InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

UE saluta intrarea in vigoare a Acordului OMC privind facilitarea comertului

23.02.2017
 

A intrat in vigoare Acordul privind facilitarea comerțului (TFA) - cel mai important acord comercial multilateral incheiat de la inființarea Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), in 1995.

Prin ratificările de către Ciad, Iordania, Oman și Rwanda, acordul a atins pragul prestabilit de 110 membri ai OMC necesari pentru intrarea sa imediată in vigoare

Acest acord are ca obiectiv simplificarea și clarificarea procedurilor internaționale de import și export, a formalităților vamale și a cerințelor de tranzit. El va face ca formalitățile administrative legate de comerț să fie mai ușoare și mai puțin costisitoare, dand astfel un impuls important și extrem de necesar creșterii economice globale. Autoritățile vamale din UE vor avea un rol de primă importanță in punerea in aplicare a acordului, acționand atat ca exemplu de urmat, cat și ca motor al progresului in ceea ce privește facilitarea comerțului in interiorul UE și la nivel internațional.

De asemenea, acordul va contribui la imbunătățirea transparenței, la sporirea posibilităților pentru intreprinderile mici și mijlocii de a participa la lanțurile valorice globale și la diminuarea corupției. Acordul a fost convenit in 2013, cu ocazia Conferinței ministeriale a OMC de la Bali.

Comisarul pentru comerț, Cecilia Malmström, a declarat: "Procedurile la frontieră imbunătățite și fluxurile comerciale mai rapide și simplificate vor revitaliza comerțul mondial in avantajul cetățenilor și al intreprinderilor din intreaga lume. Principalii caștigători vor fi Intreprinderile mici, care intampină dificultăți in indeplinirea formalităților birocratice zilnice și in conformarea cu norme complicate".

Comisarul pentru cooperare internațională și dezvoltare, Neven Mimica, a adăugat: "Comerțul reprezintă un factor-cheie pentru dezvoltarea durabilă. Noul acord va contribui la valorificarea potențialului enorm al comerțului. Suntem gata să acordăm asistență țărilor partenere pentru a valorifica la maximum acest acord."

Cele mai mari posibilități de imbunătățire - și, prin urmare, cel mai mare potențial pentru obținerea de beneficii - se află in țările in curs de dezvoltare. UE dorește ca acest acord să joace un rol important in intensificarea participării țărilor in curs de dezvoltare la lanțurile valorice mondiale. In acest scop, UE a angajat 400 de milioane EUR pentru a ajuta aceste țări să elaboreze și să implementeze reformele necesare pentru a respecta normele stabilite prin acord.

In plus față de dimensiunea sa de dezvoltare, acordul face parte, de asemenea, din eforturile UE de a ajuta intreprinderile mici și mijlocii europene să utilizeze potențialul neexploatat al piețelor mondiale.

UE a fost unul dintre promotorii acordului și a condus eforturile in direcția incheierii sale. Ca urmare a ratificării acordului de către Consiliu și Parlamentul European in 2015, UE a incurajat in mod activ alți membri ai OMC să il aprobe fără intarziere. In timp ce masa critică a fost acum atinsă, astfel incat acordul să poată intra in vigoare, UE speră că și ceilalți membri ai OMC vor ratifica acordul in viitorul apropiat.

Context

Negocierile privind facilitarea comerțului au inceput in cadrul Agendei de dezvoltare de la Doha. Recunoscand beneficiile potențiale substanțiale ale acordului pentru toate țările și, in special, pentru țările in curs de dezvoltare, membrii OMC au convenit la sfarșitul anului 2013 să acorde prioritate unui acord de sine stătător. Acordul rezultat implică toți membrii OMC.

In decembrie 2013, UE s-a angajat să contribuie cu sprijin financiar pentru a ajuta acele țări care au cel mai mult nevoie de sprijin pentru a respecta și pentru a profita la maximum de avantajele acordului privind facilitarea comerțului.