InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Seminar Protectia proprietatii industriale si inovarea - sprijin pentru internationalizarea firmelor

17.11.2017
 

Camera de Comer?, Industrie, Naviga?ie ?i Agricultur? Constan?a prin Centrul Regional de Promovare a Propriet??ii Intelectuale ?i Centrul Enterprise Europe Network, in colaborare cu Oficiul de Stat pentru Inven?ii ?i M?rci Bucure?ti organizeaz? mar?i,           28 noiembrie a.c., ora 10:00 la Sala de Conferin?e a CCINA Constan?a (B-dul Alex. L?pu?neanu 185A, Etaj 2) Seminarul

 

"Protec?ia propriet??ii industriale ?i inovarea - sprijin pentru

interna?ionalizarea firmelor"

 

Tematica seminarului, sus?inut? de exper?i din cadrul Oficiului de Stat pentru Inven?ii ?i M?rci Bucure?ti ?i Enterprise Europe Network Constan?a - EEN, este urm?toarea:

  • Cercetarea, documentarea in baze de date publice in domeniul m?rcilor ?i a designului - lector dna Eugenia Nicolae expert IT OSIM Bucure?ti
  • Cercetarea documentar? in bazele de date in domeniul brevetelor de inven?ie lector dl Adrian Negoi?? Director DBSI OSIM Bucure?ti
  • Aspecte privind contrafacerea - lector dna Elisabeta Berceanu expert OSIM, Coordonator Centre Regionale
  • Servicii oferite de Reteaua Enterprise Europe intreprinderilor ambi?ioase, interesate s? inoveze ?i s? se dezvolte interna?ional - lector dna Irina G?it?naru  Coordonator Enterprise Europe Network

 

Participarea la seminar este gratuit? prin transmiterea unei confirmari la e-mail: adriana.barothi@ccina.ro, pan? la data de 27 noiembrie a.c. Detalii suplimentare se pot ob?ine la telefon: 0241-618475,  dna Adriana Barothi - Coordonator CRPPPI Constan?a.

 

Dup? finalizarea lucr?rilor seminarului se va organiza evenimentul

 

 

Festivitatea "TROFEUL CREATIVIT??II la Constan?a"

 

In cadrul manifest?rii, ajuns? la a edi?ia a XV-a, se vor premia firmele ?i organiza?iile pentru activitatea depus? in domeniul creativit??ii, concretizat? prin solicitarea de titluri de protec?ie la OSIM Bucure?ti (brevete de inven?ie, m?rci, desene ?i modele industriale).