InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Tabloul de bord al pietei interne: statele membre si-au imbunatatit rezultatele

09.10.2012
 

In această perioadă de criză, rolul pieței unice este decisiv pentru ieșirea Europei din stagnarea economică. Transpunerea la timp a legislației este o condiție necesară pentru indeplinirea obiectivelor strategice ale directivelor. Tabloul de bord al pieței interne, publicat astăzi de Comisia Europeană, arată că statele membre au depus eforturi pentru transpunerea normelor UE in legislația națională. După creșterea inregistrată in lunile mai și noiembrie 2011 (1,2%), deficitul mediu de transpunere (procentul de directive privind piața internă care nu au fost transpuse in legislația națională in termenele prevăzute) a scăzut la 0,9%, adică sub obiectivul convenit de șefii de stat și de guvern in 2007. In cadrul acestui exercițiu, șaisprezece state membre au atins obiectivul de 1%.
Statele membre au reușit de asemenea să reducă numărul directivelor transpuse incorect. Acest deficit mediu de conformitate a scăzut de la 0,8%, cat era in urmă cu șase luni, la 0,7%, cat este in prezent, apropiindu-se de nivelul de 0,5% propus in Actul privind piața unică in aprilie 2011. In schimb, a crescut numărul directivelor pentru care transpunerea este in intarziere cu doi ani sau mai mult; a crescut de asemenea timpul suplimentar mediu necesar pentru transpunerea unei directive UE in legislația națională (de la 7,9 la 9,1 luni).
In ceea ce privește aplicarea legislației UE, numărul incălcărilor continuă să scadă, foarte probabil datorită introducerii de mecanisme de soluționare mai timpurie a problemelor de neconformitate cu legislația UE. Italia inregistrează cel mai mare număr de proceduri privind incălcarea dreptului UE inițiate de Comisie, urmată de Grecia și de Belgia.
Dacă se iau in considerare toți indicatorii privind asigurarea respectării normelor, Letonia, Estonia, Luxemburg și Lituania inregistrează per ansamblu cele mai bune rezultate.
Michel Barnier, comisarul pentru piața internă, a declarat in legătură cu acest subiect: "Piața unică reprezintă motorul unei noi creșteri economice, insă lucrurile pot avansa doar dacă toate țările aplică normele in mod corect. Doresc să salut progresele realizate in transpunerea legislației UE de către statele membre."
Implementarea directivelor privind piața internă
• Deficitul mediu de transpunere la nivelul UE a scăzut de la 1,2% la 0,9% in cursul ultimelor șase luni, iar numărul statelor membre care au atins obiectivul de 1% a crescut de la unsprezece la șaisprezece. Luxemburg, Romania, Finlanda, Regatul Unit, Austria, Portugalia, Slovenia, Belgia, Cipru, Polonia și Italia trebuie să iși dubleze eforturile pentru a atinge acest obiectiv.
• In total, opt state membre și-au depășit sau egalat cele mai bune rezultate anterioare: Republica Cehă, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Letonia și Malta. Această stare de fapt ilustrează prioritatea pe care statele membre respective o acordă transpunerii in termenele prevăzute.
• Malta și Letonia au cele mai bune performanțe in această privință, cu doar două directive așteptand să fie transpuse. Cu adevărat impresionantă este imbunătățirea pe care a inregistrat-o Republica Cehă in comparație cu semestrul precedent: deficitul său de transpunere a scăzut de la 1,9%, cat era in luna mai, la 0,6%, cat este in prezent. In fine, eforturile continue și susținute ale Greciei i-au permis să-și reducă deficitul mult sub obiectivul de 1%, ajungand la 0,5%. In urmă cu doi ani, Grecia avea cel mai mare deficit de transpunere dintre cele 27 de state membre.
• In prezent, statele membre transpun directivele UE cu o intarziere medie de nouă luni față de termenul de transpunere. Numai Malta, Suedia, Spania, Franța și Letonia au o intarziere medie mai mică decat in noiembrie 2011. In ceea ce privește directivele cu o intarziere mai mare de doi ani față de termenul de transpunere (menționate in raport), douăzeci și două de state membre indeplinesc obiectivul de " toleranță zero " (față de douăzeci și cinci, in urmă cu șase luni).
Incălcări
• Numărul total al procedurilor privind incălcarea dreptului UE cu privire la piața internă a continuat să scadă (cu 37% din 2007 incoace).
• In prezent, in UE, in ceea ce privește procedurile privind incălcarea dreptului UE, există un număr mediu de 31 de cauze per stat membru, in comparație cu 34 de cauze in urmă cu șase luni. In prezent, Italia inregistrează cel mai mare număr de proceduri privind incălcarea dreptului UE, fiind urmată de Grecia și Belgia. Peste 40% dintre procedurile privind incălcarea dreptului UE sunt legate de mediu și fiscalitate.
• Durata medie a procedurilor privind incălcarea dreptului UE variază de la unu (Luxemburg) la trei ani (Suedia).
• După ce Curtea de Justiție constată că a avut loc o incălcare a legislației UE, statele membre trebuie să ia măsuri imediate pentru a se conforma hotărarii sale. Cu toate acestea, soluționarea multor cauze durează foarte mult: in medie, peste 17,5 luni. Pentru Irlanda, Franța și Spania, perioada este de aproape doi ani.
Un aspect esențial: Guvernanța pieței unice
In comunicarea sa privind o guvernanță mai bună a pieței unice, Comisia a propus o serie de măsuri pentru consolidarea guvernanței pieței unice (a se vedea IP/12/587), identificand domenii-cheie cum ar fi "obținerea unor progrese semnificative in materie de creștere și creare de locuri de muncă." In aceste domenii, Comisia a cerut statelor membre să se angajeze să respecte obiectivul de "toleranță zero" in ceea ce privește transpunerea directivelor și a anunțat că va face uz cu mai multă fermitate de competențele sale de punere in aplicare; de asemenea, a cerut statelor membre să se asigure că incălcările legislației UE sunt remediate rapid, intr-un termen de optsprezece luni, respectiv de douăsprezece luni, in cazul unei a doua sesizări. In viitor, tabloul de bord al pieței interne va monitoriza conformitatea cu aceste noi valori de referință.
Comisia va elabora un raport anual privind integrarea pieței unice, care se va concentra asupra modului in care funcționează piața unică in practică, in special in aceste domenii cheie. Acest raport va cuprinde informații legate de recomandările specifice fiecărei țări, elaborate in cadrul semestrului european.
Pentru mai multe informații:
http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm