InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Trei sferturi din investitiile neproductive in agricultura sunt 'prea costisitoare'

25.01.2016
 

Intr-un nou raport al Curtii de Conturi Europene se arata ca trei sferturi din proiectele auditate care au fost finantate printr-o schema a UE vizand sprijinirea financiara a fermierilor care contribuie la imbunatatirea mediului inconjurator nu au avut un bun raport cost-eficacitate. In schimb, majoritatea acestor asa-numite "investitii neproductive" au contribuit la protejarea peisajului si a biodiversitatii. Auditorii au identificat insa elemente clare care indica existenta, in 75 % din cazuri, fie a unor costuri nerezonabile, fie a unor costuri insuficient justificate. Deficientele de la nivelul selectiei investitiilor pentru activitati precum plantarea de garduri vii sau refacerea unor zone umede au dus la situatia in care unele propuneri nu au fost verificate in mod corespunzator pe baza unor criterii de selectie si la finantarea unor proiecte neeligibile.

Pentru perioada de programare 2007-2013, aproximativ 860 de milioane de euro reprezentand fonduri publice au fost cheltuite pentru asa numitele "investitii neproductive". Sprijinul public pentru investitiile neproductive este furnizat prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si prin cofinantare nationala, acest sprijin acoperind, adesea, 100 % din costurile proiectelor.

Auditorii au vizitat patru state membre care au cheltuit impreuna 80 % din totalul fondurilor vizate, si anume Portugalia, Danemarca, Regatul Unit (Anglia) si Italia (Apulia). Doar cinci dintre cele 28 de proiecte auditate s-au dovedit a avea un bun raport cost-eficacitate. In raport se atrage atentia asupra faptului ca este posibil ca aceasta situatie sa nu se limiteze doar la esantionul de proiecte, deoarece problemele identificate sunt rezultatul unor deficiente ce afecteaza sistemele de gestiune si de control din statele membre.

"Gestionarea durabila a mediului nostru agricol este in mod evident importanta, insa sprijinul acordat de UE trebuie sa aiba si el sens din punct de vedere financiar", a declarat domnul Jan Kinšt, membru al Curtii de Conturi Europene, responsabil de acest raport.

In cadrul auditului, s-a constatat ca statele membre fie nu au verificat in mod corespunzator realitatea cheltuielilor declarate, fie au acceptat cea mai scumpa oferta fara sa se solicite o justificare a acesteia. In mai multe cazuri, s-a constatat ca proiectele care erau in mod clar de natura sa sporeasca valoarea exploatatiei au fost finantate in integralitate cu bani publici sau au beneficiat de rate de sprijin mult mai mari decat cele care se acorda, in mod normal, investitiilor productive.

In cadrul monitorizarii, se masurau doar datele privind cheltuielile efectuate din fonduri publice si numarul de exploatatii care beneficiaza de sprijin, fara sa existe prea multe informatii cu privire la realizarile efective obtinute la nivelul UE si la nivel de stat membru. Sprijinul va fi continuat si in perioada 2014-2020, dar Comisia si statele membre nu au corectat deocamdata decat putine dintre deficientele identificate, deoarece nu au depus suficiente eforturi pentru a le identifica in timp util.

Recomandarile principale ale auditorilor sunt acelea ca, in viitor, statele membre ar trebui:

  • sa analizeze masura in care investitiile neproductive sunt implementate in sinergie cu alte scheme de sprijin in domeniul mediului;
  • sa verifice in mod sistematic documentele justificative aflate la baza declaratiilor de cheltuieli;
  • sa defineasca indicatori de rezultat specifici si sa raporteze cu privire la acesti indicatori in rapoartele lor anuale de implementare;
  • sa defineasca criterii pentru a stabili profitul potential al investitiilor neproductive care beneficiaza de cele mai mari rate de sprijin si sa ajusteze intensitatea sprijinului;
  • sa se asigure ca costurile investitiilor neproductive sprijinite nu depasesc costurile unor tipuri similare de lucrari oferite pe piata;

Comisia ar trebui sa monitorizeze punerea in aplicare de catre statele membre a investitiilor neproductive prin intermediul rapoartelor lor anuale de implementare, sa furnizeze statelor membre orientari in ceea ce priveste criteriile de selectie si sa se asigure ca, in cursul evaluarilor, este monitorizata contributia la realizarea obiectivelor de agromediu.

Sursa: http://www.eca.europa.eu/