InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Uniunea vamala: Autoritatile vamale UE au confiscat peste 41 de milioane de marfuri false la granitele UE in 2016

20.10.2017
 

Noile cifre publicate de Comisia European? arat? c? autorit??ile vamale au re?inut mai mult de 41 de milioane de produse false ?i contraf?cute la frontiera extern? a UE in 2016.

Bunurile au avut o valoare total? de peste 670 de milioane de euro. Produsele care sunt folosite zilnic si au un poten?ial periculos pentru s?n?tate ?i siguran?? - cum ar fi produsele alimentare ?i b?uturile, medicamentele, juc?riile ?i bunurile electrice de uz casnic - au reprezentat peste o treime din totalul bunurilor confiscate.

Pierre Moscovici, Comisar pentru Afaceri Economice ?i Financiare, Impozitare ?i Vam?, a declarat: "Un nivel ridicat de protec?ie a propriet??ii intelectuale este esen?ial pentru sprijinirea dezvoltarii ?i crearea de locuri de munc?. M?rfurile false reprezint? o amenin?are real? pentru s?n?tatea ?i siguran?a consumatorilor din UE ?i, de asemenea, afecteaza afacerile legale  ?i veniturile  statelor. Studiile arat? c? UE este expus? in mod deosebit de importurile de produse contraf?cute. Vreau s? aduce?i un omagiu eforturilor depuse de autorit??ile vamale in combaterea acestor produse false, ?i  sa constientizam ca au nevoie de sprijin ?i de resurse care s? le permit? s? ne protejeze pe to?i de pericolele pe care aceste produse contrafacute o   reprezinta. Cooperarea dintre autorit??ile care urmaresc aplicarea legilor ar trebui consolidat? ?i sistemele de gestionare a riscurilor s? fie modernizate pentru a proteja UE de bunurile care incalc? drepturile de proprietate intelectual? ".

?ig?rile au fost categoria de varf (24%) din produsele confiscate, iar juc?riile au fost cel de-al doilea cel mai mare grup (17%), urmate de produsele alimentare (13%) ?i  ambalaje (12%). Num?rul de articole interceptate a crescut cu 2% fa?? de 2015.

China r?mane liderul clar in ceea ce prive?te provenien?a bunurilor false: 80% din articolele provenite din China in 2016.

Cantitati mari de ?ig?ri au provenit din Vietnam ?i Pakistan, in timp ce Singapore a fost sursa principala pentru b?uturile alcoolice contraf?cute.

Iranul a fost ?ara principal? surs? pentru accesoriile de imbr?c?minte false.

Hong Kong a fost liderul telefoanelor mobile contraf?cute, iar India a fost lider pentru  medicamentele contraf?cute.

In mai mult de 90% din confiscari, m?rfurile au fost fie distruse, fie a fost ini?iat? o ac?iune in instan?? .

Raportul Comisiei privind ac?iunile vamale in vederea aplic?rii drepturilor de proprietate intelectual? a fost realizat anual incepand cu anul 2000 ?i se bazeaz? pe datele transmise Comisiei de c?tre administra?iile vamale ale statelor membre.

 

Datele furnizeaz? informa?ii valoroase care sus?in analiza inc?lc?rilor drepturilor de proprietate intelectual? ?i ajut? alte institu?ii, cum ar fi Oficiul European al Propriet??ii Intelectuale ?i OCDE, s? mapheze datele economice ?i cele mai comune rute pentru contrafaceri.

Fisiere atasate

Document PDF
report_on_eu_customs_enforcement_of_ipr_at_the_border_2017.pdf
report_on_eu_customs_enforcement_of_ipr_at_the_border_2017.pdf
2,31 MBytes
23.10.2017 12:30