InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Supercalculatoare europene de nivel mondial: Comisia propune investitii de 1 miliard de euro

12.01.2018
 

Comisia European? a prezentat o serie de m?suri care au drept scop construirea unei infrastructuri de supercalculatoare europene de talie mondial?. Ini?iativa prevede investi?ii din partea UE ?i a statelor membre.

Este nevoie de supercalculatoare pentru a procesa cantit??i din ce in ce mai mari de date. In acela?i timp, acestea aduc beneficii pentru societate in multe domenii, de la asisten?? medical? ?i energie din surse regenerabile la siguran?? auto ?i securitate cibernetic?.

Ini?iativa Comisiei prezentat?  este esen?ial? pentru competitivitatea ?i independen?a UE in domeniul economiei datelor. In prezent, in Uniunea European? se poate constata c?, din ce in ce mai mult, oamenii de ?tiin?? ?i industria i?i proceseaz? datele in afara UE, pentru c? la nivel european nu dispun de capacitatea necesar? de prelucrare a datelor. Aceast? lips? de independen?? reprezint? o amenin?are pentru via?a privat?, protec?ia datelor, secretul comercial ?i proprietatea asupra datelor, in special in cazul aplica?iilor sensibile.

Intreprinderea comun? EuroHPC, o nou? structur? juridic? ?i de finan?are, va crea o infrastructur? pentru calculul de inalt? performan?? (High-Performance Computing - HPC), pe care o va exploata pe plan european. De asemenea, EuroHPC va sprijini un program de cercetare ?i inovare pentru dezvoltarea de tehnologii ?i de ma?ini (hardware) ?i aplica?ii (software) care ar putea fi instalate pe aceste supercalculatoare.

 

Contribu?ia UE la EuroHPC va fi de aproximativ 486 de milioane de euro in baza actualului cadru financiar multianual, statele membre ?i ??rile asociate alocand ?i ele o sum? similar?. In total, pan? in 2020 urmeaz? s? fie investit? o sum? de aproximativ 1 miliard de euro din fonduri publice, iar membrii priva?i ai ini?iativei vor furniza contribu?ii in natur?.