InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Studiu pentru calitatea aerului in UE

10.01.2013, sursa: Comisia Europeana
 

Conform ultimului studiu, majoritatea europenilor (56%) cred că, in ultimii 10 ani, calitatea aerului s-a deteriorat. In Italia, nu mai puțin de 81% dintre intervievați sunt de această părere, iar in Cipru, Franța, Grecia, Ungaria, Romania și Spania, 70-75% dintre participanți cred acest lucru. Studiul - un sondaj Eurobarometru intitulat Atitudinile europenilor in privința calității aerului - demonstrează o susținere fermă a continuării acțiunilor in domeniu la nivelul UE. Aproape patru din cinci participanți (79%) consideră că UE ar trebui să propună măsuri suplimentare pentru rezolvarea problemei poluării aerului. In cadrul sondajului, participanții au fost intrebați anume dacă știu de existența standardelor UE de calitate a aerului și a plafoanelor naționale de emisii, iar dintre cei care știau de aceste instrumente (25% in ambele cazuri), peste jumătate (58%, respectiv 51%) au fost de părere că acestea ar trebui să fie și mai riguroase. Se va ține seama de aceste rezultate la revizuirea in curs a politicii UE in domeniul calității aerului realizată de Comisie, care se va incheia in a doua jumătate a anului 2013.

Janez Potočnik, comisarul european pentru mediu, a declarat: "Cetățenii doresc ca noi să acționăm, iar noi vom răspunde așteptărilor prin revizuirea, in 2013, a politicii in domeniul calității aerului. Europenii cer mai multe măsuri in sectoarele-cheie și mai multe informații privind eficiența politicilor. Pentru a răspunde acestor cerințe, trebuie să ne coordonăm la nivel politic și să continuăm cu acțiuni efective pe teren".

Sondajul dezvăluie o largă nemulțumire legată de acțiunile intreprinse in prezent pentru combaterea problemelor de calitate a aerului, șapte din zece europeni (72%) considerand nesatisfăcătoare eforturile autorităților publice de a imbunătăți calitatea aerului. De asemenea, sondajul indică un sentiment general că nivelul de informare pe acest subiect este insuficient; aproape șase din zece europeni (59%) simt că nu sunt suficient informați cu privire la chestiuni legate de calitatea aerului, iar 31% dintre participanții din Spania și 27% dintre cei din Luxemburg, Cipru și Letonia consideră că nu sunt informați deloc.

La intrebarea care ar fi cel mai eficient mod de combatere a poluării atmosferice, 43% au sugerat controale mai stricte ale emisiilor provenite din industrie și din producția de energie. Emisiile avand ca sursă vehiculele (96%), industria (92%) și transporturile internaționale (86%) sunt considerate a avea cea mai mare influență asupra poluării aerului.

Un alt motiv de ingrijorare este și impactul poluării atmosferice asupra sănătății și asupra naturii. Aproape 9 din 10 europeni consideră că bolile legate de calitatea aerului, precum cele respiratorii sau cele cardiovasculare, constituie o problemă gravă. Tot probleme grave sunt considerate, de către 8 intervievați din 10, acidificarea și eutrofizarea.

Mașinile electrice și cele hibride, electrice/pe benzină, sunt considerate benefice pentru calitatea aerului, iar electricitatea cea mai prietenoasă pentru mediu dintre modalitățile de incălzire a locuințelor, urmată de biomasa lemnoasă, de gaz și de biomasa sub formă de pelete. Șapte din zece participanți cred că energia din surse regenerabile ar trebui să fie prioritară ca opțiune energetică in viitor. Circa 85% dintre europeni sunt de acord cu principiul "poluatorul plătește", conform căruia cei care poluează ar trebui să suporte costurile impactului negativ al poluării asupra sănătății și mediului. La intrebarea ce ar putea face la nivel personal pentru imbunătățirea calității aerului, majoritatea participanților (63%) au numit reducerea utilizării mașinii personale și inlocuirea echipamentelor vechi cu modele mai eficiente energetic (54%) drept cele mai importante acțiuni ce pot fi intreprinse individual.

Context

In pofida progreselor inregistrate in ultimii ani, cateva standarde de calitate a aerului sunt incă cu mult depășite in majoritatea zonelor cu mare densitate de populație din UE, in special poluanții precum pulberile in suspensie, ozonul troposferic și dioxidul de azot. In 2013, va avea loc revizuirea politicii actuale a Comisiei din acest domeniu, cu accent pe găsirea de modalități de ameliorare a calității aerului pe care il respirăm.

Ca parte a procesului de revizuire, Comisia a lansat și o consultare online a părților interesate, in cadrul căreia cetățenii, organizațiile și intreprinderile din UE iși pot exprima opiniile și ideile referitoare la opțiunile de revizuire a politicii cu privire la calitatea aerului. Consultarea online este deschisă pană la 4 martie 2013 și este accesibilă la următoarea adresă:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/air_pollution_en.htm

In 2011, a avut loc o primă consultare online a părților interesate, iar raportul corespunzător poate fi găsit aici: http://ec.europa.eu/environment/air/pdf/Survey%20AQD%20review%20-%20Part%20I%20Main%20results.pdf

Studiul Eurobarometru privind calitatea aerului, in cadrul căruia li s-au adresat intrebări legate de acest subiect unui număr de peste 25 000 de cetățeni ai UE din toate statele membre, s-a desfășurat in toamna anului 2012. Rezultatele vor fi incluse in revizuirea in curs a politicii UE din domeniul calității aerului.