnizorul schemei de minimis este Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri. Oficiile teritoriale pentru IMM si Cooperatie (OTIMMC), structuri aflate in subordinea MECRMA, au calitatea de administratori ai schemei.

 

Sursa: Guvernul Romaniei

 

 

APIA primeste cereri pentru o schema de ajutor in valoare de 50 milioane de euro pentru impaduriri
28.11.2016

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) anunta lansarea primei sesiuni de depunere a Cererilor de sprijin pentru accesarea Schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima impadurire si crearea de suprafete impadurite", aferenta Masurii 8 "Investitii in dezvoltarea zonelor impadurite si imbunatatirea viabilitatii padurilor", SubMasura 8.1 "Impaduriri si crearea de suprafete impadurite" din cadrul PNDR 2014 - 2020, care se va desfasura in perioada 21 noiembrie 2016 - 20 ianuarie 2017.

Schema de ajutor de stat contribuie la domeniul de interventie 5E - Promovarea conservarii si a sechestrarii carbonului in agricultura si silvicultura.

Alocarea financiara pentru sesiunea 01/2016 privind Schema de ajutor de stat "Sprijin pentru prima impadurire si crearea de suprafete impadurite", aferenta Masurii 8 "Investitii in dezvoltarea zonelor impadurite si imbunatatirea viabilitatii padurilor", Submasura 8.1 "Impaduriri si crearea de suprafete impadurite" din cadrul PNDR este de 50.000.000 euro.

Valoarea maxima a sprijinului public pentru un proiect acordat in baza schemei de ajutor de stat, care inglobeaza toate costurile standard aferente Primei 1, respectiv Primei 1 si Primei 2, dupa caz, platite pe durata de aplicare a contractului de finantare, este de 7 000 000 euro.

Cererile de sprijin pentru schema de ajutor de stat pot fi depuse in intervalul 21 noiembrie 2016, ora 9:00 - 20 ianuarie 2017, ora 16:00.

Dupa avizarea proiectului tehnic de impadurire, solicitantii pot depune, la Centrele Judetene APIA, cererile de sprijin insotite de documentele specificate in Ghidul solicitantului.

Solicitantul sprijinului trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in schema de ajutor de stat si detaliate in Ghidului Solicitantului. Procedura de primire, evaluare, selectie si contractare a cererilor de sprijin, aprobata prin Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr. 962/2016, este afisata pe site-urile www.apia.org.ro, www.madr.ro si este disponibila, la cerere, la sediile APIA. Ghidul Solicitantului pentru schema de ajutor de stat a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr. 876/2016 si este publicat pe site-ul APIA, sectiunea "Masuri de sprijin si IACS", subsectiunea "Masuri delegate din PNDR".

 

Selectia Cererilor de sprijin in cadrul sesiunii se efectueaza conform prevederilor Regulamentului de organizare si functionare al procesului de selectie si al procesului de verificare a contestatiilor aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr.362/2016 si este publicat pe site-ul APIA. Anuntarea rezultatelor selectiei se va face prin notificarea beneficiarilor de catre Centrele Judetene APIA ca urmare a publicarii pe site -ul APIA a Raportului de selectie aprobat de catre directorul general al DGDR - AM PNDR.

Masuri pentru facilitarea accesului IMM-urilor la procedurile de achizitii publice
16.11.2016

Normele metodologice aferente noului pachet legislativ privind achizitiile publice promovat de Guvern au fost modificate si completate in sedinta din 16 nov 2016 a Executivului, astfel incat noile prevederi sa inlesneasca accesul intreprinderilor mici si mijlocii la procedurile de achizitii publice (clasice si sectoriale), asigurand in acelasi timp alinierea reglementarilor la principiul tratamentului egal prevazut de Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFEU) si de directivele europene in domeniu.

 O modificare importanta o reprezinta diminuarea garantiei de participare pe care autoritatile contractante o pot solicita la atribuirea contractelor cu valoare estimata mai mica decat echivalentul in lei a 25 de milioane de euro, caz in care valoarea garantiei de participare nu va putea depasi 1% din valoarea estimata a contractului/acordului ce urmeaza a fi atribuit. Aceasta cota de garantare va fi aplicata prin exceptie de la prevederile Hotararii Guvernului nr. 394/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale si cele ale Hotararii Guvernului nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice a aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile clasice, care prevad e o cota de garantare de cel mult 2% din valoarea estimata a contractului de achizitie publica/sectorial sau, in cazul acordului-cadru, din valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent, fara a fi luata in calcul valoarea pentru diverse si neprevazute, daca este cazul.

