InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Ziua finantelor Uniunea Europeana pentru IMM uri

01.04.2010, sursa: Comisia Europeana
 

Comisiei Europene invitam iMM-urile interersate la "Ziua finanțelor UE pentru IMM-uri" care va avea loc la 22 aprilie 2010 la București la hotelul Athénée Palace Hilton (str. Episcopiei 1-3, București, sectorul 1, 010292).


In conformitate cu Strategia de la Lisabona, creșterea și locurile de muncă sunt obiective de bază ale Uniunii Europene. Pentru a contribui la realizarea acestor obiective, Comisia Europeană are la dispoziție un ansamblu de măsuri destinate finanțării noilor intreprinderi (start-ups), a intreprinderilor mici și mijlocii inovatoare și in curs de creștere (IMM-uri). Aceste măsuri includ acțiuni de repartizare a riscurilor legate de imprumuturile acordate micilor intreprinderi, precum și acțiuni de promovare a investițiilor cu capital de risc.

Prin Programul-cadru pentru competitivitate și inovare (CIP), pentru următorii ani pană in 2013 este prevăzut un buget de 1,1 miliarde EUR pentru instrumentele financiare ale UE destinate sprijinirii IMM-urilor din UE pentru a le favoriza accesul la imprumuturi și la capital, in vederea creșterii și a dezvoltării activităților lor. Instrumentele financiare ale UE sunt gestionate de Fondul European de Investiții (FEI) in numele Comisiei. Fondul cooperează cu instituțiile financiare naționale, regionale și locale, inclusiv cu băncile, cu garanții creditelor și cu fondurile de capital de risc.

Comisia organizează "Ziua finanțelor UE pentru IMM-uri" in toate capitalele statelor membre ale UE pentru a pune la dispoziție informații privind instrumentele financiare ale UE destinate IMM-urilor, precum și informații privind instituțiile financiare intermediare la nivel național, dar și pentru a populariza diferitele surse de finanțare și a oferi un forum pentru schimbul de bune practici legate de sprijinul oferit IMM-urilor inovatoare in vederea facilitării accesului lor la finanțare.


Organizatiile interesate să participe la eveniment, trebuie să confirmei inscrierea pe următoarea pagină de internet: www.sme-finance-day.eu/index.php?id=33 (inscrierile vor fi acceptate pe baza principiului "primul venit - primul servit").

Nicio cheltuială legată de călătorie sau de cazare nu poate fi acoperită de Comisie.