InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

UE acorda aproape 1,6 miliarde EUR pentru a sprijini proiectele majore de infrastructura TEN-T

17.10.2013
 

Comisia Europeană a selectat 172 de proiecte care vor primi aproape 1,6 miliarde EUR reprezentand cofinanțare UE in cadrul programului privind rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T), pentru imbunătățirea infrastructurii de transport din toată Europa. 89 de proiecte selectate prin intermediul cererii de propuneri din cadrul programului multianual pentru 2012 și 83 de proiecte prin intermediul cererii de propuneri din cadrul programului anual pentru 2012 vor folosi acest sprijin financiar pentru a ajuta la realizarea rețelei TEN-T, pornind de la studii preliminare pentru proiecte noi pană la granturi complementare al căror scop este să sprijine inițiativele de construcție in derulare, pentru toate modurile de transport.
Siim Kallas, vicepreședinte al Comisiei responsabil cu transporturile, a declarat: "Rețelele transeuropene de transport reprezintă unul dintre cele mai bune exemple ale valorii pe care UE o poate aduce statelor sale membre. O rețea performantă este esențială pentru buna funcționare a pieței unice și va stimula competitivitatea. De asemenea, aceste proiecte vor ajuta Europa in tranziția spre un viitor mai sustenabil și vor permite același regim de acces pe piață pentru toate regiunile noastre."
Cererea de propuneri din cadrul programului multianual pentru 2012 a oferit finanțare in valoare de 1,348 miliarde EUR pentru proiectele care finanțează cele mai importante priorități ale rețelei TEN-T, cu accent pe șase zone modale:
• Managementul traficului aerian (ATM) - 3 proiecte selectate, finanțare in valoare de 58,8 milioane EUR
• Sistemul European de Management al Traficului Feroviar (ERTMS) - 14 proiecte selectate, finanțare in valoare de 68,33 milioane EUR
• Sisteme inteligente de transport/Sistemul european de taxare electronică (ITS/EETS) - 2 proiecte selectate, finanțare in valoare de 3,58 milioane EUR
• Autostrăzile maritime (MoS) - 13 proiecte selectate, finanțare in valoare de 169,37 milioane EUR
• Servicii de informații fluviale (RIS) - 4 proiecte selectate, finanțare in valoare de 3,43 milioane EUR
• Proiecte prioritare (PP) - 53 de proiecte selectate (39 de proiecte noi, 14 proiecte in derulare), finanțare in valoare de 1,044 miliarde EUR
Cererea de propuneri din cadrul programului anual pentru 2012 a oferit finanțare pentru un număr mare de proiecte mai mici care acoperă diferitele moduri de transport. Cererea de propuneri respectivă a acordat o finanțare totală in valoare de 247,20 milioane EUR in patru domenii prioritare principale:
• Prioritatea 1 - Acccelerarea/facilitarea implementării proiectelor TEN-T (căi navigabile interioare, transport multimodal, maritim, feroviar și rutier) - 67 de proiecte selectate, finanțare in valoare de 211,36 milioane EUR.
• Prioritatea 2 - Măsuri pentru promovarea inovării și a noilor tehnologii pentru infrastructura de transport - 6 proiecte selectate, finanțare in valoare de 13,74 milioane EUR.
• Prioritatea 3 - Sprijin pentru parteneriatele de tip public-privat (PPP) și pentru instrumentele financiare inovatoare: 3 proiecte selectate, finanțare in valoare de 5,75 milioane EUR.
• Prioritatea 4 - Sprijin pentru implementarea pe termen lung a TEN-T, pe anumite coridoare: 7 proiecte selectate, finanțare in valoare de 16,35 milioane EUR.
Deciziile individuale de finanțare vor fi adoptate treptat de Comisia Europeană pe parcursul lunilor octombrie și decembrie 2013. In cadrul zilelor TEN-T 2013 din Tallin, 32 dintre aceste decizii individuale vor fi inmanate miniștrilor și secretarilor de stat care vor fi prezenți.
Proiectele vor fi monitorizate de Agenția Executivă TEN-T, in colaborare cu beneficiarii proiectelor din statele membre și sub auspiciile Direcției Generale Mobilitate și Transporturi a Comisiei Europene.