InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Situatia finantarii proiectelor in domeniul TIC (la 31 ianuarie 2013)

06.02.2013, sursa: Ministerul pentru Societatea Informationala
 

La 31 ianuarie 2013, intre Ministerul pentru Societatea Informațională (MSI), Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale (OIPSI) și beneficiari sunt in vigoare 610 contracte de finanţare in valoare totală de peste 283,5 milioane de euro. Raportat la suma alocată AXEI III, gradul de contractare al fondurilor este in prezent de 54%. Plățile efectuate de MSI-OIPSI aferente contribuţiei UE in acest moment sunt de 24% din suma contractată.

Pentru operațiunile destinate administraţiei publice, valoarea totală a finanțării nerambursabile solicitată prin cele 767 proiecte depuse se ridică la 620 milioane euro, de aproape 4 ori mai mare decat alocarea de 156 milioane euro. Această alocare a permis finanțarea unui număr de doar 98 de proiecte, pană in prezent fiind realizate plăţi in valoare de peste 36 milioane euro, reprezentand 25% din valoarea contractată. Pentru mediul privat sunt in vigoare 511 contracte, din care peste 70 cu ONG-uri, cu o valoare totală de peste 25.5 milioane euro, iar 2700 de proiecte sunt in evaluare, cu o valoare a finanțării nerambursabile de peste 165 milioane euro, in raport cu alocarea de 123 milioane euro.

Printre proiectele administrației publice finanțate prin intermediul OIPSI se numără portalul Oficiului Național al Registrului Comerțului, prescripția electronică, portaluri de e-Guvernare ale autorităților publice centrale și locale, dosarul electronic de sănătate, conectarea a 2446 de școli la internet in bandă largă, proiecte de e-sănătate locale (dezvoltarea unor sisteme de colectare date la nivelul spitalelor). Finanțările pentru mediul privat (IMM-uri și ONG-uri) au acoperit proiecte de conectare la internet in bandă largă, crearea de portaluri de comerț electronic, sisteme electronice de management și gestiune a resurselor.

Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale (OIPSI) este organizat la nivel de direcţie generală in cadrul Ministerului pentru Societatea Informațională, avand ca scop gestionarea proiectelor finanţate din Fonduri Structurale in domeniul TIC, prin implementarea operaţiunilor Axei III din Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice. OIPSI asigură suport companiilor sau autorităţilor publice romaneşti interesate să elaboreze proiecte in domeniul TIC.