InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Schimbari climatice planificarea in caz de dezastre

22.04.2013, sursa: Comisia Europeana
 


O noua strategie europeana ar urma să coordoneze reacţia statelor membre la impactul incălzirii globale asupra comunităţilor locale.

UE s-a angajat să işi reducă emisiile de gaze cu efect de seră. Insă simpla stabilire a unor obiective care să determine incetinirea creşterii temperaturilor medii nu este suficientă.

Viaţa, sănătatea şi proprietăţile multor oameni sunt deja in pericol din cauza producerii unui număr tot mai mare de fenomene meteorologice extreme. Europa centrală şi de sud trebuie să facă faţă valurilor de căldură, incendiilor de pădure şi secetei. Regiunile din nordul şi nord-estul continentului se confruntă cu inundaţii şi cu eroziunea zonelor de coastă.

Unele ţări iau deja măsuri de combatere a efectelor incălzirii globale. Altele insă, din diverse motive, nu au făcut nimic in acest sens. De aceea, Comisia propune o nouă abordare coordonată la nivelul UE.

Demersul său este uşor de inţeles. Lipsa pregătirii intr-o ţară sau o regiune poate provoca apariţia unei probleme in altă parte. Consecinţele fenomenelor naturale extreme, cum ar fi inundaţiile, eroziunea şi incendiile de pădure, sunt deseori preocupări comune. Abordarea UE ar urma să pună accent pe:
sprijinirea ţărilor şi localităţilor in elaborarea planurilor de adaptare la schimbările climatice - prin finanţare sau alte forme de sprijin;
includerea de măsuri adecvate in programele UE pentru sectoare economice critice, cum ar fi agricultura şi pescuitul şi pentru proiecte regionale. Scopul acestei măsuri ar fi să consolideze capacitatea de rezistenţă a infrastructurii şi să incurajeze cetăţenii, intreprinderile şi guvernele să incheie poliţe de asigurare pentru pierderi provocate de dezastre naturale;
incurajarea cercetării avand ca obiect efectele potenţiale ale schimbărilor climatice şi extinderea reţelei europene pentru adaptarea la schimbările climatice (Climate-Adapt ).

Planurile elaborate la nivel naţional ar urma să promoveze soluţii locale necostisitoare, care să sprijine creşterea economică şi crearea de locuri de muncă. Putem să nu facem nimic, insă lipsa de acţiune ar aduce pierderi mari economiei europene - circa 250 de miliarde de euro pe an, pană in 2050.

Asigurarea in caz de dezastre

In paralel, Comisia analizează dacă este sau nu nevoie ca UE să intervină pentru a garanta că asigurarea disponibilă este in măsură să acopere pierderile provocate de dezastre naturale. Stabilitatea financiară a unei ţări ar avea mult de suferit dacă banii publici ar fi cheltuiţi pentru a sprijini redresarea, in urma unui dezastru natural, a unor comunităţi neasigurate corespunzător.

Etapele următoare

Comisia va lua in calcul posibilitatea de a propune un act legislativ european care să oblige statele membre să elaboreze planuri şi să le pună in aplicare, dacă actuala abordare voluntară nu aduce rezultatele scontate pană in 2017.