InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Valorificarea potentialului antreprenorial al Europei pentru relansarea cresterii economice

10.01.2013, sursa: Comisia Europeana
 

Pentru a reveni la creștere economică și la niveluri scăzute ale șomajului, Europa are nevoie de mai mulți intreprinzători. Creand 4 milioane de noi locuri de muncă in fiecare an, intreprinderile nou inființate, și in special cele mici și mijlocii (IMM-urile), sunt principalele furnizoare de locuri de muncă noi din Europa. Ca urmare, dl Antonio Tajani, vicepreședinte al Comisiei Europene, a prezentat in 9 ianuarie 2013 un plan de măsuri pentru sprijinirea intreprinzătorilor și modificarea radicală a culturii antreprenoriale in Europa. Planul pune accent pe rolul esențial al educației și al formării in cultivarea noilor generații de intreprinzători și cuprinde măsuri specifice pentru asistarea celor care fac primii pași in antreprenoriat dintre tineri, femei, persoane in varstă, migranți și șomeri. Nivelul ridicat al șomajului din UE lasă nevalorificate resurse umane, in special din randurile femeilor și ale tinerilor. Planul abordează, de asemenea, obstacolele din calea intreprinzătorilor, de exemplu prin măsuri ambițioase de susținere a intreprinderilor recent inființate, de imbunătățire a șanselor de succes pentru transferurile de proprietate asupra intreprinderilor, de ameliorare a accesului la finanțare și de acordare a unei a doua șanse intreprinzătorilor onești care au falimentat.

Antonio Tajani, vicepreședintele Comisiei Europene responsabil pentru industrie și antreprenoriat, a declarat: "Să fim foarte clari: mai mulți intreprinzători inseamnă mai multe locuri de muncă, mai multă inovație și mai multă competitivitate. Să devii intreprinzător și să-ți pui in practică viziunea presupune să-ți asumi multe riscuri personale și multe eforturi. Intreprinzătorii sunt eroii timpurilor noastre. Antreprenoriatul este cel mai puternic catalizator pentru creșterea economică din istoria economiei. De aceea, trebuie să facem din antreprenoriat o perspectivă atractivă și accesibilă pentru cetățeanul european. Acesta este principalul mesaj al planului nostru de măsuri. Dacă reușim să valorificăm potențialul antreprenorial european, putem relansa creșterea economică in Europa".

MEMO/13/7 Eurobarometrul Antreprenoriat 2012: In ultimii trei ani, proporția cetățenilor europeni dornici să nu mai aibă alt șef decat propria persoană a scăzut de la 45% la 37%. Scăderea este datorată perspectivelor mai puțin promițătoare pentru intreprinderi, cauzate de criza economică actuală.

MEMO/13/5 Antreprenoriatul drept principal catalizator al creșterii economice

Entrepreneurship 2020 Action Plan

Educația antreprenorială duce la creșterea numărului de intreprinderi noi

Intre 15% și 20% dintre elevii care participă la un program de simulare a unei microintreprinderi in perioada liceului iși vor deschide mai tarziu propria intreprindere, un procent de trei pană la cinci ori mai ridicat decat media populației in general. Educația antreprenorială universitară poate stimula intreprinderile de inaltă tehnologie și cu creșteri puternice prin susținerea ecosistemelor de afaceri, a parteneriatelor și a alianțelor industriale.

Planul acoperă, de asemenea, șase domenii-cheie in care sunt necesare acțiuni pentru crearea unui mediu in care intreprinzătorii să poată crește și prospera:

accesul la finanțare - pe langă consolidarea instrumentelor financiare existente, Comisia propune și crearea unei piețe europene pentru microfinanțare și simplificarea structurilor de impozitare, pentru a le permite IMM-urilor să obțină fonduri prin investiții private directe (precum mini-obligațiuni, finanțare colectivă solidară sau investitori providențiali);