 

De asemenea, in vederea corelarii prevederilor HG nr. 394/2016 si HG nr. 395/2016 cu cele ale Strategiei nationale in domeniul achizitiilor publice referitoare la trecerea integrala la procedurile de achizitii online, a fost eliminata obligatia operatorilor economici de a prezenta in original instrumentul de garantare prin care a fost constituita garantia de participare.

 

Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, si se prezinta autoritatii contractante cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor.

 

Guvernul a adus totodata o serie de clarificari privind componenta comisiilor de evaluare, in sensul ca din aceste comisii pot face parte membri apartinand compartimentelor din cadrul entitatii contractante, iar in cazul in care beneficiarul final al contractului/acordului-cadru este o alta entitate contractanta pot face parte din comisie membri apartinand respectivei entitati contractante.

 In ceea ce priveste conditiile in care  o oferta poate fi respinsa de catre comisia de evaluare ca fiind inacceptabila si neconforma, actul normativ aprobat astazi de Guvern include si cazul in care raspunsul transmis nu clarifica eventualele neconcordante sau nu a depus dovada constituirii garantiei de participare la data limita de depunere a ofertelor.

 

 

Sursa: ANAP

Instrumente de finantare si oportunitati de cariera in tara pentru tinerii cercetatori
15.11.2016

 Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Inovare (ANCSI) a lansat miercuri, 2 noiembrie 2016, competitiile de proiecte de cercetare postdoctorala (PD) si proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE), destinate tinerilor cercetatori, doctori in stiinte. Obiectivele majore ale celor doua competitii sunt cresterea numarului de tineri cercetatori cu rezultate vizibile la nivel international si sustinerea acestora in cariera profesionala.

Ambele instrumente de finantare reprezinta o oportunitate pentru tinerii cercetatori care doresc sa isi dezvolte o cariera profesionala independenta in institutii de cercetare din Romania, in vederea stimularii excelentei stiintifice in cercetarea romaneasca. De asemenea, acestea sunt o forma de sprijin pentru crearea sau consolidarea propriei echipe de cercetare si a unui program de cercetare independent.

Prin intermediul instrumentului de finantare de tip PD  (cercetare postdoctorala) beneficiarii au sanse suplimentare de a obtine pozitii profesionale stabile in unitati cu profil din tara. In sens mai larg sunt urmarite promovarea cercetarii fundamentale avansate, cu rezultate la standarde internationale si crestere a numarului de cercetatori cu norma intreaga finantati prin proiecte de cercetare.

Principalele obiective ale instrumentului de finantare de tip TE sunt cresterea capacitatii tinerilor cercetatori de a pune in practica programul propriu de cercetare, consolidarea masei critice de tineri cercetatori necesare participarii in proiecte interdisciplinare si obtinerea de performanta internationala.

Durata ambelor tipuri de proiecte este de cel putin un an si de maximum 2 ani.

Pachetele de informatii sunt disponibile pe paginile web dedicate competitiilor:

pagina-web-TEpagina-web-PD.

Sursa:ANCSI

 

 

AM POR a publicat pe 1 noiembrie 2016, spre consultare publica Ghidurile Solicitantului pentru:
02.11.2016
 • Prioritatea de investitii 5.1 - "Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural", apel dedicat Investitiilor Teritoriale Integrate Delta Dunarii

 

 • Prioritatea de investitii 5.2 - "Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului", apel dedicat Investitiilor Teritoriale Integrate Delta Dunarii

Eventualele observatii si propuneri pot fi transmise, la adresa info@mdrap.ro, pana la 30 noiembrie 2016.

Sursa: MDRAP

 

 

Necunoscut
GHID 5.1 ITI 01 nov 2016 CP.rar
GHID 5.1 ITI 01 nov 2016 CP.rar
7,10 MBytes
02.11.2016 16:13
Necunoscut
GHID 5.2 ITI 01 nov 2016 CP.rar
GHID 5.2 ITI 01 nov 2016 CP.rar
1,34 MBytes
02.11.2016 16:14
Sesiunea de depunere a proiectelor grupurilor de producatori din cadrul PNDR 2014-2020 se prelungeste
19.10.2016

Sesiunea de depunere a proiectelor de investitii prin intermediul submasurilor 9.1 "Infiintarea grupurilor de producatori in sectorul agricol" si 9.1a "Infiintarea grupurilor de producatori in sectorul pomicol" din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 (PNDR 2020) s-a prelungit pana la 30 decembrie 2016, ora 16.00, se arata intr-un comunicat publicat recent de de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR).

