InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Strategii si politiciinformatii actualizate privind strategii nationale si europene pentru dezvoltarea afacerii

Abonati-va la feed-ul strategii si politici
Strategia pentru transport durabil
11.09.2012

Strategia pentru transport durabil
pe perioada 2007-2013 şi 2020, 2030
in Romania

Document PDF
strategie_dezvoltare_durabila_noua_ultima_forma.pdf
strategie_dezvoltare_durabila_noua_ultima_forma.pdf
576,33 KBytes
11.09.2012 15:53
Transporturi 2050: Stategie a CE care urmareste cresterea mobilitatii si reducerea emisiilor
11.09.2012

Comisia Europeană a adoptat o amplă strategie denumită "Transporturi 2050" orientată către realizarea unui sistem competitiv de transporturi care să crească nivelul de mobilitate, să elimine obstacole majore din mai multe domenii cheie și să stimuleze creșterea economică și crearea de locuri de muncă. In același timp, propunerile vor reduce dramatic dependența Europei de petrolul de import și vor permite scăderea emisiilor de carbon generate de sectorul transporturilor cu 60% pană in 2050.

MS Word
Transporturi 2050.doc
Transporturi 2050.doc
54,00 KBytes
11.09.2012 15:37
Strategia guvernamentala de dezvoltare a comunicatiilor electronice in banda larga in Romania pentru 2009-2015
06.07.2012

Strategia guvernamentala de dezvoltare a
comunicatiilor electronice in banda larga in Romania pentru perioada 2009 - 2015

Document PDF
4_Strategie_broadband.pdf
4_Strategie_broadband.pdf
780,89 KBytes
06.07.2012 17:09
Strategia nationala de dezvoltare a ecoturismului in Romania
04.05.2012

Strategia nationala de dezvoltare a ecoturismului in Romania- faza I

Document PDF
ecoturism_faza1.pdf
ecoturism_faza1.pdf
3,33 MBytes
04.05.2012 16:36
CE propune o strategie pentru o bioeconomie durabila in Europa
14.02.2012

Comisia Europeană a adoptat o strategie vizand tranziția economiei europene către o utilizare mai importantă și mai durabilă a resurselor regenerabile. Dat fiind că populația mondială se va apropia de 9 miliarde de oameni pană in 2050, iar resursele naturale sunt finite, Europa are nevoie de resurse biologice regenerabile pentru alimente și hrană pentru animale sigură și sănătoasă, precum și pentru materiale, energie și alte produse. Strategia și planul de acțiune al Comisiei intitulat "Inovarea in scopul creșterii durabile: o bioeconomie pentru Europa" definește o abordare coerentă, intersectorială și interdisciplinară a problemei. Obiectivul este de a avea o economie mai inovatoare, cu emisii reduse, care reconciliază cererile privind agricultura și pescuitul durabil, siguranța alimentară și utilizarea durabilă a resurselor biologice in scopuri industriale, asigurand in același timp protecția mediului și a biodiversității. Prin urmare, planul se concentrează asupra a trei aspecte esențiale: dezvoltarea de noi tehnologii și procese destinate bioeconomiei; dezvoltarea piețelor și a competitivității in sectoarele bioeconomiei; și impulsionarea factorilor de decizie și a părților interesate in direcția unei colaborări mai stranse.

MS Word
Strategie europeana pentru o bioeconomie durabila.doc
Strategie europeana pentru o bioeconomie durabila.doc
48,50 KBytes
14.02.2012 14:56
SCRISOARE-CADRU privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare
27.12.2011

SCRISOARE-CADRU privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare
a proiectelor de buget pe anul 2012 si a estimarilor pentru anii 2013-2015, precum si limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite

Document PDF
scrisoare_cadru2012.pdf
scrisoare_cadru2012.pdf
173,62 KBytes
27.12.2011 13:33
Comunicarea Comisiei Europene privind responsabilitatea sociala a intreprinderii, 2011-2014
08.12.2011

