InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Strategii si politiciinformatii actualizate privind strategii nationale si europene pentru dezvoltarea afacerii

Abonati-va la feed-ul strategii si politici
Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila la orizontul anilor 2013-2030
20.07.2011

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila la orizontul anilor 2013-2030

MS Word
SNDD-12 noiembrie 2008_11181327.doc
SNDD-12 noiembrie 2008_11181327.doc
493,03 KBytes
20.07.2011 13:24
Agenda teritoriala a UE 2020
22.01.2013

Agenda teritoriala a UE 2020

Document PDF
Agenda_teritoriala_a_UE_2020.pdf
Agenda_teritoriala_a_UE_2020.pdf
221,17 KBytes
22.01.2013 17:02
Cadru strategic pentru cooperarea europeana in domeniul educatiei si formarii profesionale ET2020
16.02.2010

Mesaje din partea Consiliului EJC (Educatie, Tineret si Cultură) in domeniul
educatiei ca o contributie la discutia privind Strategia Lisabona post-2010

Promovarea investiiilor in educatie si formare

-Intr-un moment de incetinire a cresterii economice globale, este esential ca Europa să
utilizeze pe deplin potentialul fiecărei persoane si să continue să promoveze investitii
mai substantiale, mai eficiente si mai bine orientate intr-o educatie si o formare de
calitate. Imbunătătirea si adaptarea cunostintelor si aptitudinilor tuturor cetătenilor sunt
fundamentale in pregătirea unei iesiri din criză si in realizarea provocărilor pe termen lung in
ceea ce priveste competitivitatea economică globală, ocuparea fortei de muncă, cetătenia
activă si incluziunea socială.
-Atingerea obiectivelor prevăzute de noul cadrul strategic "Educatie si formare 2020" si
asigurarea unui rol important pentru educatie si formare in cadrul Strategiei Lisabona
post 2010 vor fi esentiale. Educatia si formarea la toate nivelurile trebuie să fie deschise si
relevante din punct de vedere al cerintelor unei economii cu emisii scăzute de dioxid de
carbon si bazate pe cunoastere si in vederea pregătirii cetătenilor pentru schimbări sociale si
economice. O bază solidă de aptitudini-cheie atat pentru tineri, cat si pentru adulti, insotită de
oportunităti vaste de invătare de-a lungul vietii - inclusiv posibilităti sporite de mobilitate in
scopul invătării - sunt cruciale pentru a promova adaptabilitatea si inovarea. Parteneriatele
dintre cei care asigură educatie si formare la toate nivelurile si restul lumii, in special
universul muncii, trebuie să fie dezvoltate in continuare.
-Consolidarea capacitătii de inovare a Europei presupune o interactiune mult mai
stransă intre cele trei laturi ale triunghiului cunoasterii (educatia, cercetarea si
inovarea). O Europă a cunoasterii, creativitătii si inovării are nevoie de sisteme de educatie si
de formare care promovează spiritul creator, inovator si antreprenorial la nivelul elevilor, al
stagiarilor, al studentilor, al profesorilor si al cercetătorilor; de o formare initială si o
perfectionare profesională continuă de cea mai inaltă calitate pentru cadrele didactice de la
toate nivelurile ; precum si de asumarea unui angajament consolidat pentru dezvoltarea unui
Spatiu european al invătămantului superior si a unui Spatiu european de cercetare, precum si a
complementaritătii dintre acestea.

Document PDF
LexUriServ.pdf
LexUriServ.pdf
790,37 KBytes
16.02.2010 12:00
Cadrul Strategic National de Referinta 2007-2013
25.04.2009

Detalii suplimentare la: portalmfp.mfinante.ro/wps/portal/amcsc/Asistentapostaderare/Instrumentestructurale/Instrumentestructuraleromania

Cadrul Strategic National de Referinta 2007-2013 reprezinta documentul strategic national prin care se stabilesc prioritatile de interventie ale Instrumentelor Structurale (Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune). CSNR face legatura intre prioritatile nationale de dezvoltare, stabilite prin Planul National de Dezvoltare 2007-2013 si prioritatile la nivel european-Orientarile Strategice Comunitare privind Coeziunea 2007-2013 si Strategia Lisabona revizuita.

Document PDF
267,04 KBytes
01.07.2009 15:46
Document PDF
267,04 KBytes
01.07.2009 15:46
Document PDF
CSNR final en
CSNR_final_EN.pdf
868,09 KBytes
01.07.2009 15:47
Carta Alba a IMM-urilor din Romania 2010
05.09.2010

