InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Transport rutier: Noul permis european de conducere

18.01.2013
 

Incepand cu 19 ianuarie 2013, toate noile permisele de conducere eliberate in UE se vor prezenta sub forma unui "card de credit" din plastic, avand un format european standard și elemente de securitate mai bune. Noul permis european va inlocui treptat cele peste 100 de modele diferite din hartie și plastic, utilizate in prezent de mai mult de 300 de milioane de șoferi in intreaga UE. Această acțiune face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri (cea de-a treia Directivă UE privind permisele de conducere) care intră in vigoare și care sunt concepute pentru a ameliora libera circulație, a combate frauda și a imbunătăți siguranța rutieră pe intreg teritoriul UE.
"Poliția rutieră din Europa trebuie să recunoască in prezent peste 100 de tipuri diferite de permise de conducere din hartie și plastic. Fotografiile de identitate pot fi depășite, categoriile pentru care conducătorul auto are permis pot fi neclare, iar documentul poate fi ușor de falsificat. Permisele de conducere contrafăcute reprezintă o invitație la crimă, motiv pentru care avem nevoie de permise care sunt ușor de citit, ușor de ințeles și foarte greu de falsificat".
Principalele modificări care vor intra in vigoare la 19 ianuarie 2013 sunt după cum urmează:
Un format european standard
Toate noile permise europene de conducere vor fi eliberate in conformitate cu un nou format, un "card de credit" din plastic, cu o fotografie și informații standard - ușor de recunoscut și de citit in intreaga UE. (a se vedea fotografia de mai jos). Toate permisele noi vor avea acest format incepand cu 19 ianuarie 2013.
Permisele existente nu sunt afectate, dar vor fi inlocuite cu noul format in momentul reinnoirii lor sau cel tarziu pană in 2033. Permisul european de conducere poate fi adaptat astfel incat să includă simboluri naționale, decizia aparținand fiecărui stat membru.
Securitate sporită
Noul permis de conducere include o serie de elemente de securitate menite să il facă inviolabil și să descurajeze falsificarea acestuia.
In plus, această măsură este insoțită de crearea unui sistem de schimb de date electronice la nivel european, pentru a facilita schimbul de informații intre administrațiile naționale. Procesul de gestionare a permiselor de conducere pentru persoanele care iși schimbă reședința in alt stat membru va fi astfel simplificat. De asemenea, aceasta va contribui in mod semnificativ la descurajarea "turismului pentru obținerea permisului de conducere" și a fraudei, de exemplu prin punerea in aplicare a noii interdicții, mai stricte, conform căreia un stat membru nu eliberează permisul unei persoane al cărei permis a fost deja retras, suspendat sau restricționat de un alt stat membru.
Reinnoirea periodică a permiselor
Reinnoirea periodică a permiselor auto in intreaga UE este esențială pentru combaterea fraudei și pentru imbunătățirea siguranței rutiere. Conform noilor norme, permisele de conducere trebuie reinnoite, pentru conducătorii de automobile și motociclete, o dată la 10-15 ani, in funcție de statele membre. Conducătorii de autobuze și de camioane trebuie să-și reinnoiască permisul din cinci in cinci ani și să efectueze un control medical pentru reinnoirea acestuia.
Este vorba despre o reinnoire administrativă care nu necesită nicio testare suplimentară. Astfel, se asigură că informațiile, fotografiile, etc. inscrise pe permise sunt actualizate, elementele de securitate ale cardurilor pot fi actualizate periodic pentru a ține seama de noile tehnologii, iar statele membre au in permanență informații actualizate referitoare la permisele aflate in circulație.
Protecția șoferilor vulnerabili
Regimul specific permisului european de conducere consolidează protecția categoriilor celor mai vulnerabile de participanți la trafic. Printre măsuri se numără:
• O limită de varstă mai ridicată pentru accesul direct (in urma testării teoretice și practice) la permisele pentru motocicletele cele mai puternice, și anume 24 de ani in loc de 21 de ani cat este in prezent.
• Creșterea limitei de varstă, precum și introducerea unor etape suplimentare in cadrul accesului treptat. Noul regim impune acumularea unei experiențe de minimum patru ani (in loc de doi) de conducere a unor motocicletele mai puțin puternice inainte de obținerea permisului de conducere pentru motocicletele cele mai puternice.
• Mopedurile constituie o nouă categorie de vehicule, iar candidații la obținerea permisului de conducere a acestora vor trebui de acum inainte să susțină un test teoretic. Statele membre pot introduce, de asemenea, teste de aptitudini și de comportament și examene medicale. UE stabilește o varstă minimă recomandată de 16 ani, varstă de la care permisele sunt recunoscute reciproc de către toate statele membre (statele membre pot cobori acest nivel la 14 ani pe teritoriul național). Este pentru prima dată cand UE introduce cerințe minime pentru mopeduri.
Standarde minime pentru examinatori
Examinatorii vor trebui să respecte standarde minime in ceea ce privește calificarea inițială și formarea continuă. Această măsură va permite introducerea unui control al calității in cadrul noului sistem.
Directiva 2006/126/CE privind permisele de conducere a fost adoptată de statele membre și de Parlamentul European in 2006. Aceasta a trebuit să fie transpusă de statele membre pană la 19 ianuarie 2011 și devine pe deplin aplicabilă la 19 ianuarie 2013.