InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

UE urmareste realizarea de progrese echilibrate pentru a impulsiona politicile climatice la conferinta de la Varsovia

08.11.2013
 

La Conferința ONU privind schimbările climatice organizată la Varșovia in perioada 11-¬22 noiembrie, Uniunea Europeană urmărește adoptarea unui pachet echilibrat de decizii care să promoveze politicile climatice la nivel internațional. Deciziile trebuie să imbunătățească punerea in aplicare a măsurilor deja convenite in domeniul climei, să ducă mai departe eforturile de a diminua și mai mult emisiile globale de gaze cu efect de seră pană in 2020 și să pregătească terenul pentru adoptarea, pană in 2015, a unui acord global in domeniul politicilor climatice, obligatoriu din punct de vedere juridic, care să cuprindă angajamentele asumate de toate țările in materie de emisii.
Valentinas Mazuronis, ministrul mediului din Lituania, care deține in prezent președinția Consiliului Uniunii Europene, a declarat: "Reuniunea de la Varșovia reprezintă un pas important pentru indeplinirea angajamentelor asumate pană in prezent, pentru identificarea unor modalități de a face ca politicile climatice pe termen scurt să fie mai ambițioase, precum și pentru pregătirea acordului din 2015. UE a propus un proces etapizat, care cuprinde și o fază de evaluare, in vederea formulării unor angajamente ambițioase pentru acordul din 2015, ceea ce asigură o bază solidă pentru luarea unei decizii la Varșovia."
Connie Hedegaard, comisarul european pentru politici climatice, a adăugat: "Ar trebui să fie clar pentru toată lumea că această conferință de la Varșovia privind schimbările climatice nu va marca sfarșitul negocierilor privind acordul global in domeniul climei din 2015. Cu toate acestea, intalnirea va fi una foarte importantă pentru a inregistra progrese și a pregăti terenul pentru reuniunea care va avea loc la Paris in 2015. Trebuie ca la Varșovia să ne punem de acord să pregătim angajamente puternice in vederea acordului din 2015 și să intensificăm reducerile de emisii in perioada rămasă pană la sfarșitul deceniului in curs. Toate țările trebuie să fie pregătite să prezinte angajamente indrăznețe inainte de summitul liderilor mondiali privind schimbările climatice organizat de Ban Ki¬moon, Secretarul General al ONU, in luna septembrie a anului viitor."
Acordul din 2015
Sunt necesare progrese urgente in ceea ce privește conceperea, domeniul de aplicare și structura acordului global, care urmează să fie adoptat cel tarziu pană in 2015 și să intre in vigoare in 2020. UE dorește ca in cadrul conferinței de la Varșovia să fie reflectate progresele realizate pană in prezent și să fie planificate activitățile care trebuie intreprinse in 2014, astfel incat un proiect de text să poată fi disponibil cu mult timp inainte de luna mai 2015.
In mod concret, la Varșovia trebuie să se convină un proces prin care toate părțile să formuleze angajamente ambițioase cu privire la emisiile din perioada de după 2020, care să fie incluse in acordul din 2015. Acest proces ar trebui să includă un calendar pentru pregătirea in 2014 a angajamentelor fiecărei țări, furnizarea de informații prin care să se explice angajamentele și o fază de evaluare menită să asigure că, privite in mod colectiv, angajamentele sunt suficient de ambițioase pentru a menține incălzirea globală la un nivel cu 2°C mai scăzut față de temperatura din perioada preindustrială.
Politicile climatice din perioada anterioară anului 2020
Cu toate că UE și peste 80 de alte țări și-au asumat angajamente in materie de emisii pentru perioada anterioară anului 2020, aceste angajamente, privite in mod colectiv, nu sunt incă suficient de ambițioase pentru a permite indeplinirea obiectivului de a menține incălzirea globală sub 2°C. UE dorește ca, la Varșovia, miniștrii să se implice activ in dezbaterea privind modalitățile de a urmări obiective mai ambițioase in perioada anterioară anului 2020, lucru care va contribui, de asemenea, la incheierea unui acord ambițios in anul 2015.
UE și-ar dori ca țările care nu au făcut incă acest lucru să prezinte la Varșovia angajamente in materie de emisii pentru 2020. In cadrul conferinței ar trebui să se convină un proces prin care toate părțile să reflecteze, in 2014, asupra modalităților de a-și intensifica măsurile in materie de emisii in perioada anterioară anului 2020.
Totodată, UE face apel la intensificarea cooperării internaționale in ceea ce privește urmărirea unor obiective mai ambițioase in perioada anterioară anului 2020. Există un potențial semnificativ de a reduce și mai mult emisiile, printre altele, prin intensificarea măsurilor intreprinse in materie de eficiență energetică, energie din surse regenerabile, gaze fluorurate cu efect de seră, reformă a subvențiilor pentru combustibilii fosili și emisii generate de transportul aerian și maritim.
In special in ceea ce privește gazele fluorurate, UE dorește ca in cadrul conferinței de la Varșovia să se transmită un semnal clar, prin lansarea unui apel către părțile la Protocolul de la Montreal privind protejarea stratului de ozon de a lua măsuri de reducere treptată a hidrofluorocarburilor (HFC), o categorie de gaze cu puternic efect de seră.
Punerea in aplicare a deciziilor convenite
Cel de-al treilea domeniu in care este necesar să se ia decizii la Varșovia este realizarea de progrese privind punerea in aplicare a măsurilor convenite in sesiunile anterioare.
Printre acestea se numără problema modului de abordare a pierderilor și daunelor provocate de schimbările climatice in țările in curs de dezvoltare deosebit de vulnerabile. La Varșovia trebuie să se abordeze, de asemenea, problema finanțării politicilor climatice in țările in curs de dezvoltare. Un dialog ministerial la nivel inalt privind finanțarea ar trebui să contribuie la atingerea unui consens privind calea de urmat.
Printre altele, este necesar să se ia decizii cu privire la finalizarea normelor in materie de transparență aplicabile angajamentelor asumate pană in prezent, precum și la normele detaliate de punere in aplicare a celei de-a doua perioade de angajament din cadrul protocolului de la Kyoto, care se intinde din 2013 pană in 2020.
Fondurile UE destinate politicilor climatice in 2013
In calitate de cel mai important furnizor de asistență oficială pentru dezvoltare, UE, impreună cu statele membre, va prezenta la Varșovia informații cu privire la acordarea in continuare de finanțare pentru politicile climatice in favoarea țărilor in curs de dezvoltare. UE și statele membre s-au angajat ca in perioada 2010-2012 să acorde țărilor in curs de dezvoltare 7,2 miliarde EUR, reprezentand "finanțare inițială rapidă", și au depășit acest angajament, acordand in total 7,34 miliarde EUR, sumă care include cele 2,67 miliarde EUR acordate anul trecut. Deși pentru 2013 nu se aplică nicio astfel de obligație de finanțare a politicilor climatice, UE și o serie de state membre au anunțat contribuții voluntare pentru țările in curs de dezvoltare, in valoare de 5,5 miliarde EUR, iar cele mai recente estimări arată că sunt pe calea cea bună pentru a-și indeplini obiectivul de a pune la dispoziție această sumă.