InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Tratarea apelor reziduale

13.12.2011
 

In perioada 2007-2013, se vor cheltui in intreaga UE aproximativ 14 miliarde EUR pentru realizarea infrastructurii de colectare sau de tratare a apelor reziduale in temeiul Directivei privind tratarea apelor urbane reziduale. Scopul avut in vedere este de a garanta că deșeurile provenite din gospodării și cele industriale nu afectează in mod negativ sănătatea umană și mediul. Cel mai recent raport privind punerea in aplicare a directivei pentru perioada 2007 2008 precizează că s-au inregistrat progrese satisfăcătoare, dar că gradul de conformitate cu normele in materie de colectare și de tratare ar putea fi incă imbunătățit. Raportul arată că majoritatea statelor membre cu vechime in UE (UE-15)1 au menținut standarde satisfăcătoare in ceea ce privește tratarea apelor uzate și au ameliorat tratamentul aplicat apelor sensibile, in timp ce statele membre mai noi (UE 12) au imbunătățit colectarea și tratarea in general.
Principalele concluzii ale raportului sunt următoarele:
• Majoritatea sistemelor de colectare a apelor urbane reziduale din UE-15 sunt foarte eficace și pot indeplini obiectivul de captare in proporție de 99%.
• De la ultimul raport, suprafața totală desemnată ca fiind sensibilă (eutrofă sau amenințată de a deveni eutrofă) și care necesită un tratament mai riguros a crescut de la 68% la 73%. Acest lucru ar putea indica parțial o creștere in privința apelor eutrofe, dar și faptul că statele membre și-au imbunătățit modalitățile de recunoaștere și de protejare a apelor sensibile aflate pe teritoriul lor.
• Normele privind tratarea apelor reziduale nu sunt aplicate pretutindeni cu aceeași rigurozitate, insă in Austria, Țările de Jos și Germania s-a atins un grad foarte ridicat de conformitate; imbunătățiri s-au inregistrat in Danemarca, Finlanda, Franța, Luxemburg și Suedia, iar in UE-12, in special in Lituania.
• Tratarea apelor reziduale este foarte avansată in orașele mari, unde instalațiile de tratare sunt mai riguroase și pot trata 77% din volumul apelor reziduale. Totuși, unele orașe nu dispun incă de instalații de tratare adecvate, patru dintre acestea aflandu-se in UE-15: Barreiro/Moita și Matosinhos in Portugalia, Frejus in Franța, și Trieste in Italia.
Etapele următoare
Comisia va sprijini statele membre finanțand proiecte din fondurile de coeziune; și alte instituții ale UE, cum ar fi Banca Europeană de Investiții (BEI), joacă un rol important in finanțare. In ceea ce privește aplicarea legislației, Comisia va adopta o atitudine proactivă, colaborand cu statele membre atunci cand este posibil, dar, in paralel, va continua să acționeze in justiție țările in care implementarea rămane deficitară, in special in caz de lacune și de intarzieri grave.
Context
Directiva privind apele urbane reziduale prevede ca apele reziduale să fie colectate și tratate in orice zonă in care poluarea apelor este echivalentă cu cea generată de o localitate cu peste 2 000 de locuitori. In UE 27 există aproximativ 23 000 de zone de acest gen, in care nivelul total de poluare al apelor reziduale este echivalent cu cel produs de aproximativ 550 de milioane de locuitori. Directiva prevede tratarea biologică a apelor uzate ("tratamentul secundar"), impunand un tratament mai riguros in cazul zonelor cu ape deosebit de sensibile, care necesită un nivel mai ridicat de protecție.
In statele membre ale UE-15, directiva ar fi trebuit să fie implementată integral in momentul intocmirii raportului, insă țărilor UE-12 li s-au acordat prelungiri in tratatele de aderare. In perioada 2007-2008, termenele prevăzute pentru Bulgaria, Cipru, Estonia, Ungaria, Letonia, Romania și Slovenia erau incă in curs.
Un studiu din 2000 al Comisiei estimează că, in perioada 1990-2010, s-au investit aproximativ 152 de miliarde EUR in infrastructura de tratare a apelor reziduale. Fondurile UE joacă un rol important in finanțarea infrastructurii de tratare și colectare, mai ales in UE-12. Aceste fonduri au ajutat in trecut țări precum Irlanda, Spania, Italia și Grecia să realizeze imbunătățiri impresionante incepand din anii '90, cifrele privind tratarea secundară crescand, in unele cazuri, de patru ori.
UE imbunătățește nivelurile de conformitate prin măsuri de aplicare strictă a legislației: in 2007, de exemplu, Comisia a monitorizat respectarea hotărarilor cu privire la tratarea apelor urbane reziduale, adoptate de Curtea de Justiție impotriva Belgiei, Luxemburgului, Regatului Unit și Spaniei.
Acesta este cel de-al șaselea raport referitor la implementarea Directivei privind tratarea apelor urbane reziduale. După 20 de ani, situația tratării apelor reziduale in Europa s-a imbunătățit semnificativ.
A se vedea, de asemenea:
Paginile de internet dedicate apelor urbane reziduale din UE:
http://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/index_en.html