Comunicare privind RSI a Comisiei Europene pentru perioada 2011-2014.
Comunicarea este impartita in 8 linii de actiune:
- Cresterea vizibilitatii RSI si diseminarea de bune practici (premiu european RSI incepand din 2012 si platforme sectoriale incepand din 2013)
- Imbunatatirea increderii in firme (Directiva 2012 pentru Practici Comerciale Neloiale / impotriva green-washingului)
- Imbunatatirea proceselor auto-reglementative (elaborarea unui cod participativ de buna guvernanta)
- Imbunatatirea recompenselor oferite de piata firmelor responsabile (politici europene in domeniul consumului, investitiilor si achizitiilor publice)
- Imbunatatirea raportarii informatiilor de mediu si sociale (o noua comunicare va veni specific in acest sens)
- Integrarea RSI in educatie, formare si cercetare (finantari crescute)
- Importanta politicilor nationale de RSI (planuri nationale de actiune pana in 2012!!!)
- O mai buna aliniere a abordarilor europene si globale privind RSI (luarea in considerare de catre marile firme a Ghidului OECD pentru companii multinationale, cele 10 principii ale UN Global Compact, Drepturile Omului - UN, Declaratia ILO tripartita pentru Companiile Multinationale, ISO 26000).

 

 

Document PDF
CSR COM 2011.pdf
CSR COM 2011.pdf
136,01 KBytes
08.12.2011 11:09
Politica maritima: o noua strategie pentru crestere economica si ocuparea fortei de munca in zona Oceanului Atlantic
28.11.2011

Luni, 28 noiembrie 2011, Comisarul pentru afaceri maritime şi pescuit, Maria Damanaki, va prezenta o nouă strategie maritimă pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă in zona Oceanului Atlantic, care a fost adoptată cu puţin timp in urmă de Comisia Europeană. Această strategie identifică provocări şi oportunităţi in regiune şi face un inventar al iniţiativelor existente care pot sprijini creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă. Strategia va fi implementată in 2013, printr-un plan de acţiune. Comisia invită părţile interesate să contribuie la conceperea unor proiecte concrete care ar putea beneficia de finanţare UE. Comisia va facilita dezvoltarea acestui plan de acţiune printr-o serie de ateliere şi grupuri de discuţie deschise unei game largi de participanţi - "Forumul Atlantic". Noua strategie este elaborată in cadrul politicii maritime integrate a UE şi urmează tiparul strategiilor similare pentru zona Mării Baltice, a Oceanului Arctic şi a Mării Mediterane. Comisarul Damanaki va prezenta strategia in cadrul Conferinţei la nivel inalt privind Oceanul Atlantic şi al Zilelor părţilor interesate, care vor avea loc la Lisabona in perioada 28-29 noiembrie şi unde se va desfăşura o primă discuţie pe marginea acesteia.
Comisarul pentru afaceri maritime şi pescuit, Maria Damanaki, a declarat: "Europa are nevoie urgentă de noi direcţii de perspectivă pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, in cadrul unei noi economii maritime cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Industriile maritime emergente au toate şansele să devină una dintre pietrele de temelie ale Strategiei Europa 2020 pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă. Platforma de colaborare pusă la dispoziţie prin politica noastră maritimă integrată poate contribui la transformarea regiunii atlantice intr-o regiune renumită la nivel internaţional pentru excelenţa sa in domeniul maritim."
Un mare potenţial de "creştere maritimă"
Oceanul Atlantic prezintă un potenţial ridicat pentru energia eoliană, a valurilor şi maremotrice. Se estimează că, pană in 2020, aproximativ 20 % din capacitatea eoliană offshore a Europei ar putea fi situată in regiunea atlantică. Exploatarea minieră a fundului mării ar putea contribui la satisfacerea unora dintre cererile de materii prime ale UE. Acvacultura de larg este un sector promiţător şi o treime din cantitatea totală de peşte capturat de flota de pescuit a UE este debarcat in porturile de la Atlantic.
Insă majoritatea acestor oportunităţi sunt incă in fază incipientă şi trebuie sprijinite pentru a se transforma in industrii capabile să se susţină singure. Aici intervin autorităţile publice şi alte părţi interesate din regiune; iar UE poate contribui la asigurarea sinergiilor la nivel transnaţional. Se fac deja multe, insă aceste acţiuni trebuie raţionalizate şi consolidate printr-o utilizare eficientă a fondurilor UE existente şi viitoare.
Context
Sfera de aplicare a strategiei cuprinde litoralurile, apele teritoriale şi jurisdicţionale aparţinand de cinci state membre ale UE (Franţa, Irlanda, Portugalia, Spania şi Regatul Unit, precum şi teritoriile acestora de peste mări, adică Insulele Azore, Insulele Canare, Guyana Franceză, Guadelupa, Madeira, Martinica, Saint-Barthélemy şi Saint-Martin), precum şi ape internaţionale. Strategia nu vizează Marea Nordului sau Oceanul Arctic. Pentru acesta din urmă există o strategie distinctă.
Elaborarea strategiei pentru Oceanul Atlantic se inscrie in continuarea politicii maritime integrate a UE, care are drept obiectiv coordonarea tuturor politicilor UE cu dimensiune maritimă in vederea asigurării durabilităţii mediului şi a calităţii condiţiilor de trai din regiunile de coastă, promovand totodată potenţialul de creştere al sectoarelor de activitate maritimă. S-au adoptat deja strategii pentru Marea Baltică, Oceanul Arctic şi Marea Mediterană.
Pagini referitoare la Oceanul Atlantic in cadrul politicii maritime integrate:
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/sea_basins/atlantic_ocean/index_en.htm

