InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Transportul rutier: PE introduce principiul -poluatorul plateste

22.06.2011
 

Revizuirea regulilor de taxare pentru transportul rutier de marfă ("Eurovigneta") va include plata de către transportatori a costului poluării atmosferice și sonore, in plus față de taxa pentru utilizarea autostrăzilor. Textul adoptat marți de către deputații europeni garantează faptul că veniturile obținute din aceste taxe vor fi utilizate pentru finanțarea in viitor a unui sistem de transporturi mai performante și mai puțin poluante
In cadrul dezbaterii, raportorul belgian Said El Khadraoui (S&D) a subliniat că acest compromis marchează o etapă importantă pentru politica de transporturi pentru următorii zece ani oferind "statelor membre, pentru prima dată, posibilitatea de a include costurile externe (...) și de a utiliza mai bine o largă gamă de taxe de utilizare pentru imbunătățirea mobilității".
3-4 cenți (pe vehicul / pe km, in medie) vor putea fi astfel adăugați prețului utilizării infrastructurilor pentru a acoperi costurile externe determinate de transportul rutier, incepand cu poluarea aerului și a zgomotelor emise. In afara rețelelor de transport transeuropean, directiva se va aplica și transportului pe autostrăzi, dispozițiile sale fiind aplicabile vehiculelor mai mari de 3,5 tone. Dacă un stat membru dorește să acorde derogări pentru vehicule de pană la 12 tone, va trebui să notifice Comisiei motivele pentru care acordă aceste derogări.
Statele membre se angajează in schimb să investească 15% din incasările globale in rețelele de transport transeuropean. Restul incasărilor ar trebui să servească la atenuarea efectelor negative și dezvoltarea ansamblului sistemului de transporturi durabile. Pentru a favoriza transparența și dezbaterea publică, deputații au inclus in textul directivei obligația statelor membre de a informa cu regularitate Comisia cu privire la tarifele aplicate și utilizarea redevențelor.
Favorizarea innoirii parcului auto
Camioanele cu motoare mai puțin poluante vor fi exonerate de la plata taxelor pentru poluare atmosferică pană la 1 ianuarie 2014 pentru categoria de emisii EURO V și pană la 1 ianuarie 2018 pentru EURO VI. In zonele sensibile și de munte, o majorare de pană la 25% va putea fi adăugată costurilor externe pentru categoriile cele mai poluante (EURO 0 pană la EURO II), aceasta fiind extinsă la 1 ianuarie 2015 și categoriei EURO III.
Evitarea congestionării traficului
Pentru o gestiune mai eficientă a traficului, pot fi aplicate variații ale taxei Eurovigneta. Acestea trebuie insă aplicate intr-un mod neutru din punct de vedere al veniturilor. Variația taxei poate ajunge pană la 175% in zonele congestionate, cu tarife mai mari aplicabile pe durata celor 5 ore de varf, și cu tarife mai mici in restul timpului. Pentru a permite intreprinderilor de transport calcularea costurilor și adaptarea planificărilor de transport, Comisia va pune la dispoziția acestora o listă a tarifelor și a orarelor aplicabile pe teritoriul UE.
Noile reguli ale dispozițiilor "Eurovigneta" sunt rezultatul unui acord in a 2-a lectură cu Consiliul și vor trebui să fie adoptate in mod formal de statele membre. Acestea le vor putea aplica la trei săptămani după publicarea in Jurnalul Oficial.
Textul a fost adoptat cu 505 voturi pentru, 141 impotrivă și 17 abțineri

Sursa: Biroul de informare aParlamentului European in Romania