Detalii suplimentare la: http://www.aippimm.ro/

Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM-uri (AIPPIMM) in parteneriat cu Consiliul Naţional al Intreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din Romania (CNIPMMR), confederaţie patronală reprezentativă la nivel naţional pentru IMM-uri, au lansat in data de 16 iulie 2010, la Hotel Caro, Bucureşti, "Carta Albă a IMM-urilor din Romania 2010", ediţia a VIII-a.
Lucrarea realizată de un colectiv de specialişti reprezintă studiul aprofundat al IMM-urilor din Romania, care oferă elemente esenţiale necesare cunoaşterii şi valorificării marelui lor potenţial economic şi social in vederea accelerării depăşirii crizei actuale. In contextul crizei şi a ultimelor evoluţii economice din Romania, ediţia din 2010 a Cartei Albe a IMM-urilor prezintă o utilitate aparte in investigarea stării şi perspectivelor fenomenului intreprenorial in Romania şi in descifrarea perspectivelor evoluţiei sectorului de IMM-uri.
In cadrul lucrării au fost abordate două categorii de probleme cu o importanta majora:
• perceperea fenomenului crizei de către intreprinzătorii din Romania
• caracterizarea intreprinzătorilor din Romania
Această analiză se bazează atat pe date statistice, cat şi pe rezultatele unei cercetări realizate pe un eşantion reprezentativ la nivel naţional de 1485 de intreprinzători.
La eveniment au participat reprezentanţi ai Guvernului Romaniei, ai Consiliului Economic şi Social, ai ambasadelor, ai organizaţiilor patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional, vicepresedinţi şi membri CNIPMMR, precum şi reprezentanti ai IMM-urilor din intreaga ţară.

MS Word
Masuri de stimulare
masuridestimulareeconomica-sinteza-1-.doc
106,50 KBytes
05.09.2010 16:02
CE propune o strategie pentru o bioeconomie durabila in Europa
14.02.2012

Comisia Europeană a adoptat o strategie vizand tranziția economiei europene către o utilizare mai importantă și mai durabilă a resurselor regenerabile. Dat fiind că populația mondială se va apropia de 9 miliarde de oameni pană in 2050, iar resursele naturale sunt finite, Europa are nevoie de resurse biologice regenerabile pentru alimente și hrană pentru animale sigură și sănătoasă, precum și pentru materiale, energie și alte produse. Strategia și planul de acțiune al Comisiei intitulat "Inovarea in scopul creșterii durabile: o bioeconomie pentru Europa" definește o abordare coerentă, intersectorială și interdisciplinară a problemei. Obiectivul este de a avea o economie mai inovatoare, cu emisii reduse, care reconciliază cererile privind agricultura și pescuitul durabil, siguranța alimentară și utilizarea durabilă a resurselor biologice in scopuri industriale, asigurand in același timp protecția mediului și a biodiversității. Prin urmare, planul se concentrează asupra a trei aspecte esențiale: dezvoltarea de noi tehnologii și procese destinate bioeconomiei; dezvoltarea piețelor și a competitivității in sectoarele bioeconomiei; și impulsionarea factorilor de decizie și a părților interesate in direcția unei colaborări mai stranse.

MS Word
Strategie europeana pentru o bioeconomie durabila.doc
Strategie europeana pentru o bioeconomie durabila.doc
48,50 KBytes
14.02.2012 14:56
Comisia lanseaza o strategie pentru a stimula dezvoltarea regiunii Dunarii
09.12.2010

Detalii suplimentare la: http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/danube/index_en.htm

Comisia Europeana si-a prezentat astazi propunerea de strategie a UE pentru regiunea Dunarii si cei 115 milioane de locuitori ai acesteia. Aceasta initiativa vizeaza dezvoltarea imensului potential economic si imbunatatirea conditiilor de mediu ale regiunii. Prin stabilirea unui cadru pentru cooperarea pe termen lung privind o mare varietate de aspecte, strategia va avea un rol-cheie pentru imbunatatirea transportului durabil, realizarea conexiunii intre sistemele energetice, protectia mediului, conservarea resurselor de apa si stimularea climatului de afaceri.
Concentrandu-se asupra cresterii durabile, ea va contribui, de asemenea, intr-o mare masura la realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Strategia va aduce o valoare adaugata, asigurand coerenta intre diferite domenii politice si o mai mare coordonare intre statele participante. In absenta unor noi fonduri pentru punerea in aplicare a strategiei, o mai mare armonizare a programelor adoptate de statele din regiunea Dunarii ar trebui sa determine amplificarea impactului celor 100 de miliarde EUR disponibile pentru regiune in cursul exercitiului financiar actual. Aceasta strategie propune infiintarea celei de-a doua "macroregiuni" a UE, dupa crearea macroregiunii UE din zona Marii Baltice.
(...) Strategia contine un plan de actiune detaliat bazat pe patru piloni:
- Conectarea regiunii Dunarii (de exemplu, imbunatatirea mobilitatii, incurajarea energiei durabile si promovarea culturii si a turismului)
- Protectia mediului in regiunea Dunarii (de exemplu, refacerea calitatii apei, gestionarea riscurilor de mediu si conservarea biodiversitatii)
- Asigurarea prosperitatii regiunii Dunarii (de exemplu, dezvoltarea capacitatii de cercetare, a educatiei si a tehnologiilor informatiei, sprijinirea competitivitatii intreprinderilor si investitii in competentele populatiei)
- Consolidarea regiunii Dunarii (de exemplu, ameliorarea capacitatii institutionale si imbunatatirea cooperarii in vederea combaterii crimei organizate)
Strategia are o durata nedeterminata, insa include cateva obiective limitate in timp, pentru a mobiliza eforturile, printre care se numara:
- cresterea cu 20% a transportului de marfa pe Dunare pana in 2020;
- reducerea pana in 2020 a nutrientilor pentru a readuce ecosistemele din Marea Neagra la nivelurile din 1960;
- garantarea accesului la internet in banda larga de mare viteza pentru toti cetatenii UE din regiune pana in 2013;
- asigurarea unei populatii viabile de sturioni de Dunare pana in 2020.
(...)Context:
Tarile participante sunt cele care fac in prezent obiectul Procesului de Cooperare Dunareana (dintre care opt sunt state membre ale UE): Germania (in special Baden-Wurttemberg si Bavaria), Austria, Ungaria, Republica Ceha, Slovacia, Slovenia, Bulgaria, Romania, Croatia, Serbia, Bosnia si Hertegovina, Muntenegru, Moldova si Ucraina.
Propunerea de astazi este rezultatul unei consultari publice si a unei serii de dezbateri in cadrul unor conferinte cu partile interesate, la care au participat state membre, autoritati regionale si locale si alte parti interesate. Este probabil ca strategia sa fie aprobata de statele membre in cursul presedintiei ungare in prima jumatate a anului 2011.