 

Programul national de reforma 2011-2013
16.09.2011

PNR 2011-2013 a fost finalizat in primăvara acestui an in urma a două runde de consultări cu reprezentanţii Comisiei Europene şi a unui amplu proces de consultare publică care a inclus o conferinţă naţională şi trei mese rotunde. PNR 2011-2013 a fost adoptat de către guvern pe 29 aprilie 2011 şi transmis la Comisia Europeană

Document PDF
PNR 2011-2013.pdf
PNR 2011-2013.pdf
1,32 MBytes
16.09.2011 10:47
Document PDF
Anexa PNR 2011-2013.pdf
Anexa PNR 2011-2013.pdf
394,56 KBytes
16.09.2011 10:47
Strategia de dezvoltarea a justitiei in Romania ca serviciu public 2010-2014
04.08.2011

Strategia de dezvoltarea a justiei in Romania ca serviciu public 2010-2014

Document PDF
strategia_forma_actualizata_05072010.pdf
strategia_forma_actualizata_05072010.pdf
581,01 KBytes
04.08.2011 17:01
Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila la orizontul anilor 2013-2030
20.07.2011

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila la orizontul anilor 2013-2030

MS Word
SNDD-12 noiembrie 2008_11181327.doc
SNDD-12 noiembrie 2008_11181327.doc
493,03 KBytes
20.07.2011 13:24
Strategia guvernamentala pentru dezvoltarea sectorulului IMM pana in anul 2013
04.03.2011

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri a publicat Strategia Guvernamentala pentru dezvoltarea sectorului IMM, in perioada 2009-2013.
Documentul a fost elaborat in cadrul unui poiect finantat prin PODCA. Strategia guvernamentala actualizeaza si adapteaza prioritatile de politica publica a Romaniei in domeniul IMM, la noile evolutii pe plan european. Acest cadru general se conformeaza politicilor promovate de catre Comisia Europeana prin "Small Business Act for Europe" (SBAE), care a trasat cadrul pentru evolutia dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii din Uniunea Europeana.

De asemenea, documentul strategic a fost corelat si cu liniile directoare ale Strategiei Europa 2020, constand in:
-dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere si inovare;
-promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizarii resurselor, mai ecologice si mai competitive;
-promovarea unei economii cu o rata ridicata a ocuparii fortei de munca, care sa asigure coeziunea sociala si teritoriala.

 

Document PDF
Strategia IMM pana in 2013 (febr 2011).pdf
Strategia IMM pana in 2013 (febr 2011).pdf
1,11 MBytes
04.03.2011 13:36
Document PDF
Planul_de_actiuni Strategia IMM (febr. 2011).pdf
Planul_de_actiuni Strategia IMM (febr. 2011).pdf
1,30 MBytes
04.03.2011 13:36
Strategia europeana Energy 2020
21.01.2011

Strategia europeana Energy 2020

Document PDF
energy2020.pdf
energy2020.pdf
93,66 KBytes
21.01.2011 13:34
Comisia lanseaza o strategie pentru a stimula dezvoltarea regiunii Dunarii
09.12.2010

Detalii suplimentare la: http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/danube/index_en.htm

