InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Un sondaj la nivelul UE indica faptul ca publicul sustine activitatile de cercetare si inovare responsabile

15.11.2013
 

Conform unui nou sondaj Eurobarometru, peste trei pătrimi (77 %) dintre europeni consideră că știința și tehnologia au o influență pozitivă asupra societății. Totuși, respondenții și-au exprimat și anumite rezerve legate de riscurile asociate noilor tehnologii, precum riscurile pentru sănătate și pentru mediu. Aceștia doresc ca activitățile de cercetare și inovare să se desfășoare acordandu-se atenția cuvenită principiilor etice (76 %), echilibrului intre sexe (84 %) și dialogului public (55 %). Sondajele Eurobarometru anterioare s-au soldat cu rezultate similare; mai mult de jumătate dintre europeni sunt interesați de evoluțiile științei și tehnologiei (53 %), insă majoritatea consideră că nu sunt suficient de bine informați (58 %).
áire Geoghegan-Quinn, Comisarul european pentru cercetare, inovare și știință, a declarat: "Rezultatele acestui sondaj indică faptul că europenii susțin rolul științei și al tehnologiei in societate, insă in același timp se așteaptă ca cercetătorii și politicienii să țină seama de valorile și de preocupările publicului. Noul program pentru cercetare și inovare al UE, Orizont 2020, se axează pe atingerea acestui echilibru. Trebuie să ne intețim eforturile pentru a intra in dialog cu societatea pe tema științei și trebuie să stimulăm mai mulți tineri să fie interesați de cariere in domeniul științei și al inovării."
66 % dintre respondenții din cadrul sondajului consideră că cercetătorii care lucrează in universități sau in laboratoare de cercetare finanțate de guvern sunt cei mai calificați să explice impactul evoluțiilor științifice și tehnologice asupra societății; 82 % dintre respondenți consideră că acest grup are un comportament responsabil față de societate.
Principalele surse de informare ale majorității europenilor cu privirile la evoluțiile din aceste domenii sunt televiziunea (65 %), ziarele (33 %), site-urile internet (32 %) și revistele (26 %). Aproape jumătate dintre respondenți (47 %) au studiat in trecut discipline științifice sau tehnologice, fie in școală, in universitate sau la colegiu, fie in altă parte. In același timp, europenii au o viziune pozitivă asupra efectelor educației științifice asupra tinerei generații, insă majoritatea respondenților (65 %) cred că guvernele din țările lor nu depun suficiente eforturi pentru a stimula interesul tinerilor pentru știință.
Context
Sondajul Eurobarometer a fost realizat prin interviuri directe in statele membre ale Uniunii Europene pentru a evalua atitudinile cetățenilor europeni față de știință și inovare. In perioada 26 aprilie - 14 mai 2013 au fost intervievați 27 563 de respondenți din diferite grupuri sociale și demografice. Pentru acest sondaj, mediile UE furnizate reprezintă medii UE27, dat fiind că, la momentul efectuării anchetei pe teren, Croația nu era incă membră a UE.
Orizont 2020, următorul program pentru cercetare și inovare al UE, se va derula in perioada 2014 - 2020. Acesta este puternic orientat către soluționarea provocărilor societale care afectează viețile oamenilor, de exemplu servicii de sănătate mai performante, transport mai ecologic sau o mai bună securitate alimentară și energetică. Orizont 2020 va dispune de un buget specific pentru "Știință cu și pentru societate", care se va axa pe integrarea eforturilor științifice și tehnologice in societatea europeană. In plus, acesta va fi folosit pentru a spori atractivitatea carierelor științifice și tehnologice, in special in randul tinerilor, precum și pentru a soluționa dezechilibrul dintre femei și bărbați existent in aceste domenii.
Printre lucrările aflate deja in desfășurare, un exemplu care angajează direct publicul este VOICES (Views, Opinions and Ideas of Citizens in Europe on Science http://www.voicesforinnovation.eu/). VOICES este o consultare care se desfășoară pe parcursul unui an, in intreaga Europă, și care explorează conceptul de deșeuri ca resurse. Rezultatele sunt utilizate pentru ierarhizarea priorităților de cercetare din cadrul programului Orizont 2020 in ceea ce privește gestionarea deșeurilor urbane.
Sursa:CE

 

Fisiere atasate

Document PDF
ebs_401_fact_ro_ro.pdf
ebs_401_fact_ro_ro.pdf
1,61 MBytes
15.11.2013 13:13