Anexa:
Printre exemplele orientative de proiecte prezentate in planul de actiune se numara:
- finalizarea proiectelor prioritare ale UE in domeniul transportului (TEN-T) care traverseaza regiunea Dunarii, de exemplu, axa feroviara "magistrala" care leaga Parisul de Budapesta prin Stuttgart, Ulm, Munchen, Viena si Bratislava;
- promovarea tehnologiilor ecologice si protejarea diversitatii biologice a regiunii (bazinul Dunarii adaposteste peste 300 de specii de pasari si sunt necesare actiuni urgente pentru a garanta faptul ca existenta lor nu este amenintata de poluarea industriala si agricola);
- elaborarea unor harti comune privind riscul de inundatii pentru regiunea Dunarii in ansamblu, pe baza unei ample participari a partilor interesate la nivel local, regional si national;
- imbunatatirea navigatiei pe Dunare, inclusiv dezvoltarea de porturi interioare, pe baza unei analize generale a necesitatilor in materie de transport si logistica;
- dezvoltarea de energii regenerabile, de exemplu, energia hidroelectrica si geotermala;
- modernizarea cailor ferate care leaga principalele orase;
- punerea in aplicare a proiectului de cooperare "Dunarea Albastra" (Blue Danube) privind epurarea apelor uzate urbane - in vederea reducerii reziduurilor farmaceutice din apa;
- punerea in aplicare a unor procese de productie ecoeficiente in cadrul micilor intreprinderi;
- deminarea zonelor susceptibile de a fi minate.

 

Comisia propune o noua strategie industriala europeana in domeniul electronicii
27.05.2013

Comisia Europeană lansează o campanie care urmărește realizarea de investiții publice coordonate in sectoarele micro- și nanolectronicii (spre exemplu, semiconductorii și cipurile din componența calculatoarelor), campanie concepută pentru a extinde baza de producție avansată din Europa.
Sectorul european al electronicii stă la baza competitivității industriale a Europei, intr-un context mai larg, deoarece reprezintă o tehnologie generică esențială pentru celelalte sectoare, de la sectorul energetic pană la sectorul autovehiculelor și la sectorul sănătății. Un sector al electronicii aflat in dezvoltare este esențial pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă in Europa.
Printre elementele-cheie ale acestei strategii industriale se numără următoarele:
• creșterea investițiilor in cercetare, dezvoltare şi inovare (C&D&I) și imbunătățirea coordonării acestora - maximizarea impactului investițiilor UE și ale statelor membre printr-o colaborare transfrontalieră sporită (se așteaptă ca 70 % din investițiile publice să provină de la statele membre, iar 30 % de la UE);
• consolidarea celor trei poli europeni de talie mondială in domeniul electronicii, și anume Dresda (DE), Eindhoven (NL) / Leuven (BE) și Grenoble (FR), precum și crearea unei legături cu alți poli europeni care ocupă o poziție de frunte, cum ar fi cei din Cambridge (UK), Carintia (AT), Dublin (IRL) și Milano (IT);
• Strategia se va concentra asupra a trei linii complementare: cipuri mai puțin costisitoare (tranziția către plăcuțe de siliciu cu dimensiuni de 450 mm, materiile prime pentru cipuri), cipuri mai rapide ("More Moore") și cipuri mai inteligente ("More than Moore").
• mobilizarea unor fonduri private, regionale, naționale și ale UE, in valoare de 10 miliarde EUR, in jurul unui set comun de obiective in materie de cercetare și inovare, incluzand 5 miliarde EUR prin intermediul unui parteneriat public-privat comun. Acest parteneriat cu o durată de șapte ani este conceput de așa manieră incat să acopere intregul lanț valoric și al inovării din sectorul electronicii și să finanțeze proiecte de inovare la scară largă, in cadrul programului UE de cercetare Orizont 2020.
Neelie Kroes a adăugat: "Datorită acestei strategii, industria europeană va fi mai in măsură să transforme inovațiile realizate in domeniul ingineriei in tehnologii care pot fi instalate la scară comercială."
Implementarea cu succes a acestei strategii va asigura:
• o mai mare disponibilitate a micro- și nanoelectronicii necesare pentru industriile-cheie europene,
• extinderea lanțului de aprovizionare și a ecosistemului, sporind oportunitățile pentru IMM-uri,
• investiții mai ridicate in producţia avansată,
• stimularea inovării de-a lungul intregului lanț de aprovizionare, pentru a crește competitivitatea industrială a Europei.
Obiectivele ambițioase ale Comisiei sunt susținute de cercetători și de industria electronicii, care au evidențiat, la sfarșitul anului 2012, modul in care ar putea fi obținute investiții totale in valoare de 100 de miliarde EUR in perioada 2013-2020.
Sursa:CE

