InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Tablou de bord al pietelor de consum: sunt necesare mai multe actiuni pentru o adevarata piata unica destinata consumatorilor

23.07.2013
 

Protecția drepturilor consumatorilor diferă in continuare foarte mult intre ţările UE. Doar 35% dintre europeni au incredere in achizițiile online de la vanzători din alte țări ale UE, iar șapte consumatori din zece nu știu cum să procedeze atunci cand primesc produse pe care nu le-au comandat.
Acestea sunt unele dintre rezultatele Tabloului de bord din 2013 al condițiilor pentru consumatori, publicat astăzi de Comisia Europeană. Rezultatele arată că este nevoie de un nou impuls pentru a garanta că consumatorii pot cumpăra cu incredere și ușurință din intreaga UE, online sau offline. Unul dintre rezultatele cele mai importante subliniază scăderea increderii consumatorilor, asociată cu o creștere a recurgerii la sistemul de despăgubiri.
Neven Mimica, comisarul european pentru protecția consumatorilor, a apreciat publicarea tabloului de bord și a declarat: "S-au inregistrat progrese in special legate de extinderea comerțului electronic, dar sunt necesare imbunătățiri in alte domenii. Tabloul de bord precizează sectoarele in care ar trebui să ne concentrăm eforturile. Aceasta este fereastra noastră către piață. Concluziile care reies din tablou se vor reflecta in viitoarele mele acțiuni precum crearea unei platforme de soluționare online a litigiilor sau o mai bună aplicare a regulilor impotriva practicilor comerciale neloiale."
Concluziile principale ale tabloului de bord sunt următoarele:
Comerțul electronic este in creștere, in special pe piața internă
• Ponderea consumatorilor care fac apel la comerÈ›ul electronic intern a crescut de la 38 % la 41 % in comparaÈ›ie cu o creÈ™tere de la 9,6 % la 11 % in cazul achiziÈ›iilor transfrontaliere. Cu toate acestea, consumatorii sunt in continuare mult mai neincrezători in achiziÈ›iile efectuate online de la vanzători din alte state membre ale UE, in raport cu cele efectuate pe piaÈ›a internă (35 % față de 59 %). Printre posibilele motive ale acestei situaÈ›ii se numără imposibilitatea de a finaliza o achiziÈ›ie, de exemplu, deoarece nu există nicio livrare in È›ara de proveniență a consumatorului sau din cauză că nu sunt acceptate cărÈ›ile de credit străine de către comerciantul cu amănuntul online. Aceasta este o barieră importantă in calea cumpărăturilor transfrontaliere online.
• Comisia a depus eforturi pentru a valorifica potenÈ›ialul comerÈ›ului electronic, prin crearea unui mediu favorabil consumatorilor. Noua legislaÈ›ie privind soluÈ›ionarea online a litigiilor va permite consumatorilor care iÈ™i fac cumpărăturile pe piaÈ›a internă È™i in alte țări ale UE să iÈ™i soluÈ›ioneze litigiile cu comercianÈ›ii mai rapid È™i mai ieftin, fără să ajungă la tribunal. Directiva privind drepturile consumatorilor, care se va aplica in toate statele membre pană cel tarziu in iunie 2014, armonizează, printre altele, dispoziÈ›iile referitoare la politicile de retur in cazul vanzărilor la distanță. Comisia colaborează cu părÈ›ile interesate pentru a imbunătăți calitatea instrumentelor de comparare online È™i a facilita comparaÈ›iile transfrontaliere in scopul de a-i ajuta pe consumatori să aleagă cele mai bune oferte.
Condițiile pentru consumatori diferă considerabil in UE
• Procentul de consumatori care se simt protejaÈ›i in mod adecvat de măsurile existente variază de la 18 % la 76 %. In ansamblu, situaÈ›ia consumatorilor pare a fi cea mai favorabilă in Europa de Nord È™i de Vest.
• Majoritatea țărilor care au aderat la UE după 2004 au putut constata că situaÈ›ia consumatorilor s-a imbunătățit in cursul ultimelor trei publicări ale tabloului de bord. Aceste imbunătățiri ar putea fi o consecință a campaniilor de informare ale UE efectuate in aceste țări. O astfel de campanie va fi lansată in CroaÈ›ia in 2014.
