InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

UE doreste sa se plaseze in avangarda eforturilor de a reduce deseurile marine

22.11.2012
 

Deșeurile marine reprezintă o amenințare gravă pentru mediul costier și cel marin din intreaga lume. Habitatele marine sunt contaminate cu deșeuri generate de om și alte reziduuri, care ridică probleme tot mai mari de ordin ecologic, economic, igienico-sanitar și estetic. Comisia Europeană intreprinde acțiuni pentru sensibilizarea opiniei publice in legătură cu această problemă de anvergură mondială, in conformitate cu angajamentele asumate la Rio in vara acestui an care vizează reducerea incidenței și a impactului acestei poluări asupra ecosistemelor marine.
Pentru a sensibiliza opinia publică și a stimula reflecția, Comisia publică o prezentare de ansamblu a legislației, politicilor și strategiilor UE relevante, in care sunt indicate inițiativele curente și viitoare in acest domeniu. Prezentarea poate fi consultată la adresa următoare:
http://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/descriptor-10/index_en.htm
Deșeurile marine sunt formate, in procent de pană la 80 %, din material plastic și provin dintr-o gamă largă de surse. In general, materialele plastice persistă in mediul marin, posibil timp de sute de ani. Concluzia documentului este că politicile in domeniul apei, al utilizării eficiente a resurselor, al deșeurilor și al protecției naturii și mediului marin, precum și legislația in domeniul naval și al infrastructurii portuare joacă, fără excepție, un rol in soluționarea acestei probleme, dar trebuie să fie mai bine implementate.
Etapele următoare
Documentul privind deșeurile marine, alături de cateva proiecte-pilot aflate in desfășurare și de informațiile colectate de la statele membre cu privire la starea apelor lor marine in temeiul Directivei-cadru privind strategia pentru mediul marin, vor reprezenta o contribuție importantă, intrucat Comisia are in vedere stabilirea unui posibil obiectiv de reducere a deșeurilor la nivelul UE pentru a-și respecta angajamentul asumat in cadrul Summitului Rio+20.
Comisia urmează să se consulte cu statele membre și cu alte țări, cu convențiile maritime regionale, cu factorii implicați și cu alte părți interesate in vederea stabilirii celui mai bun plan de acțiune pentru combaterea deșeurilor marine. Această consultare va culmina cu o Conferință internațională privind prevenirea și gestionarea deșeurilor marine in mările europene, organizată de ministerul federal german al mediului și de Comisia Europeană, care se va desfășura la Berlin in aprilie 2013. Peter Altmaier, ministrul german al mediului și Janez Potočnik, comisarul pentru mediu, se vor număra printre participanții la acest eveniment, care se va concentra asupra planurilor de acțiune regionale pentru mările europene și are drept obiectiv să prezinte un set practic de instrumente de acțiune.
Context
Impactul exercitat de deșeurile marine asupra mediului este vizibil in special in cazul faunei marine, dar reprezintă o amenințare și pentru ecosistemele marine deja fragile; de asemenea, poate fi afectată sănătatea umană. De asemenea, deșeurile marine compromit turismul, iar evacuarea acestora pe țărm presupune costuri anuale de cateva milioane de euro pentru zonele de coastă din Europa.
Directiva-cadru privind strategia pentru mediul marin (Directiva-cadru privind strategia pentru mediul marin) solicită statelor membre să atingă o stare ecologică bună a apelor lor marine pană in 2020. In acest scop, o primă etapă a procesului de implementare constă in elaborarea unei evaluări inițiale (articolul 8) care să identifice principalele amenințări la adresa mărilor europene. In plus, statele membre trebuie să transpună propria definiție a "stării ecologice bune" (SEB, articolul 9) in criterii concrete pentru evaluarea datelor de monitorizare. In fine, statele membre trebuie să stabilească obiective de mediu naționale (articolul 10) prin care să iși definească nivelul de ambiție. Deșeurile marine reprezintă unul dintre cei unsprezece descriptori calitativi pe care statele membre trebuie să ii aibă in vedere la definirea SEB. Toate aceste eforturi trebuie intreprinse prin cooperarea intre țările cu ieșire la cele patru bazine maritime europene, Atlanticul de Nord-Est, Marea Baltică, Marea Mediterană și Marea Neagră.
Pentru informații suplimentare, consultați site-ul: http://ec.europa.eu/environment/marine/