InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Stimularea retelelor europene

20.10.2011, sursa: Comisia Europeana
 

UE va investi 50 de miliarde de euro in proiecte de infrastructură menite să interconecteze statele membre, să stimuleze competitivitatea şi să creeze locuri de muncă.

Viitorul economiei europene depinde, in mare măsură, de existenţa unor reţele inteligente, durabile şi interconectate in domeniul transportului, energiei şi comunicaţiilor digitale.

Criza financiară a dus insă la reducerea fondurilor publice şi private pentru proiecte de infrastructură.

Prin urmare, Comisia propune un nou plan de finanţare cu scopul de a accelera investiţiile pe termen lung in drumuri, căi ferate, reţele energetice, conducte şi reţele de mare viteză in bandă largă.

Va fi utilizat un fond european in valoare de 50 de miliarde de euro pentru a-i incuraja pe investitorii din sectorul public şi privat să contribuie la finanţarea acestor proiecte de infrastructură, unele dintre ele neputandu-se realiza in absenţa acestui sprijin. Fondul va promova modurile ecologice de transport şi resursele regenerabile de energie, in conformitate cu prevederile strategiei Europa 2020 pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă.

Ameliorarea legăturilor de transport - 31,7 miliarde de euro

Sistemele europene de transport s-au dezvoltat, in general, pe baza reţelelor naţionale. UE ajută statele membre să colaboreze pentru a planifica, gestiona şi finanţa legăturile transnaţionale de transport.

Fondul va sprijini aceste eforturi investind in proiecte de infrastructură menite să faciliteze transportul de mărfuri şi călători, in special intre vestul şi estul Europei. Investiţiile se vor axa pe moduri de transport ecologice şi durabile.

Mai multe despre politica in domeniul transporturilor

Conectarea reţelelor energetice - 9,1 miliarde de euro

Finanţarea va incuraja realizarea de conexiuni intre ţările UE, care să faciliteze furnizarea energiei - atat a celei tradiţionale, cat şi a energiei provenind din surse regenerabile.

O infrastructură transeuropeană imbunătăţită va avea ca efect o aprovizionare mai sigură la preţuri mai mici şi va contribui, in acelaşi timp, la atingerea obiectivelor UE in materie de combatere a schimbărilor climatice.

Mai multe despre politica in domeniul energiei

Sprijinirea reţelelor digitale de mare viteză - 9,2 miliarde de euro

Investiţiile vor viza, in primul rand, crearea de reţele in bandă largă şi furnizarea de servicii digitale paneuropene. Comisia estimează că finanţarea de către UE a infrastructurilor de reţea ar putea atrage investiţii suplimentare de aproximativ 50 de miliarde de euro, provenind din alte surse.

Se vor acorda subvenţii pentru crearea infrastructurii necesare in vederea introducerii serviciilor de identificare digitală, precum şi a serviciilor electronice in domeniul achiziţiilor publice, sănătăţii, justiţiei şi operaţiunilor vamale. Banii vor fi utilizaţi pentru a asigura conectarea şi interoperabilitatea serviciilor naţionale.

Mai multe despre politica digitală

Paşii următori

Pentru a mobiliza finanţarea privată fondul va recurge la instrumente inovatoare de piaţă, cum ar fi garanţiile şi emiterea de obligaţiuni pentru finanţarea de proiecte. Fondul va fi inclus in propunerile de buget UE pentru perioada 2014-2020.

Planul de finanţare are acum nevoie de aprobarea guvernelor naţionale şi a Parlamentului European.