InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Strategia pentru regiunea Dunarii

27.06.2012
 

La un an de la lansarea Strategiei Dunării, care reunește 8 state membre și 6 țări invecinate, comisarul pentru politica regională, Johannes Hahn pornește intr-un tur al regiunii pentru a se intalni cu cei care pun planul in practică. Călătoria este, pentru el, și o oportunitate de a vedea cu proprii ochi progresele inregistrate prin cooperare macroregională, și de a atrage atenția la nivel politic și public asupra valorii adăugate a strategiei. In cadrul circuitului său, care va trece prin șapte țări - Austria, Slovacia, Ungaria, Croația, Serbia, Romania și Bulgaria - comisarul se va intalni cu politicieni de rang inalt și cu părți interesate. El va vizita, de asemenea, o gamă largă de proiecte din cadrul Strategiei Dunării. Călătoria este programată să coincidă cu festivitățile ocazionate anual in regiune de Ziua Dunării.
Inaintea vizitei, comisarul Hahn a declarat: "Cele 14 țări dunărene beneficiază deja de pe urma cooperării lor intensificate in cadrul strategiei. Practic, de la lansarea strategiei, s-a identificat pentru implementare un proiect pe săptămană și se creează rețele noi in domeniile intreprinderilor, inovării, securității și multe altele. Imi doresc să văd eu insumi modul in care progresează echipele care conduc această inițiativă de pionierat și să le indemn să accelereze implementarea de măsuri care pot contribui la crearea de locuri de muncă și la creșterea economică".
Strategia Dunării combină politici regionale, de cercetare, de transport și de mediu, precum și de securitate, turism și creștere economică, astfel incat să facă regiunea să devină un loc mai bun pentru a trăi și pentru a munci. Este un instrument pentru realizarea strategiei Europa 2020, care facilitează creșterea economică și crearea de locuri de muncă in macroregiune. In mod special, se prevăd acțiuni specifice pentru:
 intensificarea navigației pe Dunăre, prin imbunătățirea navigabilității și a interconexiunilor
 promovarea inovației prin crearea unui Fond de inovare al Dunării și prin incurajarea schimbului de cunoștințe
 ameliorarea competitivității prin crearea de legături intre intreprinderi și stabilirea unei formări profesionale mai precis orientate in sistemul de invățămant
Printre proiectele care comisarul le va vizita in cadrul circuitului său se numără: proiectul fluvial din estul Vienei, "Incubatorul de afaceri BIOS" in nord-estul Croației și podul Calafat-Vidin, unde va asista la un exercițiu comun de salvare pe fluviul Dunărea la frontiera dintre Romania și Bulgaria.
Se vor organiza conferințe de presă la Viena, Bratislava, Budapesta, Vukovar, Novi Sad, Viminiacium, Drobeta Turnu Severin și Vidin. Se vor pune la dispoziție comunicate de presă cu programul detaliat pentru fiecare țară prin intermediul reprezentanțelor CE și al delegațiilor respective.
Context
Țările care participă la strategia UE pentru regiunea Dunării sunt: Germania (Baden-Württemberg și Bavaria), Austria, Ungaria, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Bulgaria, Romania, Croația, Serbia, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Moldova și Ucraina.
Noutatea metodei macroregionale este felul in care stimulează cooperarea internațională in probleme comune prin stabilirea de obiective, alinierea finanțării și colaborarea in vederea realizării obiectivelor. Strategiile macroregionale asigură o mai mare concentrare pe modul in care se alocă fondurile existente, asigurand "o analiză coordonată" intre diferite sectoare.
Un plan de acțiune stabilește priorități, identifică proiecte și propune termene limită pentru acțiuni, in timp ce diferite țări și regiuni sunt alese pentru a coordona fiecare dintre cele 11 domenii prioritare de lucru (de exemplu, rețele transeuropene, inovare, IMM-uri, ocuparea forței de muncă, calitatea apei, securitate etc. a se vedea). Acești coordonatori răspund pentru implementare, in timp ce Comisia monitorizează indeaproape progresele strategiei.
Ziua Dunării este o zi internațională in care se sărbătorește Dunărea și raurile care se varsă in ea, omagiind rolul vital pe care il joacă in furnizarea de apă, hrană, energie, recreere și de mod de viață. Organizată la 29 iunie, ziua marchează aniversarea semnării Convenției pentru protecția fluviului Dunărea la Sofia, Bulgaria, la 29 iunie 1994.
Etapele următoare: Primul forum anual al EUSDR va avea loc la Regensburg, Germania, la 27-28 noiembrie 2012.
Sursa:CE