Comisia Europeana si-a prezentat astazi propunerea de strategie a UE pentru regiunea Dunarii si cei 115 milioane de locuitori ai acesteia. Aceasta initiativa vizeaza dezvoltarea imensului potential economic si imbunatatirea conditiilor de mediu ale regiunii. Prin stabilirea unui cadru pentru cooperarea pe termen lung privind o mare varietate de aspecte, strategia va avea un rol-cheie pentru imbunatatirea transportului durabil, realizarea conexiunii intre sistemele energetice, protectia mediului, conservarea resurselor de apa si stimularea climatului de afaceri.
Concentrandu-se asupra cresterii durabile, ea va contribui, de asemenea, intr-o mare masura la realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Strategia va aduce o valoare adaugata, asigurand coerenta intre diferite domenii politice si o mai mare coordonare intre statele participante. In absenta unor noi fonduri pentru punerea in aplicare a strategiei, o mai mare armonizare a programelor adoptate de statele din regiunea Dunarii ar trebui sa determine amplificarea impactului celor 100 de miliarde EUR disponibile pentru regiune in cursul exercitiului financiar actual. Aceasta strategie propune infiintarea celei de-a doua "macroregiuni" a UE, dupa crearea macroregiunii UE din zona Marii Baltice.
(...) Strategia contine un plan de actiune detaliat bazat pe patru piloni:
- Conectarea regiunii Dunarii (de exemplu, imbunatatirea mobilitatii, incurajarea energiei durabile si promovarea culturii si a turismului)
- Protectia mediului in regiunea Dunarii (de exemplu, refacerea calitatii apei, gestionarea riscurilor de mediu si conservarea biodiversitatii)
- Asigurarea prosperitatii regiunii Dunarii (de exemplu, dezvoltarea capacitatii de cercetare, a educatiei si a tehnologiilor informatiei, sprijinirea competitivitatii intreprinderilor si investitii in competentele populatiei)
- Consolidarea regiunii Dunarii (de exemplu, ameliorarea capacitatii institutionale si imbunatatirea cooperarii in vederea combaterii crimei organizate)
Strategia are o durata nedeterminata, insa include cateva obiective limitate in timp, pentru a mobiliza eforturile, printre care se numara:
- cresterea cu 20% a transportului de marfa pe Dunare pana in 2020;
- reducerea pana in 2020 a nutrientilor pentru a readuce ecosistemele din Marea Neagra la nivelurile din 1960;
- garantarea accesului la internet in banda larga de mare viteza pentru toti cetatenii UE din regiune pana in 2013;
- asigurarea unei populatii viabile de sturioni de Dunare pana in 2020.
(...)Context:
Tarile participante sunt cele care fac in prezent obiectul Procesului de Cooperare Dunareana (dintre care opt sunt state membre ale UE): Germania (in special Baden-Wurttemberg si Bavaria), Austria, Ungaria, Republica Ceha, Slovacia, Slovenia, Bulgaria, Romania, Croatia, Serbia, Bosnia si Hertegovina, Muntenegru, Moldova si Ucraina.
Propunerea de astazi este rezultatul unei consultari publice si a unei serii de dezbateri in cadrul unor conferinte cu partile interesate, la care au participat state membre, autoritati regionale si locale si alte parti interesate. Este probabil ca strategia sa fie aprobata de statele membre in cursul presedintiei ungare in prima jumatate a anului 2011.

Anexa:
Printre exemplele orientative de proiecte prezentate in planul de actiune se numara:
- finalizarea proiectelor prioritare ale UE in domeniul transportului (TEN-T) care traverseaza regiunea Dunarii, de exemplu, axa feroviara "magistrala" care leaga Parisul de Budapesta prin Stuttgart, Ulm, Munchen, Viena si Bratislava;
- promovarea tehnologiilor ecologice si protejarea diversitatii biologice a regiunii (bazinul Dunarii adaposteste peste 300 de specii de pasari si sunt necesare actiuni urgente pentru a garanta faptul ca existenta lor nu este amenintata de poluarea industriala si agricola);
- elaborarea unor harti comune privind riscul de inundatii pentru regiunea Dunarii in ansamblu, pe baza unei ample participari a partilor interesate la nivel local, regional si national;
- imbunatatirea navigatiei pe Dunare, inclusiv dezvoltarea de porturi interioare, pe baza unei analize generale a necesitatilor in materie de transport si logistica;
- dezvoltarea de energii regenerabile, de exemplu, energia hidroelectrica si geotermala;
- modernizarea cailor ferate care leaga principalele orase;
- punerea in aplicare a proiectului de cooperare "Dunarea Albastra" (Blue Danube) privind epurarea apelor uzate urbane - in vederea reducerii reziduurilor farmaceutice din apa;
- punerea in aplicare a unor procese de productie ecoeficiente in cadrul micilor intreprinderi;
- deminarea zonelor susceptibile de a fi minate.

