InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Strategii si politiciinformatii actualizate privind strategii nationale si europene pentru dezvoltarea afacerii

Abonati-va la feed-ul strategii si politici
Politica de coeziune: raport strategic pentru anul 2010 privind punerea in aplicare a programelor pentru perioada 2007-2013
07.04.2010

Documentul "Politica de coeziune: raport strategic pentru anul 2010 privind punerea in aplicare a programelor pentru perioada 2007-2013" publicat de catre Comisia Europeana reprezinta o sinteza a Rapoartelor nationale transmise de catre statele membre. Concluziile analizei realizata de catre Comisia Europeana sunt acelea ca :

• "S-au selectat deja proiecte in valoare de peste 93 de miliarde EUR sau 27 % din volumul financiar total pentru perioada in curs, dupa aproximativ 18 luni de punere in aplicare activa". Cu alte cuvinte, raportul dintre valoarea proiectelor aprobate pentru finantare si valoarea fondurilor totale alocate este de 27%, la nivelul Uniunii Europene, in timp ce in Romania este de numai 14,1% - pe penultimul loc dupa Grecia
•"Programele pentru perioada 2007-2013 s-au lansat cu succes, dar se afla inca in stadii timpurii de finantare pe teren."
• Impactul recesiunii economice mondiale, care a inceput in toamna anului 2008, este mentionat fara echivoc in numeroase rapoarte ca sursa de complicatii pentru executie si de schimbare a asteptarilor.

Document PDF
Raportul Strategic National 2009 privind implem FS
Raportul strategic national 2009 privind implementarea FS.pdf
897,39 KBytes
07.04.2010 10:35
Necunoscut
180,00 KBytes
07.04.2010 10:42
Document PDF
Probleme in accesarea FS
100sesizari_04061754.pdf
371,94 KBytes
07.04.2010 10:43
Poltica energetica a UE - masuri privind clima si energia
23.03.2010

Detalii suplimentare la: ec.europa.eu/climateaction/eu_action/index_ro.htm

Pachetul de măsuri al UE privind clima şi energia

CU CE PROBLEME NE CONFRUNTĂM?
• Schimbările climatice ar putea atinge niveluri alarmante in secolul nostru dacă nu se iau
măsuri urgente şi ferme destinate să reducă emisiile de gaze cu efect de seră
• UE are nevoie de surse mai sigure de aprovizionare cu energie, cu alte cuvinte trebuie să
fie mai puţin dependentă de importurile de petrol şi gaz
CE FACE EUROPA PENTRU A RĂSPUNDE ACESTOR PROVOCĂRI?
Politica UE privind clima şi energia stabileşte următoarele obiective ambiţioase pentru anul 2020:
• reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puţin 20% faţă de nivelurile din 1990
(30%, in cazul in care alte ţări dezvoltate se angajează să realizeze reduceri comparabile)
• utilizarea, intr-o mai mare măsură, a surselor regenerabile de energie (eoliană, solară,
biomasă etc.), astfel incat acestea să reprezinte pană la 20% din producţia totală de
energie (faţă de 8,5%, in prezent)
• reducerea consumului de energie cu 20% faţă de nivelurile estimate pentru anul 2020,
prin imbunătăţirea eficienţei energetice

Document PDF
Masuri privind clima si energia
climate-energy_summary_ro.pdf
89,27 KBytes
23.03.2010 12:56
Europa 2020 Comisia propune o noua strategie economica in Europa
05.03.2010

Comisia Europeană a lansat strategia Europa 2020 pentru iesirea din criză si pregătirea economiei UE pentru deceniul următor. Comisia identifică trei factori cheie pentru cresterea economică, de aplicat prin actiuni concrete la nivelul UE si la nivel national: o crestere inteligentă (promovarea cunoasterii, inovării, educatiei si societătii digitale), o crestere durabilă (o productie mai competitivă, cu o utilizare mai eficientă a resurselor) si o cresterea economică favorabilă incluziunii (o mai mare participare la piata fortei de muncă, dobandirea de competente si lupta impotriva sărăciei). Această bătălie pentru crestere economică si locuri de muncă necesită asumarea responsabilitătii la cel mai inalt nivel politic si mobilizarea tuturor părtilor interesate din intreaga Europă. Sunt stabilite cinci obiective care definesc nivelul la care ar trebui să se situeze Europa in 2020, in raport cu care vor fi evaluate progresele.
Informatii suplimentare : http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm

 

MS Word
Europa 2020.doc
Europa 2020.doc
45,50 KBytes
05.03.2010 14:22
Document PDF
20100303_1_en.pdf
20100303_1_en.pdf
1,24 MBytes
09.03.2010 11:42
Cadru strategic pentru cooperarea europeana in domeniul educatiei si formarii profesionale ET2020
16.02.2010

