InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Ziua Mondiala a Drepturilor Consumatorilor

14.03.2018
 

 

 

15 martie, este "Ziua Mondial? a Drepturilor Consumatorilor", s?rb?torit? pentru prima dat? in 1983, de c?tre mi?carea consumatorilor "Consumers International", care, in prezent, cu peste 200 de organiza?ii membre in peste 100 ??ri, reprezint? o mi?care interna?ional? de consum puternic?, al c?rei scop este de a ajuta la protejarea consumatorilor de pretutindeni .

Pre?edintele american John Friezerald Kenedy a enun?at, in 1962, primele patru drepturi fundamentale ale consumatorilor: la securitate, la informare, de a fi ascultat, de a alege produse ?i servicii.

Asocia?ia Interna?ional? a Uniunii Consumatorilor a ad?ugat inc? patru drepturi:

- dreptul la despagubire;

- dreptul la educare;

- dreptul la un mediu inconjurator sanatos;

- dreptul la asigurarea necesitatiilor si nevoilor fundamentale.

Ziua mondial? a drepturilor consumatorilor a fost proclamat? ?i prin Rezolu?ia nr. 39/248 din 1985 a Adun?rii Generale a ONU, intitulat? "Principiile directoare pentru protec?ia consumatorilor". Potrivit rezolu?iei ONU, consumatorul trebuie protejat de pericolul de a achizi?iona produse ce ii pot afecta via?a, s?n?tatea, siguran?a. Drepturile consumatorului sunt de a alege, de a fi informat, de a nu fi in?elat, dreptul de a fi desp?gubit ?i dreptul de asociere. Pentru pre?ul pe care l-a achitat in condi?ii contractuale bine definite, cump?r?torul trebuie s? beneficieze de serviciul pe care l-a achizi?iona

Ziua mondial? a Drepturilor Consumatorilor a devenit o important? ocazie pentru mobilizarea cet??enilor in privin?a cunoa?terii ?i protej?rii drepturilor ce le revin in calitate de cosumator.

 

Organiza?ia Consumers International a propus ca tema a acestui an "Pie?e digitale mai echitabile"

 

http://www.consumersinternational.org/what-we-do/world-consumer-rights-day/2018-making-digital-marketplaces-fairer/

 

#BetterDigitalWorld 

 

 

Fisiere atasate

Document PDF
campaignoutline.pdf
campaignoutline.pdf
1,52 MBytes
14.03.2018 17:22