InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Strategia pentru regiunea Dunarii: Ministrii transporturilor pregatiti sa coopereze in ceea ce priveste navigabilitatea

12.06.2012
 

La inițiativa Comisiei, miniștrii transporturilor din statele riverane Dunării s-au reunit pentru prima dată la Luxemburg și au căzut de acord cu privire la o declarație care stabilește o serie de angajamente menite să impiedice repetarea blocajelor care au afectat traficul pe Dunăre toamna trecută. Declarația reafirmă obligațiile deja existente de a menține șenalul navigabil la standarde optime și prevede măsuri pentru a aborda probleme precum scăderea nivelului apei sau formarea gheții. Miniștrii de resort din Austria, Bulgaria, Croația, Germania, Moldova, Romania și Slovacia au semnat declarația, in timp ce Serbia și Bosnia și Herțegovina au trimis scrisori de susținere a declarației. Ungaria nu a semnat incă declarația. Miniștrii au convenit să se reunească la o dată ulterioară și să coordoneze acțiuni prin intermediul structurilor aferente Strategiei pentru regiunea Dunării și al coordonatorului pentru navigația pe căile navigabile interioare din cadrul rețelei transeuropene de transport.
Dl Siim Kallas, vicepreședinte și comisar responsabil cu transporturile, a afirmat: "Anul trecut, blocajele de pe căile navigabile au cauzat pierderi in valoare de peste 6 milioane EUR.Intreruperile inregistrate in cazul activităților de navigație pe Dunăre pot fi evitate printr-o mai bună mentenanță, o mai bună comunicare și o mai bună monitorizare.Declarația de astăzi reprezintă un lăudabil pas inainte.Așteptăm cu nerăbdare ca Ungaria să se alăture in curand țărilor semnatare ale acestei declarații".
In septembrie și octombrie 2011, navigația pe Dunăre a suferit un blocaj complet din cauza debitului scăzut al Dunării de Jos timp de peste 38 de zile. Probleme similare au avut loc in noiembrie 2011 in sectorul maghiar, in cel sarbesc și in cel bulgar al Dunării. Pe langă pierderile suportate de companiile de navigație,aceste blocaje subminează increderea in navigația pe Dunăre ca mod de transport fiabil și rentabil, existand riscul ca in viitor transportul de mărfuri să se facă utilizand moduri de transport mai puțin ecologice.
Semnatarii Convenției de la Belgrad și cei care au ratificat Acordul european privind marile căi navigabile de importanță internațională (AGN) s-au angajat, printr-o declarație comună, să mențină condiții bune de navigare. Pană anul viitor, aceștia stabili procedurile de coordonare naționale și transfrontaliere, care le vor permite să acționeze in circumstanțe excepționale și să restabilească condiții optime și sigure de navigare. De asemenea, semnarii Convenției de la Belgrad vor asigura informarea continuă asupra situației privind șenalele navigabile, vor monitoriza punerea in aplicare și vor intocmi rapoarte periodice, organizand reuniuni o dată pe an sau cu o altă frecvență, in funcție de necesitatea luării de măsuri subsecvente.
Context
Navigația pe căile navigabile interioare este modul de transport cel mai ecologic și cel mai eficient din punctul de vedere al consumului de resurse. Strategia UE pentru regiunea Dunării [1] are scopul de a exploata pe deplin potențialul navigației pe Dunăre, eliminand obstacolele din calea navigabilității, precum și de a mări cu 20% volumul transportului pe Dunăre pană in 2020. Dunărea reprezintă totodată o parte integrantă a rețelelor de transport transeuropene (TEN-T)
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm
Sursa: CE