InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Un nou centru de formare al UE pentru a combate traficul ilicit de materiale nucleare si radioactive

25.04.2013
 

Comisia Europeană a lansat un nou Centru european de formare in domeniul securității nucleare (EUSECTRA) la Karlsruhe. Centrul de formare va instrui ofițerii de pe teren, formatorii și experții in legătură cu modul de a detecta și a răspunde la traficul ilicit de materiale nucleare sau de alte materiale radioactive.
EUSECTRA oferă activități de formare practică, utilizand o mare varietate de materiale radioactive și nucleare și o gamă largă de echipamente și instrumente de măsurare. In interior, una dintre zonele de instruire simulează condițiile de pe aeroport, fiind dotată cu un monitor portal pentru pietoni și un conveier cu raze x. In exterior, se oferă activități de formare cu privire la o varietate de scenarii, punand la dispoziție 4 tipuri diferite de monitoare portal de radiații. In ansamblu, mai mult de 30 de instrumente de măsurare și de detectare sunt utilizate in cadrul formării. Centrul sporește efectul activităților de formare ale Centrului Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene, desfășurate in acest domeniu la sediile din Karlsruhe și Ispra.
Situat la sediul Institutului pentru Elemente Transuranice (ITU) al JRC, centrul de formare a fost inființat in cadrul Planului de acțiune al UE in domeniul chimic, biologic, radiologic și nuclear (CBRN), adoptat de către Consiliul European in 2009. Programele de formare au fost elaborate in colaborare cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) și Departamentul pentru Energie al SUA. Reprezentanți ai acestor organizații au luat parte, de asemenea, la inaugurare.
Pe langă accentul pus pe traficul de materiale, EUSECTRA va imbunătăți cooperarea transfrontalieră și crearea de rețele ale experților și va furniza un instrument de gestionare centralizată a cunoștințelor. Se oferă, de asemenea, activități de formare avansată in domeniul detectării și identificării materialelor, al gestionării locului unei infracțiuni cu arme radiologice și al elaborării unor planuri de răspuns naționale.
Context
Au fost deja organizate o serie de sesiuni pilot și specifice pentru ofițerii de pe teren, formatori și experți, cu implicarea unor participanți din multe țări din Africa de Nord și Africa Centrală, Asia Centrală și Asia de Sud-Est, țările CSI (Comunitatea Statelor Independente) și Europa.
Sediul EUSECTRA include, de asemenea, laboratoare noi de formare in domeniul garanțiilor nucleare pentru inspectorii nucleari ai Comisiei Europene (Euratom) și ai AIEA, care au beneficiat in ultimii 20 de ani de formare din partea JRC cu privire la o varietate de tehnici.
Planul de acțiune in domeniul chimic, biologic, radiologic și nuclear (CBRN) a fost adoptat de către Consiliul European in decembrie 2009. Consiliul a incurajat statele membre ale UE și Comisia să promoveze o cultură a securității sporite prin concentrarea pe consolidarea cunoașterii in domeniul securității CBRN, cu ajutorul imbunătățirii evaluărilor riscurilor și a gradului de pregătire, al cercetării, al schimbului de cele mai bune practici și al formării și exercițiilor comune.
Planul de acțiune a incurajat, de asemenea, viitorul centru EUSECTRA să ofere activități de formare in materie de securitate nucleară și radiologică și să sprijine și să completeze astfel de activități la nivel național.
Securitatea nucleară se referă la prevenirea și detectarea traficului ilicit de materiale nucleare sau de alte materiale radioactive și la răspunsul la acesta; ea este, in principal, o responsabilitate națională. Garanțiile nucleare se referă la activitățile de asigurare a faptului că materialele nucleare sunt utilizate numai in scopurilor lor pașnice prevăzute, prin implementarea unor sisteme de evidență contabilă nucleară și inspecții independente. Ele se bazează pe acorduri internaționale care permit autorităților naționale și internaționale, cum ar fi AIEA și Comisia Europeană, să verifice menținerea utilizării pașnice a materialelor nucleare.
Sursa:CE