InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

UE - Solutii mai bune pentru consumatori

20.11.2012, sursa: Comisia Europeana
 


Ţările din UE trebuie să facă eforturi pentru a aplica in totalitate normele UE in materie de energie, astfel incat potenţialul pieţei să fie valorificat pe deplin, in avantajul consumatorilor.

Ţările UE au convenit asupra unor norme comune care să contribuie la creşterea competitivităţii pieţei energiei. Astfel, cetăţenii şi intreprinderile vor beneficia de o aprovizionare sigură şi durabilă, la preţuri corecte.

Normele sunt esenţiale pentru depăşirea problemelor cu care ne confruntăm astăzi, printre care schimbările climatice şi dependenţa excesivă de importuri. De asemenea, sunt importante pentru a asigura accesul tuturor cetăţenilor europeni la energie, la preţuri accesibile.

In această direcţie, s-au făcut unele progrese. In prezent, consumatorii beneficiază de o ofertă mai variată, preţurile angro sunt ţinute sub control şi este asigurată cantitatea de energie necesară.

In alte domenii, unele ţări din UE avansează mai incet. Pentru a accelera procesul, Comisia doreşte să facă mai mult pentru a-i ajuta pe consumatori să profite din plin de avantajele unei pieţe competitive. Printre măsurile menite să amelioreze funcţionarea pieţei interne a energiei se numără:
garantarea aplicării corecte a normelor de către toate ţările - unele nu fac incă acest lucru, in special in cazul normelor privind interconectarea pieţelor gazului şi electricităţii
informarea consumatorilor cu privire la totalitatea drepturilor care le revin, inclusiv dreptul de a schimba furnizorul gratuit, in interval de trei săptămani. Astfel, consumatorii ar putea economisi 13 miliarde de euro pe an dacă toată lumea ar plăti cele mai mici preţuri
promovarea montării de contoare inteligente, care le permit consumatorilor să işi monitorizeze consumul in timp real şi să işi gestioneze mai bine facturile la energie
prezentarea mai clară a preţurilor, tarifelor şi ofertelor, ceea ce ar contribui la protejarea consumatorilor vulnerabili
eliminarea preţurilor reglementate - acestea le creează consumatorilor falsa impresie că preţurile pe care le plătesc sunt cele mai mici posibile şi constituie un obstacol in calea concurenţei şi a investiţiilor (la ora actuală, doar 9 ţări din UE nu reglementează preţurile cu amănuntul).

Etapele următoare

Unele ţări intenţionează să propună măsuri de stimulare a furnizorilor tradiţionali, pentru a menţine disponibilă capacitatea de producţie de electricitate in cazul in care cererea nu poate fi acoperită cu ajutorul surselor de energie variabile (cum ar fi energia solară sau eoliană).

Inainte de a introduce astfel de măsuri, este necesar să se analizeze mai bine motivele pentru care ţările UE nu investesc in creşterea capacităţii de producţie. De asemenea, guvernele naţionale ar trebui să incerce să se aprovizioneze de la furnizori din alte state membre, lucru care ar putea fi mai rentabil.

Comisia va propune şi orientări privind promovarea surselor regenerabile de energie.