Mesaje din partea Consiliului EJC (Educatie, Tineret si Cultură) in domeniul
educatiei ca o contributie la discutia privind Strategia Lisabona post-2010

Promovarea investiiilor in educatie si formare

-Intr-un moment de incetinire a cresterii economice globale, este esential ca Europa să
utilizeze pe deplin potentialul fiecărei persoane si să continue să promoveze investitii
mai substantiale, mai eficiente si mai bine orientate intr-o educatie si o formare de
calitate. Imbunătătirea si adaptarea cunostintelor si aptitudinilor tuturor cetătenilor sunt
fundamentale in pregătirea unei iesiri din criză si in realizarea provocărilor pe termen lung in
ceea ce priveste competitivitatea economică globală, ocuparea fortei de muncă, cetătenia
activă si incluziunea socială.
-Atingerea obiectivelor prevăzute de noul cadrul strategic "Educatie si formare 2020" si
asigurarea unui rol important pentru educatie si formare in cadrul Strategiei Lisabona
post 2010 vor fi esentiale. Educatia si formarea la toate nivelurile trebuie să fie deschise si
relevante din punct de vedere al cerintelor unei economii cu emisii scăzute de dioxid de
carbon si bazate pe cunoastere si in vederea pregătirii cetătenilor pentru schimbări sociale si
economice. O bază solidă de aptitudini-cheie atat pentru tineri, cat si pentru adulti, insotită de
oportunităti vaste de invătare de-a lungul vietii - inclusiv posibilităti sporite de mobilitate in
scopul invătării - sunt cruciale pentru a promova adaptabilitatea si inovarea. Parteneriatele
dintre cei care asigură educatie si formare la toate nivelurile si restul lumii, in special
universul muncii, trebuie să fie dezvoltate in continuare.
-Consolidarea capacitătii de inovare a Europei presupune o interactiune mult mai
stransă intre cele trei laturi ale triunghiului cunoasterii (educatia, cercetarea si
inovarea). O Europă a cunoasterii, creativitătii si inovării are nevoie de sisteme de educatie si
de formare care promovează spiritul creator, inovator si antreprenorial la nivelul elevilor, al
stagiarilor, al studentilor, al profesorilor si al cercetătorilor; de o formare initială si o
perfectionare profesională continuă de cea mai inaltă calitate pentru cadrele didactice de la
toate nivelurile ; precum si de asumarea unui angajament consolidat pentru dezvoltarea unui
Spatiu european al invătămantului superior si a unui Spatiu european de cercetare, precum si a
complementaritătii dintre acestea.

Document PDF
LexUriServ.pdf
LexUriServ.pdf
790,37 KBytes
16.02.2010 12:00
Politicile guvernamentale nationale in domeniul Cercetare-Dezvoltare si Inovare
11.12.2009
Document PDF
1253871247ANCS romana.pdf
1253871247ANCS romana.pdf
16,79 MBytes
11.12.2009 14:55
MS Word
1129765625Policy Mix Peer Review ROMANIA_28.07.05.doc
1129765625Policy Mix Peer Review ROMANIA_28.07.05.doc
100,00 KBytes
11.12.2009 14:55
MS Word
1129765632RomaniaPM080905.doc
1129765632RomaniaPM080905.doc
103,00 KBytes
11.12.2009 14:55
Programul de convergenta 2008-2011 - editia revizuita
07.09.2009

Actuala editie a Programului de Convergenta - forma revizuita include masurile convenite cu FMI si Comisia Europeana si prezinta un set optim de politici macroeconomice: politici monetare, fiscal bugetare si reforme structurale.

Una din provocarile asumate de politica fiscala in perioada prognozata este reconcilierea obiectivului privind indeplinirea criteriului nominal de convergenta bugetara intr-un mod sustenabil, cu masuri necesare limitarii efectelor crizei economice si financiare globale asupra economiei romanesti.

In acest sens, obiectivele bugetare sunt indreptate catre atenuarea ciclicitatii economiei, reducerea presiunilor inflationiste generate de cererea in exces si limitarea deficitelor externe.

Editia a treia a programului de convergenta arata capacitatea Romaniei de a aduce deficitul structural la mai putin de 1% din PIB pana in 2012, asigurandu-se astfel o marja suficienta pentru evitarea depasirii limitei de 3% din PIB a deficitului bugetar.

Angajamentul de adoptare a monedei euro in anul 2014 este mentinut si reprezinta o ancora importanta in promovarea reformelor bugetare si structurale necesare cresterii flexibilitatii economiei romanesti.

