InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

UE a aprobat acordarea unui nou sprijin bugetar Republicii Moldova

19.10.2019
 

 

Comisia Europeană a aprobat in 18 oct. plata sumei de 14,35 milioane EUR, sub formă de sprijin bugetar, pentru a contribui la realizarea reformelor atat de necesare care sunt continuate de noul guvern al Republicii Moldova. Această asistență va sprijini reforma poliției, combaterea corupției și a spălării banilor, modernizarea sectorului energetic și eficientizarea și transparentizarea finanțelor publice. 

Plata efectuată  urmează plăților aferente sprijinului bugetar efectuate in iulie 2019 (14,54 milioane EUR), primei tranșe a asistenței macrofinanciare, anunțată recent (30 de milioane EUR) și Consiliului de asociere UE-Republica Moldova, desfășurat la 30 septembrie 2019.

Comisia și-a reluat in iulie plățile aferente sprijinului bugetar către Republica Moldova, după ce le-a suspendat timp de doi ani din cauza deteriorării situației statului de drept din această țară. In urma schimbării guvernului din iunie 2019, autoritățile Republicii Moldova s-au angajat intr-un proces de reforme structurale semnificative și substanțiale, proces care a asigurat condițiile necesare pentru ca UE să iși reia sprijinul bugetar și asistența macrofinanciară. 

Noul guvern a restabilit, de asemenea, relațiile cu Fondul Monetar Internațional (FMI). La 20 septembrie, FMI a incheiat a patra și a cincea evaluare a programului său cu Moldova.

Comisia Europeană și Serviciul European de Acțiune Externă vor continua să monitorizeze indeaproape situația politică și să evalueze indeplinirea condițiilor inaintea fiecărei plăți de sprijin bugetar.

Contextul noului pachet de asistență UE

Suma de 14,35 milioane EUR corespunde plăților aferente sprijinului bugetar care vor consolida următoarele trei programe:

Sprijin pentru reforma sectorului energetic: cu sprijinul furnizat de UE in cadrul acestui program, Republica Moldova a realizat progrese importante in ceea ce privește apropierea legislativă in sectoarele energiei electrice, gazelor naturale și eficienței energetice/energiei din surse regenerabile, in conformitate cu Acordul de asociere UE-Moldova. In ceea ce privește interconectarea cu rețelele energetice ale UE, construcția gazoductului strategic Ungheni-Chișinău a progresat, deși intr-un ritm lent. De asemenea, la sfarșitul anului 2018, au fost semnate și ratificate cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și cu Banca Europeană de Investiții acordurile de imprumut pentru interconectarea rețelelor de energie electrică intre Moldova și Romania. Lucrările pregătitoare inițiale au fost demarate cu sprijinul UE.

Sprijin pentru reforma poliției in Republica Moldova: Acest program UE a sprijinit proiecte-pilot privind poliția de proximitate, in Chișinău și in alte orașe. De asemenea, toate inspectoratele de poliție au fost echipate cu o rețea securizată de comunicații vocale și de date, care este utilizată in prezent pentru a facilita activitățile polițienești bazate pe informații. In al treilea rand, Ministerul Afacerilor Interne a inființat, in cadrul poliției, unități anticorupție și de combatere a spălării banilor, care să promoveze principiul toleranței zero față de corupție in randul forțelor de poliție. 

Sprijin pentru reforma politicii finanțelor publice: cu sprijinul furnizat de UE in cadrul acestui program, Republica Moldova a făcut progrese in privința modului de gestionare a finanțelor publice și și-a sporit transparența pregătirii bugetului. De exemplu, autoritățile au imbunătățit accesul publicului la informațiile bugetare prin elaborarea unui Buget pentru cetățeni. Acestea au optimizat, de asemenea, controlul și raportarea cheltuielilor și au consolidat gestionarea datoriilor. La randul său, Curtea de Conturi a luat măsuri pentru a imbunătăți eficacitatea auditurilor sale și a asigura o supraveghere mai strictă a execuției bugetare.