InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Tablou de bord al pietelor de consum: sunt necesare mai multe actiuni pentru o adevarata piata unica destinata consumatorilor

23.07.2013
 

Protecția drepturilor consumatorilor diferă in continuare foarte mult intre ţările UE. Doar 35% dintre europeni au incredere in achizițiile online de la vanzători din alte țări ale UE, iar șapte consumatori din zece nu știu cum să procedeze atunci cand primesc produse pe care nu le-au comandat.
Acestea sunt unele dintre rezultatele Tabloului de bord din 2013 al condițiilor pentru consumatori, publicat astăzi de Comisia Europeană. Rezultatele arată că este nevoie de un nou impuls pentru a garanta că consumatorii pot cumpăra cu incredere și ușurință din intreaga UE, online sau offline. Unul dintre rezultatele cele mai importante subliniază scăderea increderii consumatorilor, asociată cu o creștere a recurgerii la sistemul de despăgubiri.
Neven Mimica, comisarul european pentru protecția consumatorilor, a apreciat publicarea tabloului de bord și a declarat: "S-au inregistrat progrese in special legate de extinderea comerțului electronic, dar sunt necesare imbunătățiri in alte domenii. Tabloul de bord precizează sectoarele in care ar trebui să ne concentrăm eforturile. Aceasta este fereastra noastră către piață. Concluziile care reies din tablou se vor reflecta in viitoarele mele acțiuni precum crearea unei platforme de soluționare online a litigiilor sau o mai bună aplicare a regulilor impotriva practicilor comerciale neloiale."
Concluziile principale ale tabloului de bord sunt următoarele:
Comerțul electronic este in creștere, in special pe piața internă
• Ponderea consumatorilor care fac apel la comerțul electronic intern a crescut de la 38 % la 41 % in comparație cu o creștere de la 9,6 % la 11 % in cazul achizițiilor transfrontaliere. Cu toate acestea, consumatorii sunt in continuare mult mai neincrezători in achizițiile efectuate online de la vanzători din alte state membre ale UE, in raport cu cele efectuate pe piața internă (35 % față de 59 %). Printre posibilele motive ale acestei situații se numără imposibilitatea de a finaliza o achiziție, de exemplu, deoarece nu există nicio livrare in țara de proveniență a consumatorului sau din cauză că nu sunt acceptate cărțile de credit străine de către comerciantul cu amănuntul online. Aceasta este o barieră importantă in calea cumpărăturilor transfrontaliere online.
• Comisia a depus eforturi pentru a valorifica potențialul comerțului electronic, prin crearea unui mediu favorabil consumatorilor. Noua legislație privind soluționarea online a litigiilor va permite consumatorilor care iși fac cumpărăturile pe piața internă și in alte țări ale UE să iși soluționeze litigiile cu comercianții mai rapid și mai ieftin, fără să ajungă la tribunal. Directiva privind drepturile consumatorilor, care se va aplica in toate statele membre pană cel tarziu in iunie 2014, armonizează, printre altele, dispozițiile referitoare la politicile de retur in cazul vanzărilor la distanță. Comisia colaborează cu părțile interesate pentru a imbunătăți calitatea instrumentelor de comparare online și a facilita comparațiile transfrontaliere in scopul de a-i ajuta pe consumatori să aleagă cele mai bune oferte.
Condițiile pentru consumatori diferă considerabil in UE
• Procentul de consumatori care se simt protejați in mod adecvat de măsurile existente variază de la 18 % la 76 %. In ansamblu, situația consumatorilor pare a fi cea mai favorabilă in Europa de Nord și de Vest.
• Majoritatea țărilor care au aderat la UE după 2004 au putut constata că situația consumatorilor s-a imbunătățit in cursul ultimelor trei publicări ale tabloului de bord. Aceste imbunătățiri ar putea fi o consecință a campaniilor de informare ale UE efectuate in aceste țări. O astfel de campanie va fi lansată in Croația in 2014.
De asemenea, există importante diferențe sociodemografice
• Persoanele in varstă, respondenții cu un nivel scăzut de educație, persoanele fără un loc de muncă, lucrătorii, precum și consumatorii care nu dispun de o conexiune internet la domiciliu par a fi printre cei care profită cel mai puțin de drepturile și oportunitățile aflate la dispoziția lor.
• Printre eforturile de ameliorare a acestei situații se numără viitorul studiu al Comisiei asupra vulnerabilității consumatorilor pe piețe strategice. Acesta va avea drept scop identificarea factorilor determinanți ai vulnerabilității, inclusiv a caracteristicilor sociodemografice. Studiul va propune, de asemenea, utilizarea unor instrumente mai bune pentru studiul mecanismelor vulnerabilității.
Persistă practicile comerciale ilicite
• Pe baza evaluărilor efectuate de consumatori și de comercianţii cu amănuntul, rezultă că numărul practicilor comerciale ilicite din ultimii patru ani nu a inregistrat o scădere clară. Peste 50 % dintre consumatori au declarat că este foarte posibil să intalnească astfel de practici pe internet.
• Pe baza rezultatelor Summitului european dedicat consumatorilor din 2013, Comisia analizează in prezent cele mai bune modalități de a accelera punerea in aplicare a legislației privind drepturile economice ale consumatorilor. In septembrie 2013, va fi lansată o consultare publică privind consolidarea eficacității cooperării intre autoritățile naționale, ca parte a revizuirii regulamentului care reglementează această cooperare.
Cunoștințele privind drepturile consumatorilor sunt ingrijorător de scăzute
• Șapte din zece consumatori nu știu cum să procedeze in cazul in care primesc produse pe care nu le-au comandat, in timp ce mai puțin de o treime dintre comercianții cu amănuntul sunt la curent cu legislația care reglementează termenele in care clienții trebuie să returneze produsele defecte pentru a fi reparate.
• Pentru reducerea lacunelor din educația consumatorilor adolescenți, Comisia a creat un site internet interactiv pentru profesori - Clasa consumatorului. De asemenea, ca parte integrantă a Anului european al cetățenilor, la nivelul UE va fi lansată o campanie privind drepturile consumatorilor, care vizează atat consumatorii, cat și intreprinderile. In plus, Comisia va efectua un studiu privind garanțiile existente pe anumite piețe de consum pentru a verifica dacă legislația UE este pusă in aplicare in mod coerent in intreaga UE.
Achizițiile ecologice sunt in creștere
• Patru din zece consumatori afirmă că impactul ecologic al unui bun sau serviciu influențează deciziile lor de cumpărare. Printre motivele renunțării la cumpărăturile ecologice se numără lipsa de informații relevante, prețul mai ridicat și neincrederea in afirmațiile legate de mediu.
• Comisia colaborează cu părțile interesate pentru a ajuta consumatorii să facă alegeri ecologice in cunoștință de cauză. Aceasta a sprijinit elaborarea de către părțile interesate a unui raport care include recomandări specifice privind afirmațiile legate de mediu.
Context
Tabloul de bord este un raport periodic care urmărește integrarea pieței cu amănuntul internă a UE din perspectiva consumatorilor și monitorizează calitatea mediului de consum la nivel național. Rapoartele de țară anexate la prezentul tablou de bord prezintă detaliat statistici privind consumatorii pentru fiecare țară. Datele din tabloul de bord sunt utilizate de autoritățile naționale și de organizațiile consumatorilor la elaborarea și evaluarea propriilor activități.
Croația este inclusă pentru prima dată in tabloul de bord, impreună cu celelalte 27 de state membre, precum și cu Islanda și Norvegia. O altă inovație in acest an este defalcarea sociodemografică a rezultatelor, la solicitarea Parlamentului European.
Sursa:CE