Submasurile (sM) din cadrul PNDR 2020 au fost deschise pentru prima data in 2016. Alocarea bugetara stabilita pentru sesiunea 2016 este de 7,1 milioane de euro, impartita astfel: 4,9 milioane de euro pentru sectorul agricol si 2,2 milioane de euro pentru sectorul pomicol. Precizam, de asemenea, ca valoarea maxima a sprijinului acordat in cadrul submasurilor 9.1 si respectiv 9.1a este de maximum 100.000 euro/ an, pe o perioada de maximum 5 ani de la data infiintarii grupului de producatori. Intensitatea sprijinului public acordat este de 100% nerambursabil.

Toti cei interesati sa depuna proiecte pentru infiintarea grupurilor de producatori, atat in sectorul agricol, cat si in cel pomicol, pot consulta gratuit pe pagina oficiala de internet a Agentiei (www.afir.info) Ghidul Solicitantului aferent sM 9.1 si sM 9.1a.

Cine poate accesa acest tip de finantare?

Sprijinul financiar se acorda in baza unui Plan de Afaceri (PA) prezentat de catre solicitant, care trebuie sa detalieze activitatile planificate ale grupului privind:

 • adaptarea productiei si produselor producatorilor care sunt membri ai acestor grupuri la cerintele pietei;
 • introducerea in comun a produselor pe piata, inclusiv pregatirea pentru vanzare, centralizarea vanzarilor si aprovizionarea cumparatorilor en gros;
 • stabiliriea unor norme comune privind informarea asupra productiei, acordand o atentie deosebita recoltarii si disponibilitatii;
 • alte activitati care pot fi desfasurate de catre grupurile de producatori, cum ar fi dezvoltarea competentelor in materie de exploatare si de comercializare, precum si organizarea si facilitarea proceselor de inovare.

Planul de afaceri (PA) trebuie sa includa minimum un obiectiv aferent activitatilor mentionate anterior. In cazul nerespectarii PA, se recupereaza sprijinul, proportional cu obiectivele nerealizate.

Rata sprijinului public nerambursabil acordat va fi de 100% din cuantumul sprijinului si nu poate sa depaseasca: 

-10% (in anul I), 8% (in anul II), 6% (in anul III), 5% (in anul IV), 4% (in anul V), din valoarea productiei comercializate (VPC) in primii cinci ani de la recunoastere;
-suma maxima de 100.000 euro/ an. 
Sprijinul este forfetar, degresiv, platit in maximum 5 transe anuale, pentru o perioada care nu poate depasi 5 ani de la data la care grupul de producatori a fost recunoscut.

In cadrul submasurilor sM 9.1 si 9.1a sunt eligibile cheltuielile rezultate din infiintarea si functionarea grupurilor de producatori, prevazute in planul de afaceri, necesare pentru atingerea obiectivelor propuse. Ambele submasuri au aplicabilitate la nivelul intregului teritoriu al Romaniei.

Pragul minim de depunere al unui proiect pentru cele doua submasuri este de 10 puncte.
Principiile de selectie sunt detaliate in Ghidul Solicitantului, disponibil pe pagina oficiala de internet a Agentiei, www.afir.info

 

 

Premii de 100k euro pentru startup-uri cu potential de crestere
18.10.2016

Detalii suplimentare la: https://www.startarium.ro/public/100000

Startarium.ro sprijina startup-uri curajoase cu premii totale de 100k euro. 

Daca ai un startup intre 1 si 3 ani cu potential de crestere, fa-ti cont pe Startarium.ro, completeaza modelul de business al afacerii tale si inscrie-te la Startarium Pitch Day! Poti castiga unul dintre cele 3 premii:
Locul I - 70.000 Euro 
Locul II - 20.000 Euro 
Locul III - 10.000 Euro

Startarium este o initiativa a ImpactHub, cu sprijinul ING Bank. 
Mai multe informatii: https://www.startarium.ro/public/100000

POCU S-a deschis apelul de proiecte SOLIDAR Sprijin pentru consolidarea economiei sociale
21.09.2016

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) deschide astazi, 21 sept 2016, apelul "SOLIDAR - Sprijin pentru consolidarea economiei sociale", cu o alocare de 20 milioane de euro din Programul Operational Capital Uman (POCU), primul dintr-o serie de apeluri dedicate economiei sociale.

Peste 200 de intreprinderi de economie sociala (persoane juridice apartinand uneia dintre categoriile prevazute in Legea nr. 219/2015 privind economia sociala) vor obtine fonduri europene cu o valoare cuprinsa intre 40.000 si 100.000 de euro, sub forma de ajutor de minimis.

