InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Schema de ajutor de minimis pentru sanatatea si siguranta salariatilor

26.08.2011
 

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 587 din 19 august a fost publicat Ordinul Ministrului Muncii, Familiei și Protecției Sociale nr. 1932 din 19 august 2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 310/2009 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis "Bani pentru sănătatea şi siguranţa salariaţilor".
Schema de ajutor de minimis pentru asigurarea sănatăţii şi securităţii la locul de muncă se acordă, conform Ordinului MMFPS pentru Domeniul Major de Interventie 3.2 "Formare şi sprijin pentru intreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii" a Programului Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane(POSDRU).
Administratorul şi furnizorul ajutorului de minimis este MMFPS, prin intermediul Autorităţii de Management pentru POSDRU sau prin organismele intermediare. In cadrul acestei scheme de minimis solicitanţii eligibili sunt doar interprinderile.
Activităţile eligibile sunt cele care au in vedere:
asigurarea sănătăţii şi securităţii la locul de muncă;
prevenirea bolilor profesionale;
informarea şi instruirea lucrătorilor in domeniul sănătăţii şi securităţii la locul de muncă;
asigurarea cadrului organizatoric şi a mijoloacelor necesare sănătăţii şi securităţii la locul de muncă.
Măsurile de sprijin se acordă printr-o cerere de finanţare, insoţită de documentele cerute in cererea de propuneri de finanţare şi in Ghidul solicitantului. Finanţarea este nerambursabilă, fiind acoperită din fonduri comunitare şi naţionale. Valoarea minimă a unei cereri de finanţare este de 10.000 de euro (contravaloarea in lei), iar cea maximă de 200.000 de euro pentru o intreprindere pe durata a trei exerciţii fiscale.
Prezenta schemă de ajutor de minimis se aplică de la data lansării pană in 31 decembrie 2013, in limita fondurilor alocate pentru acestă schemă, respectiv 92.065.250 lei, urmand ca plăţile să fie făcute pană la data de 31 decembrie 2015.