InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Simplificarea legislatiei europene

03.10.2013, sursa: Comisia Europeana
 


Comisia simplifică normele şi reglementările UE, eliminand chiar o parte din ele. Scopul este de a ajuta intreprinderile şi cetăţenii şi de a stimula creşterea economică.

Comisia prezintă la inceputul lunii octombrie 2013 domeniile in care va intreprinde alte acţiuni pentru a simplifica sau chiar retrage anumite acte legislative, cu scopul de a reduce din povara cu care se confruntă intreprinderile şi de a facilita punerea in aplicare a legislaţiei UE.

Această iniţiativă face parte din Programul privind o reglementare adecvată şi funcţională (REFIT). Garantarea faptului că legislaţia UE este adecvată reprezintă un aspect esenţial pentru favorizarea creşterii şi creării de locuri de muncă in UE.

Preşedintele Barroso a declarat: "Rolul Europei este de a ajuta la găsirea unor soluţii la marile provocări cu care ne confruntăm. Cu toate acestea, pentru a fi eficienţi, trebuie să ne asigurăm că ne concentrăm pe priorităţile adecvate şi că impunem o reglementare corespunzătoare. Lucrurile bune nu se realizează doar la nivel european. Haideţi să ne gandim de două ori inainte de a decide cand, dacă şi unde este necesar să acţionăm la nivel european."

Aceste precizări sunt in concordanţă cu mesajul preşedintelui din discursul privind starea Uniunii, din 11 septembrie: "UE trebuie să fie vizibilă cand in joc sunt mize majore şi mai discretă cand este vorba de aspecte de mai mică importanţă."

Preşedintele a continuat: "Prin intermediul REFIT, Comisia a iniţiat cel mai amplu exerciţiu intreprins pană in prezent, menit să simplifice legislaţia UE. Aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii nu va pune in discuţie avantajele importante pe care le conferă reglementarea UE cetăţenilor şi intreprinderilor, in special dispoziţiile care stau la baza pieţei unice. Măsurile prevăzute de REFIT oferă o perspectivă pragmatică pentru viitorul reglementării in Europa, cu doar cateva luni inainte de alegerile europene din mai 2014."

In plus, Comisia a publicat rezultatele unei revizuiri a legislaţiei UE, care cuprind o serie de măsuri aflate in curs sau in fază de propunere. Mai mult, Comisia a anunţat că va publica un tablou de bord, pentru a urmări progresele inregistrate la nivel european şi naţional.

Deşi s-au inregistrat progrese, este nevoie să urmărim mai clar priorităţile adecvate

Intreprinderile mici beneficiază deja de o gamă largă de măsuri menite să reducă sarcinile administrative. Printre acestea se numără mijloacele electronice de facturare a TVA-ului, precum şi scutirile sau regimurile speciale in materie de contabilitate, deşeuri electronice şi statistici comerciale.

Intre 2007 şi 2012, povara administrativă a fost redusă cu 25 %, in special raportarea inutilă şi cerinţele de informare. Se preconizează că acest lucru va duce la o creştere cu 1,4 % a PIB-ului UE, echivalentul a 150 de miliarde de euro.

Reformele majore la nivel de politici, care vizează simplificarea normelor şi reducerea costurilor, prevăd introducerea unui brevet unic european, elaborarea unei cod vamal al UE şi reducerea costurilor pentru comunicaţiile in bandă largă.

De asemenea, s-a schimbat in mod semnificativ modul in care Comisia pregăteşte legislaţia - in special, prin acordarea unei atenţii deosebite nevoilor intreprinderilor mici şi prin recurgerea sistematică la studii de impact, la consultări publice şi la evaluări.

In curs de realizare

In prezent, se au in vedere peste 20 de iniţiative privind reducerea birocraţiei, inclusiv măsuri legate de siguranţa produselor de consum şi de sănătatea animală.

Pentru intreprinderi, existenţa unei declaraţii standard de TVA ar putea contribui la reducerea costurilor.

Pană la sfarşitul anului 2014, vor fi efectuate aproape 50 de evaluări legate de sarcinile aferente reglementării. Astfel, se vor efectua controale planificate referitoare la normele din domenii precum sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, lucrătorii temporari şi serviciile financiare, acestea din urmă făcand obiectul unor noi reglementări europene.

In cele din urmă, Comisia doreşte să retragă o serie de propuneri care sunt blocate in procesul legislativ şi să abroge unele legi deja adoptate, care ar putea să nu mai fie necesare.

Colaborarea cu celelalte instituţii ale UE şi cu guvernele statelor membre

Succesul programului Comisiei privind procesul de reglementare va depinde in mod crucial de celelalte instituţii ale UE şi de statele membre. Este esenţial ca şi acestea să manifeste aceeaşi ambiţie.

De asemenea, va fi publicat un tablou de bord anual, prin care să se urmărească evoluţia legislaţiei europene şi naţionale şi să se incurajeze dialogul intre cetăţeni, guverne, intreprinderi şi societatea civilă in general.