 

Sectorul cercetare-dezvoltare si criza economica
27.10.2010

Tabloul de bord pentru 2010 al investiţiilor in cercetarea şi dezvoltarea industrială din Uniunea Europeană (EU Industrial R&D Investment Scoreboard), elaborat de Comisia Europeană, se arată că in 2009 investiţiile in cercetare şi dezvoltare ale celor mai importante intreprinderi europene s-au redus cu 2,6 %, deşi diminuarea vanzărilor şi a profiturilor a fost mult mai mare, şi anume cu 10,1 % şi, respectiv, cu 21,0 %.Reducerea investiţiilor in cercetare şi dezvoltare ale principalelor societăţi din Statele Unite, la 5,1 %, a fost de două ori mai accentuată ca in Uniunea Europeană, dar, la nivel mondial, nu a fost atat de marcată, situandu-se la 1,9 %.Societăţile japoneze şi-au menţinut nivelul de investiţii.Intreprinderi cu sediul in alte ţări ale Asiei - China, India, Hong Kong, Coreea de Sud şi Taiwan - au menţinut nivelurile ridicate de creştere in sectorul cercetare-dezvoltare pe care le atinseseră in anii precedenţi.Producătorul japonez de autoturisme Toyota a realizat, in al doilea an consecutiv, cele mai mari investiţii in cercetare şi dezvoltare (6,8 miliarde de euro).In clasamentul primelor zece intreprinderi figurează trei intreprinderi din Uniunea Europeană:Volkswagen, cel mai mare investitor cu sediul in Europa, cu 5,8 miliarde de euro, Nokia şi Sanofi-Aventis.Tabloul de bord cuprinde primele 1 400 de intreprinderi importante din toată lumea.
Informati suplimentare : http://iri.jrc.ec.europa.eu/research/docs/2010/SB2010_final_report.pdf

Document PDF
SB2010_final_report.pdf
SB2010_final_report.pdf
3,89 MBytes
27.10.2010 16:12
O noua strategie a CE privind egalitatea de sanse intre femei si barbati
24.09.2010

Comisia Europeana a adoptat pe 21 septembrie 2010 o strategie pentru cinci ani privind promovarea egalitatii de sanse intre femei si barbati in Europa.
Aceasta strategie vizeaza, in special, valorificarea intr-o mai mare masura a potentialului femeilor, contribuind prin aceasta la atingerea obiectivelor sociale si economice generale ale Uniunii Europene.
Strategia traduce principiile enuntate in Carta femeilor elaborata de Comisia Europeana in masuri specifice, de la cresterea reprezentarii femeilor in consiliile de administratie ale intreprinderilor, la combaterea violentei fizice pe criterii de gen. In acest sens, un nou sondaj Eurobarometru arata ca 87% dintre europeni sprijina actiunea UE de combatere a violentei domestice. Un european din patru cunoaste o persoana care a fost victima a acestui fenomen.
"In ceea ce priveste egalitatea de sanse intre femei si barbati, Europa a dat un exemplu lumii intregi prin integrarea, inca din 1957, a principiului «la munca egala, salariu egal» in tratatul de la Roma. Putem face acelasi lucru si astazi, in ceea ce priveste participarea femeilor la procesul decizional si combaterea violentei pe criterii de gen" a afirmat Viviane Reding, vicepresedinte al Comisiei Europene responsabil pentru justitie, drepturi fundamentale si cetatenie."Pentru a relansa cresterea, Europa ar trebui sa valorifice mai bine capacitatile femeilor.Nu am pledat in trecut pentru introducerea de cote in vederea imbunatatirii reprezentarii femeilor in posturi de raspundere, dar, tinand cont de absenta oricaror progrese in acest domeniu, am putea avea in vedere, in viitor, initiative in acest sens la nivel european.Doresc sa am o intalnire in primavara anului 2011 cu directorii executivi ai principalelor societati europene cotate la bursa pentru a analiza situatia si posibilitatile de introducere a unor autoreglementari ferme.In functie de rezultatul acestui dialog cu sectorul antreprenorial, voi analiza oportunitatea adoptarii unor initiative suplimentare in 2012".
Strategia privind egalitatea de sanse adoptata de Comisia Europeana prezinta o serie de actiuni axate pe cinci prioritati: economia si piata muncii,egalitatea de remunerare,egalitatea in posturile de raspundere,combaterea violentei pe criterii de gensi promovarea egalitatii in afara Uniunii Europene. Acestea includ:
•atragerea mai multor femei pe piata muncii si contribuirea la atingerea ratei de angajare prevazuta de strategia Europa 2020, si anume 75% in mod global pentru barbati si femei;
•propunerea de initiative specifice pentru atragerea mai multor femei in posturi de raspundere in domeniul economic;
•promovarea antreprenoriatului feminin si a activitatilor independente desfasurate de femei;
•organizarea, in fiecare an, a unei Zile europene a egalitatii salariale, pentru sensibilizarea opiniei publice cu privire la faptul ca femeile castiga in continuare cu aproximativ 18% mai putin decat barbatii in Uniunea Europeana;
•colaborarea cu statele membre in vederea combaterii violentei impotriva femeilor, in special prin eradicarea mutilarii genitale a femeilor in Europa si in lume.
Comisia va institui, de asemenea, un dialog anual la nivel inalt privind egalitatea de sanse intre femei si barbati, la care vor participa Parlamentul European, presedintiile Consiliului, partenerii sociali europeni si societatea civila, in vederea evaluarii progreselor inregistrate in punerea in aplicare a strategiei.

