InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Un nou acord intre partenerii sociali pregateste terenul pentru ameliorarea conditiilor de lucru in sectorul pescuitului

24.05.2012
 

Reprezentanții patronatelor și sindicatelor UE din sectorul pescuitului marin au semnat un acord destinat să le asigure pescarilor condiții decente de lucru la bordul navelor de pescuit, acord referitor la cerințele minime in ce priveşte condițiile de angajare, cazare și alimentație, siguranța la locul de muncă și protecția sănătății, asistența medicală și securitatea socială. Acest acord implementează, la nivelul UE, Convenția Organizației
Acordul semnat confirmă angajamentul UE de a imbunătăți condițiile de lucru ale pescarilor atat in Europa, cat și la nivel mondial. Partenerii sociali din UE intenționează să invite Comisia să prezinte acest acord in cadrul Consiliului de Miniștri al UE, in vederea implementării sale prin intermediul unei directive a UE, in conformitate cu articolul 155 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene; astfel, aceste norme vor deveni obligatorii din punct de vedere juridic in UE și vor permite o ratificare mai rapidă a Convenției OIM.
Acordul a fost semnat, din partea patronatelor, de Javier Garat, președintele Europêche, și de Giampaolo Buonfiglio, in numele Cogeca, in calitate de președinte al Grupului de Lucru privind Pescuitul al organizației Copa-Cogeca, iar din partea sindicatelor de reprezentantul acestora, Eduardo Chagas, secretar general al Federației Europene a Lucrătorilor din Transporturi (ETF). Acordul a fost semnat in cadrul conferinței desfășurate cu ocazia Zilei Maritime Europene, care are loc in zilele de 21 și 22 mai, la Göteborg, in Suedia.
Tratatul UE le conferă partenerilor sociali din UE competența de a solicita ca un acord semnat de ei să fie transpus in dreptul UE printr-o decizie a Consiliului, devenind astfel obligatoriu din punct de vedere juridic pentru toate statele membre ale UE. Pe langă faptul că va consolida implementarea Convenției OIM, acordul semnat va pregăti terenul pentru ratificarea deplină a acesteia de către statele membre ale UE pană la sfarșitul anului 2012, pentru a intra in vigoare la nivel mondial in 2013.
Acordul este rezultatul unor negocieri inițiate in 2010 intre partenerii sociali europeni din sectorul pescuitului marin (Europeche-COGECA, reprezentand patronatele, și Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi, reprezentand angajații).
In vederea ratificării convenției, este necesar să se adopte acte legislative atat la nivel național, cat și la nivelul UE. In ceea ce privește legislaţia UE, Comisia a inițiat un proces legislativ in 2007, prin consultarea partenerilor sociali. La 7 iunie 2010, Consiliul a adoptat o decizie de autorizare a statelor membre să ratifice Convenția OIM in interesul UE, conform căreia "statele membre ar trebui să depună eforturi pentru a intreprinde demersurile necesare in vederea depunerii instrumentelor de ratificare a Convenției cat mai curand posibil, de preferință inainte de 31 decembrie 2012".
Crearea cadrului juridic reprezintă doar prima etapă a acestui proces. Statele membre ale UE trebuie să asigure, prin controale și inspecții, respectarea normelor. Evident, acest lucru este valabil nu numai pentru navele de pescuit care arborează pavilionul unui stat membru al UE, ci și pentru navele care arborează pavilioane ale statelor care nu au ratificat convenția, atunci cand fac escală intr-un port al UE.
Comisia va ajuta statele membre să iși indeplinească indatoririle. Mai mult, Fondul European pentru Pescuit și, incepand din 2014, Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime, vor sprijini financiar sectorul pescuitului in vederea imbunătățirii siguranței la bordul navelor și a organizării unor cursuri de formare specifice pentru lucrători.
Un studiu recent privind 24 de comunități costiere din Europa arată că flotele intampină tot mai multe dificultăți in ceea ce privește completarea echipajelor cu personal calificat local, fiind nevoite să recurgă la resortisanți din țări terțe și - in cazul flotelor mici - la lucrători care iși continuă activitatea dincolo de varsta legală de pensionare. Din studiu reiese că pescuitul nu constituie, pur și simplu, o perspectivă de carieră atractivă. Această situație se datorează numai in parte scăderii capturilor - și, prin urmare, perspectivelor nesigure - și salariilor relativ mici. Un alt aspect al problemei il constituie preocupările in materie de siguranță și condițiile dificile de lucru la bordul navelor de pescuit.
Sursa: CE