Document PDF
CommunicationAEuropeanStrategyformicro-andnanoelectroniccomponentsandsystemsCOM__.pdf
CommunicationAEuropeanStrategyformicro-andnanoelectroniccomponentsandsystemsCOM__.pdf
200,07 KBytes
27.05.2013 12:15
Comunicarea Comisiei Europene privind responsabilitatea sociala a intreprinderii, 2011-2014
08.12.2011

Comunicare privind RSI a Comisiei Europene pentru perioada 2011-2014.
Comunicarea este impartita in 8 linii de actiune:
- Cresterea vizibilitatii RSI si diseminarea de bune practici (premiu european RSI incepand din 2012 si platforme sectoriale incepand din 2013)
- Imbunatatirea increderii in firme (Directiva 2012 pentru Practici Comerciale Neloiale / impotriva green-washingului)
- Imbunatatirea proceselor auto-reglementative (elaborarea unui cod participativ de buna guvernanta)
- Imbunatatirea recompenselor oferite de piata firmelor responsabile (politici europene in domeniul consumului, investitiilor si achizitiilor publice)
- Imbunatatirea raportarii informatiilor de mediu si sociale (o noua comunicare va veni specific in acest sens)
- Integrarea RSI in educatie, formare si cercetare (finantari crescute)
- Importanta politicilor nationale de RSI (planuri nationale de actiune pana in 2012!!!)
- O mai buna aliniere a abordarilor europene si globale privind RSI (luarea in considerare de catre marile firme a Ghidului OECD pentru companii multinationale, cele 10 principii ale UN Global Compact, Drepturile Omului - UN, Declaratia ILO tripartita pentru Companiile Multinationale, ISO 26000).

 

 

Document PDF
CSR COM 2011.pdf
CSR COM 2011.pdf
136,01 KBytes
08.12.2011 11:09
Europa 2020 Comisia propune o noua strategie economica in Europa
05.03.2010

Comisia Europeană a lansat strategia Europa 2020 pentru iesirea din criză si pregătirea economiei UE pentru deceniul următor. Comisia identifică trei factori cheie pentru cresterea economică, de aplicat prin actiuni concrete la nivelul UE si la nivel national: o crestere inteligentă (promovarea cunoasterii, inovării, educatiei si societătii digitale), o crestere durabilă (o productie mai competitivă, cu o utilizare mai eficientă a resurselor) si o cresterea economică favorabilă incluziunii (o mai mare participare la piata fortei de muncă, dobandirea de competente si lupta impotriva sărăciei). Această bătălie pentru crestere economică si locuri de muncă necesită asumarea responsabilitătii la cel mai inalt nivel politic si mobilizarea tuturor părtilor interesate din intreaga Europă. Sunt stabilite cinci obiective care definesc nivelul la care ar trebui să se situeze Europa in 2020, in raport cu care vor fi evaluate progresele.
Informatii suplimentare : http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm

 

MS Word
Europa 2020.doc
Europa 2020.doc
45,50 KBytes
05.03.2010 14:22
Document PDF
20100303_1_en.pdf
20100303_1_en.pdf
1,24 MBytes
09.03.2010 11:42
LeaderSHIP 2020 o strategie pentru un viitor mai bun al constructiilor navale in Europa
22.02.2013