asistență pe timpul fazelor cruciale din ciclul de viață al intreprinderii - cum circa 50% dintre intreprinderi eșuează in primii cinci ani, statele membre ar trebui să aloce mai multe resurse pentru a ajute noile intreprinderi să treacă peste această perioadă critică, de exemplu prin formare in domeniul managementului, indrumare in domeniul cercetării și dezvoltării, precum și crearea de rețele cu alți intreprinzători, cu furnizorii și cu clienții potențiali;


valorificarea noilor posibilități de afaceri ale erei digitale - IMM-urile cresc de două pană la trei ori mai repede folosind TIC. O puternică susținere pentru intreprinderile recent inființate care se bazează pe internet și imbunătățirea competențelor digitale ajută atat intreprinzătorii din domeniul internetului, cat și intreprinderile tradiționale;


transferul simplificat al proprietății asupra intreprinderilor - in fiecare an, circa 450 000 de firme cu 2 milioane de angajați iși schimbă proprietarul in Europa, ceea ce duce la pierderea a aproximativ 150 000 de firme și 600 000 de locuri de muncă. De aceea, Comisia propune extinderea piețelor pentru intreprinderi și eliminarea barierelor din calea transferurilor transfrontaliere de intreprinderi;


o a doua șansă pentru intreprinzătorii onești după un faliment - majoritatea (96%) falimentelor se datorează, de departe, unui ciclu de plăți intarziate sau altor probleme practice. Iar cei care incearcă a doua oară au mai mult succes. Prin urmare, Comisia tocmai a propus deplasarea accentului de pe lichidare pe asistarea intreprinderilor in vederea depășirii dificultăților financiare (IP/12/1354);


simplificarea administrativă - Comisia va continua să urmărească cu fermitate reducerea poverii legate de reglementări.

De asemenea, Comisia intenționează să promoveze spiritul antreprenorial in randurile unor segmente specifice de populație:

potențialul antreprenorial al femeilor - faptul că femeile reprezintă doar 34,4% dintre lucrătorii independenți din Europa sugerează că acestea au nevoie de mai multă incurajare și de mai mult sprijin pentru a deveni intreprinzătoare;


cetățenii in varstă - oamenii de afaceri pensionați dispun de cunoștințe prețioase, ce ar trebui transferate generațiilor următoare, care pot fi astfel ajutate să deschidă noi intreprinderi;


intrucat populațiile de migranți intampină adesea dificultăți pe piața muncii, exercitarea unei activități independente reprezintă o șansă prețioasă pentru capacitarea lor economică și integrarea lor socială;


sprijinul pentru dezvoltarea antreprenorială a șomerilor ar trebui să cuprindă formare, consiliere in afaceri și mentorate.

Comisia va colabora acum indeaproape cu statele membre, cu intreprinderile și cu părțile interesate relevante pentru punerea in practică a planului de măsuri, in vederea scoaterii Europei din criză, cu o foaie de parcurs cuprinzand ținte specifice și date pană la care se așteaptă rezultate concrete.

37% dintre europeni și-ar dori să nu aibă alt șef decat propria persoană

Aproape 4 din 10 europeni și-ar dori să nu aibă alt șef decat propria persoană. Dacă s-ar putea valorifica acest potențial, s-ar putea adăuga milioane de intreprinderi noi la cele aproape 21 de milioane de intreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) din UE. In calea alegerii de către europeni a unei activități independente stau insă mai multe obstacole, printre care teama de faliment și riscul legat de veniturile neregulate. Eurobarometrul Flash "Antreprenoriatul in UE și in afară" (FL354), prezentat  de dl Antonio Tajani, vicepreședinte al Comisiei Europene, subliniază, de asemenea, faptul că, in 2009, europenii dornici să lucreze independent erau mai numeroși (45%). E vorba așadar despre o scădere de 20% in trei ani, scădere care reflectă situația economică actuală, cu perspectivele sale mai puțin promițătoare pentru intreprinderi.

Cu toate aceste, există incă milioane de oameni care cantăresc posibilitatea de a-și fi propriul șef, atrași de perspectivele de independență personală, de venituri mai mari și de libertatea de a alege locul și orele de lucru.