InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

UE lanseaza o strategie privind combustibilii curati

28.01.2013, sursa: Comisia Europeana
 

Comisia Europeană a anunțat  un pachet ambițios de măsuri vizand crearea de stații de combustibili alternativi in intreaga Europă, cu standarde comune de proiectare și utilizare. Pană in prezent, inițiativele politice au vizat in principal combustibilii inșiși și vehiculele, fără a lua in considerare distribuția combustibililor. Măsurile de stimulare au fost lipsite de coordonare și insuficiente.

Combustibili curați intampină trei obstacole principale: costul ridicat al vehiculelor, un nivel scăzut de acceptare din partea consumatorilor, precum și lipsa stațiilor de reincărcare și realimentare. Este un cerc vicios. Nu se construiesc stații de realimentare deoarece nu există suficiente vehicule. Vehiculele nu se vand la prețuri competitive, deoarece nu există cerere suficientă. Consumatorii nu cumpără vehiculele, deoarece au prețuri ridicate și nu există stații. Prin urmare, Comisia propune stabilirea unui pachet de obiective obligatorii pentru statele membre in ceea ce privește infrastructura destinată combustibililor curați, cum ar fi energia electrică, hidrogenul și gazul natural, precum și standarde comune la nivelul UE pentru echipamentele necesare.

Siim Kallas, vicepreședinte al Comisiei Europene responsabil cu transporturile, a declarat in legătură cu acest subiect: "Dezvoltarea unor combustibili alternativi inovatori este o modalitate evidentă de a crește in Europa eficiența utilizării resurselor, de a reduce dependența excesivă de petrol și de a promova un sector al transporturilor care să fie pregătit să răspundă cerințelor secolului al XXI-lea. Pană in 2020, numărul vehiculelor electrice aflate in circulație in China și in Statele Unite va depăși 6 milioane, conform estimărilor celor două țări. Aceasta este pentru Europa o ocazie excelentă să iși construiască o poziție puternică pe o piață globală in plină dezvoltare."

Pachetul privind energia nepoluantă pentru transport constă intr-o comunicare privind o strategie europeană in materie de carburanți alternativi, o directivă privind infrastructura și standardele și un document de insoțire care să descrie un plan de acțiune pentru dezvoltarea de gaz natural lichefiat (GNL) in sectorul transportului maritim.

Principalele măsuri propuse sunt următoarele:

Energie electrică: situația punctelor de incărcare cu energie electrică variază considerabil in UE. Lideri in acest domeniu sunt Germania, Franța, Țările de Jos, Spania și Regatul Unit. Propunerea legislativă a Comisiei prevede să se impună, in fiecare stat membru, un număr minim de puncte de reincărcare echipate cu o priză comună (a se vedea tabelul anexat). Obiectivul este de a avea un număr suficient de puncte de incărcare, astfel incat producătorii de automobile să se poată lansa intr-o producție de masă, la prețuri rezonabile.

O priză comună la nivelul UE este un element esențial pentru adoptarea pe scară largă a acestui combustibil. Pentru a pune capăt incertitudinilor de pe piață, Comisia a anunțat astăzi că priza de "tip 2" va servi drept standard comun in intreaga Europă.

Hidrogen: Germania, Italia și Danemarca dețin deja un număr semnificativ de stații de realimentare cu hidrogen, deși unele dintre acestea nu sunt accesibile publicului. Sunt incă necesare standarde comune pentru anumite componente, cum ar fi furtunurile pentru combustibil. Conform prezentei propuneri, stațiile de alimentare existente vor fi conectate pentru a forma o rețea cu standarde comune, asigurand mobilitatea vehiculelor pe bază de hidrogen. Aceasta se aplică celor 14 state membre care dispun in prezent de o rețea de hidrogen.

Biocombustibili: reprezintă deja aproape 5% din piață. Aceștia sunt utilizați in amestec cu combustibili tradiționali și nu necesită nicio infrastructură specifică. O provocare majoră o va reprezenta asigurarea sustenabilității acestora.

Gaz natural lichefiat (GNL) și comprimat (GNC): GNL este utilizat pentru transporturile pe apă, atat maritime, cat și fluviale. Infrastructura GNL pentru alimentarea vaselor este intr-un stadiu foarte incipient, doar Suedia avand instalații de buncherare cu GNL la scară mică pentru navele maritime, existand planuri de construire a unor astfel de instalații in alte cateva state membre. Comisia propune ca, pană in 2020 și, respectiv, 2025, să se instaleze stații de realimentare cu GNL in toate cele 139 de porturi maritime și fluviale care fac parte din rețeaua centrală transeuropeană de transport. Nu este vorba despre mari terminale de gaz, ci de stații de realimentare fixe ori mobile. Sunt vizate toate porturile principale din UE.

GNL: Gazul natural lichefiat este utilizat și de camioane, insă există doar 38 de stații de alimentare in UE. Comisia propune ca, pană in 2020, să se instaleze stații de realimentare la fiecare 400 km pe șoselele care fac parte din rețeaua centrală transeuropeană de transport.

GNC: Gazul natural comprimat este utilizat in principal de automobile. In prezent, un milion de vehicule utilizează acest combustibil, ceea ce reprezintă 0,5% din flotă; sectorul iși propune creșterea de zece ori a acestei cifre pană in 2020. Propunerea Comisiei va garanta că, pană in 2020, vor fi disponibile in intreaga Europă puncte de realimentare accesibile publicului, cu standarde comune, la intervale de maximum 150 km.

GPL: Gaz petrolier lichefiat. Nu este prevăzută nicio acțiune pentru GPL, infrastructura de bază fiind deja stabilită.

Modificand reglementările naționale pentru a incuraja implicarea și investițiile sectorului privat, statele membre vor fi in măsură să pună in aplicare aceste schimbări, fără ca aceasta să implice neapărat cheltuieli publice. Sprijinul din partea UE este deja disponibil prin fondurile alocate TEN-T, fondul de coeziune și fondurile structurale.