Vicepreședintele Comisiei Europene, Antonio Tajani, responsabil pentru Industrie și Antreprenoriat, impreună cu SEA Europe (European Ships and Maritime Equipment Association / Asociația Navală și de Tehnologie Maritimă din Europa), au prezentat noua strategie LeaderSHIP 2020, al cărei obiectiv este sporirea competitivității tehnologiei maritime europene.
Noua strategie este rezultatul stransei cooperări dintre reprezentanții industriei navale, sindicatelor din domeniu, regiunilor maritime, statelor membre UE și Comisiei Europene. Industria navală și de tehnologie maritimă europeană numără peste 500.000 de salariați și inregistrează o cifră de afaceri anuală de aproximativ 72 de miliarde de euro. Cu toate acestea, ea se confruntă cu o competiție acerbă și, așa cum se intamplă in multe alte sectoare, cu efectele unei crize fără precedent.
Recomandările oferite de strategia LeaderSHIP 2020 acoperă aspecte variate, de la utilizarea mai largă a instrumentelor europene menite să incurajeze caștigarea de noi competențe, abilități și calificări, pană la parteneriatele public-privat in scopul efectuării de noi cercetări maritime, creării de noi oportunități de finanțare din partea Băncii Europene de Investiții (BEI) și definirii unor strategii de specializare inteligente in cadrul politicii regionale.
In cadrul intrunirii la nivel inalt care a avut loc la Bruxelles, vicepreședintele Antonio Tajani a subliniat faptul că noua strategie va impulsiona industria navală și de tehnologie maritimă, din punctul de vedere al inovării, ecologizării, implementării de noi tehnologii și diversificării pe noile piețe emergente, cum ar fi energia eoliană produsă in larg.
Noua strategie prezintă o serie de recomandări pe termen mediu și scurt. Raportul propune acțiuni in patru sectoare-cheie:
 Ocuparea forței de muncă și dezvoltarea de competențe
 Imbunătățirea accesului pe piață și crearea unor condiții de piață echitabile
 Acces la finanțare
 Cercetare, dezvoltare și inovare
Sursa:CE

Document PDF
21022013_leadership_2020_raport_final.pdf
21022013_leadership_2020_raport_final.pdf
860,78 KBytes
22.02.2013 12:01
Ministerul Fondurilor Europene a publicat prima versiune a Acordului de Parteneriat 2014-2020
22.10.2013

Ministerul Fondurilor Europene a transmis vineri, 11 octombrie a.c., serviciilor Comisiei Europene prima versiune a Acordului de Parteneriat 2014-2020. Documentul a fost transmis informal deoarece, la nivelul Uniunii Europene, nu au fost adoptate incă regulamentele care vor stabili modul in care vor fi implementate fondurile europene in viitoarea perioadă de programare.
Prima versiune a Acordului de Parteneriat a fost publicată pe pagina web a Ministerului Fondurilor Europene la data de 1 octombrie a.c. Documentul a fost discutat in cadrul celei de a cincea reuniuni a Comitetului Interinstituţional pentru Acordul de Parteneriat, organizată in data de 7 octombrie a.c. Suplimentar, acesta a fost realizat pe baza contribuţiilor ministerelor de linie şi a partenerilor de dialog implicaţi in procesul de programare. In data de 8 octombrie a.c., prima versiune a Acordului de Parteneriat a fost prezentată membrilor Camerei Deputaţilor.
In documentul transmis serviciilor Comisiei Europene, disponibil mai jos in limba engleza, au fost incluse propuneri primite in ultimele zile de la partenerii de dialog social.
Prima versiune a Acordului de Parteneriat in limba romană va fi actualizată in cel mai scurt timp. Precizăm că primează versiunea in limba engleză.

 

Document PDF
Acord_de_parteneriat_01.10.2013.pdf
Acord_de_parteneriat_01.10.2013.pdf
2,43 MBytes
22.10.2013 17:05
Document PDF
Partnership_Agreement_01.10.2013.pdf
Partnership_Agreement_01.10.2013.pdf
2,20 MBytes
22.10.2013 17:05
Document PDF
Prezentarea_primei_versiuni_a_Acordului_de_Parteneriat_2014-2020.pdf
Prezentarea_primei_versiuni_a_Acordului_de_Parteneriat_2014-2020.pdf
416,44 KBytes
22.10.2013 17:06
Noua politica a UE privind infrastructura de transport 2014-2020
15.09.2014

Ce este politica UE privind infrastructura?

Transportul este vital pentru economia europeana: fara conexiuni bune, Europa nu se va dezvolta si nici nu va prospera. Noua politica a UE privind infrastructura va institui o retea europeana de transport solida in cele 28 de state membre, pentru a promova cresterea economica si competitivitatea. Aceasta retea va face legatura intre est si vest si va inlocui mozaicul de transporturi actual cu o retea autentic europeana.

Prin noua politica a UE privind infrastructura, finantarea UE in domeniul transporturilor se tripleaza, ajungand la 26 de miliarde EUR pentru perioada 2014-2020. In acelasi timp, finantarea in domeniul transporturilor este reorientata catre o noua retea centrala definita cu strictete. Reteaua centrala va constitui coloana vertebrala a transporturilor in cadrul pietei unice a Europei. Aceasta va inlatura blocajele, va moderniza infrastructura si va simplifica operatiunile transfrontaliere de transport pentru calatorii si intreprinderile din intreaga UE. Implementarea sa va fi accelerata prin crearea a noua coridoare majore de transport care vor reuni statele membre si partile interesate, permitand concentrarea unor resurse limitate si obtinerea de rezultate.

