InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Seminar: Prevenirea muncii nedeclarate si implicatiile acestui fenomen in dezvoltarea societatii

06.07.2017
 

Inspectoratul de Munc? Constan?a, in parteneriat cu Centrul Enterprise Europe Constan?a din cadrul Camerei de Comer?, Industrie, Naviga?ie ?i Agricultur? Constan?a, v? invit? s? participa?i in data de 12 iulie 2017, incepand cu ora 11, in sala de conferin?e a CCINA Constan?a, b-dul Alexandru L?pu?neanu 185A, etaj II, intrarea Ag.BRD, la seminarul:

 

"Prevenirea muncii nedeclarate ?i implica?iile acestui fenomen in dezvoltarea  societ??ii, cre?terea performan?ei ?i siguran?ei locurilor de munc? pentru angajati"

 

Seminarul i?i propune dezbaterea urm?toarelor teme :

 

- Cre?terea gradului de con?tientizare a entit??ilor care pot avea calitatea de angajator ?i folosesc for?a de munc? f?r? respectarea prevederilor legale in ceea ce prive?te consecin?ele sociale si economice pe care le produce munca nedeclarata-lector ITM Constan?a

 

- Cre?terea gradului de con?tientizare a persoanelor care desf??oar? activitate f?r? a avea incheiat contract individual de  munc? in ceea ce prive?te consecin?ele sociale ?i economice pe care le produce munca nedeclarat?- lector ITM Constan?a

 

-Clarificarea unor aspecte in ceea ce prive?te modul de interpretare ?i de aplicare a unor prevederi legale in domeniul rela?iilor de munc?- lector ITM Constan?a

 

-Munca la negru in Romania, potrivit Raportului de ?ar? al Uniunii Europene, dat publicit??ii in 2017 ?i aspecte ale particip?rii tinerilor  in pia?a muncii- lector EEN Constan?a

 

Evenimentul se adreseaz? atat speciali?tilor in domeniul  resurselor umane, cat ?i managerilor, lucr?torilor ?i reprezentan?ilor acestora, care impreun? trebuie s? colaboreze pentru prevenirea muncii nedeclarate si implica?iile acestui fenomen, care afecteaza siguran?a locurilor de munc?, accesul lucr?torilor la pensii ?i la asisten?? medical?

 

Participarea este gratuit? prin confirmarea particip?rii.

 

Nutrim speran?a c? prin tematicile  abordate  in cadrul acestei  manifestari, vom contribui la cunoa?terea, insu?irea ?i aplicarea prevederilor legisla?iei muncii  na?ionale ?i europene .

 

Mai multe detalii  pute?i  obtine la  tel: 0241 550960, e-mail: diaci@ccina.ro, persoana de contact Corina Ürmösi sau la tel: 0241 481300, e-mail: didina.mititelu@itmconstanta.ro, persoana contact Didina Mititelu.

 

 

Pentru buna desf??urare a evenimentului, v? rug?m s? ne confirma?i prezen?a pan? in data de 11 iulie 2017, la fax: 0241 619454, e-mail: diaci@ccina.ro - CCINA Constan?a. sau fax 0241 691454,                                                         e-mail: didina.mititelu@itmconstanta.ro -  ITM Constan?a.

Galerie foto

DSCN7770.JPGDSCN7772.JPGDSCN7773.JPGDSCN7775.JPGDSCN7781.JPGDSCN7784.JPGDSCN7785.JPG

Fisiere atasate

MS Word
confirmare participare.doc
confirmare participare.doc
288,50 KBytes
06.07.2017 09:47