InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Societatile mici creeaza 85% din locurile de munca noi

16.01.2012
 

85% din totalul net1 al locurilor de muncă noi din UE in perioada 2002-2010 au fost create de intreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri). Acest număr este in mod semnificativ mai mare decat cota de 67% pe care o dețin IMM urile din totalul locurilor de muncă. In timpul acestei perioade, rata netă de ocupare a forței de muncă in cadrul economiei intreprinderilor din UE a crescut substanțial cu un număr mediu de 1,1 milioane de locuri noi de muncă in fiecare an. Acestea sunt rezultatele principale ale unui studiu care a abordat contribuția esențială a IMM-urilor la crearea de locuri de muncă, prezentat astăzi de Comisia Europeană.
Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă de 1% pe an pentru IMM-uri a fost mai mare decat cea de 0,5% constatată in cazul intreprinderilor mari. Sectorul comercial reprezintă o excepție evidentă, deoarece gradul de ocupare a forței de muncă pentru IMM-uri a crescut cu 0,7% pe an, față de 2,2% in cazul intreprinderilor mari. Acest fapt are drept cauză dezvoltarea puternică a marilor intreprinderi de comerț, in special in sectorul vanzărilor, intreținerii și reparațiilor de autovehicule.
In cadrul categoriei de mărime a IMM-urilor, microintreprinderile (cu mai puțin de 10 angajați), avand o cotă de 58%, sunt responsabile pentru cea mai mare proporție din creșterea totală netă a ocupării forței de muncă in economia intreprinderilor.
In al doilea rand, societățile noi (care au mai puțin de cinci ani) sunt responsabile pentru o majoritate copleșitoare din numărul noilor locuri de muncă. Intreprinderile noi care iși desfășoară activitatea in domeniul serviciilor pentru intreprinderi au creat mai mult decat un sfert (27%) din totalul noilor locuri de muncă, in vreme ce intreprinderile noi din sectorul transporturilor și comunicațiilor au contribuit mai puțin (6%).
Vicepreședintele Comisiei Europene, Antonio Tajani, responsabil pentru antreprenoriat și industrie, a declarat: "In această perioadă critică pentru economia europeană, vedem cum intreprinderile mici asigură și iși confirmă rolul de surse principale de locuri de muncă. Contribuția lor importantă la crearea de locuri de muncă evidențiază mai mult ca niciodată importanța IMM-urilor din punct de vedere economic și necesitatea de a le sprijini la toate nivelurile. Intreprinderile mici și noi reprezintă in mod evident cheia relansării creșterii economice".
Pentru mai multe informații, consultați site-ul web SME Performance Review (Analiza performanței IMM-urilor):
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/index_en.htm
Efectele principale ale crizei: intreprinderile mai mici raportează efecte negative mai des
Potrivit rezultatelor studiului, criza economică și-a pus amprenta asupra intreprinderilor indiferent de dimensiuni, microintreprinderile fiind in mod special vulnerabile. Ca rezultat al crizei economice din anii 2009-2010, numărul de locuri de muncă din sectorul IMM a scăzut in medie cu 2,4% pe an, față de 0,95% pe an in sectorul intreprinderilor mari. Evoluția ocupării forței de muncă a fost incă negativă in 2010, dar așteptările pentru anul 2011 se imbunătățeau la data efectuării studiului. Proporția societăților care se așteptau să concedieze angajați in 2011 era mai mică decat proporția societăților care au concediat efectiv angajați in 2010.
Pe langă efectele ce privesc ocuparea forței de muncă, de departe cel mai important efect negativ al crizei asupra intreprinderilor este declinul general al cererii totale pentru produsele și serviciile lor (menționat de 62% dintre societăți), urmat de prelungirea termenelor de efectuare a plăților de către clienți (menționat de 48% dintre societăți) și, in cele din urmă, lipsa capitalului circulant, care a afectat 31% dintre respondenți.
Capacitatea de inovare este o armă impotriva crizei
Inovarea pare să aibă un efect pozitiv: intreprinderile care inovează, precum și intreprinderile din țări mai inovatoare, raportează mai des creșteri ale gradului de ocupare a forței de muncă și au rate mai ridicate de creștere a ocupării forței de muncă.
Studiul subliniază că IMM-urile sau societățile inovatoare care iși desfășoară activitatea in economii mai inovatoare au suferit mai puțin de pe urma crizei economice. De exemplu, in vreme ce scăderea cererii globale este menționată de 70% dintre intreprinderi in țări care sunt considerate inovatori modești2, numărul corespondent este de 45% in țările care sunt considerate lideri in domeniul inovării.
Calitatea locurilor de muncă in IMM-uri
Studiul distinge două aspecte principale: calitatea locului de muncă și calitatea muncii. In medie, este adevărat că locurile de muncă in intreprinderile mici sunt mai puțin productive, mai slab remunerate și mai puțin sindicalizate decat locurile de muncă in intreprinderi mari. Cu toate acestea, microintreprinderile susțin că dețin un avantaj competitiv față de concurenți in ceea ce privește aspectele "soft" ale politicii de resurse umane a unei intreprinderi: mediul de lucru, echilibrul intre viața profesională și viața privată, programul de lucru.
Context
Studiul face parte din proiectul de analiză a performanței IMM-urilor și se bazează pe o anchetă asupra intreprinderilor efectuată la sfarșitul anului 2010, acoperind cele 27 de state membre ale UE și alte 10 țări care participă la Programul pentru inovație și spirit antreprenorial, și anume Albania, Croația, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Islanda, Israel, Liechtenstein, Muntenegru, Norvegia, Serbia și Turcia.
1 :
Locurile de muncă nou create minus locurile de muncă pierdute pe parcursul unei perioade date
2 :
Această clasificare se bazează pe rezultatele 2010 Innovation Scoreboard (Tabloul de bord privind inovarea 2010) care clasifică țările in patru grupe de performanță, in funcție de performanțele lor măsurate față de 24 de indicatori de inovare: (1) Lideri in domeniul inovării: (2) Suporteri ai inovării; (3) Inovatori moderați și (4) Inovatori modești

Sursa :CE