Noua retea TEN-T centrala va fi sustinuta de o retea globala de rute la nivel regional si national, destinate sa alimenteze reteaua centrala. Scopul este ca treptat, pana in 2050, cea mai mare parte a cetatenilor si a intreprinderilor din Europa sa se afle la cel mult 30 de minute distanta, ca timp de deplasare, de aceasta retea globala.

Luata in ansamblu, noua retea de transport va oferi:

-calatorii mai sigure si mai putin aglomerate;

-deplasari mai fluente si mai rapide.

De ce avem nevoie de o noua politica europeana privind infrastructura?

Transporturile reprezinta un sector esential pentru o economie europeana eficienta.

Se preconizeaza ca, pana in 2050, transportul de marfa va creste cu 80%, iar transportul de calatori cu peste 50%.

Cresterea economica depinde de comert, iar comertul depinde de transporturi. Zonele din Europa care nu dispun de conexiuni bune nu vor prospera.

In practica, exista cinci categorii principale de probleme care trebuie solutionate la nivelul UE:

Legaturile lipsa, in special in cazul tronsoanelor transfrontaliere, constituie un obstacol major in calea liberei circulatii a marfurilor si a calatorilor in interiorul statelor membre si intre acestea, precum si intre statele membre si tarile invecinate.

Intre statele membre si in interiorul acestora exista o discrepanta considerabila in ceea ce priveste calitatea si disponibilitatea infrastructurii (blocaje). In special, este necesara ameliorarea conexiunilor est-vest prin crearea unei noi infrastructuri de transport si/sau prin intretinerea, reabilitarea sau modernizarea infrastructurii existente.

Infrastructura de transport dintre modurile de transport este fragmentata. In ceea ce priveste efectuarea de conexiuni multimodale, numeroase terminale de marfa din Europa, gari de calatori, porturi interioare, porturi maritime, aeroporturi si noduri urbane lasa de dorit in acest sens. Avand in vedere ca aceste noduri nu dispun de capacitati multimodale, potentialul si capacitatea transportului multimodal de a elimina blocajele de infrastructura si de a completa legaturile lipsa sunt insuficient exploatate.

Investitiile in infrastructurile de transport ar trebui sa contribuie la atingerea obiectivelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera din sectorul transporturilor cu 60% pana in 2050.

 

In statele membre sunt inca in vigoare norme si cerinte operationale diferite, in special in domeniul interoperabilitatii, ceea ce contribuie semnificativ la crearea barierelor si a blocajelor care afecteaza infrastructura de transport.

MS Word
Noua politic? a UE privind infrastructura de transport.docx
Noua politic? a UE privind infrastructura de transport.docx
34,96 KBytes
15.09.2014 16:31
Noua strategie de trecere la televiziunea digitala
23.07.2009

Un nou document de strategie de tranzitie la televiziunea digitala urmeaza a fi promovat prin hotarare de guvern in luna iulie 2009. Acesta stabileste ca primele  doua multiplexuri prin care 14 posturi TV digitale vor putea fi receptionate gratuit vor fi acordate pana la 31 decembrie 2009, iar restul de patru multiplexuri digitale vor fi atribuite pana cel tarziu la data de 1 iulie 2010.

Document PDF
noua strategie de trecere la televiziunea digitala
document-2009-07-10-5943476-0-masuri-comune-trecere-televiziunea-digitala.pdf
54,52 KBytes
23.07.2009 15:10
O noua strategie a CE privind egalitatea de sanse intre femei si barbati
24.09.2010

