InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Sectorul constructiilor: exploatarea potentialului cladirilor cu consum energetic redus pentru restabilirea cresterii

31.07.2012
 

Clădirile cu consum energetic redus și care prezintă un potențial ridicat de reducere a emisiilor de CO2 și a costurilor energetice nu sunt incă foarte răspandite pe piață, in ciuda avantajelor lor economice și pentru mediu. Sectorul construcțiilor reprezintă peste 10% din totalul locurilor de muncă din UE. De aceea, Comisia Europeană a prezentat astăzi o strategie menită să dinamizeze acest sector și să il promoveze in calitate de motor pentru crearea de locuri de muncă și pentru creșterea susținută a economiei, in general.
Elementele principale ale strategiei includ stimularea unor condiții favorabile investițiilor, in special in sectorul renovării și al intreținerii clădirilor, de exemplu, prin incurajarea mobilizării pachetului de pană la 120 de miliarde EUR de imprumuturi pus la dispoziție de Banca Europeană de Investiții (BEI) in cadrul Pactului pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă din luna iunie. In al doilea rand, prin stimularea inovării și imbunătățirea calificărilor lucrătorilor prin promovarea mobilității. In al treilea rand, prin imbunătățirea eficienței resurselor, promovand recunoașterea reciprocă a sistemelor de construcții durabile din UE. In al patrulea rand, prin oferirea intreprinderilor de construcții de coduri standard de bună practică privind proiectarea, pentru ca acestea să poată lucra mai ușor in alte state membre. In sfarșit, prin promovarea poziției mondiale a intreprinderilor europene din sectorul construcțiilor, pentru a stimula rezultatele bune și adoptarea unor standarde durabile in țările terțe.
Vicepreședintele Comisiei Europene, Antonio Tajani, comisar pentru industrie și antreprenoriat, a declarat: "In această perioadă de gravă criză economică și socială, clădirile cu consum energetic redus reprezintă investiții sigure și viabile pentru societate și investitorii privați. Sectorul construcțiilor ar trebui să considere această situație ca pe o oportunitate de a inova și de a atrage talente noi. Noile tehnologii oferă un potențial major, nu doar in ceea ce privește locuințele noi, ci și pentru renovarea milioanelor de clădiri existente, sporindu-le eficiența energetică in conformitate cu obiectivele strategiei Europa 2020. Să nu pierdem această ocazie. Sectorul construcțiilor poate deveni un motor de creștere sustenabilă."
De ce are nevoie UE de o strategie pentru sectorul construcțiilor?
• criza financiară și economică a provocat o scădere de 17% a activităților din sectorul construcțiilor și al infrastructurilor, intre ianuarie 2008 și aprilie 2012, in toate cele 27 de state membre ale UE
• explozia bulei imobiliare a continuat să reducă in mod semnificativ activitatea in acest sector și a generat șomaj
• contractarea piețelor de credit și practicile de intarziere a plăților au exercitat o presiune suplimentară asupra solvabilității intreprinderilor din sectorul construcțiilor
• sectorul are o nevoie constantă de mană de lucru calificată
• introducerea de clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero, astfel cum s-a anunțat in reformarea Directivei privind performanța energetică a clădirilor, va constitui o provocare majoră pentru sectorul construcțiilor
• eforturile de imbunătățire a eficienței energetice și de integrare a surselor regenerabile de energie progresează lent, in special in cadrul renovării clădirilor existente
• situația de pe piețele internaționale este un factor esențial pentru operatorii din UE. Dificultățile apar ca urmare a condițiilor de concurență existente in alte țări, precum cerințele sociale și de mediu mai puțin stricte. Operatorii din afara UE beneficiază, de asemenea, de ajutoare de stat (de exemplu, in China), ceea ce limitează posibilitățile operatorilor din UE de a avea acces la aceste piețe.
Etapele următoare
Un forum la nivel inalt va fi organizat cu statele membre și cu reprezentanții sectorului pentru a supraveghea punerea in aplicare a strategiei și pentru a formula recomandări privind eventualele ajustări necesare sau noile inițiative care urmează a fi lansate. In paralel, grupuri tematice și de altă natură vor discuta diferitele abordări pentru punerea in aplicare a unor inițiative specifice, vor evalua efectele probabile ale acțiunilor existente la nivel național și sectorial asupra acestor inițiative specifice și vor identifica oportunități pentru crearea de sinergii.
Context
Construcțiile reprezintă un sector esențial pentru economia europeană, generand aproape 10% din PIB-ul UE și oferind 20 de milioane de locuri de muncă, in special in cadrul microintreprinderilor și al intreprinderilor mici. Competitivitatea in sectorul construcțiilor poate influența in mod semnificativ dezvoltarea economiei in ansamblu. Performanța energetică a clădirilor și eficiența resurselor in fabricația, transportul și utilizarea produselor folosite in construcția clădirilor și a infrastructurilor au un impact important asupra calității vieții cetățenilor europeni. Prin urmare, competitivitatea intreprinderilor de construcții constituie o temă importantă nu numai pentru creștere și ocuparea forței de muncă in general, ci și pentru garantarea sustenabilității acestui sector.
Sursa:CE