Sursa: Comisia Europeana

Carta Alba a IMM-urilor din Romania 2010
05.09.2010

Detalii suplimentare la: http://www.aippimm.ro/

Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM-uri (AIPPIMM) in parteneriat cu Consiliul Naţional al Intreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din Romania (CNIPMMR), confederaţie patronală reprezentativă la nivel naţional pentru IMM-uri, au lansat in data de 16 iulie 2010, la Hotel Caro, Bucureşti, "Carta Albă a IMM-urilor din Romania 2010", ediţia a VIII-a.
Lucrarea realizată de un colectiv de specialişti reprezintă studiul aprofundat al IMM-urilor din Romania, care oferă elemente esenţiale necesare cunoaşterii şi valorificării marelui lor potenţial economic şi social in vederea accelerării depăşirii crizei actuale. In contextul crizei şi a ultimelor evoluţii economice din Romania, ediţia din 2010 a Cartei Albe a IMM-urilor prezintă o utilitate aparte in investigarea stării şi perspectivelor fenomenului intreprenorial in Romania şi in descifrarea perspectivelor evoluţiei sectorului de IMM-uri.
In cadrul lucrării au fost abordate două categorii de probleme cu o importanta majora:
• perceperea fenomenului crizei de către intreprinzătorii din Romania
• caracterizarea intreprinzătorilor din Romania
Această analiză se bazează atat pe date statistice, cat şi pe rezultatele unei cercetări realizate pe un eşantion reprezentativ la nivel naţional de 1485 de intreprinzători.
La eveniment au participat reprezentanţi ai Guvernului Romaniei, ai Consiliului Economic şi Social, ai ambasadelor, ai organizaţiilor patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional, vicepresedinţi şi membri CNIPMMR, precum şi reprezentanti ai IMM-urilor din intreaga ţară.

MS Word
Masuri de stimulare
masuridestimulareeconomica-sinteza-1-.doc
106,50 KBytes
05.09.2010 16:02
Strategia nationala privind implementarea serviciului universal
04.09.2010

Strategia nationala privind implementarea serviciului universal

Sursa:MCSI

Necunoscut
Strategia nationala privind implementarea serviciului universal.doc
Strategia nationala privind implementarea serviciului universal.doc
115,50 KBytes
08.09.2010 14:06
Strategia nationala de cercetare dezvoltare in Romania
01.07.2010

Strategia nationala de cercetare,dezvoltare si inovare 2007 - 2013

Document PDF
1188314177strategia ro.pdf
1188314177strategia ro.pdf
1,84 MBytes
01.07.2010 11:59
Planul national de cercetare dezvoltare si inovare
01.07.2010

Planul national de cercetare, dezvoltare si inovare 2007 - 2013

Document PDF
1188313421PN2 ro.pdf
1188313421PN2 ro.pdf
1,09 MBytes
01.07.2010 12:03
Pagini:« Inapoi123Inainte »