Comisia Europeana a adoptat pe 21 septembrie 2010 o strategie pentru cinci ani privind promovarea egalitatii de sanse intre femei si barbati in Europa.
Aceasta strategie vizeaza, in special, valorificarea intr-o mai mare masura a potentialului femeilor, contribuind prin aceasta la atingerea obiectivelor sociale si economice generale ale Uniunii Europene.
Strategia traduce principiile enuntate in Carta femeilor elaborata de Comisia Europeana in masuri specifice, de la cresterea reprezentarii femeilor in consiliile de administratie ale intreprinderilor, la combaterea violentei fizice pe criterii de gen. In acest sens, un nou sondaj Eurobarometru arata ca 87% dintre europeni sprijina actiunea UE de combatere a violentei domestice. Un european din patru cunoaste o persoana care a fost victima a acestui fenomen.
"In ceea ce priveste egalitatea de sanse intre femei si barbati, Europa a dat un exemplu lumii intregi prin integrarea, inca din 1957, a principiului «la munca egala, salariu egal» in tratatul de la Roma. Putem face acelasi lucru si astazi, in ceea ce priveste participarea femeilor la procesul decizional si combaterea violentei pe criterii de gen" a afirmat Viviane Reding, vicepresedinte al Comisiei Europene responsabil pentru justitie, drepturi fundamentale si cetatenie."Pentru a relansa cresterea, Europa ar trebui sa valorifice mai bine capacitatile femeilor.Nu am pledat in trecut pentru introducerea de cote in vederea imbunatatirii reprezentarii femeilor in posturi de raspundere, dar, tinand cont de absenta oricaror progrese in acest domeniu, am putea avea in vedere, in viitor, initiative in acest sens la nivel european.Doresc sa am o intalnire in primavara anului 2011 cu directorii executivi ai principalelor societati europene cotate la bursa pentru a analiza situatia si posibilitatile de introducere a unor autoreglementari ferme.In functie de rezultatul acestui dialog cu sectorul antreprenorial, voi analiza oportunitatea adoptarii unor initiative suplimentare in 2012".
Strategia privind egalitatea de sanse adoptata de Comisia Europeana prezinta o serie de actiuni axate pe cinci prioritati: economia si piata muncii,egalitatea de remunerare,egalitatea in posturile de raspundere,combaterea violentei pe criterii de gensi promovarea egalitatii in afara Uniunii Europene. Acestea includ:
•atragerea mai multor femei pe piata muncii si contribuirea la atingerea ratei de angajare prevazuta de strategia Europa 2020, si anume 75% in mod global pentru barbati si femei;
•propunerea de initiative specifice pentru atragerea mai multor femei in posturi de raspundere in domeniul economic;
•promovarea antreprenoriatului feminin si a activitatilor independente desfasurate de femei;
•organizarea, in fiecare an, a unei Zile europene a egalitatii salariale, pentru sensibilizarea opiniei publice cu privire la faptul ca femeile castiga in continuare cu aproximativ 18% mai putin decat barbatii in Uniunea Europeana;
•colaborarea cu statele membre in vederea combaterii violentei impotriva femeilor, in special prin eradicarea mutilarii genitale a femeilor in Europa si in lume.
Comisia va institui, de asemenea, un dialog anual la nivel inalt privind egalitatea de sanse intre femei si barbati, la care vor participa Parlamentul European, presedintiile Consiliului, partenerii sociali europeni si societatea civila, in vederea evaluarii progreselor inregistrate in punerea in aplicare a strategiei.

Sursa: Comisia Europeana

Planul national de cercetare dezvoltare si inovare
01.07.2010

Planul national de cercetare, dezvoltare si inovare 2007 - 2013

Document PDF
1188313421PN2 ro.pdf
1188313421PN2 ro.pdf
1,09 MBytes
01.07.2010 12:03
Planul National de Dezvoltare 2007-2013
15.07.2009

Detalii suplimentare la: discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/pnd/pnd_20071.htm

Planul Naţional de Dezvoltare (PND) este instrumentul fundamental prin care Romania va incerca să recupereze cat mai rapid disparităţile de dezvoltare socio-economică faţă de Uniunea Europeană. PND este un concept specific politicii europene de coeziune economică şi socială (Cohesion Policy) şi reprezintă documentul de planificare strategică şi programare financiară multianuală, elaborat intr-un larg parteneriat, care va orienta şi stimula dezvoltarea socio-economică a Romaniei in conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene.

Document PDF
PND 2007-2013
PND_2007_2013.pdf
5,40 MBytes
15.07.2009 12:16
Planul sectorial de cercetare dezvoltare al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului 2012 2014
15.10.2012

ORDIN Nr. 1675 din 11 septembrie 2012
privind aprobarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului 2012 - 2014, precum şi a Listei proiectelor şi a bugetului aferent acestora
EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 679 din 1 octombrie 2012

Document PDF
ordin.pdf
ordin.pdf
1,45 MBytes
15.10.2012 16:10
Document PDF
proiecte.pdf
proiecte.pdf
1,58 MBytes
15.10.2012 16:11
Document PDF
proiecte2.pdf
proiecte2.pdf
2,01 MBytes
15.10.2012 16:12
Politica de coeziune: raport strategic pentru anul 2010 privind punerea in aplicare a programelor pentru perioada 2007-2013
07.04.2010

Documentul "Politica de coeziune: raport strategic pentru anul 2010 privind punerea in aplicare a programelor pentru perioada 2007-2013" publicat de catre Comisia Europeana reprezinta o sinteza a Rapoartelor nationale transmise de catre statele membre. Concluziile analizei realizata de catre Comisia Europeana sunt acelea ca :

• "S-au selectat deja proiecte in valoare de peste 93 de miliarde EUR sau 27 % din volumul financiar total pentru perioada in curs, dupa aproximativ 18 luni de punere in aplicare activa". Cu alte cuvinte, raportul dintre valoarea proiectelor aprobate pentru finantare si valoarea fondurilor totale alocate este de 27%, la nivelul Uniunii Europene, in timp ce in Romania este de numai 14,1% - pe penultimul loc dupa Grecia
•"Programele pentru perioada 2007-2013 s-au lansat cu succes, dar se afla inca in stadii timpurii de finantare pe teren."
• Impactul recesiunii economice mondiale, care a inceput in toamna anului 2008, este mentionat fara echivoc in numeroase rapoarte ca sursa de complicatii pentru executie si de schimbare a asteptarilor.

