InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Studiu: Comertul sta la baza a peste 36 de milioane de locuri de munca in intreaga UE

29.11.2018
 

 

Două noi studii publicate de Comisia Europeană subliniază importanța din ce in ce mai mare a exporturilor din UE in ceea ce privește posibilitățile de ocupare a unui loc de muncă in Europa și in afara acesteia.

Exporturile UE la nivel mondial sunt mai importante ca oricand, sprijinind 36 de milioane de locuri de muncă in intreaga Europă, cu două treimi mai multe decat in anul 2000. Dintre acestea, 14 milioane sunt ocupate de femei. In plus, exporturile UE către exterior generează in Uniune o valoare adăugată de 2,3 mii de miliarde EUR.

De la preluarea mandatului de către actuala Comisie, in 2014, numărul de locuri de muncă susținute de exporturi a crescut cu 3,5 milioane. Aceste locuri de muncă sunt, in medie, cu 12 % mai bine plătite decat locurile de muncă din restul economiei.

Comisarul pentru comerț, Cecilia Malmström, a declarat: "Acest studiu arată cat se poate de clar că schimburile comerciale inseamnă locuri de muncă. Exporturile din UE către intreaga lume asigură mijloacele de trai ale unui număr considerabil și din ce in ce mai mare de cetățeni din fiecare colț al Europei. Aproape 40 % dintre persoanele ale căror locuri de muncă sunt susținute de comerț sunt femei. De asemenea, activitatea comercială a UE sprijină milioane de locuri de muncă dincolo de granițele Uniunii, inclusiv in țările in curs de dezvoltare. Iată incă o dovadă că schimburile comerciale pot fi in egală măsură benefice pentru toate părțile: ceea ce este bun pentru noi este la fel de bun și pentru partenerii noștri din intreaga lume."

Raportul publicat include fișe informative detaliate cu privire la rezultatele fiecărui stat membru al Uniunii. Exporturile creează și susțin locuri de muncă in intreaga UE, iar numărul acestora este in creștere. Cele mai mari creșteri au fost observate, din 2000 incoace, in Bulgaria (+312 %), Slovacia (+213 %), Portugalia (+172 %), Lituania (+153 %), Irlanda (+147 %), Estonia (+147 %) și Letonia (+138 %).

Cifrele publicate scot in evidență efectele pozitive importante ale exporturilor către intreaga lume. Atunci cand exportatorii UE dintr-un stat membru inregistrează rezultate bune, și lucrătorii din alte state membre beneficiază. Acest lucru se datorează faptului că intreprinderile care furnizează bunuri și servicii in cadrul lanțului de aprovizionare au de caștigat inclusiv atunci cand clientul lor final vinde produsul finit in străinătate. Spre exemplu, exporturile Franței către restul lumii stau la baza a aproximativ 627 000 de locuri de muncă in alte state membre ale UE.

In fine, exporturile UE către țări din intreaga lume sprijină aproape 20 de milioane de locuri de muncă in afara Uniunii. Numărul acestor locuri de muncă s-a dublat, cel puțin, din 2000 incoace. De exemplu, peste 1 milion de locuri de muncă din Statele Unite sunt susținute de producția de bunuri și servicii americane care sunt incorporate in exporturile UE prin intermediul lanțurilor de aprovizionare mondiale.

Studiul analizează, de asemenea, echilibrul de gen, concluzionand că aproape 14 milioane de femei ocupă locuri de muncă susținute de comerțul din UE.

Context

Comisia Europeană a identificat politica comercială drept o componentă esențială a strategiei 2020 a Uniunii Europene. Avand in vedere schimbările rapide din peisajul economiei mondiale, este mai important ca niciodată să se ințeleagă pe deplin modul in care fluxurile comerciale afectează ocuparea forței de muncă. Acest lucru poate fi realizat doar prin colectarea de informații și analize cuprinzătoare, fiabile și comparabile, pentru a sprijini elaborarea de politici bazate pe date concrete.

Pornind de la acest obiectiv, Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene și Direcția Generală Comerț a Comisiei au lucrat impreună pentru a elabora o publicație care iși propune să fie un instrument valoros pentru factorii de decizie și pentru cercetătorii din domeniul comerțului.

In continuarea primei ediții din 2015, raportul conține o serie de indicatori care ilustrează in detaliu relația dintre comerț și ocuparea forței de muncă pentru UE in ansamblu și pentru fiecare stat membru, folosind ca principală sursă noua bază de date mondială in materie de intrări și ieșiri pentru anul 2016. Aceste informații au fost completate cu date privind ocuparea forței de muncă in funcție de varstă, de calificare și de gen. Toți indicatorii se referă la exporturile UE către restul lumii, pentru a reflecta anvergura politicii comerciale a UE.