Ghidul solicitantului a fost lansat in consultare publica in data de 25 iulie si dezbatut in sedinta publica din data de 23 august 2016. Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice (MMFPSPV) a finalizat normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii privind economia sociala. In baza acestor norme, intreprinderile cu vocatie sociala vor putea sa obtina un atestat de intreprindere sociala, de la compartimentul de Economie Sociala din cadrul Agentiilor Judetene de Ocupare a Fortei de Munca, pana la sfarsitul acestui an.

Depunerea proiectelor prin intermediul sistemului informatic MySMIS 2014, se poate face incepand de astazi, 21 septembrie 2016 si se incheie in data de 14 noiembrie 2016, ora 16:00.

Prin aceste masuri Ministerul Fondurilor Europene si Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si persoanelor Varstnice indeplinesc inca unul dintre angajamentele asumate de Guvern in Pachetul Antisaracie.

Informatii despre apelul de proiecte "SOLIDAR - Sprijin pentru consolidarea economiei sociale"

 • sprijina masura 24.4. "Antreprenoriat social" dinPachetul integrat pentru combaterea saraciei, lansat de Guvernul Romaniei in februarie 2016.
  face parte din Axa prioritara 4.Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Prioritatea de investitii 9v.Promovarea antreprenoriatului social si a integrarii vocationale in intreprinderile sociale si economia sociala si solidara pentru a facilita accesul la ocuparea fortei de munca, Obiectiv specific 4.16.Consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona intr-o maniera autosustenabila.

 

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Necunoscut
Ghid_Solidar_POCU.zip
Ghid_Solidar_POCU.zip
9,28 MBytes
21.09.2016 17:08
Guvernul a aprobat o noua schema de ajutor de stat pentru stimularea investitiilor intreprinderilor mici si mijlocii
08.09.2016

 

Intreprinderile Mici si Mijlocii vor fi sprijinite sa-si dezvolte investitiile printr-o noua schema multianuala de ajutor de stat (ajutor individual sau ajutor de minimis), in valoare totala de 900 de milioane de lei, masura care se incadreaza in politicile economico-bugetare si financiare ale statului roman. Executivul a adoptat astazi, un memorandum in acest sens, la propunerea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri.

Sprijinul financiar se acorda sub forma unor granturi pentru rambursarea cheltuielilor eligibile aferente investitiilor initiale, in scopul realizarii unor obiective de investitii.

Schema de ajutor de stat este conceputa ca program multianual, pana in anul 2020, cu finantare de la bugetul de stat, iar selectia beneficiarilor ajutorului de stat se face prin inscriere anuala, in limita bugetului alocat prin legea bugetului de stat si cu respectarea unor conditii de eligibilitate.

Schema este elaborata pentru perioada 2017-2020. Data estimata la care va intra in vigoare aceasta schema este luna octombrie 2016, iar perioada estimata in care se vor efectua platile ajutorului de stat este 2017-2023.

Bugetul total al schemei de ajutor de stat este de 900 de milioane de lei, aproximativ 200 de milioane euro, si se acorda pentru credite de angajament pentru emiterea de acorduri de finantare aferente perioadei 2017-2020 si pentru credite bugetare pentru plata ajutorului de stat in intervalul 2017-2023.

Sumele necesare derularii acestei scheme vor fi alocate anual, din bugetul de stat, incepand cu anul 2017, bugetul anual maxim al schemei fiind de 225 milioane lei (aproximativ 50 de milioane euro).

Ajutorul de stat se acorda intreprinderilor sub forma de sume nerambursabile, in raport cu cheltuielile eligibile si in limita maxima admisa. Beneficiarul ajutorului de stat trebuie sa asigure cofinantarea investitiei fie prin resurse proprii, fie prin finantare externa, sub o forma care sa nu faca obiectul niciunui alt ajutor public.

Se estimeaza ca 200 de beneficiari vor primi aceste ajutoare financiare si se preconizeaza ca rezultatele obtinute prin acordarea acestor ajutoare vor conduce la cresterea numarului locurilor de munca nou create, cresterea incasarilor la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale din taxele si impozitele aferente salariilor, precum si din alte impozite si taxe, dar si cresterea volumului de investitii straine in Romania, precum si in cadrul regiunilor defavorizate.

Administratorii schemelor de ajutor de stat destinate IMM-urilor sunt Oficiile Teritoriale pentru IMM si Cooperatie, structuri in subordinea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri, finantate prin bugetul ministerului.

Schema de ajutor de stat a fost elaborata in baza prevederilor OUG nr. 55/2015 privind stabilirea unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, a Hotararii Guvernului nr. 859/2014 privind aprobarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii si imbunatatirea mediului de afaceri din Romania-Orizont 2020 si a legislatiei nationale si europene in materie de ajutor de stat.

Sursa: Guvernul Romaniei

 

 

Pagini:123456...20Inainte »