Document PDF
Raportul Strategic National 2009 privind implem FS
Raportul strategic national 2009 privind implementarea FS.pdf
897,39 KBytes
07.04.2010 10:35
Necunoscut
180,00 KBytes
07.04.2010 10:42
Document PDF
Probleme in accesarea FS
100sesizari_04061754.pdf
371,94 KBytes
07.04.2010 10:43
Politica maritima: o noua strategie pentru crestere economica si ocuparea fortei de munca in zona Oceanului Atlantic
28.11.2011

Luni, 28 noiembrie 2011, Comisarul pentru afaceri maritime şi pescuit, Maria Damanaki, va prezenta o nouă strategie maritimă pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă in zona Oceanului Atlantic, care a fost adoptată cu puţin timp in urmă de Comisia Europeană. Această strategie identifică provocări şi oportunităţi in regiune şi face un inventar al iniţiativelor existente care pot sprijini creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă. Strategia va fi implementată in 2013, printr-un plan de acţiune. Comisia invită părţile interesate să contribuie la conceperea unor proiecte concrete care ar putea beneficia de finanţare UE. Comisia va facilita dezvoltarea acestui plan de acţiune printr-o serie de ateliere şi grupuri de discuţie deschise unei game largi de participanţi - "Forumul Atlantic". Noua strategie este elaborată in cadrul politicii maritime integrate a UE şi urmează tiparul strategiilor similare pentru zona Mării Baltice, a Oceanului Arctic şi a Mării Mediterane. Comisarul Damanaki va prezenta strategia in cadrul Conferinţei la nivel inalt privind Oceanul Atlantic şi al Zilelor părţilor interesate, care vor avea loc la Lisabona in perioada 28-29 noiembrie şi unde se va desfăşura o primă discuţie pe marginea acesteia.
Comisarul pentru afaceri maritime şi pescuit, Maria Damanaki, a declarat: "Europa are nevoie urgentă de noi direcţii de perspectivă pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, in cadrul unei noi economii maritime cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Industriile maritime emergente au toate şansele să devină una dintre pietrele de temelie ale Strategiei Europa 2020 pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă. Platforma de colaborare pusă la dispoziţie prin politica noastră maritimă integrată poate contribui la transformarea regiunii atlantice intr-o regiune renumită la nivel internaţional pentru excelenţa sa in domeniul maritim."
Un mare potenţial de "creştere maritimă"
Oceanul Atlantic prezintă un potenţial ridicat pentru energia eoliană, a valurilor şi maremotrice. Se estimează că, pană in 2020, aproximativ 20 % din capacitatea eoliană offshore a Europei ar putea fi situată in regiunea atlantică. Exploatarea minieră a fundului mării ar putea contribui la satisfacerea unora dintre cererile de materii prime ale UE. Acvacultura de larg este un sector promiţător şi o treime din cantitatea totală de peşte capturat de flota de pescuit a UE este debarcat in porturile de la Atlantic.
Insă majoritatea acestor oportunităţi sunt incă in fază incipientă şi trebuie sprijinite pentru a se transforma in industrii capabile să se susţină singure. Aici intervin autorităţile publice şi alte părţi interesate din regiune; iar UE poate contribui la asigurarea sinergiilor la nivel transnaţional. Se fac deja multe, insă aceste acţiuni trebuie raţionalizate şi consolidate printr-o utilizare eficientă a fondurilor UE existente şi viitoare.
Context
Sfera de aplicare a strategiei cuprinde litoralurile, apele teritoriale şi jurisdicţionale aparţinand de cinci state membre ale UE (Franţa, Irlanda, Portugalia, Spania şi Regatul Unit, precum şi teritoriile acestora de peste mări, adică Insulele Azore, Insulele Canare, Guyana Franceză, Guadelupa, Madeira, Martinica, Saint-Barthélemy şi Saint-Martin), precum şi ape internaţionale. Strategia nu vizează Marea Nordului sau Oceanul Arctic. Pentru acesta din urmă există o strategie distinctă.
Elaborarea strategiei pentru Oceanul Atlantic se inscrie in continuarea politicii maritime integrate a UE, care are drept obiectiv coordonarea tuturor politicilor UE cu dimensiune maritimă in vederea asigurării durabilităţii mediului şi a calităţii condiţiilor de trai din regiunile de coastă, promovand totodată potenţialul de creştere al sectoarelor de activitate maritimă. S-au adoptat deja strategii pentru Marea Baltică, Oceanul Arctic şi Marea Mediterană.
Pagini referitoare la Oceanul Atlantic in cadrul politicii maritime integrate:
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/sea_basins/atlantic_ocean/index_en.htm

 

Pagini:123Inainte »