De asemenea, există importante diferențe sociodemografice
• Persoanele in varstă, respondenÈ›ii cu un nivel scăzut de educaÈ›ie, persoanele fără un loc de muncă, lucrătorii, precum È™i consumatorii care nu dispun de o conexiune internet la domiciliu par a fi printre cei care profită cel mai puÈ›in de drepturile È™i oportunitățile aflate la dispoziÈ›ia lor.
• Printre eforturile de ameliorare a acestei situaÈ›ii se numără viitorul studiu al Comisiei asupra vulnerabilității consumatorilor pe pieÈ›e strategice. Acesta va avea drept scop identificarea factorilor determinanÈ›i ai vulnerabilității, inclusiv a caracteristicilor sociodemografice. Studiul va propune, de asemenea, utilizarea unor instrumente mai bune pentru studiul mecanismelor vulnerabilității.
Persistă practicile comerciale ilicite
• Pe baza evaluărilor efectuate de consumatori È™i de comercianÅ£ii cu amănuntul, rezultă că numărul practicilor comerciale ilicite din ultimii patru ani nu a inregistrat o scădere clară. Peste 50 % dintre consumatori au declarat că este foarte posibil să intalnească astfel de practici pe internet.
• Pe baza rezultatelor Summitului european dedicat consumatorilor din 2013, Comisia analizează in prezent cele mai bune modalități de a accelera punerea in aplicare a legislaÈ›iei privind drepturile economice ale consumatorilor. In septembrie 2013, va fi lansată o consultare publică privind consolidarea eficacității cooperării intre autoritățile naÈ›ionale, ca parte a revizuirii regulamentului care reglementează această cooperare.
Cunoștințele privind drepturile consumatorilor sunt ingrijorător de scăzute
• Șapte din zece consumatori nu È™tiu cum să procedeze in cazul in care primesc produse pe care nu le-au comandat, in timp ce mai puÈ›in de o treime dintre comercianÈ›ii cu amănuntul sunt la curent cu legislaÈ›ia care reglementează termenele in care clienÈ›ii trebuie să returneze produsele defecte pentru a fi reparate.
• Pentru reducerea lacunelor din educaÈ›ia consumatorilor adolescenÈ›i, Comisia a creat un site internet interactiv pentru profesori - Clasa consumatorului. De asemenea, ca parte integrantă a Anului european al cetățenilor, la nivelul UE va fi lansată o campanie privind drepturile consumatorilor, care vizează atat consumatorii, cat È™i intreprinderile. In plus, Comisia va efectua un studiu privind garanÈ›iile existente pe anumite pieÈ›e de consum pentru a verifica dacă legislaÈ›ia UE este pusă in aplicare in mod coerent in intreaga UE.
Achizițiile ecologice sunt in creștere
• Patru din zece consumatori afirmă că impactul ecologic al unui bun sau serviciu influenÈ›ează deciziile lor de cumpărare. Printre motivele renunțării la cumpărăturile ecologice se numără lipsa de informaÈ›ii relevante, preÈ›ul mai ridicat È™i neincrederea in afirmaÈ›iile legate de mediu.
• Comisia colaborează cu părÈ›ile interesate pentru a ajuta consumatorii să facă alegeri ecologice in cunoÈ™tință de cauză. Aceasta a sprijinit elaborarea de către părÈ›ile interesate a unui raport care include recomandări specifice privind afirmaÈ›iile legate de mediu.
Context
Tabloul de bord este un raport periodic care urmărește integrarea pieței cu amănuntul internă a UE din perspectiva consumatorilor și monitorizează calitatea mediului de consum la nivel național. Rapoartele de țară anexate la prezentul tablou de bord prezintă detaliat statistici privind consumatorii pentru fiecare țară. Datele din tabloul de bord sunt utilizate de autoritățile naționale și de organizațiile consumatorilor la elaborarea și evaluarea propriilor activități.
Croația este inclusă pentru prima dată in tabloul de bord, impreună cu celelalte 27 de state membre, precum și cu Islanda și Norvegia. O altă inovație in acest an este defalcarea sociodemografică a rezultatelor, la solicitarea Parlamentului European.
Sursa:CE