InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Ziua Mondiala a Proprietatii Intelectuale, 26 aprilie 2017

25.04.2017
 

 Ziua Mondiala a Proprietatii Intelectuale, 26 aprilie 2017

"Inovarea - pentru o via?? mai bun?"

 

Mesajul Directorului general Francis Gurry

 

In ultima vreme se vorbe?te enorm despre inovare, ?i pe bun? dreptate. Inovarea este o component? central? a bun?st?rii noastre economice ?i sociale.

Inovarea - ?i, implicit, progresul tehnologic pe care aceasta il reprezint? - are o contribu?ie semnificativ? la cre?terea economic? ?i creeaz? oportunit??i pentru noi ?i tot mai bune locuri de munc?.

Campania dedicat? Zilei Mondiale a Propriet??ii Intelectuale de anul acesta celebreaz? inovarea ?i modul in care ea ne imbun?t??e?te via?a. Totodat? ii s?rb?torim pe to?i cei care i?i asum? riscul de a aduce schimbarea in bine prin inovare.

Directorul general al OMPI, Francis Gurry

Rareori avem timp s? reflect?m asupra multiplelor modalit??i in care inovarea duce la cre?terea calit??ii vie?ii. Este ins? suficient s? facem doar o compara?ie intre felul in care tr?im ast?zi ?i felul in care se tr?ia acum 100 de ani. In ultimul secol am asistat la o extraordinar? transformare a calit??ii vie?ii sub aspect material, gra?ie apari?iei a nenum?rate tehnologii ?i produse noi ?i perfec?ionate. Iar noile ?i extraordinarele domenii tehnologice: realitatea virtual?, inteligen?a artificial?, imprimantele 3D, cipurile neuromorfe, nanotehnologiile, robotica, sistemele de editare genomic? CRISPR ?i toate cele care vor urma, fac ca perspectiva progreselor viitoare s? fie extrem de promi??toare.

V-a?i putea intreba ce leg?tur? are proprietatea intelectual? cu toate acestea?

Proprietatea intelectual? este o component? esen?ial? a succesului sistemului de inovare. Ea asigur? recompensarea celor care i?i asum? riscul de a introduce in economie "noul", in termeni de produse ?i servicii. Ea asigur? cadrul in care se desf??oar? lungul ?i complicatul drum de la idee la produsul sau serviciul disponibil la scar? comercial?.

 

Campania din acest an reprezint? pentru noi to?i o ocazie de a reflecta asupra a ce inseamn? s? inventezi ?i asupra provoc?rilor aferente acestui proces. In plus, ea se dore?te ?i un imbold pentru a gandi cum putem pune inovarea in slujba intregii societ??i.

Galerie foto

ZMPI-afis_OSIM-2.jpg