InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Tablourile de bord privind inovarea 2019 in UE

21.06.2019
 

 

Europa trebuie să iși aprofundeze capacitatea de inovare pentru a face față concurenței pe piețele mondiale și pentru a menține și a imbunătăți modul de viață european, astfel cum s-a solicitat, de curand, in cadrul Consiliului European, in iunie 2018 și in martie 2019. Acesta este motivul pentru care Comisia Juncker a stabilit un nou nivel de ambiție atat pentru UE, cat și pentru statele sale membre și regiunile sale și a propus programul Orizont Europa, cel mai ambițios program de cercetare și inovare de pană acum. Acest lucru ii va permite UE să rămană in avangarda cercetării și inovării la scară mondială.

Tabloul de bord european privind inovarea și Tabloul de bord regional privind inovarea pentru anul 2019, publicate de Comisie, arată că performanțele UE in materie de inovare s-au imbunătățit in mod constant timp de patru ani la rand.

In premieră absolută, capacitatea de inovare a Europei o depășește pe cea a Statelor Unite ale Americii. Cu toate acestea, UE continuă să piardă teren in fața Japoniei și a Coreei de Sud, iar China vine rapid din urmă. Datele completează, in cadrul semestrului european, recomandările specifice fiecărei țări publicate recent de Comisie, in care este evidențiat rolul cercetării și al inovării și sunt cuprinse recomandări pentru imbunătățirea creșterii productivității și a competitivității.

In baza scorurilor lor, țările UE se incadrează in patru grupuri de performanță de inovare:

 

-Lideri de inovare - Danemarca, Finlanda, Olanda și Suedia indeplinesc 20% sau mai mult peste media UE;

-Inovatori puternici - Austria, Belgia, Estonia, Franța, Germania, Irlanda, Luxemburg și Regatul Unit  care sunt  aproape de media UE;

-Inovatori moderaţi - Croația, Cipru, Cehia, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia și Spania cu o performanță de inovare sub media UE;

-Inovatorii modeşti - Bulgaria și Romania, care inregistrează cu mult sub 50% din media UE.

 

In comparație cu ediția de anul trecut, Estonia (anterior un inovator moderat) se alătură grupului de inovatori puternici. Luxemburgul și Regatul Unit (ambii lideri de inovare anterior) au coborat in grupul de inovatori puternici, iar Slovenia (anterior un inovator puternic) a coborat in grupul inovatorilor moderaţi.

 

Tabloul de bord european privind inovarea 2019: principalele constatări

 

  • Pe baza punctajelor obținute, țările UE se incadrează in patru grupe de performanță: lideri in materie de inovare, inovatori puternici, inovatori moderați și inovatori modești.Suediaesteliderul in materie de inovarela nivelul UE in 2019, fiind urmată de Finlanda, Danemarca și Țările de Jos. Regatul Unit și Luxemburg și-au pierdut statutul de "lideri in materie de inovare", alăturandu-se altor țări din categoria "inovatorilor puternici", in timp ce Estonia face parte, pentru prima dată, din grupul "inovatorilor puternici".
  • Din 2011 pană in prezent,performanțele in materie de inovare ale UE au crescut, in medie, cu 8,8%, 25 de țări ale UE sporindu-și performanțele in acest domeniu. Cele mai bune performanțe s-au inregistrat in Lituania, Grecia, Letonia, Malta, Regatul Unit, Estonia și Țările de Jos, in timp ce Romania și Slovenia au inregistrat cele mai puternice scăderi ale performanțelor in acest domeniu.
  • La nivel mondial, UE a depășit Statele Unite.Superioritatea performanțelor UE față de Brazilia, India, Rusia și Africa de Sud rămane considerabilă. Cu toate acestea, China vine din urmă, cu o viteză de trei ori mai mare decat cea cu care cresc performanțele UE. UE a pierdut teren in comparație cu Japonia și Coreea de Sud.
  • In anumite domenii specifice de inovare, țările din UE cu cele mai bune rezultate sunt:Danemarca- resurse umane și mediul propice inovării;Luxemburg- sisteme de cercetare atractive;Franța- finanțare și sprijin;Germania- investiții ale intreprinderilor;Portugalia- IMM-uri inovatoare;Austria- crearea de legături;Malta- capital intelectual;Irlanda- impacturi asupra ocupării forței de muncă și asupra vanzărilor.

Regiunile cele mai inovatoare din UE sunt Helsinki-Uusimaa, Finlanda, urmată de Stockholm, Suedia și Hovedstaden, Danemarca. Pentru 159 regiuni, performanța a crescut in perioada de observație de nouă ani. Tabloul de bord regional privind inovarea publicat in acest an demonstrează o convergență puternică in privința performanțelor regionale, diferențele de performanță intre regiuni fiind in scădere.

Context

Aproximativ două treimi din creșterea economică a Europei in ultimele decenii a fost generată de inovare. Fiecare euro investit de programul european de cercetare și inovare Horizon Europe poate genera o revenire de pană la 11 EUR din PIB in decurs de 25 de ani.

 

Se preconizează că investițiile in cercetare și inovare vor genera pană la 100 000 de noi locuri de muncă in activități de cercetare și inovare in perioada 2021-2027.

 

Galerie foto

inovare 2019.jpg