InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Semestrul european - pachetul de iarna 2017

23.02.2017
 

Comisia Europeană a publicat analiza sa anuală privind situația economică și socială din statele membre. Aceasta include și o evaluare a dezechilibrelor care incă mai există.

Statele membre inregistrează progrese in punerea in aplicare a orientărilor de politică primite anul trecut referitoare la "triunghiul virtuos": stimularea investițiilor, continuarea reformelor structurale și aplicarea de politici bugetare responsabile. Această evaluare a progreselor realizate de statele membre face parte din ciclul anual de coordonare a politicilor economice la nivelul UE - este așa-numitul "pachet de iarnă" din cadrul semestrului european, precedat de previziunile economice, publicate săptămana trecută.

Cele 27 de rapoarte de țară publicate (pentru toate statele membre in afară de Grecia, care face obiectul unui program de ajustare macroeconomică) prezintă analiza anuală realizată de serviciile Comisiei privind situația economică din statele membre, inclusiv o evaluare a dezechilibrelor macroeconomice, după caz. In urma publicării, in noiembrie 2016, a analizei anuale a creșterii pentru 2017 și a recomandărilor pentru zona euro, care stabileau prioritățile pentru acest an la nivel european, rapoartele date azi publicității pun accentul pe dimensiunea națională a semestrului european. In primăvară urmează să fie publicate recomandările specifice fiecărei țări.

Publicarea timpurie a acestor rapoarte de țară, inaintea prezentării programelor naționale și a actualizării recomandărilor adresate fiecărei țări, se inscrie in eforturile Comisiei Juncker de raționalizare și consolidare a semestrului european. Astfel, se poate consacra mai mult timp pentru un dialog cu statele membre privind prioritățile la nivel național și la nivel european și se pune intr-o mai mare măsură accentul pe aspectele sociale și cele legate de ocuparea forței de muncă.

Raportul privind transpunerea pactului bugetar

De asemenea, colegiul a adoptat o comunicare și un raport privind transpunerea pactului bugetar in legislația națională. Pactul bugetar este un element central al Tratatului interguvernamental privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța in cadrul uniunii economice și monetare (TSCG).

Prin acest tratat, 22 de state membre (zona euro + Bulgaria, Danemarca și Romania) se angajează să respecte principiile de disciplină bugetară consolidată și o regulă privind echilibrul bugetar insoțită de un mecanism de corecție. Pactul bugetar a fost conceput ca parte integrantă a răspunsului politic al UE la criza economică și financiară. Cateva dintre elementele sale au fost ulterior incorporate in legislația UE.

Raportul publicat arată că toate statele membre care au aderat la pactul bugetar au introdus in prezent elementele esențiale ale acestuia in cadrele lor bugetare naționale. Metodele variază, dar acest lucru este o consecință firească a cadrului instituit de tratat, care stabilește numai principii și cerințe relativ generale.

In momentul adoptării acordului privind pactul bugetar, deoarece nu se putea incheia tratatul in cadrul ordinii juridice a Uniunii, s-a decis asupra elaborării unui tratat interguvernamental. Sunt insă prevăzute mai multe etape in vederea integrării TSCG in legislația UE, pentru a spori răspunderea și legitimitatea democratice la nivelul Uniunii.

Următoarele etape ale semestrului European

Consiliul urmează să discute pe marginea rapoartelor de țară prezentate de Comisie și a rezultatelor bilanțurilor aprofundate. Apoi Comisia va organiza reuniuni bilaterale cu statele membre pentru a discuta rapoartele de țară. Vicepreședinții Comisiei și comisarii vor efectua vizite in statele membre pentru a se intalni cu guvernele, parlamentele naționale, partenerii sociali și alte părți interesate. Aceste discuții urmăresc o mai mare implicare a statelor membre inainte de publicarea rapoartelor de țară și ar trebui să continue in perspectiva elaborării programelor lor naționale de reformă și a programelor de stabilitate sau de convergență.

 

Comisia propune ca statele membre să implice intr-o mai mare măsură parlamentele naționale și partenerii sociali și să garanteze asumarea procesului de reformă de către o gamă mai largă de părți interesate. In special, statele membre vor fi invitate să explice modul in care autoritățile locale și regionale sunt implicate in pregătirea programului, ținand cont de faptul că succesul implementării sale depinde, de asemenea, de diversele niveluri de guvernanță.

 

Comisia va propune un nou set de recomandări specifice fiecărei țări, in cursul primăverii.

Fisiere atasate

Document PDF
2017-european-semester-country-report-romania-en.pdf
2017-european-semester-country-report-romania-en.pdf
1,25 MBytes
23.02.2017 20:47