Sursa:Ministerul Finantelor Publice

Noua strategie de trecere la televiziunea digitala
23.07.2009

Un nou document de strategie de tranzitie la televiziunea digitala urmeaza a fi promovat prin hotarare de guvern in luna iulie 2009. Acesta stabileste ca primele  doua multiplexuri prin care 14 posturi TV digitale vor putea fi receptionate gratuit vor fi acordate pana la 31 decembrie 2009, iar restul de patru multiplexuri digitale vor fi atribuite pana cel tarziu la data de 1 iulie 2010.

Document PDF
noua strategie de trecere la televiziunea digitala
document-2009-07-10-5943476-0-masuri-comune-trecere-televiziunea-digitala.pdf
54,52 KBytes
23.07.2009 15:10
Planul National de Dezvoltare 2007-2013
15.07.2009

Detalii suplimentare la: discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/pnd/pnd_20071.htm

Planul Naţional de Dezvoltare (PND) este instrumentul fundamental prin care Romania va incerca să recupereze cat mai rapid disparităţile de dezvoltare socio-economică faţă de Uniunea Europeană. PND este un concept specific politicii europene de coeziune economică şi socială (Cohesion Policy) şi reprezintă documentul de planificare strategică şi programare financiară multianuală, elaborat intr-un larg parteneriat, care va orienta şi stimula dezvoltarea socio-economică a Romaniei in conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene.

Document PDF
PND 2007-2013
PND_2007_2013.pdf
5,40 MBytes
15.07.2009 12:16
Programul National de Reforme 2007-2010
15.07.2009

Detalii suplimentare la: www.gov.ro/programul-national-de-reforme__l1a100074.html

Prezentul document prezintă priorităţile Programului Naţional de Reforme al Romaniei pentru perioada 2007-2010 (PNR), elaborat in contextul Strategiei Europene pentru Creştere şi Ocupare (Strategia Lisabona Revizuită - SLR).
PNR este convergent cu strategiile sectoriale de dezvoltare promovate prin Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013, Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013, Programul de Convergenţă 2007-2010 şi Planul Naţional Strategic de Dezvoltare Rurală 2007-2013.
PNR evidenţiază reformele pe care Guvernul Romaniei este hotărat să le promoveze cu prioritate in perioada 2007-2010 şi oferă cadrul de integrare a politicilor pe mai multe paliere - macroeconomie, microeconomie, ocuparea forţei de muncă - intr-un program coerent de reforme care să evidenţieze şi să fructifice sinergiile dintre domeniul economic şi cel social.

Document PDF
PNR 2007-2010
pnr-ro-oficial-2.pdf
2,94 MBytes
15.07.2009 12:31
Strategia de la Lisabona
15.07.2009


Strategia Lisabona (Agenda Lisabona/Procesul Lisabona) reprezintă un set de obiective, domenii prioritare de acţiune, ţinte şi măsuri, pentru orientarea politicilor europene de creştere economică şi ocupare a forţei de muncă către realizarea obiectivului strategic al Uniunii Europene de a deveni cea mai competitivă şi dinamică economie bazată pe cunoaştere.

Strategia Lisabona a fost adoptată de către Consiliul European extraordinar de la Lisabona, din 23-24 martie 2000 şi reinnoită de către Consiliul European de la Bruxelles din 22-23 martie 2005. Instrumentele de guvernare a aplicării strategiei sunt Liniile directoare integrate pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă, Programul comunitar Lisabona, rapoartele anuale ale Comisiei cu privire la aplicarea strategiei, programele naţionale de reformă şi rapoartele naţionale anuale cu privire la aplicarea programelor naţionale de reformă. Statele membre contribuie la aplicarea Strategiei Lisabona prin programele naţionale de reformă, iar Comisia prin Programul comunitar Lisabona.

Implementarea SL a cunoscut trei cicluri pană in prezent: martie 2000 - martie 2005; martie 2005 - martie 2008 şi martie 2008 - martie 2011.

La 11 decembrie 2007, Comisia Europeană a adoptat "Pachetul Lisabona", cu privire la noul ciclu de trei ani (2008-2010), compus din cinci documente legislative. Pachetul a fost andosat la Consiliul European din martie 2008.

Actualul ciclu al Strategiei (martie 2008 - martie 2011) a inceput pe fondul unui proces de incetinire a creşterii economice globale şi al riscurilor cauzate de instabilitatea pieţelor financiare şi a preţurilor la alimente şi petrol.

In aceste condiţii, Consiliul European din martie 2008 a convenit o serie de orientări strategice: implementarea reformelor restante, menţinerea Liniilor directoare integrate, implementarea la nivel comunitar a unui nou Program comunitar Lisabona, modelarea agendei internaţionale economice, sociale şi de mediu printr-o politică de deschidere a pieţelor proprii şi acces sporit pe terţe pieţe, integrarea acţiunilor la nivel naţional, comunitar şi internaţional.

