InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Taxele de drum in UE

15.05.2012
 

Taxele de drum trebuie sa fie echitabile pentru toti soferii
Comisia Europeană a publicat in 14 mai 2012 i orientări care avertizează că, potrivit legislației din UE, taxele de drum trebuie să nu fie discriminatorii pentru șoferii din străinătate. Orientările sunt menite să vină in ajutor statelor membre care analizează posibilitatea introducerii unor sisteme tarifare noi pentru autoturismele private.
Vicepreședintele Siim Kallas a declarat: "A nu fi discriminat este un drept fundamental conform legislației UE. Un cetățean francez sau britanic trebuie să poată traversa Slovenia sau Belgia cu mașina la fel de ușor ca un localnic. Sistemele de percepere a taxelor de drum trebuie să fie transparente și echitabile pentru toți."
Situația actuală
Șapte state membre - Austria, Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, Romania, Slovacia și Slovenia - utilizează sisteme cu tarifare in funcție de timp, de tip vinietă, pentru autoturismele private. Belgia se pregătește să introducă un astfel de sistem. Țările de Jos și Danemarca au luat in discuție introducerea unor taxe de drum, inclusiv pentru autoturismele private.
Directiva "Eurovinieta" a UE stabilește o listă transparentă a costurilor care pot face obiectul unor tarife pentru vehiculele grele de marfă, precum costul infrastructurii și externalități cum ar fi poluarea atmosferică și zgomotul. In cazul autoturismelor private, astfel de norme nu există. Cu toate acestea, se aplică dispozițiile de bază din tratat care interzic orice discriminare pe criterii de naționalitate.
De-a lungul anilor, taxele de drum pentru autoturisme private au dat naștere la numeroase plangeri adresate Comisiei, iar o parte dintre aceste taxe au fost declarate neconforme cu normele UE. In 1996, Austria a fost nevoită să iși modifice planurile privind un sistem de viniete după ce Comisia Europeană a stabilit că oferirea exclusiv de permise anuale ar fi inechitabilă față de conducătorii auto din străinătate. In 2008, Comisia a lansat o acțiune in constatarea neindeplinirii obligațiilor impotriva Sloveniei, deoarece aceasta oferea numai viniete pentru o perioadă de jumătate de an. Drept urmare, autoritățile au introdus permise săptămanale.
Orientările Comisiei
Comisia dorește să indrume statele membre in privința a ceea ce inseamnă un sistem de tarifare nediscriminatoriu.
1. Comisia iși exprimă o preferință clară pentru sistemele de tarifare bazate pe distanță, considerandu-le ca fiind inerent mai echitabile și mai eficace pentru trimiterea de semnale privind prețul decat metoda care recurge la viniete autocolante a căror valoare este calculată in funcție de timp. Dacă nu sunt concepute cu grijă, sistemele cu viniete au șanse mari să provoace probleme nejustificate șoferilor din străinătate care nu fac decat să traverseze o țară.
2. Dacă se recurge la un sistem cu viniete bazate pe timp, trebuie indeplinite anumite condiții.
Trebuie să existe următoarele elemente:
(a) O ofertă minimă de viniete pe termen scurt. La dispoziția localnicilor și a șoferilor din străinătate trebuie să existe cel puțin viniete săptămanale, lunare și anuale. In mod evident, vinietele cu durata cea mai mică vor fi cel mai probabil utilizate de șoferii nerezidenți.
(b) Un raport acceptabil intre prețurile medii pe zi. Raportul prețurilor medii pe zi exprimă prețul mediu, exprimat ca preț zilnic echivalent, pe care il plătește un nerezident (utilizand vinieta cu durata cea mai mică, de exemplu pe cea săptămanală) comparativ cu un rezident care utilizează vinieta cu durata cea mai mare (de exemplu pe cea anuală). A se vedea tabelul 1 de mai jos.
Pe baza sistemelor utilizate in prezent, raportul dintre prețul mediu pe zi plătit de un nerezident și cel plătit de un rezident poate varia intre 2,5 și 8,2. Aceasta ar fi considerată limita superioară acceptabilă. Pentru comparație, raportul maxim permis de Directiva "Eurovinieta" a UE in cazul vehiculelor grele de marfă este de 7,3.
Pot exista motive obiective pentru tarifele mai mari in cazul vinietelor pe termen scurt, cum ar fi costurile administrative mai ridicate, dar aceste costuri trebuie să fie justificabile și proporționale.
(c) Informații clare privind tarifele care trebuie plătite de utilizator, care trebuie să fie ușor accesibile pentru nerezidenți. Acestora trebuie să li se ofere o gamă de modalități de plată, inclusiv puncte de plată ușor accesibile situate la frontieră, plata prin telefon și plata online. Aplicarea legii trebuie să nu se concentreze exclusiv pe zonele de frontieră.
Context - Taxele de drum
Fiecare stat membru are libertatea de a decide dacă dorește să introducă taxe de drum, pentru ce vehicule și cum vor fi colectate aceste taxe. Pană in prezent, anumite state membre au ales să utilizeze un sistem de tarifare in funcție de distanță, altele recurg la un sistem in funcție de timp, iar altele nu percep niciun fel de taxe de acest tip.
Este anexat un tabel cu tarifele aplicate in prezent conducătorilor de vehicule motorizate din 7 state membre care utilizează viniete.
http://ec.europa.eu/transport/road/road_charging/charging_private_vehicles_en.htm
Sursa: CE