InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Un raport al CE considera ca respectarea normelor in domeniul concurentei asigura medicamente inovatoare si accesibile ca pret

01.02.2019
 

 

Comisia Europeană a publicat un raport in care se arată că prin asigurarea in mod activ a respectării normelor in domeniul concurenței in sectorul farmaceutic atat la nivelul UE, cat și la nivel național, pacienții și sistemele de sănătate beneficiază de medicamente mai accesibile ca preț și de mai multe posibilități de alegere, promovandu-se totodată și un grad sporit de inovare.

Margrethe Vestager, comisar responsabil cu politica in domeniul concurenței, a declarat: Accesul pacienților și al sistemelor de sănătate din Europa la medicamente inovatoare și accesibile ca preț este una dintre principalele provocări și unul dintre principalele obiective ale Uniunii. Raportul oferă informații esențiale cu privire la activitatea valoroasă desfășurată de autoritățile de concurență din Europa pentru a asigura faptul că piețele farmaceutice contribuie la atingerea acestui țel. Este important ca eforturile noastre in acest domeniu să se bucure in continuare de un loc important pe agenda noastră de priorități.

Raportul oferă o imagine de ansamblu asupra acțiunilor de asigurare a respectării normelor antitrust și a normelor privind concentrările economice in sectorul farmaceutic și descrie modul in care asigurarea respectării normelor in domeniul concurenței contribuie la imbunătățirea accesului pacienților europeni la medicamente esențiale, inovatoare și accesibile ca preț. Documentul se concentrează pe perioada de după 2009, an in care Comisia a efectuat o anchetă privind concurența in sectorul farmaceutic.

Comisia a redactat raportul in stransă cooperare cu autoritățile naționale de concurență din cele 28 de state membre, cu care Comisia lucrează in cadrul Rețelei europene in domeniul concurenței.

Pe baza informațiilor obținute din raport, Comisia și autoritățile naționale de concurență iși vor continua eforturile de asigurare a respectării normelor in sectorul farmaceutic, care rămane o prioritate majoră ținand seama de importanța sectorului atat din punct de vedere economic, cat și din punctul de vedere al impactului asupra bunăstării și vieții oamenilor.  

Principalele constatări ale raportului

 

Prețuri corecte pentru medicamente

 

In ceea ce privește acordurile anticoncurențiale și cazurile de abuz de poziție dominantă, incepand din 2009 Comisia și autoritățile naționale de concurență au investigat peste 100 de cazuri și au adoptat 29 de decizii impotriva unor practici ilegale privind furnizarea de medicamente:

  • In aceste cazuri, autoritățile de concurență au anchetat și au sancționat practicile anticoncurențiale care au condus lacreșterea prețurilor la medicamente.
  • Acestepractici anticoncurențialeau variat de la (i) acțiuni de excludere pentru a intarzia intrarea pe piață a medicamentelor generice la (ii) practici de impărțire a pieței/de fixare a prețurilor și la (iii) acorduri de plată pentru a intarzia intrarea pe piață a medicamentelor generice, prin intermediul cărora companiile inovatoare și cele generice convin să nu introducă incă medicamentele generice pe piață și să impartă profitul obținut astfel de compania inovatoare. Mai multe anchete au vizat (iv) prețurile excesive percepute pentru medicamentele neprotejate de brevete.
  • Prin aceste decizii s-au impusamenzi in valoare totală de peste 1 miliard EURsau companiile au fost nevoite să iși asume angajamente cu caracter obligatoriu pentru remedierea comportamentului anticoncurențial.

Prețurile mai ridicate ar putea avea drept cauză si concentrările economice ale societăților farmaceutice, in urma cărora puterea de stabilire a prețurilor de care dispune societatea rezultată in urma concentrării este consolidată. Pentru a preveni concentrarea excesivă a piețelor farmaceutice, Comisia a revizuit peste 80 de concentrări economice din sectorul farmaceutic. Au fost detectate probleme de concurență in 19 cazuri in care concentrările economice ar fi putut conduce la o creștere a prețurilor, in special pentru produsele generice sau produsele biosimilare. Comisia a validat aceste concentrări economice numai după ce companiile s-au angajat să cedeze anumite părți ale activității lor pentru a se menține gradul actual de concurență in ceea ce privește prețurile.

In plus, autoritățile de concurență au efectuat peste 100 de activități de monitorizare a pieței și de promovare. Acestea au oferit informații cu privire la funcționarea piețelor, au furnizat orientări participanților de pe piață și au declanșat anchete antitrust in anumite cazuri individuale. Activitățile de promovare au influențat elaborarea reglementărilor și a legislației și au contribuit la crearea sau restabilirea unor condiții mai favorabile de concurență efectivă și loială.

Mai multă inovare și mai multe posibilități de alegere

In raport s-a constatat că autoritățile de asigurare a respectării normelor din domeniul concurenței au contribuit la menținerea nivelului de inovare in sector, intervenind, prin aplicarea normelor antitrust, impotriva practicilor care ar fi putut denatura stimulentele pentru inovare. Acest lucru se referă in special la incercările de a amana intrarea pe piață a medicamentelor generice, amanare prin care companiile pot realiza profituri in mod necuvenit de pe urma unor produse mai vechi, in loc să concureze cu medicamente noi, inovatoare.

Activitatea Comisiei de verificare a concentrărilor economice a contribuit, de asemenea, la inovare și la o ofertă mai largă de medicamente, blocandu-se tranzacțiile care ar fi putut compromite eforturile de cercetare și dezvoltare destinate lansării de noi medicamente sau extinderii utilizării terapeutice a medicamentelor existente.

Domeniul de aplicare pentru acțiunile viitoare de asigurare a respectării normelor

Cazurile antitrust și cele privind concentrările economice menționate in raport arată că este necesar ca autoritățile de concurență să monitorizeze indeaproape sectorul farmaceutic. Bilanțul Comisiei și al autorităților naționale de concurență in materie de asigurare a respectării legislației le oferă autorităților de concurență o bază solidă pentru a-și continua și orienta mai bine eforturile in domeniu.

Cu toate acestea, deși cazurile analizate in raport arată că asigurarea respectării normelor in domeniul concurenței contribuie la protejarea concurenței in materie de prețuri și la stimularea inovării, există limite cu privire la ce se poate realiza in temeiul dreptului concurenței. Sunt necesare in special eforturi continue din partea tuturor părților interesate pentru a aborda provocarea societală pe care o reprezintă asigurarea accesului sustenabil la medicamente inovatoare și accesibile ca preț.