In contextul actualei crize economice şi financiare, Comisia Europeană a prezentat, la 26 noiembrie 2008, un Plan european de redresare economică, care a fost andosat la Consiliul European din decembrie 2008. Planul cuprinde măsuri pe termen scurt pentru ieşirea din criza financiară şi economică, măsuri care vor trebui implementate şi la nivel naţional.

Comisia Europeană a adoptat, la 28 ianuarie 2009, propunerea de actualizare a Liniilor Directoare Integrate necesare implementării la nivel naţional şi comunitar a Strategiei Lisabona. Documentul include Evaluarea implementării Strategiei Lisabona la nivelul statelor membre UE si a zonei euro, precum şi Recomandări specifice de ţară.

Instrumentul de implementare a Strategiei Lisabona (SL) la nivel naţional este Programul Naţional de Reformă (PNR). Programele Naţionale de Reformă ale statelor membre conţin obiective generale şi obiective specifice, măsuri şi acţiuni, precum şi resurse financiare pentru finanţarea acestora din urmă.

Statele membre prezintă in fiecare an rapoarte cu privire la implementarea PNR. Romania, in calitate de stat membru UE, a transmis Comisiei două astfel de rapoarte pană in prezent, la 18 octombrie 2007 şi la 23 octombrie 2008.

Recomandările Comisiei adresate Romaniei, la 28 ianuarie 2009, au rămas aproximativ aceleaşi ca cele formulate in 2007. Acestea vizează implementarea cat mai rapidă a reformelor structurale prevăzute de Strategia Lisabona, pentru a asigura o competitivitate economică bazată pe productivitate ridicată, inovare şi cunoaştere.

Comisia consideră că şi in actualul context economic şi social, reformele respective sunt prioritare, mai ales in condiţiile in care progresele Romaniei in implementarea PNR au fost relativ limitate in 2008.

(www.mae.ro)

Document PDF
Strategia Lisabona
8kox1_Strategia_Lisabona_revizuita_eng.pdf
280,44 KBytes
15.07.2009 12:46
Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei Orizonturi 2013-2020-2030
28.04.2009

Detalii suplimentare la: www.mmediu.ro/dezvoltare_durabila.htm

"Elementul definitoriu al acestei Strategiii Nationale este racordarea deplina a Romaniei la o noua filiozofie a dezvoltarii, proprie Uniunii Europene si larg impartasita pe plan mondial- cea a dezvoltarii durabile.

Se porneste de la constatarea ca, la sfarsitul primului deceniu al secolului XXI, dupa o tranzitie prelungita si traumatizanta la democratia pluralista si economia de piata, Romania mai are de recuperat decalaje considerabile fata de celelalte state membre ale Uniunii Europene, simultan cu insusirea si tarnspunerea in practica aprincipiilor si practicilor dezvoltarii durabile in contextul globalizarii. Cu toate progresele realizate in ultimii ani, este o realitate ca Romania are inca o economie bazata pe consumul intensiv de resurse, o societate si o administratie aflate inca in cautarea unei viziuni unitare si un capital natural afectat de riscul unor deteriorari ce pot deveni ireversibile.

Prezenta Strategie stabileste obiective concrete pentru trecerea, intr-un interval de timp rezonabil si realist, la modelul de dezvoltare generator de valoare adaugata inalta, propulsat de interesul pentru cunoastere si inovare, orientat spre imbunatatirea continua a calitatii vietii oamenilor si a relatiilor dintre ei in armonie cu mediul natural. "

Document PDF
1,03 MBytes
01.07.2009 15:07
Cadrul Strategic National de Referinta 2007-2013
25.04.2009

Detalii suplimentare la: portalmfp.mfinante.ro/wps/portal/amcsc/Asistentapostaderare/Instrumentestructurale/Instrumentestructuraleromania

Cadrul Strategic National de Referinta 2007-2013 reprezinta documentul strategic national prin care se stabilesc prioritatile de interventie ale Instrumentelor Structurale (Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune). CSNR face legatura intre prioritatile nationale de dezvoltare, stabilite prin Planul National de Dezvoltare 2007-2013 si prioritatile la nivel european-Orientarile Strategice Comunitare privind Coeziunea 2007-2013 si Strategia Lisabona revizuita.

Document PDF
267,04 KBytes
01.07.2009 15:46
Document PDF
267,04 KBytes
01.07.2009 15:46
Document PDF
CSNR final en
CSNR_final_EN.pdf
868,09 KBytes
01.07.2009 15:47
Pagini:« Inapoi123