InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Tablou de bord privind cercetarea si dezvoltarea: In ciuda crizei, cele mai importante companii europene continua sa investeasca in inovare

07.12.2012
 

In confruntarea cu criza economică și financiară persistentă, principalele intreprinderi cu sediul in UE continuă să se bazeze pe C&D pentru a caștiga avantaj competitiv. Ele au sporit investițiile in C&D cu 8,9% in 2011, față de 6,1% in 2010. Această creștere a fost aproape egală cu cea a companiilor din Statele Unite (9%), a fost mai mare decat media mondială (7,6%) și net superioară creșterii companiilor japoneze (1,7%). Sectoarele care utilizează intensiv C&D au avut tendința de a avea creșteri ale ocupării forței de muncă peste medie. Acestea sunt principalele concluzii ale "Tabloului de bord al investițiilor in cercetarea și dezvoltarea industrială din Uniunea Europeană" intocmit de Comisia Europeană pentru 2012 și care include cei mai mari 1500 de investitori in C&D din lume. In topul 50 mondial se numără 15 intreprinderi din Uniunea Europeană, 18 din Statele Unite și 12 din Japonia. Producătorul japonez de autoturisme Toyota se află in fruntea clasamentului, iar Volkswagen ocupă primul loc intre companiile din UE și locul al treilea in clasamentul mondial (7,2 miliarde de euro investiți). Datele recent publicate de Eurostat arată că, in UE, cheltuielile combinate publice și private in sectorul cercetării au crescut la 2,03% din PIB in 2011, de la 2,01 in 2010. Aceasta s-a produs in principal din cauza creșterii cheltuielilor sectorului privat.
Comisarul pentru cercetare, inovare și știință, Máire Geoghegan-Quinn, a declarat: "Cunoașterea este seva competitivității europene, astfel incat creșterea investițiilor companiilor din UE in cercetare și dezvoltare este o chemare la arme in lupta pentru creștere economică și locuri de muncă. Trebuie să răspundem ambițiilor sectorului privat cu investiții mai mari in C&D la nivel național și european. Liderii UE ar trebui să transmită un semnal puternic prin aprobarea unui buget ambițios pentru Orizont 2020, viitorul nostru program pentru cercetare și inovare."
Investițiile totale ale companiilor din tabloul de bord arată că SUA se află incă inaintea UE, fapt care se explică prin numărul mai mare de intreprinderi inalt tehnologizate din SUA (178,4 miliarde EUR față de 144,6 miliarde EUR). Companiile din topul 100 care au cele mai mari creșteri ale cheltuielilor pentru C&D sunt in sectorul TIC, cum ar fi Huawei (48,4%), Apple (36,3%) și STMicroeleectronics (34,5%). Alte companii din topul 100 cu salturi mari ale investițiilor in C&D sunt din sectoarele automobilelor și al pieselor de schimb, unele situate in UE, cum ar fi BMW (21,6%) și Renault (19,4%).
In UE, creșterea C&D in 2011 este, in mare măsură, condusă de sectorul automobilelor (16,2% creștere), care reprezintă cea mai mare parte a investițiilor in C&D in UE (25%). Companii cu sediul in Germania, care reprezintă aproximativ o treime din totalul investițiilor private in C&D din UE, au crescut investițiile in C&D cu aproximativ 9,5%. Companii din Regatul Unit și Franța, care reprezintă, de asemenea, o mare parte a cercetării private, au inregistrat creșteri de 13,1% și respectiv 7,6%.
Context
Tabloul de bord 2012 se bazează pe un eșantion de 1 500 de companii, cei mai mari investitori in C&D la nivel mondial și reprezentand aproximativ 90% din totalul cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare ale companiilor din intreaga lume. Acesta măsoară valoarea totală a investițiilor globale ale acestora pentru C&D finanțate cu fonduri proprii, indiferent de locul in care se desfășoară cercetarea și dezvoltarea relevante. Din cele 1 500 de companii, 405 au sediul in UE, 503 in SUA, 296 in Japonia și 296 in restul lumii, inclusiv Elveția, Coreea de Sud, China, India și alte 23 de țări. Fiecare din țările reprezentate in tabloul de bord au investit 35 de milioane EUR sau mai mult in C&D in 2011.
Datele din tabloul de bord arată că creșterea ocupării forței de muncă este, in general, mai ridicată in sectoarele de cercetare și dezvoltare intensivă. Ocuparea forței de muncă in cazul unui eșantion de 815 companii incluse in tabloul de bord a crescut in general cu 22,3% in perioada 2003-2011, această creștere fiind provocată de creșterea din sectoarele de cercetare și dezvoltare intensivă (36,1%). In eșantionul de companii din UE, creșterea ocupării forței de muncă a fost foarte puternică in sectoarele de inaltă tehnologie (38%), inregistrandu-se o creștere cu 20% in sectoarele de intensitate medie și ridicată și de 19% in cele de mică intensitate.
Un nou studiu subliniază că Uniunea Europeană este atractivă pentru investițiile in C&D ale intreprinderilor din afara UE și că investițiile externe in C&D reprezintă o importantă sursă de locuri de muncă și competitivitate in Europa. In special companiile din Statele Unite și-au sporit cheltuielile in C&D in UE, de la 12 miliarde USD in 2000 la 23 de miliarde USD in 2008. Companiile din Statele Unite cheltuiesc de zece ori mai mult in domeniul C&D in Uniunea Europeană decat in China și India combinate. Un recent studiu realizat in unele din cele mai importante companii din UE a indicat efectele puternic pozitive ale investițiilor publice in cercetarea și dezvoltarea private, inclusiv ale stimulentelor fiscale, ale granturilor naționale, ale sprijinului financiar al UE și ale parteneriatelor intre sectorul public și cel privat, atat la nivel național, cat și la nivelul UE.
Orizont 2020 este noul program UE pentru cercetare și inovare, prezentat de Comisie ca parte a propunerii de buget al UE pentru perioada 2014 - 2020. Pentru a da un nou impuls cercetării și inovării ca factor de stimulare a creșterii și a creării de locuri de muncă, Comisia a propus un buget de 80 de miliarde EUR, față de bugetul de 55 de miliarde EUR din actualul program-cadru PC7.
Uniunea Europeană a stabilit un obiectiv prin care cheltuielile combinate publice și private pentru cercetare ar trebui să ajungă la 3% din PIB pană in 2020. Acest indicator principal al strategiei Europa 2020 ar trebui să fie completat rapid de un indicator principal privind inovarea, in prezent in curs de dezvoltare.
Pentru detalii suplimentare, a se vedea "Tabloul de bord 2012 al investițiilor in cercetarea și dezvoltarea industrială din Uniunea Europeană" (2012 EU Industrial R&D Investment Scoreboard), "Ancheta UE privind tendințele companiilor in domeniul investițiilor in cercetare și dezvoltare" din 2012 (2012 EU Survey on R&D Investment Business Trends) și alte rapoarte de analiză și monitorizare a investițiilor:
http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports.htm
Studiu privind internaționalizarea investițiilor intreprinderilor in C&D și analiza impactului economic al acestora:
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=other-studies

 

Fisiere atasate

Necunoscut
EUROPA - PRESS RELEASES - Press Release - What percentage of private R&D spending do the EU firms in the Scoreboard account for.mht
EUROPA - PRESS RELEASES - Press Release - What percentage of private R&D spending do the EU firms in the Scoreboard account for.mht
1,33 MBytes
07.12.2012 09:51